Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Правила внутрішнього розпорядку
Опубліковано 02 лютого 2016 року о 10:03

Дата оновлення: 20.11.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією працівників НКРЕКП

протокол від 28.02.2017 № 1

(із змінами, затвердженими

Конференцією працівників НКРЕКП

протокол від 20.11.2018 № 2)

 

Правила внутрішнього службового розпорядку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку в центральному апараті та територіальних органах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), режим роботи, умови перебування державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування та робітників, зайнятих обслуговуванням НКРЕКП (далі – працівники НКРЕКП), та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

1.2. Службова дисципліна в НКРЕКП ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками НКРЕКП своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку в центральному апараті та територіальних органах НКРЕКП (далі – структурні підрозділи НКРЕКП на територіях) затверджуються конференцією працівників НКРЕКП (далі – Конференція) за поданням керівника державної служби НКРЕКП (далі – керівник апарату) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03 березня 2016 року № 50.

1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку НКРЕКП (далі – Правила) доводяться до відома всіх працівників, які працюють у НКРЕКП, під підпис.

2. Загальні правила етичної поведінки

2.1. Працівники НКРЕКП повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Працівники НКРЕКП у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.3. Працівники НКРЕКП повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування.

Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

2.4. Працівники НКРЕКП під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

3. Робочий час і час відпочинку

3.1. Тривалість робочого часу працівників НКРЕКП становить 40 годин на тиждень.

3.2. В центральному апараті та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях встановлено п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин; п'ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

3.3. Початок і закінчення роботи та перерва для відпочинку і харчування працівників НКРЕКП встановлюються такими:

для працівників центрального апарату:

 • початок робочого дня – о 9:00;
 • перерва на відпочинок і харчування – з 13:00 до 13:45;
 • закінчення робочого дня – о 18:00; у п'ятницю о 16:45.

для працівників структурних підрозділів НКРЕКП на територіях:

 • початок робочого дня – о 8:00;
 • перерва на відпочинок і харчування – з 12:00 до 12:45;
 • закінчення робочого дня – о 17:00; у п'ятницю о 15:45.

У зв'язку із службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у структурних підрозділах апарату та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

Перерва не включається в робочий час і працівники НКРЕКП можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи. У зв'язку із службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у структурних підрозділах НКРЕКП час перерви може бути змінено.

3.4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

3.5. Облік робочого часу в центральному апараті та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу або за допомогою програмного забезпечення.

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до Управління роботи з персоналом НКРЕКП. Відповідальна особа Управління роботи з персоналом за контроль обліку робочого часу надає керівнику апарату інформацію про несвоєчасне прибуття на роботу або відсутність на робочому місці без поважної причини працівників центрального апарата та структурних підрозділах НКРЕКП на територіях.

3.6. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі в робочий час із службових та особистих питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

4. Порядок повідомлення працівниками НКРЕКП про свою відсутність

4.1. Працівники НКРЕКП повідомляють свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

4.2. У разі недотримання працівником НКРЕКП вимог пункту 4.1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці відповідно до чинного законодавства. Фіксація відсутності працівника на робочому місці відбувається за участю не менше трьох осіб, в тому числі безпосереднього керівника, про що складається та підписується відповідний акт.

4.3. У разі ненадання працівником НКРЕКП доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату щодо причин своєї відсутності.

5. Відрядження працівників НКРЕКП

5.1. За відрядженим працівником зберігається місце роботи (посада) протягом усього часу відрядження, у тому числі й часу перебування в дорозі.

Працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи, та відповідно до умов, визначених трудовим договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Державному службовцю, який направлений у службове відрядження, заробітна плата за весь період відрядження виплачується відповідно до Закону України «Про державну службу».

5.2. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24 години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше – наступна доба.

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника апарату береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження (строк одного відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон – 60 календарних днів, крім випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98).

За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).

З дозволу керівника апарату може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні з незалежних від працівника причин за наявності оригіналів підтвердних документів.

Рішення про продовження терміну відрядження керівник апарату приймає після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної записки, яке оформляється відповідним наказом (розпорядженням) керівника апарату.

За час затримки в місцеперебуванні у відрядженні без поважних причин працівникові не виплачується заробітна плата, не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.

На працівників НКРЕКП, які перебувають у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого вони відрядженні. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не надаються.

Якщо відповідно до наказу про відрядження працівник відбуває у відрядження у вихідний день або його повернення з відрядження передбачено у вихідний день, такому працівнику після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

5.3. У разі якщо працівник НКРЕКП вибув у відрядження після закінчення робочого дня та прибув з відрядження до початку робочого дня (відповідно до пункту 3.3 цих Правил), за рішенням керівника апарату працівник НКРЕКП може приступити до виконання своїх посадових обов'язків у день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження. У такому випадку день вибуття у відрядження та день прибуття з відрядження вважається робочим днем. Працівник НКРЕКП зобов'язаний письмово повідомити керівника апарату про своє рішення щодо роботи в день відрядження (додаток). Письмове повідомлення працівника НКРЕКП з відповідним погодженням керівника апарату зберігається в Управлінні роботи з персоналом.

5.4. Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та Податкового кодексу України. У разі відрядження за кордон підтвердні документи, що засвідчують вартість понесених за кордоном у зв'язку з таким відрядженням витрат, оформлюються згідно із законодавством відповідної держави.

Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати (витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з таким відрядженням). Суми добових витрат для працівників підприємств затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98.

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

(доповнено новою главою 5 згідно із змінами,

затвердженими Конференцією працівників НКРЕКП

протокол від 20 листопада 2018 року № 2)

6. Перебування працівників НКРЕКП в приміщенні НКРЕКП у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

6.1. Для виконання невідкладних завдань працівники НКРЕКП можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату, у тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

6.2. Керівник апарату за потреби може залучати працівників до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників НКРЕКП після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється Управлінням роботи з персоналом і затверджується керівником апарату.

6.3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

6.4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника НКРЕКП, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається Управлінням роботи з персоналом керівнику апарату для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

6.5. У разі залучення працівників НКРЕКП до роботи понад установлену тривалість робочого дня в центральному апараті або структурних підрозділах НКРЕКП на територіях запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) працівникам НКРЕКП надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників НКРЕКП.

6.6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

7. Порядок доведення до відома працівників НКРЕКП нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

7.1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників НКРЕКП шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та на сайті НКРЕКП.

7.2. Накази, доручення, розпорядження із службових питань доводяться до відома працівників НКРЕКП шляхом надсилання на електронну адресу. Підтвердженням надсилання є реєстр вихідної адреси.

Підтвердженням може слугувати підпис працівників НКРЕКП (у тому числі відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

8. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

8.1. Керівник апарату зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

8.2. Працівники НКРЕКП повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

8.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником НКРЕКП, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

8.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в НКРЕКП відповідає керівник апарату та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

9. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна працівниками НКРЕКП

9.1. Працівник НКРЕКП зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій керівником апарату особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

9.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою НКРЕКП, начальником Управління роботи з персоналом та працівником НКРЕКП, який звільняється.

10. Прикінцеві положення

10.1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівників НКРЕКП до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10.2. Питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються керівником апарату, а у випадках, передбачених чинним законодавством – спільно або за згодою Конференції.

Керівник апарату С. Христюк

Начальник управління роботи з персоналом І. Євченко

Голова ППО НКРЕКП А. Кожевников

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux