Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Порядок проведення відкритого обговорення проєктів рішень
Опубліковано 21 вересня 2018 року о 12:07

Дата оновлення: 25.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

30.06.2017 № 866

Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 (у тексті Порядку, крім пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, після слів та символу «затвердження інвестиційних програм/» у всіх відмінках доповнено словами та символом «інвестиційної складової/» у відповідних відмінках згідно з постановою НКРЕКП від 28.08.2018 № 895)

 (у тексті Порядку слова «відділ інформації та комунікацій з громадськістю» у всіх відмінках замінено словами «Управління інформації та комунікації» у відповідних відмінках згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549) 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів), крім проектів рішень про встановлення «зеленого» тарифу, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів розвитку, розгляду зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та, у разі необхідності, з інших питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та поширюється на суб'єктів господарювання, державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП, та суб'єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 28.08.2018 № 895; пункт 1.1 в редакції постанови НКРЕКП від 11.09.2018 № 987; пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановами НКРЕКП від 18.07.2019 № 1481, від 03.03.2020 № 549)

1.2. НКРЕКП проводить відкриті обговорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них, розгляд зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, та проектів рішень з інших питань, у прозорий та недискримінаційний спосіб з метою досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань. (пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України  «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії». (пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

2. Процедура відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку  та змін до них

2.1. До винесення питання щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них на відкрите обговорення НКРЕКП ліцензіат має провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них за процедурою, наведеною у цьому пункті, якщо інше не передбачено законодавством. (абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановами НКРЕКП від 28.08.2018 № 895, від 19.08.2020 № 1599)

На відкритому обговоренні можуть бути присутні представники місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) та інші заінтересовані особи.

Ліцензіат має запросити на відкрите обговорення місцеві органи виконавчої влади та/або органи місцевого самоврядування (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади). (пункт 2.1 доповнено новим абзацами другим та третім згідно з постановою НКРЕКП від 19.08.2020 № 1599)

У разі необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них ліцензіат оприлюднює на своєму офіційному вебсайті повідомлення та обґрунтування щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них з метою отримання зауважень та пропозицій, а також строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції та адресу, на яку необхідно їх надсилати. (абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 05.10.2017 № 1222)

Строк, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дня оприлюднення такого повідомлення на офіційному вебсайті ліцензіата. (абзац третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановами НКРЕКП від 28.08.2018 № 895, від 11.09.2018 № 987)

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях оформлюється протоколом за формою згідно з додатком 4, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному вебсайті та надсилається до НКРЕКП. (абзац четвертий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 04.12.2018 № 1613)

Якщо рішення з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них, приймається за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання)  на місцях  не проводиться.

2.2. Структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить питання, яке винесено на відкрите обговорення (далі – розробник), подає до Управління інформації та комунікації НКРЕКП в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет:

 • схвалений на засіданні НКРЕКП відповідно до вимог Регламенту НКРЕКП проект рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них;
 • обґрунтування необхідності прийняття рішення НКРЕКП;
 • матеріали, необхідні  для прийняття рішення НКРЕКП;
 • результати відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, проведеного ліцензіатом відповідно до цього Порядку;
 • інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/ змін до них, про схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них;
 • інформацію про дату, час і місце проведення відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП;
 • кінцевий термін подання заявок до участі в обговоренні;
 • електронну адресу, на яку мають подаватись зауваження та пропозиції, та прізвище, ім’я, по батькові та телефон контактної особи.

Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів розвитку/змін до них оприлюднюється не пізніш як за 10 календарних днів до дати проведення відкритого обговорення, крім проектів рішень щодо перегляду структури тарифу без зміни відповідного тарифу, змін до інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів розвитку без зміни їх загальної суми, які оприлюднюються не пізніш ніж за 5 календарних днів до дати проведення відкритого обговорення. (абзац десятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 05.10.2017 № 1222; абзац десятий пункту 2.2 в редакції постанов НКРЕКП від 28.08.2018 № 895, від 11.09.2018 № 987; абзац десятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 18.07.2019 № 1481)

2.3. Відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них у сфері комунальних послуг проводиться за місцем надання послуг ліцензіатами.

У разі проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг, які приймаються за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП. (пункт 2.3 доповнено новим абзацом згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

У разі встановлення карантину чи інших обмежувальних заходів за ініціативою НКРЕКП відкрите обговорення може бути проведене в онлайн-форматі. (пункт 2.3 доповнено новим абзацом згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 № 827)

На відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП, яке проводиться за місцем надання послуг суб'єктами господарювання, мають бути присутні:

 • керівник або працівник територіального органу НКРЕКП та у разі необхідності посадова особа розробника; (абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 28.08.2018 № 895)
 • уповноважений представник ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них;
 • представники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (за згодою); (абзац шостий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 19.08.2020 № 1599)
 • інші заінтересовані особи, які подали заявки на участь у відкритому обговоренні та/або їх уповноважені представники.

Керівник або працівник територіального органу НКРЕКП головує на відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП. (пункт 2.3 доповнено абзацом сьомим; у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим (згідно з постановою НКРЕКП від 28.08.2018 № 895)

Приміщення для проведення відкритого обговорення такого проекту рішення забезпечує ліцензіат, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них.

Ліцензіат, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них, не менше ніж за 2 дні до проведення відкритого обговорення розміщує на власному вебсайті інформацію щодо адреси приміщення, в якому буде проведено  відкрите обговорення  проекту рішення. (пункт 2.3 доповнено новим абзацом згідно з постановою НКРЕКП від 28.08.2018 № 895)

2.4. Відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них у сфері енергетики проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП. У разі встановлення карантину чи інших обмежувальних заходів за ініціативою НКРЕКП відкрите обговорення може бути проведене в онлайн-форматі. (абзац перший пункту 2.4 доповнено новим реченням згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 № 827)

На відкритому обговоренні такого проекту рішення НКРЕКП мають бути присутні:

 • керівник розробника;
 • уповноважений представник ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/інвестиційна складова/план розвитку/зміни до них;
 • представники місцевого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади (за згодою); (абзац п’ятий пункту 2.4 в редакції постанови НКРЕКП від 28.08.2018 № 895; абзац п’ятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 19.08.2020 № 1599)
 • інші заінтересовані особи, які подали заявки до участі у відкритому обговоренні.

2.5. Розробник забезпечує проведення відкритого обговорення після спливу строку, зазначеного у пункті 2.2 цієї глави.

Розробник забезпечує направлення листа-запрошення ліцензіату, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/інвестиційна складова/план розвитку/зміни до них, місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади). Інші особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні проектів рішень НКРЕКП, подають заявки на участь у такому обговоренні до НКРЕКП або територіального органу НКРЕКП (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) не пізніше як за 2 робочі дні до дня проведення відкритого обговорення.

2.6. За відсутності уповноважених представників ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/інвестиційна складова/план розвитку/зміни до них, відкрите обговорення проекту рішення НКРЕКП переноситься на інший термін (крім випадків перегляду цін (тарифів) за ініціативою НКРЕКП). Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП. (абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 05.10.2017 № 1222; абзац перший пункту 2.6 в редакції постанови НКРЕКП від 28.08.2018 № 895; абзац перший пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановами НКРЕКП від 18.07.2019 № 1481, від 19.08.2020 № 1599)

Відсутність на відкритому обговоренні осіб, які подали заявки на участь, не є перешкодою для проведення відкритого обговорення.

2.7. У разі великого обсягу зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них їх відкрите обговорення може бути продовжено наступного робочого дня або перенесено на інший термін. Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП. (абзац перший пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

На відкритих обговореннях, зокрема, розглядаються зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них, що надійшли відповідно до пункту 2.2 цієї глави. (пункт 2.7 доповнено новим абзацом згідно з постановою НКРЕКП від 28.08.2018 № 895)

2.8. Результати відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП оформлюються протоколом, у якому зазначаються дата проведення відкритого обговорення, прізвище та ініціали, посада та місце роботи учасників відкритого обговорення, назва проекту рішення НКРЕКП, що підлягає відкритому обговоренню.

Додатком до нього є таблиця узгодження позицій, в якій зазначаються редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції), зміст зауважень (пропозицій) та мотиви їх відхилення/спосіб врахування.

Протокол підписується керівником розробника, уповноваженим представником ліцензіата, керівником територіального органу НКРЕКП, які були присутні на відкритому обговоренні. (абзац третій пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 19.08.2020 № 1599)

Уповноважений представник ліцензіата може підписати протокол із зауваженнями або відмовитись від його підписання в разі незгоди із результатами проведеного відкритого обговорення. (пункт 2.8 доповнено новим абзацом згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549; абзац четвертий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 19.08.2020 № 1599))

2.9. Розробник подає протокол відкритого обговорення в електронному вигляді у форматі pdf до Управління інформації та комунікації для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет не пізніше як за 3 робочі дні до проведення НКРЕКП засідання, на якому планується прийняти рішення з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них.

3. Розгляд зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів

3.1. Підготовка проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та відповідно до Регламенту НКРЕКП.

3.2. У разі отримання зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, їх розгляд проводиться після закінчення строку подання зауважень та пропозицій та їх оприлюднення.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, подаються у письмовому та/або електронному вигляді у форматах doс, docx за формою згідно з додатком 1.

3.3. Після опрацювання зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, розробник за погодженням з Головою або членом НКРЕКП відповідно до розподілу обов’язків надає до Управління інформації та комунікації НКРЕКП для розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет:

 • зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, та попередню позицію НКРЕКП у формі таблиці згідно з додатком 2;
 • копії листів, які містять зауваження та пропозиції, надані органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями та іншими заінтересованими особами (інформація про осіб надається із урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних»).

Указані матеріали надаються розробником одним файлом у форматі zip, rar (таблиця зауважень та пропозицій у текстовому форматі doc, docx та копії листів одним файлом у форматі pdf) не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) та в той же день Управлінням інформації та комунікації НКРЕКП розміщуються на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет разом з повідомленням про дату проведення відкритого обговорення, яка була запропонована розробником. (абзац четвертий пункту 3.3 в редакції постанови НКРЕКП від 03.03.2020 № 549; абзац четвертий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 № 827))

3.4. Якщо проект рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону або територіальної громади, його розгляд забезпечується із залученням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.5. Відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП. У разі встановлення карантину чи інших обмежувальних заходів за ініціативою НКРЕКП відкрите обговорення може бути проведене в онлайн-форматі. (абзац перший пункту 3.5 доповнено новим реченням згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 № 827)

На відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП мають бути присутні:

 • керівник розробника;
 • представники інших структурних підрозділів НКРЕКП, яких стосуються питання, що мають бути врегульовані проектом рішення;
 • особи, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта, протягом строку, встановленого НКРЕКП;
 • представники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, якщо проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади.

3.6. Розробник забезпечує не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) направлення листа-запрошення особам, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, місцевому органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади).

Інші особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, подають заявки про участь у такому обговоренні до НКРЕКП  не пізніше як за 1 робочий день до проведення розгляду (відкритого обговорення). (абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановами НКРЕКП від 03.03.2020 № 549, від 19.05.2021 № 827)

3.7. На відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, обговорюються зауваження та пропозиції, надані до проекту рішення у письмовому та/або електронному вигляді у встановлений строк та наведені в таблиці, їх обґрунтування, а також пропозиції НКРЕКП та інших учасників щодо їх можливого врахування. (пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

3.8. Відсутність на відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) осіб, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення протягом строку, встановленого НКРЕКП, або представника місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) не є перешкодою для проведення цього відкритого обговорення (розгляду). При цьому зауваження та пропозиції, надані цими особами, розглядаються. (пункт 3.8 в редакції постанови НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

3.9. У разі неможливості проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, протягом одного дня відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) може бути продовжено наступного робочого дня або перенесено на інший термін. Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному вебсайті НКРЕКП. (пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

3.10. Результати відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП оформлюються протоколом, у якому зазначаються дата проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій), прізвище та ініціали, посада та місце роботи учасників відкритого обговорення та розгляду зауважень та пропозицій, назва проекту рішення НКРЕКП, що підлягає відкритому обговоренню.

Додатком до нього є таблиця (додаток 3), в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції) та мотиви їх відхилення/спосіб врахування. Протокол підписується керівником розробника.

3.11. Розробник подає протокол відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП та таблицю, в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, в електронному вигляді у форматі pdf до Управління інформації та комунікації для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет не пізніше 3 робочих днів до прийняття НКРЕКП рішення, що має ознаки регуляторного акта. (абзац перший пункту 3.11 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

Після оприлюднення протоколу відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП та таблиці, в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, можуть бути внесені виключно редакційні правки.

3.12. У разі внесення до проекту рішення суттєвих змін НКРЕКП може повторно провести процедуру оприлюднення проекту рішення, збору і розгляду зауважень та пропозицій до нього.

4. Процедура проведення відкритого обговорення проекту кошторису НКРЕКП

(глава 4 виключена; у зв’язку з цим главу 5 вважати главою 4 (згідно з постановою НКРЕКП від 11.02.2020 № 370)

4. Процедура проведення відкритого обговорення проектів рішень з інших питань, що належать до компетенції НКРЕКП

4.1. У разі необхідності НКРЕКП може проводити відкриті обговорення проектів рішень НКРЕКП з інших питань, що належать до її компетенції із залученням заінтересованих осіб.

4.2. Розробник проекту рішення з питання, що відноситься до компетенції НКРЕКП, але процедура проведення відкритого обговорення якого не врегульована главами 2 – 3 цього Порядку, а також будь-який член НКРЕКП може запропонувати проведення відкритого обговорення цього проекту. У цьому випадку за погодженням з Головою НКРЕКП розробник подає до Управління інформації та комунікації НКРЕКП в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет: (абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

 • проект рішення НКРЕКП;
 • обґрунтування необхідності прийняття рішення НКРЕКП;
 • інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, про дату, час та місце проведення відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП, електронну адресу, на яку мають подаватись зауваження та пропозиції, прізвище, ім’я, по батькові та телефон контактної особи.

Строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, не може бути меншим ніж 5 робочих днів з дня оприлюднення проекту рішення. (пункт 4.2 доповнено новим абзацом згідно з постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 549)

Проект рішення НКРЕКП оприлюднюється не пізніш як за 20 робочих днів до дати його прийняття на засіданні НКРЕКП.

4.3. Особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП, подають до НКРЕКП не менш ніж за 2 робочі дні до дня проведення відкритого обговорення заявки про участь у такому обговоренні.

4.4. Відкрите обговорення та розгляд зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП. У разі встановлення карантину чи інших обмежувальних заходів за ініціативою НКРЕКП відкрите обговорення може бути проведене в онлайн-форматі. (абзац перший пункту 4.4 доповнено новим реченням згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 № 827)

На відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП мають бути присутні:

 • керівник розробника;
 • представники інших структурних підрозділів НКРЕКП, яких стосуються питання, що мають бути врегульовані проектом рішення;
 • особи, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення, протягом строку, встановленого НКРЕКП.

4.5. Відсутність на відкритому обговоренні осіб, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП протягом строку, встановленого НКРЕКП, не є перешкодою для проведення цього відкритого обговорення. При цьому зауваження та пропозиції, надані цими особами, розглядаються.

4.6. Результати відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП оформлюються протоколом, у якому зазначаються дата проведення відкритого обговорення, прізвище та ініціали, посада та місце роботи учасників відкритого обговорення, назва проекту рішення НКРЕКП, що підлягає відкритому обговоренню.

Додатком до нього є таблиця (додаток 3), в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції) та мотиви їх відхилення/спосіб врахування.

Протокол підписується керівником розробника.

4.7. Розробник подає протокол відкритого обговорення та таблицю, в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, в електронному вигляді у форматі pdf до Управління інформації та комунікації для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП у мережі Інтернет не пізніше як за 3 робочих дні до дати розгляду та прийняття рішення на засіданні НКРЕКП.

Директор Юридичного департаменту                                     С.Терещенко

Додаток 1

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг


Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

Редакція проекту рішення НКРЕКП

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП

Обґрунтування«__» ____ 20__ року ____________ ____________________

  (підпис)     (прізвище, ім'я та по батькові)

Додаток 2

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг


Узагальнені зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

Редакція проекту рішення НКРЕКП

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП

Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення
Додаток 3

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг


Таблиця узгоджених позицій до проекту регуляторного акта

____________________________________

(назва проекту)


Редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення

Зауваження та пропозиції

Спосіб врахування або мотиви відхилення зауважень (пропозицій)
Додаток 4

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг

Протокол

_________________________________

(назва проекту рішення)

______________      _____________________

(дата проведення) (місце проведення заходу)

Запрошені: _____________________________________________________

Присутні: _____________________________________________________

Порядок денний: ________________________________________________

Слухали: _______________________________________________________

Вирішили: ______________________________________________________

Заперечення та доповнення: _____________________________________

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

_____________________ _______________________________

   (підпис головуючого)       (прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________ _______________________________

   (підпис секретаря)                  (прізвище, ім'я та по батькові)

РЕЄСТР

учасників відкритого обговорення


№ з/п

П.І.Б.

Назва організації (підприємства)

Посада

Підпис(Порядок доповнено додатком 4

на підставі постанови НКРЕКП

від 04.12.2018 № 1613)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою НКРЕКП

від 19.08.2020 № 1599)

 Офіційно опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр», 21.07.2017, № 134

 (Із змінами, внесеними

постановами НКРЕКП від 05.10.2017 № 1222, від 28.08.2018 № 895,

від 11.09.2018 № 987, від 04.12.2018 № 1613, від 18.07.2019 № 1481,

від 03.03.2020 № 549, від 19.08.2020 № 1599, від 19.05.2021 № 827)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux