Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Порядок та строки надання адміністративної послуги з видачі (переоформлення, зупинення, відновлення) ліцензії
Опубліковано 04 грудня 2015 року о 17:55

Дата оновлення: 22.02.2024

Надання адміністративних послуг (ліцензування) регулюється Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Порядок).

У період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг здійснюється відповідно до Порядку з урахуванням постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану», а саме:

1) розгляд заяв та видача ліцензії або розгляд повідомлень про зміну загальної встановленої потужності об’єктів електроенергетики не здійснюється для суб’єктів господарювання, місцезнаходженням яких (місцезнаходженням нових об'єктів електроенергетики яких) є територія територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджується наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

2) розгляд заяв про зупинення або поновлення дії ліцензії здійснюється незалежно від місцезнаходження ліцензіата;

3) подані заяви про анулювання ліцензій не розглядаються та повертаються ліцензіату без розгляду;

4) розгляд заяв про отримання, переоформлення, зупинення, поновлення дії ліцензій, повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії здійснюється працівниками відповідальних структурних підрозділів НКРЕКП з урахуванням наявних організаційних та технічних умов, необхідних для їх розгляду.

За результатами розгляду повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії, аналізу підтвердних документів та одержаної інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до відповідного рішення про видачу ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни найменування ліцензіата, місць та/або засобів (об’єктів);

5) доступ до інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо місцезнаходження об'єктів електроенергетики, обмежується;

6) розгляд заяв на отримання, зупинення та анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, а також повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії, які надійшли до НКРЕКП до введення в України воєнного стану, здійснюється з урахуванням підпунктів 1 - 6 цього пункту;

7) дію абзаців другого – четвертого підпункту 1 пункту 6.4 Порядку ліцензування зупинено;

8) у разі документального підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" приймається рішення про анулювання ліцензії.

У разі виявлення у ліцензіата об'єктів права власності російської федерації та її резидентів (далі - об'єкти), які підлягають примусовому вилученню з мотивів суспільної необхідності відповідно до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", НКРЕКП направляє інформацію про такі об'єкти до Кабінету Міністрів України та приймає рішення про зупинення дії ліцензії такому ліцензіату на період до завершення заходів щодо проведення примусового вилучення об'єктів у ліцензіата або відмови від здійснення таких заходів;

9) виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія (крім випадків наявності в таких осіб довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, чинність якої підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб), є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії;

10) виявлення інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія (крім випадків наявності в таких осіб довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, чинність якої підтверджується відомостями з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб), є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії такому ліцензіату;

Відповідно до пункту 4.6. глави 4 Порядку строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі становить:

 • десять робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, що належить до суміжних ринків;
 • тридцять календарних  з дня одержання заяви про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, що належить до сфери діяльності суб'єктів природних монополій.

Оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП та внесення до ліцензійного реєстру рішення про видачу ліцензії здійснюється не пізніше трьох робочих днів з дня його прийняття.

Ліцензія видається на необмежений строк (пункт  4.7 глави 4 Порядку).

Форму заяви про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері енергетики на ім’я спадкоємця дивитися (скачати, заповнити, роздрукувати, у разі необхідності – зберегти) тут.

Відповідно до пункту 6.1 Порядку у разі переходу права на провадження виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, від ліцензіата, що був фізичною особою-підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем, така ліцензія підлягає переоформленню на ім'я спадкоємця у місячний строк з дати набуття ним такого права за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов'язаний протягом місяця подати до НКРЕКП заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

У разі передачі цілісного майнового комплексу ліцензіата іншому суб’єкту господарювання, який має намір отримати відповідну ліцензію, такий суб’єкт господарювання до заяви про отримання ліцензії подає гарантійний лист про виконання зобов’язань щодо усунення порушень ліцензійних умов, встановлених відповідними рішеннями НКРЕКП та невиконаних попереднім ліцензіатом, у частині коригування витрат та доходів. Суб’єкт господарювання, який має намір передати цілісний майновий комплекс іншому суб’єкту господарювання, має не пізніше ніж за місяць до передачі цілісного майнового комплексу звернутися до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг (якщо статутними документами не передбачено, що до суб’єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, переходять усі права і обов'язки попереднього ліцензіата).

НКРЕКП має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії (повністю або частково) у разі настання таких підстав:

1) отримання заяви ліцензіата про зупинення власної ліцензії на строк до шести місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії.

Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії, подана після видання НКРЕКП розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг і до закінчення строку:

 • перевірки та усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • протягом тридцяти робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом рішення про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку НКРЕКП розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг);

2) складення акта про невиконання рішення про усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами перевірки НКРЕКП до повного виконання ліцензіатом такого рішення, але не більше шести місяців з дня набрання чинності рішенням про зупинення дії ліцензії;

3) передача ліцензіатом цілісного майнового комплексу іншому суб’єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію;

4) передача цілісного майнового комплексу ліцензіата в управління іншому суб’єкту господарювання за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

5) несплата за видачу ліцензії.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення дії ліцензії повністю або частково НКРЕКП протягом двадцяти робочих днів з дня виявлення таких підстав має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії.

Рішення НКРЕКП про зупинення дії ліцензії на підставі заяви ліцензіата набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Рішення НКРЕКП про зупинення дії ліцензії на підставі акта про невиконання рішення про усунення порушень ліцензійних умов або несплати за видачу ліцензії набирає чинності через десять робочих днів з дня його прийняття.

Рішення про зупинення дії ліцензії може бути продовжено на строк до шести місяців.

Для відновлення дії ліцензії ліцензіат надає заяву про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, разом із підтверджуючими документами і відомостями.

Якщо підтвердні документи містять повну інформацію про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії, НКРЕКП приймає рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково протягом двадцяти днів з дня надання заяви про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії.

Рішення НКРЕКП про відновлення дії ліцензії набирає чинності з дня його прийняття, якщо більш пізній строк набрання ним чинності не встановлено в рішенні.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux