UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2019 року  /  НКРЕКП, Постанова від 07.10.2019 № 2094 "Про прийняття попереднього рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 08.10.2019

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

07.10.2019                    № 2094

 

Про прийняття попереднього рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», пункту 3 частини третьої статті 6, статей 31, 32, 33 та 34 Закону України «Про ринок електричної енергії», частини другої статті 1 Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Прийняти попереднє рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) на підставі обґрунтування до попереднього рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», що додається.

2. Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» до 20 жовтня 2019 року здійснити дії щодо внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» в частині виключення положень, які не відповідають вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» та іншим нормативно-правовим актам у сфері енергетики в частині дотримання вимог щодо відокремлення  і незалежності оператора системи передачі, зокрема пунктів 2.2.15, 2.2.18 – 2.2.20, 2.2.24 – 2.2.27 Статуту.

3. Установити, що прийняття остаточного рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» можливе лише після виконання необхідних заходів, передбачених в обґрунтуванні до попереднього рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

4. Довести до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства попереднє рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» разом з усією інформацією, що стосується прийнятого рішення.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

Додаток до постанови НКРЕКП

07.10.2019 № 2094

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

 

Статтями 9, 10 Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС (далі – Директива) та статті 3 Регламенту 714/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією (далі – Регламент ЄС) визначено вимоги щодо призначення оператором системи передачі суб’єкта господарювання, який отримав рішення про сертифікацію відповідно до вимог Директиви та Регламенту ЄС. Імплементація зазначених вимог Директиви та Регламенту ЄС у національному законодавстві передбачена міжнародними зобов’язаннями України, узятими в рамках Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоду ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»), Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, що був підписаний 24 вересня 2010 року в місті Скоп’є (Македонія) та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», а також Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон).

Відповідно до частини першої статті 32 Закону оператором системи передачі (далі – ОСП) України має бути юридична особа, яка не є складовою частиною вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та яка здійснює господарську діяльність, що не залежить від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності.

Частиною другою та третьою статті 32 Закону визначено, що ОСП не має права провадити діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність. ОСП може бути виключно власник системи передачі.

Також частиною четвертою статті 32 Закону визначено, що з метою забезпечення незалежності ОСП будь-яка фізична або юридична особа не має права одночасно:

1) прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та прямо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над ОСП (у тому числі бути власником системи передачі) або користуватися будь-яким правом щодо ОСП (у тому числі будь-якими правами щодо самої системи передачі);

2) прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над ОСП (у тому числі бути власником системи передачі) та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

3) призначати принаймні одну посадову особу ОСП та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб'єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;

4) бути посадовою особою ОСП і принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії.

При цьому частиною п’ятою статті 32 Закону визначено, якщо особа чи особи, зазначені в частині четвертій статті 32 Закону, є державними органами, то два різні державні органи, що здійснюють контроль за ОСП або системою передачі, з одного боку, та контроль за суб'єктом господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), з другого боку, мають розглядатися як різні особи.

Крім цього, частина шоста статті 32 Закону передбачає, що для цілей частини четвертої статті 32 під терміном «право» розуміється:

1) право голосу в органах юридичної особи, якщо утворення такого органу передбачено статутом або іншим установчим документом такої юридичної особи;

2) право призначати посадових осіб органів юридичної особи;

3) володіння 50 відсотками і більше корпоративних прав юридичної особи.

Статтею 31 Закону передбачено, що ОСП має бути суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження діяльності з передачі електричної енергії.

При цьому відповідно до частини другої статті 31 Закону ліцензія на провадження діяльності з передачі електричної енергії видається після прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі відповідно до цього Закону.

Згідно з частиною другою статті 34 Закону порядок здійснення сертифікації, який містить вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб'єктом, який подає запит на сертифікацію, строк їх подання, розмір та порядок оплати за здійснення сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію, затверджуються Регулятором.

Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії затверджено постановою НКРЕКП від 10 серпня 2017 року № 1016 (далі – Порядок сертифікації). Відповідно до Порядку сертифікації Регулятор (НКРЕКП) приймає рішення про сертифікацію (або про відмову у сертифікації) ОСП на підставі результатів перевірки відповідності Подавача запиту вимогам про відокремлення і незалежність ОСП, передбаченим Законом та критеріям, визначеними пунктом 3.1 Порядку сертифікації.

Керуючись положеннями пункту 16 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону ПрАТ «НЕК «Укренерго» подано до НКРЕКП запит на здійснення сертифікації оператора системи передачі (лист від 14 серпня 2019 року № 01/30692) разом з документами, даними та інформацією, що вимагаються Порядком сертифікації. Відповідно до Порядку сертифікації НКРЕКП має протягом чотирьох місяців з дня отримання запиту на сертифікацію прийняти попереднє рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації. Остаточне рішення приймається Регулятором протягом двох місяців з дати отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону організаційно-правовою формою оператора системи передачі має бути акціонерне товариство. При цьому державі належать 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі оператора системи передачі, які не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Згідно з положеннями статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», якщо ліцензіат припиняється в результаті перетворення і його правонаступник має намір провадити вид господарської діяльності, на провадження якого ліцензіат мав ліцензію, такий правонаступник має право для забезпечення завершення організаційних заходів, пов’язаних з одержанням нової ліцензії на його здійснення, провадити у строк, що не перевищує трьох місяців, такий вид господарської діяльності на підставі раніше виданої ліцензії. Після закінчення цього строку правонаступник зобов’язаний отримати нову ліцензію, а раніше видана ліцензія підлягає анулюванню.

Оскільки 29 липня 2019 року Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» було перетворено у Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго», тому для забезпечення сталого функціонування ринку електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» має отримати рішення про сертифікацію оператора системи передачі та ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії до 30 жовтня 2019 року.

НКРЕКП після розгляду поданого ПрАТ «НЕК «Укренерго» запиту та документів, даних та інформації на відповідність вимогам Закону та Порядку сертифікації щодо відокремлення та незалежності за моделлю за правом власності (далі – модель OU) встановила таке:

1. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимогам з відокремлення діяльності з передачі електричної енергії від діяльності з виробництва (видобутку) та постачання електричної енергії (природного газу)

З 1998 року виконання функцій централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та організації паралельної роботи з енергетичними системами інших держав здійснювалось ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», яке було створено відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та наказу Міністерства енергетики України від 15 квітня 1998 року № 54 на базі державних підприємств «Національний диспетчерський центр електроенергетики України» (код ЄДРПОУ 00100227) і «Державна електрична компанія «Укрелектропередача» (код ЄДРПОУ 22946373).

Для провадження діяльності з передачі електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» 28 жовтня 1998 року було отримано ліцензію на право провадження діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на території України (постанова НКРЕ від 28 жовтня 1998 року № 1366). Інших ліцензій на право провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» протягом усього періоду існування не отримувало. Відповідно до законів України «Про електроенергетику» (який втратив чинність 11 червня 2017 року, а окремі положення 01 липня 2019 року) та «Про ринок електричної енергії» (набрав чинності 11 червня 2017 року) господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається Регулятором. Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» до повноважень НКРЕКП належить ліцензування господарської діяльності у сфері електроенергетики та контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності. Згідно з положеннями Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» орган ліцензування веде ліцензійний реєстр. Відповідно до ліцензійного реєстру НКРЕКП ліцензії на право провадження видів діяльності з виробництва, розподілу, постачання, перепродажу (трейдерської діяльності) електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго» та ПрАТ «НЕК «Укренерго», як його правонаступник, не отримувало і, відповідно, не здійснює цих видів діяльності.

З моменту створення та до 04 лютого 2019 року ДП «НЕК «Укренерго» належало до сфери управління вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання – Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, до сфери управління якого також належать, зокрема, юридичні особи, що провадять діяльність з виробництва, розподілу та постачання електричної енергії (рис.1).

 

Рис. 1. Перелік суб’єктів господарювання з передачі, виробництва, постачання та розподілу електричної енергії, що входять до сфери управління Міненерговугілля (станом на 03 лютого 2019 року)

 

Згідно із положеннями розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України (ДП «НЕК «Укренерго») має бути корпоратизоване.

Відповідно до частини третьої статті 32 Закону організаційно-правовою формою оператора системи передачі має бути акціонерне товариство.

На виконання положень Закону 22 листопада 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято рішення (розпорядження № 829-р) щодо перетворення державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» у приватне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, у зв’язку з чим Міністерство енергетики та вугільної промисловості розпочато перетворення ДП «НЕК «Укренерго» у приватне акціонерне товариство шляхом прийняття наказів від 05 грудня 2017 року № 728 «Про утворення комісії з реорганізації (перетворення) ДП «НЕК «Укренерго» та від 29 грудня 2017 року «Про затвердження Плану заходів з реорганізації (перетворення) ДП «НЕК «Укренерго».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1001-р цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» було передано із сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості до сфери управління Міністерства фінансів України.

Наказом Міністерства фінансів України від 04 січня 2019 року № 3 було утворено комісію з питань передачі, за результатом роботи якої складено акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу  ДП «НЕК «Укренерго» зі сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до сфери управління Міністерства фінансів України від 04 лютого 2019 року.

29 липня 2019 року відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 липня 2019 року № 321 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» шляхом його перетворення в Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також інформації, наданої листом Міністерства фінансів України від 19 серпня 2019 року, до сфери управління Міністерства фінансів України належать 22 суб’єкти господарювання, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та які не здійснюють діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії (природного газу) та діяльності з перепродажу (трейдерської діяльності) електричної енергії/природного газу. Крім того, Міністерство фінансів України здійснює управління корпоративними правами держави у статутному капіталі та володіє акціями трьох банків (рис. 2).

 

 Рис. 2. Підприємства та установи, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України (станом на  04 лютого 2019 року)

 

Відповідно до наданих документів та згідно із ліцензійним реєстром НКРЕКП Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що:

ПрАТ «НЕК «Укренерго» не провадить господарської діяльності з виробництва (видобутку) та/або розподілу, постачання електричної енергії (природного газу);

100 відсотків акцій ПрАТ «НЕК «Укренерго» належать державі;

основним видом діяльності ПрАТ «НЕК «Укренерго» є передача електроенергії (код КВЕД 35.12), яка юридично відокремлена від будь-якої іншої діяльності з виробництва (видобутку), та/або розподілу, постачання електричної енергії (природного газу).

Слід відмітити, що за результатами аналізу Статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго» (далі – Статут), НКРЕКП виявлено невідповідність окремих положень Статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго», зокрема, пунктів 2.2.15, 2.2.18 – 2.2.20, 2.2.24 – 2.2.27, вимогам Закону та іншим нормативно-правовим актам у сфері енергетики в частині функцій, прав та обов’язків оператора системи передачі, що не є порушенням ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимог щодо відокремлення та незалежності, проте не відповідає законодавству.

Таким чином, НКРЕКП встановлено дотримання Подавачем запиту на сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимог щодо відокремлення діяльності з передачі електричної енергії від діяльності з виробництва (видобутку) та постачання електричної енергії (природного газу).

 

2. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимогам щодо незалежності оператора системи передачі

 

У власності Держави Україна та під контролем окремих державних органів перебувають суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), а також з передачі електричної енергії (транспортування природного газу).

Інформація про перелік суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, та суб'єктів їх управління наведена у додатку до цього Обґрунтування.

Відповідно до інформації, зазначеної у додатку до цього Обґрунтування, такі органи державної влади як Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство інфраструктури України та Фонд державного майна України мають у сфері управління суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

Міністерство фінансів України та інші міністерства є окремими державними органами, які не підпорядковані одне одному, і сфери їх діяльності розділені Кабінетом Міністрів України та закріплені у відповідних положеннях про міністерства.

Відповідно до положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (далі – Положення про Мінфін), очолює Мінфін Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

При цьому Конституція України ґрунтується на принципі поділу влади (компетенції) між законодавчим органом (Верховною Радою України), виконавчим органом – (Кабінетом Міністрів України) та Президентом України.

Згідно з вимогами Закону України «Про Кабінет Міністрів України» діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості. Кабінет Міністрів України є колегіальним органом. Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та цього Закону затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності, а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України.

Згідно із вимогами пунктів 1 – 2 параграфа 21 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (далі – Регламент), рішення Кабінету Міністрів приймаються шляхом голосування більшістю голосів посадового складу Кабінету Міністрів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Прем’єр-міністра.

Таким чином, жодна із посадових осіб Уряду України не наділена повноваженнями одноосібного прийняття рішень з питань, які належать до компетенції Кабінету Міністрів України, що є додатковою гарантією обмеження їхнього впливу на центральні органи виконавчої влади, зокрема з питань управління корпоративними правами держави у статутному капіталі акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава, а також створює умови для попередження конфліктів між приватними інтересами та державними обов’язками посадових та службових осіб.

Статтею 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено, що Уряд (приймаючи колегіальне рішення) може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

Разом з тим законодавчі акти не дають права лише Прем’єр-міністру України без спільного рішення Уряду скасовувати акти, видані Мінфіном.

Крім того, згідно із параграфом 103 Регламенту Кабінет Міністрів України скасовує акти центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині у разі їх невідповідності Конституції і законам України, актам Президента України, постановам Верховної Ради та актам Кабінету Міністрів шляхом прийняття відповідних розпоряджень. Проєкт такого розпорядження готує Мін’юст за рішенням Прем’єр-міністра.

Таким чином, відповідне повноваження не впливає на незалежність центральних органів виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об’єктами державної власності, від Уряду України, а з огляду на чітко визначені випадки, в яких Кабінет Міністрів України має право скасувати акти таких органів, є додатковою гарантією прийняття ними рішень у межах визначених повноважень та відповідно до Конституції, законів України, актів Президента України та інших нормативно-правових актів.

Згідно із абзацом третім частини першої статті 4 та частиною першою статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам управління, визначеним цим Законом.

Обмеження впливу Кабінету Міністрів України на Міністерство фінансів України з питань управління ПрАТ «НЕК «Укренерго» досягається за рахунок визначеного статтею 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» чіткого переліку повноважень Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності.

Крім того, Закон України «Про акціонерні товариства» та Закон України «Про управління об’єктами державної власності» не встановлюють обов’язку загальних зборів акціонерів акціонерних товариств, єдиним акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, погоджувати рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів, з Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, здійснюючи управління корпоративними правами держави в статутному капіталі ПрАТ «НЕК «Укренерго», діючи від імені держави як засновника та єдиного акціонера Товариства, Мінфін приймає рішення, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів, незалежно від Кабінету Міністрів України.

Пунктом 5 Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 847), до сфери управління якого належать підприємства, що здійснюють діяльність з виробництва та постачання електричної енергії (природного газу), передбачено, що Мінекоенерго погоджує інвестиційні програми оператора системи передачі електричної енергії, що відповідає  положенням частини четвертої статті 5 Закону.

Ураховуючи, що згідно із пунктом 12 частини третьої статті 6 Закону затвердження, перегляд та здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм оператора системи передачі належить до повноважень Регулятора, НКРЕКП не вважає це порушенням вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП.

Ґрунтуючись на положеннях законодавства України, діяльність ОСП повністю незалежна в юридичному, організаційному та майновому аспектах від діяльності з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).

 

3. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимогам щодо незалежності в частині управління та прийняття рішень

 

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та єдиним акціонером ПрАТ «НЕК «Укренерго» є держава в особі Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480), якому належить 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі Подавача запиту, які не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів, регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами, зокрема Законом України «Про управління об'єктами державної власності» (далі – Закон про управління).

Закон про управління встановлює повноваження Міністерства фінансів України як органу управління щодо реалізації прав держави як власника ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Відповідно до статті 6 Закону про управління уповноважені органи управління, зокрема:

приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;

затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;

визначають кандидатури осіб, які представляють інтереси держави на загальних зборах та в наглядових радах господарських товариств, функції з управління корпоративними правами держави в яких вони здійснюють, та в наглядових радах державних унітарних підприємств (далі – представники держави), забезпечують їх обрання (призначення);

визначають кандидатури незалежних членів наглядових рад у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, що пропонуються до призначення (обрання) до складу наглядових рад державних унітарних підприємств.

Відповідно до статей 32 та 33 Закону України «Про акціонерні товариства» вищим органом акціонерного товариства є загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

Згідно із положеннями Статуту до виключної компетенції загальних зборів ПрАТ «НЕК «Укренерго» належить, зокрема:

затвердження політики власності щодо Товариства (підпункт 10.69.2 Статуту);

затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них (підпункт 10.9.12 Статуту);

 призначення та (або) обрання членів наглядової ради, прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом (підпункт 10.9.13 Статуту);

затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди з урахуванням вимог законодавства України, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради за поданням Правління Товариства (підпункт 10.9.14 Статуту);

затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства (підпункт 10.9.15 Статуту);

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, за поданням наглядової ради та (або) правління (підпункт 10.9.22 Статуту);

надання згоди про розпорядження майновим правом або його часткою Товариства, включеними до його статутного капіталу, а саме права господарського відання на об’єкти магістральних та міждержавних електричних мереж та майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління – майно не підлягає приватизації відповідно до законодавства України, за поданням наглядової ради та (або) правління (підпункт 10.9.23 Статуту);

прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу (підпункт 10.9.32 Статуту).

Згідно із постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 12-IX на посаду Міністра фінансів України призначено Маркарову Оксану Сергіївну.

Крім того, згідно із наказом Міністерства фінансів України від 09 серпня 2019 року № 337 спрямування діяльності та управління підприємствами і установами як об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінфіну, покладено на:

заступника Міністра з питань європейської інтеграції Гелетія Юрія Ігоровича щодо державної установи «Офіс адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва»;

заступника Міністра Шкуракова Василя Олександровича щодо розвитку державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Відповідно до щорічних декларацій за 2018 рік, які знаходяться у відкритому доступі, та наявною в НКРЕКП інформацією було виявлено, що:

1) близькі особи (у значенні Закону України «Про запобігання корупції» близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону) Міністра фінансів України Маркарової Оксани Сергіївни є міноритарними акціонерами суб’єкта господарювання, що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії. З урахуванням того, що відповідно до даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України зазначений суб’єкт господарювання відноситься до сфери управління Фонду державного майна України, якому належить 78,3 % акцій, НКРЕКП не розглядає це порушенням вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП, передбачених Законом;

2) заступник Міністра фінансів України Шкураков Василь Олександрович як представник держави входить до складу наглядової ради суб’єкта господарювання, що здійснює господарську діяльність з виробництва електричної енергії, приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго».

Відповідно до наявної в НКРЕКП інформації заступник Міністра фінансів України Шкураков Василь Олександрович не є головою наглядової ради ПАТ «Укргідроенерго», а також не є головою жодного з комітетів, утворених наглядовою радою.

Відповідно до статей 51 та 55 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів. Відповідно до Статуту ПАТ «Укргідроенерго», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11 грудня  2018 року № 625 наглядова рада ПАТ «Укргідроенерго» складається з 7 членів, а рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, передбачених статутом. У разі рівного розподілу голосів голос Голови наглядової ради є вирішальним.   

Крім того, враховуючи положення статті 136 Господарського кодексу України, відповідно до якого власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства, а також статтю 6 Господарського кодексу України, відповідно до якої органам державної влади, їх посадовим особам забороняється незаконно втручатися у господарські відносини, НКРЕКП не вважає це порушенням вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП.

Таким чином, при виконанні функцій, передбачених для головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, у Міністерства фінансів України відсутній конфлікт інтересів, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень та діє виключно відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375. Також Міністерство фінансів України не наділено жодними завданнями або повноваженнями щодо формування та реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі та відповідно не здійснює одноосібного або спільного контролю над жодним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу).  

Управління ПрАТ «НЕК «Укренерго», а також контроль і регулювання діяльності правління Товариства здійснює наглядова рада, яка є колегіальним органом та складається з семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством України.

Персональний склад наглядової ради затверджується загальними зборами в результаті ухвалення рішення про призначення представників держави в наглядовій раді та на підставі конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради відповідно до законодавства України.

Відповідно до положень Статуту  ПрАТ «НЕК «Укренерго» до виключної компетенції наглядової ради належить:

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом, за поданням Правління Товариства (підпункт 11.13.11 Статуту);

обрання, призначення, припинення повноважень, відсторонення голови правління, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства, крім випадків тимчасової відсутності голови правління (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність та інше) (підпункт 11.13.12 Статуту);

обрання, призначення, припинення повноважень, відсторонення членів правління за поданням голови правління Товариства (підпункт 11.13.13 Статуту);

обрання та припинення повноважень голови та заступника голови наглядової ради, голів та членів комітетів наглядової ради, затвердження положень про комітети наглядової ради (підпункт 11.13.23 Статуту);

призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (підпункт 11.13.32 Статуту);

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулих років, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (авдиторською фірмою), встановлення порядку та розміру оплати його послуг за поданням правління Товариства шляхом затвердження основних положень технічного завдання та затвердження результатів відбору проведеного відповідно до вимог законодавства України про публічні закупівлі (підпункт 11.13.33 Статуту);

погодження призначення та звільнення керівника уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства (Комплаєнс-офіцер)) (підпункт 11.13.36 Статуту);

за рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів (підпункт 11.14 Статуту);

у разі реорганізації Товариства голова та члени наглядової ради, яких було обрано в установленому порядку, призначаються на відповідні посади без проведення нового відбору (підпункт 11.43 Статуту).

Відповідно до пункту 7 наказу Міністерства фінансів України від 29 липня 2019 року № 321 «Деякі питання створення приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» було утворено наглядову раду НЕК «Укренерго» у складі:

незалежних членів наглядової ради: Шевкі Аджунера (голова наглядової ради), Луїджі де Франсісі, Олів’єра Апперта, Педера Остермарка Андреасена;

представників держави: Кушніра Сергія Івановича та Поплавського Олександра Анатолійовича.

Відповідно до наданих ПрАТ «НЕК «Укренерго» даних та інформації було виявлено, що деякі члени наглядової ради також входять до складу наглядової ради (Шевкі Аджунер) та правління (Кушнір Сергій Іванович)                                             АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), яке провадить господарську діяльність з розподілу електричної енергії та одночасно є єдиним засновником ТОВ «Енерго Збут Транс» (код ЄДРПОУ 42588390), якому видано ліцензію з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП від 27 листопада 2018 року № 1539.

Згідно із роз’ясненнями ПрАТ «НЕК «Укренерго», наданими на запит НКРЕКП, членом наглядової ради Кушніром С.І. було направлено на адресу Міністерства фінансів України заяву про припинення повноважень.

Крім того, згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»:

наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом. Голова наглядової ради не має повноважень, які б надавали йому можливість безпосередньо впливати на управління та здійснення господарської діяльності як безпосередньо акціонерного товариства, так і юридичних осіб, засновником (учасником) яких є акціонерне товариство;

посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 735 затверджено Статут публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 938 викладено його в новій редакції (далі – Статут АТ «Укрзалізниця»).

Згідно із пунктом 18 Статуту АТ «Укрзалізниця» Товариство в установленому порядку має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб.

Згідно із підпунктом 18 пункту 105 Статуту АТ «Укрзалізниця» до компетенції правління АТ «Укрзалізниця» належить вирішення всіх питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є товариство, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх загальних зборів та обов’язковими до виконання іншими органами (органом) цих юридичних осіб. Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, рішення правління товариства є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління. Для господарських товариств, в яких товариство не є єдиним акціонером (засновником, учасником), рішення правління є підставою для оформлення завдання представнику товариства на голосування на загальних зборах акціонерів (засновників, учасників) таких товариств.

Тобто, наглядова рада АТ «Укрзалізниця» не наділена повноваженнями приймати рішення з питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є АТ «Укрзалізниця», зокрема ТОВ «Енерго Збут Транс».

Таким чином, НКРЕКП розглядає входження члена наглядової ради               ПрАТ «НЕК «Укренерго» одночасно в наглядову раду АТ «Укрзалізниця» як таке, що не створює ризиків у дотриманні вимог щодо відокремлення та незалежності ОСП, передбачених Законом.

 

4. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимогам щодо незалежності в частині управління поточною діяльністю

 

Відповідно до Статуту управління поточною діяльністю ПрАТ «НЕК «Укренерго» здійснює правління, що є колегіальним виконавчим органом Товариства. Правління Товариства формується у складі не менш як трьох та не більше п’яти членів, включно з головою правління.

Відповідно до Статуту до компетенції правління Товариства належить:

розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом (підпункт 12.9.1 Статуту);

призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, затвердження положення про нього та програми з управління ризиками (підпункт 12.9.4 Статуту);

обрання, призначення та припинення повноважень органів управління (керівників) філій, відділень, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про зміну їхнього місця знаходження, затвердження положень, прийняття інших рішень з питань діяльності відокремлених підрозділів Товариства (підпункт 12.9.6 Статуту);

Голова правління:

у встановленому порядку та з урахуванням вимог Статуту та Галузевої угоди приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства (підпункт 12.10.10 Статуту);

надає наглядовій раді Товариства пропозиції щодо обрання, припинення повноважень, відсторонення членів правління Товариства (підпункт 12.10.13 Статуту);

за погодженням з наглядовою радою призначає та звільняє з посади керівника уповноваженого підрозділу (особу) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства (Комплаєнс-офіцер)) (підпункт 12.10.14 Статуту);

згідно із підпунктами 12.9.4 – 12.9.6 Статуту до компетенції правління Товариства належить призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, прийняття рішення про обрання, призначення, припинення повноважень органів управління (керівників) юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство, та обрання, призначення та припинення повноважень органів управління (керівників) філій, відділень, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

Відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго»  (протокол № 7/2019 засідання наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 29 серпня 2019 року) призначено правління Товариства у такому складі:

виконуючий обов’язки голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго»  – Ковальчук Всеволод,

члени правління:

Кудрицький Володимир (перший заступник голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго»);

Немировський Андрій (заступник голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго»);

Юрков Максим;

Безрукова Марина.

Щорічними деклараціями за 2018 рік, які знаходяться у відкритому доступі, та отриманими довідками від членів правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» засвідчується, що під прямим або опосередкованим одноосібним або спільним контролем чи правом зазначених посадових осіб не перебувають суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні), які провадять діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу). 

Згідно із пунктом 3.6 Статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго» має право вчиняти правочини відповідно до законодавства України та цього Статуту, набувати майнових та немайнових прав, обов’язків і здійснювати їх, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства України.

Згідно із підпунктом 10.9.22 пункту 10.9, підпунктом 11.13.11 пункту 11.13 Статуту прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства або наглядової ради у випадках, передбачених законом.

Згідно із пунктом 4 частини першої статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Відповідно до частини першої та другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Інші правочини, які не відносяться до значних або правочинів із заінтересованістю (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової), вчиняються Товариством на підставі рішень правління.

Таким чином, на підставі положень Статуту Міністерство фінансів України не має значного впливу на поточну діяльність ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Ураховуючи зазначене, ПрАТ «НЕК «Укренерго» відповідає вимогам щодо незалежності ОСП у частині управління та прийняття рішень, передбачених Законом та Порядком про сертифікацію.

 

5. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимогам щодо власності над системою передачі електричної енергії

 

Відповідно до частини третьої статті 32 Закону оператором системи передачі може бути виключно власник системи передачі.

При цьому частиною третьою статті 31 Закону передбачено, що державі належать 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі оператора системи передачі, які не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Організаційно-правовою формою Подавача запиту є акціонерне товариство. Засновником та єдиним акціонером ПрАТ «НЕК «Укренерго» є держава в особі Міністерства фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480), якому належать 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі Подавача запиту, які не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб, що відповідає вимогам частини третьої статті 31 Закону.

Згідно із статтею 326 Цивільного кодексу України від імені та в інтересах держави Україна право державної власності здійснюють відповідно органи державної влади.

Відповідно до статті 22 Господарського кодексу України (далі – ГК України) держава реалізує право державної власності у державному секторі економіки через систему організаційно-господарських повноважень відповідних органів управління щодо суб'єктів господарювання, що належать до цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання (застосовується для здійснення комерційної діяльності) або права оперативного управління (застосовується для здійснення некомерційної діяльності).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 829-р установлено, що майно, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі, що перебувають на балансі державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», закріплюються за приватним акціонерним товариством, утвореним у процесі перетворення зазначеного підприємства, на праві господарського відання та не підлягають відчуженню.

Відповідно до передавального акта активів та пасивів по рахунках бухгалтерського обліку ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2019 року № 321 (далі – передавальний акт), усі зобов’язання ДП «НЕК «Укренерго» перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також усі активи та пасиви переходять до правонаступника – ПрАТ «НЕК «Укренерго». До статутного капіталу на праві господарського відання включено магістральні та міждержавні електричні мережі та майно, що забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління.

Перелік об’єктів системи передачі зазначений у Реєстрі необоротних активів, що не включаються до статутного капіталу акціонерного товариства, станом на 31 березня 2019 року, що є додатком до Передавального акта.

Згідно із пояснювальною запискою до Передавального акта, та іншою інформацією та даними, наданими ПрАТ «НЕК «Укренерго», структура ПрАТ «НЕК «Укренерго» побудована за територіальним принципом і об’єднує головний офіс та 8 електроенергетичних систем (ЕС) з функціями оперативно-диспетчерського управління, що охоплює всю територію України, а саме: Дніпровська ЕС, Західна ЕС, Південна ЕС, Південно-Західна ЕС, Північна ЕС, Центральна ЕС, Донбаська ЕС (знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції), Кримська ЕС (знаходиться на тимчасово окупованій території).

На балансі та у господарському віданні ПрАТ «НЕК «Укренерго» знаходяться, зокрема:

137 підстанцій напругою 110 – 750 кВ із загальною встановленою потужністю автотрансформаторів та силових трансформаторів 80139,1 МВА:

 

 

Напруга

750 кВ

500 кВ

400 кВ

330 кВ

220 кВ

110 кВ

Кількість підстанцій, од.

8

2

2

88

33

4

 

 

21,766 тис. км по трасі (23,348 тис. км – по ланцюгах) магістральних та міждержавних повітряних ліній електропередачі напругою 220 – 750 кВ:

 

Напруга

800

750

500

400

330

220

110

35

Довжина по трасі, км, од.

98,54

4403,17

374,76

338,95

12970,83

3019,39

448,73

112,44

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення. Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження окремо на споруди, що є приналежністю головної речі або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), електричні мережі, магістральні теплові мережі.

Таким чином, магістральні та міждержавні електричні мережі не підлягають  державній реєстрації та, відповідно, відсутні у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

При цьому наявність у ПрАТ «НЕК «Укренерго» земельних ділянок, на яких розміщені підстанції та опори магістральних та міждержавних електричних мережі підтверджуються інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно із статтею 136 ГК України право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.  Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства. Суб'єкт підприємництва, який здійснює господарську діяльність на основі права господарського відання, має право на захист своїх майнових прав також від власника.

Отже, право господарського відання надає ПрАТ «НЕК «Укренерго» можливість здійснювати практично всі функції власника переданого майна, а саме: право володіти, користуватися і розпоряджатися переданим майном з єдиним обмеженням щодо необхідності отримати попередню згоду власника (органу державної влади, який реалізує право власності держави – Мінфіну) при розпорядженні майном, закріпленим за ПрАТ «НЕК «Укренерго» на праві господарського відання.

Правовою підставою виникнення у суб’єкта господарювання права господарського відання на майно є рішення суб’єкта управління про закріплення майна на праві господарського відання. При цьому законодавством України передбачається можливість відсутності договорів між власником (уповноваженим ним органом) та суб’єктом господарювання з питань закріплення майна на праві господарського відання.

Крім того, відповідно до законодавства України право господарського відання ПрАТ «НЕК «Укренерго» на об’єкти системи передачі, як і право власності, є безстроковим та не перешкоджає отриманню ним інвестицій та кредитних коштів, оскільки як підприємство, що знаходиться у державній власності, а також як суб’єкт природної монополії  ПрАТ «НЕК «Укренерго»  може фінансуватися за рахунок тарифу, державного бюджету або кредитних коштів, які залучаються у міжнародних фінансових інституцій під державні гарантії.

НКРЕКП встановлено, що ПрАТ «НЕК «Укренерго» володіє об’єктами системи передачі на праві господарського відання, яке відповідно до чинного законодавства України є речовим правом похідним від права власності та є одним із засобів реалізації державою права державної власності у державному секторі економіки.

Разом з тим наявність у ПрАТ «НЕК «Укренерго» об’єктів системи передачі на праві господарського відання не відповідає частині третій статті 32 Закону, якою передбачено, що оператором системи передачі може бути виключно власник системи передачі.

Відповідно прийняття остаточного рішення про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго» можливе після внесення відповідних змін до частини третьої статті 32 Закону.

 

6. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо виконання обов’язків оператора системи передачі

 

Статтею 12 Директиви та статтею 33 Закону визначено завдання та функції ОСП, підтвердження на відповідність яким надано Подавачем запиту – ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Для підтвердження фінансової незалежності та спроможності ПрАТ «НЕК «Укренерго» вкладати необхідні інвестиції в систему передачі електричної енергії НКРЕКП перевірено, що законодавча та нормативна база не лише дозволяє забезпечити відповідність доходів, але й реалізувала значні інвестиції в капітал з моменту створення ДП «НЕК «Укренерго», що також підтверджується наданою Подавачем запиту фінансовою звітністю, за якою зведено інформацію щодо основних показників фінансово-економічної діяльності Подавача запиту на  2016 – І півріччя 2019 років, та фінансову звітність за 2018 рік, перевірену незалежним аудитором ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» (Deloitte).

Відповідно до частини другої статті 75 ГК України основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Фінансово-господарська діяльність ПрАТ «НЕК «Укренерго», яка є суб'єктом природної монополії, провадиться відповідно до фінансового плану, який підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України до 31 грудня року, що передує плановому.

Підпунктом 10.9.8 пункту 10.9 Статуту передбачено, що розгляд та погодження проєкту фінансового плану Товариства, підготовленого правлінням та погодженого наглядовою радою Товариства, з урахуванням затвердженої структури тарифу належить до виключної компетенції загальних зборів.

Пунктом 3.15 Статуту визначено, що фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться відповідно до структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та фінансового плану, який складається Товариством згідно із законодавством України, погоджується наглядовою радою та затверджується відповідно до законодавства України.

Згідно із пунктом 3.14 Статуту фінансовий план Товариства має відповідати стратегії Товариства, а в частині регульованої діяльності – структурі тарифу на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Отже, відповідно до положень законодавства та Статуту проєкт фінансового плану ПрАТ «НЕК «Укренерго» складається з урахуванням структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

ПрАТ «НЕК «Укренерго» здійснює складання фінансового плану відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02 березня 2015 року № 205 (далі – Порядок).

Згідно із положеннями Порядку проєкт фінансового плану підприємства, разом з пояснювальною запискою подається суб’єкту управління об’єктами державної власності (далі – суб’єкт управління) до 01 червня року, що передує плановому. Суб’єкт управління складає фінансові плани з урахуванням затвердженої НКРЕКП структури тарифів на електричну і теплову енергію, та передає на погодження до Мінекономрозвитку і Мінфіну проєкт рішення Кабінету Міністрів України з пояснювальною запискою, до якого додається проєкт фінансового плану підприємства, підписаний керівником підприємства. Мінекономрозвитку і Мінфін опрацьовують матеріали та приймають рішення стосовно його погодження або непогодження. У разі наявності зауважень до проєкту рішення Кабінету Міністрів України та/або фінансового плану підприємства Мінекономрозвитку і Мінфін надають їх окремо (з обґрунтуваннями) разом з погодженим із зауваженнями проєктом рішення Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану підприємства. Отримавши висновки Мінекономрозвитку і Мінфіну суб’єкт управління подає проєкт рішення Кабінету Міністрів України в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

Таким чином, складання та затвердження фінансового плану ПрАТ «НЕК «Укренерго» як суб’єкта господарювання державного сектору економіки здійснюється за безпосередньої участі Товариства в особі уповноважених органів управління (загальних зборів акціонерів, наглядової ради, правління) та за участю Мінекономрозвитку, Мінфіну, Кабінету Міністрів України. При цьому повноваження кожного із суб’єктів чітко визначені чинним законодавством та Статутом Товариства, що гарантує неупередженість та обмеженість впливу кожного з цих органів на ОСП у процесі складання та затвердження фінплану Товариства.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 «Про порядок здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку» суб’єкти господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому забороняється здійснювати витрати на:

капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких прийнято Кабінетом Міністрів України);

придбання та оренду легкових автомобілів;

маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

консалтингові послуги;

страхування (крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

представницькі заходи;

виробництво та розповсюдження реклами;

благодійну, спонсорську та іншу допомогу;

відрахування до резерву сумнівних боргів;

продаж, списання державного майна, виплату винагороди (премії) керівникам.

Зазначені обмеження діють на період до затвердження (погодження) в установленому порядку річного фінансового плану суб’єкта господарювання.

Отже, незатвердження фінансового плану Товариства жодним чином не впливає на діяльність ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо здійснення експлуатації, диспетчеризації, забезпечення технічного обслуговування, розвитку системи передачі та міждержавних ліній електропередачі.

Також ПрАТ «НЕК «Укренерго» як суб’єкт господарювання відповідно до загального законодавства (Цивільний кодекс України, ГК України) має право самостійно залучати для потреб своєї господарської діяльності кредитні кошти, здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів (крім акцій), придбавати облігації та інші цінні папери з відповідним відображенням цих операцій у фінансовому плані.

У той же час, частиною четвертою статті 67 ГК України передбачено, що державні підприємства, у тому числі господарські товариства (крім банків), у статутному капіталі яких державі належить 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв), здійснюють залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, здійснюють залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями – за погодженням з органом виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю. Порядок таких погоджень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ПрАТ «НЕК «Укренерго» проводяться попередні консультації з міжнародними фінансовими інституціями (далі – МФІ) щодо можливості залучення кредитних коштів для фінансування цих проєктів. У результаті консультацій МФІ висловлює попередню зацікавленість щодо підготовки певних проєктів, які можуть бути прийнятними для фінансування.

Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 70 (далі – Порядок). Згідно із абзацом першим пункту 6 Порядку ПрАТ «НЕК «Укренерго» готується проєктна пропозиція та надсилається до Міністерства фінансів України на експертизу, проведення якої передбачено абзацом четвертим пункту 6 Порядку. За результатами проведення експертизи Мінфін згідно із абзацом першим пункту 9 Порядку приймає рішення (наказ) про доцільність підготовки інвестиційного проєкту.

Залучення коштів МФІ відбувається за погодженням з центральними органами виконавчої влади, а саме: Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, згідно із абзацом першим пункту 15 Порядку та підпунктом 1 пункту 1 додатка 5 до Порядку та за умови прийняття акта Кабінету Міністрів України про залучення позики певного МФІ для фінансування відповідного інвестиційного проєкту (згідно із абзацом п’ятим пункту 15 Порядку).

З метою реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, ПрАТ «НЕК «Укренерго» укладено низку договорів про надання субкредиту, субкредитних угод, які на сьогодні є чинними, ПрАТ «НЕК «Укренерго» продовжує виконувати свої зобов’язання за ними.

Згідно з умовами цих договорів про надання субкредиту (субкредитних угод) Субкредитором виступило Міністерство фінансів України, Позичальником – ПрАТ «НЕК «Укренерго». Субкредит надається Мінфіном ПрАТ «НЕК «Укренерго» з урахуванням вимог, умов та термінів, що зазначені у кредитних, проєктних угодах та договорах про надання субкредиту (субкредитних угодах).

Таким чином, співпраця ПрАТ «НЕК «Укренерго» з міжнародними фінансовими інституціями (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Кредитна установа з відбудови (KfW)) за участю органів державної влади дозволяє залучати інвестиції в розвиток проєктів, які забезпечують розвиток системи передачі, належне виконання функцій і обов’язків, покладених чинним законодавством на ОСП, фінансування найбільш масштабних інвестиційних проєктів, які забезпечують підвищення надійності електропостачання промислових споживачів та населення, енергетичну безпеки держави, об’єднання ринку електричної енергії з загальноєвропейським ринком електричної енергії та інтеграцію ОЕС України до ENTSO-E.

Кредитні ресурси надаються під державні гарантії на 15 – 20 і більше років з низькими ставками відсотків порівняно з умовами кредитування українськими комерційними банками та вартістю інших фінансових інструментів. Відповідно таке гарантування покладає на Державу спільну відповідальність з ОСП за виплату позик, а отже – є додатковою гарантією ефективної реалізації інвестицій у розвиток мережі.

Крім того, Порядком погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 809 (далі – Порядок № 809) визначається процедура погодження залучення ПрАТ «НЕК «Укренерго» кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій підприємства (далі – залучення кредиту (позики)), у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями.

Пунктом 2 Порядку № 809 передбачено, що залучення підприємством кредиту (позики), надання гарантій або поруки за таким зобов'язанням погоджується:

Мінфіном – щодо внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик);

органом виконавчої влади, який здійснює функції з управління державною власністю або Мінекономрозвитку, якщо функції управління державною власністю здійснює Кабінет Міністрів України (далі – уповноважений орган), – щодо внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик).

Таким чином, внутрішніх довгострокових (більше одного року), зовнішніх кредитів (позик), надання гарантій або поруки за таким зобов'язанням, залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик) здійснюється ПрАТ «НЕК «Укренерго» за погодженням із Міністерством фінансів України та з дотриманням вимог Статуту Товариства щодо порядку вчинення правочинів (укладення договорів).

Крім того, необхідно відзначити, що на повноваження Товариства щодо повернення отриманих кредитів (позик) не впливає та обставина, що Товариство використовує державне майно, що не підлягає приватизації відповідно до законодавства України, на праві господарського відання.

Згідно із пунктом 3.15 Статуту фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться відповідно до структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та фінансового плану, який складається Товариством згідно із законодавством України, погоджується наглядовою радою та затверджується відповідно до законодавства України.

Згідно із структурою тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ПрАТ «НЕК «Укренерго», яка затверджується НКРЕКП, складовою частиною витрат на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що включаються в розрахунок тарифу, є, зокрема, витрати на повернення залучених кредитних коштів.

Також ПрАТ «НЕК «Укренерго» не надає у субпідряд виконання будь-якого з обов’язків щодо третьої сторони та має достатньо людських, технічних та фінансових ресурсів в організації для повного виконання своїх обов’язків на підставі статуту.

ПрАТ «НЕК «Укренерго» має необхідний персонал для ефективного виконання всіх своїх зобов’язань, передбачених Законом. При цьому НКРЕКП не затверджує витрати на персонал окремо, тому ПрАТ «НЕК «Укренерго» незалежний у прийнятті на роботу працівників та встановлення рівня їх заробітної плати.

Кадрові ресурси ПрАТ «НЕК «Укренерго», необхідні для здійснення діяльності, виконання функцій і повноважень ОСП, передбачених Законом та нормативно-правовими актами, включають також працівників, трудові договори з якими було укладено до передачі ДП «НЕК «Укренерго» із сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до сфери управління Міністерства фінансів України та до перетворення державного підприємства у приватне акціонерне товариство і державної реєстрації приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго».

Згідно із абзацами чотирнадцятим та п’ятнадцятим статті 36 Кодексу законів про працю України зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

З метою створення можливостей для виконання персоналом ОСП усіх обов’язків та функцій у ПрАТ «НЕК «Укренерго» створена належна та достатня матеріально-технічна база спецтехніки та спецмеханізмів, для виконання ремонтних робіт створені та функціонують відповідні електротехнічні лабораторії, загальні системи інформаційних технологій, включаючи сервери та Інтернет, а також програмне забезпечення для виконання функцій адміністратора комерційного обліку, адміністратора розрахунків, диспетчеризації та передачі електричної енергії.

Крім того, ПрАТ «НЕК «Укренерго» надано документи, дані та інформацію, що підтверджують незалежність ПрАТ «НЕК «Укренерго» у прийнятті рішень, що стосується надання послуг з приєднання та надання доступу до системи передачі, зокрема, шляхом встановленого законодавством України:

права ОСП відмовити в доступі до електричних мереж у разі недостатньої пропускної спроможності електричних мереж з наданням обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об’єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформації про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу;

можливістю ОСП відмовити у приєднанні електроустановок до системи передачі за умови недотримання замовником вимог Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309.

 

7. Відповідність ПрАТ «НЕК «Укренерго» щодо виконання обов’язків оператора системи передачі в частині поводження з інформацією

 

Перелік відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом ОСП, визначається Положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ОСП, затверджену наказом НЕК «Укренерго» від 09 січня 2018 року № 4 (далі – Положенням про комерційну таємницю), та іншими внутрішніми документами, які регламентують питання захисту та регулювання доступу до інформації з обмеженим доступом.

Поводження з інформацією, у тому числі з обмеженим доступом, працівниками ОСП регламентується Політикою інформаційної безпеки ОСП, затвердженою наказом НЕК «Укренерго» від 23 липня 2019 року № 403 (далі – Політикою інформаційної безпеки ОСП) та Положенням про комерційну таємницю.

Доступ до відомостей, які становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію ОСП, здійснюється згідно з Положенням про комерційну таємницю, яким визначено:

перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

визначено порядок обліку, доступу та захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації;

порядок зберігання, використання відомостей, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

особливості видачі працівниками підприємства документів, надання відомостей, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, третім особам;

відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Кожний співробітник ОСП та посадові особи контролюючих органів, які мають доступ до комерційної таємниці та конфіденційної інформації ОСП, повинні ознайомитись з Положенням про комерційну таємницю та підписати відповідне зобов’язання про нерозголошення комерційної та конфіденційної інформації та попередження про відповідальність за протиправні дії з відомостями, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Положенням про комерційну таємницю також передбачено наступні заходи контролю за діяльністю працівників, яким надано доступ до інформації з обмеженим доступом:

доступ надається лише тим працівникам, які згідно зі своїми посадовими обов’язками, повинні мати доступ до документів і відомостей з обмеженим доступом;

заборонено розголошувати інформацію з обмеженим доступом після припинення трудового договору, а також використовувати таку інформацію в особистих цілях;

при припиненні трудового договору працівник зобов’язаний передати ОСП наявні в його користуванні матеріальні носії інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Посадовим особам структурних підрозділів ОСП забороняється:

використовувати інформацію, отриману від учасників ринку під час виконання функцій ОСП, здійснення диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку, для комерційної вигоди ОСП та/або будь-якого учасника ринку;

знімати копії з паперових або електронних носіїв, робити виписки з документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, виносити оригінали або копії цих документів за межі місця роботи, передавати їх працівникам ОСП та іншим особам, які не мають повноважень доступу до такої інформації;

ознайомлювати працівників ОСП та інших осіб, які не мають допуску, з інформацією з обмеженим доступом;

знищувати паперові носії, що містять інформацію з обмеженим доступом, за винятком випадків, передбачених терміном їх зберігання;

посадові особи та працівники ОСП, його уповноважені представники не розкривають інформацію з обмеженим доступом третім сторонам упродовж їх роботи в ОСП та після припинення договірних відносин з ОСП за винятком випадків, передбачених законодавством, якщо:

отримано дозвіл/згоду на її розкриття від особи, перед якою ОСП прийняв зобов’язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації;

інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах;

розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

При цьому відповідно до наказу від 09 січня 2018 року № 4 «Про затвердження Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ОСП» працівники ОСП несуть відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань щодо нерозкриття конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю.

Забезпечення інформаційної безпеки ОСП здійснюється згідно з Політикою інформаційної безпеки ОСП, яка є документом системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), що встановлює політику по забезпеченню інформаційної безпеки при роботі в ОСП з інформацією у приміщеннях ОСП та інформаційній інфраструктурі, у тому числі з паперовою інформацією та інформацією, записаною на змінні носії.

Відповідно до наказу ПрАТ «НЕК «Укренерго» від 23 липня 2019 року № 403:

забезпечення інформаційної безпеки ОСП здійснюється, зокрема, шляхом впровадження сучасних засобів мережевої безпеки, засобів моніторингу та контролю подій, які дозволяють підвищити загальний рівень кібербезпеки на підприємстві; модернізації засобів забезпечення безперервності бізнесу; відпрацювання процесів оперативного відновлення систем; впровадження додаткових засобів ідентифікації і аутентифікації користувачів;

посадові особи та працівники ОСП, його уповноважені представники дотримуються безпечних правил використання інформаційної інфраструктури з боку користувачів усіх рівнів.

При використанні комп’ютерної техніки працівники ОСП керуються та дотримуються Правил по забезпеченню інформаційної безпеки при використанні співробітниками ОСП комп’ютерної техніки від 20 квітня 2016 року, Політики використання мобільних пристроїв ОСП від 31 січня 2018 року вн. № Пол-2568 та Порядку підключення USB-носіїв користувачам персональних комп’ютерів апарату управління ОСП.

 

8. Повноваження ПрАТ «НЕК «Укренерго» з питань імплементації положень щодо врегулювання спорів

 

Загальний порядок розгляду скарг та врегулювання спорів передбачено  Кодексом системи передачі, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс).

Згідно із главою 5 Кодексу якщо між ОСП та користувачем виникає спірне питання, вони мають вжити вичерпних заходів з метою його врегулювання шляхом переговорів. Користувач у разі порушення його прав та законних інтересів, передбачених Кодексом, має право звернутися до ОСП із зверненням/скаргою/претензією.

ОСП зобов’язаний розробити та оприлюднити на власному вебсайті в мережі Інтернет процедуру розгляду ним звернень/скарг/претензій Користувачів та форму надання звернення/скарги/претензії, які враховують вимоги цього Кодексу та інших нормативно-правових актів Регулятора.

ОСП повинен розглянути звернення/скаргу/претензію у строк не більше 30 календарних днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший строк не встановлено чинним законодавством та цим Кодексом.

Якщо Користувач не згоден з рішенням, прийнятим ОСП, за його зверненням/скаргою/претензією, він має право оскаржити таке рішення шляхом звернення до НКРЕКП.

Рішення, прийняте НКРЕКП у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання сторонами спору. Користувач та/або ОСП мають право оскаржити рішення, прийняте НКРЕКП у ході розгляду звернення споживача та/або досудового розгляду спору між Користувачем та ОСП, у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

9. Висновки

 

Ураховуючи надані Подавачем запиту на сертифікацію, іншими зацікавленими особами та установами документи, дані та інформацію, НКРЕКП у цілому встановлена можливість прийняття попереднього рішення про сертифікацію  ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Разом з тим, взявши до уваги необхідність забезпечення зазначених вище заходів, необхідних для прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі, пропонується також:

1. Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» до 20 жовтня 2019 року здійснити дії щодо виключення із Статуту ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» положень, що не відповідають вимогам Закону та іншим нормативно-правовим актам у сфері енергетики в частині функцій, прав та обов’язків оператора системи передачі, зокрема пунктів 2.2.15, 2.2.18 – 2.2.20, 2.2.24 – 2.2.27;

2. установити, що прийняття остаточного рішення про сертифікацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» можливе після внесення змін до частини третьої статті 32 Закону щодо закріплення власником на праві господарського відання системи передачі за оператором системи передачі.

 

Додаток до обґрунутування див. тут.

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)