Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Роз'яснення для ліцензіатів

Відкрити все

На відкритому засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 20 жовтня 2021 року, було прийнято постанову НКРЕКП № 1811 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (далі – постанова), яка набирає чинності з 01 січня 2022 року.

Постановою, зокрема, передбачається, що місцем провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії – є територія адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої розташовані система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі інших власників, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону та приєднані безпосередньо або через електричні мережі інших власників до системи розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (ліцензіата), до якої (яких) приєднано не менше 50000 споживачів (абонентів), а також територія, на якій розташовані електричні мережі інших власників (а також їх субспоживачів), приєднаних до мереж оператора системи передачі, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону (далі – власники електромереж) та з якими було укладено договір про постачання електричної енергії або договір про спільне використання технологічних електричних мереж до здійснення заходів з відокремлення. Вимога щодо кількості підключених споживачів (абонентів) поширюється виключно на здобувачів ліцензії.

Для ліцензіата (здобувача ліцензії), який є власником найбільшої (за кількістю умовних одиниць енергетичного обладнання) системи розподілу електричної енергії на території відповідної області (м. Києва, м. Севастополя), місцем провадження господарської діяльності є також територія в межах цієї області (м. Києва, м. Севастополя), на якій розташовані електричні мережі власників електромереж (крім мереж виробників електричної енергії, приєднаних до мереж оператора системи передачі на ступені напруги вище 154 кВ, та субспоживачів, приєднаних до цього виробника на ступені напруги вище 154 кВ, а також власників електромереж, у яких існував договір про постачання електричної енергії або договір про спільне використання технологічних електричних мереж до здійснення заходів з відокремлення, укладений з постачальником за регульованим тарифом, правонаступником якого є інший ліцензіат (здобувач ліцензії) відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»).

Також постановою вносяться зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії та Кодексу систем розподілу в частині визначення сторін, з якими ОСР має укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, договір про надання послуг з розподілу електричної енергії та договір про спільне використання технологічних електричних мереж. 

Ураховуючи зазначене, оператори системи розподілу електричної енергії мають здійснити заходи, направлені на безумовне виконання постанови з 01 січня 2022 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звертає увагу, що постановою НКРЕКП від 29.07.2020 № 1482 (Постанова № 1482), яка набрала чинності 28.09.2020, було внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 307.

Зазначеними змінами, зокрема, передбачено доповнення переліку документів, що надаються до заяви про отримання ліцензії з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, наступними документами:

 • інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 4 до Ліцензійних умов);
 • відомість про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 5 до Ліцензійних умов) (надається у разі наявності споживачів (населення), які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб).

При цьому, Постановою № 1482 встановлено, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою, ліцензіати мають подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Враховуючи зазначене, НКРЕКП звертає увагу ліцензіатів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення про необхідність безумовного виконання вимог Постанови № 1482 та надання у встановлені строки до органу ліцензування зазначених вище документів, якими доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Одночасно нагадуємо, що ліцензіати НКРЕКП можуть заощадити час та зусилля шляхом надання інформації про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, в електронному вигляді через онлайн-сервіс на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (https://my.gov.ua/), авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звертає увагу, що постановою НКРЕКП від 19.08.2020 № 1571 (далі – Постанова), яка набрала чинності 20.10.2020, було внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467.

Зазначеними змінами, зокрема:

 • уточнено форму Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії в частині надання в графі 3 інформації про найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності);
 • доповнено перелік документів, що надається до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії Інформацією про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

У зв’язку із зазначеним, звертаємо увагу ліцензіатів з виробництва електричної енергії на необхідність подання до НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності Постановою:

 1. інформації про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» за формою, визначеною додатком № 3 до Ліцензійних умов;
 2.  у разі наявності у ліцензіата відокремлених структурних підрозділів, які беруть участь у забезпеченні провадження діяльності з виробництва електричної енергії – Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, визначеною додатком № 2 до Ліцензійних умов. 

Одночасно нагадуємо, що ліцензіати НКРЕКП можуть заощадити час та зусилля шляхом надання інформації про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, в електронному вигляді через онлайн-сервіс на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (https://my.gov.ua/), авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг звертає увагу, що відповідно до статті 8 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), господарська діяльність з виробництва електричної енергії провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії.

Разом з тим, згідно статті 30 Закону діяльність з виробництва електричної енергії без ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії дозволяється, якщо величина встановленої потужності чи відпуск електричної енергії менші за показники, визначені у відповідних ліцензійних умовах з виробництва електричної енергії.

Згідно із пунктом 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Ліцензійні умови), затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467, діяльність з виробництва електричної енергії суб’єктів господарювання підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше або якщо суб’єкт господарювання має намір продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), гарантованому покупцю електричної енергії за «зеленим» тарифом незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики.

При цьому, відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов, електрогенеруюче обладнання - комплекс функціонально взаємопов’язаного устаткування, що здійснює виробництво електричної енергії та складається з одного або більшої кількості генераторів чи іншого обладнання, що використовується для перетворення енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію.

Отже, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання не перевищує 5 МВт та якщо суб’єкт господарювання не планує здійснювати продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) гарантованому покупцю електричної енергії за «зеленим» тарифом, зазначена діяльність з виробництва електричної енергії не підлягає ліцензуванню.

Слід також відмітити, що з 01 липня 2019 року почав діяти новий ринок електричної енергії, який функціонує відповідно до вимог «Третього пакету» енергетичного законодавства ЄС.

При цьому звертаємо увагу, що згідно із статтею 1 Закону:

 • виробництво електричної енергії - діяльність, пов’язана з перетворенням енергії з енергетичних ресурсів будь-якого походження в електричну енергію за допомогою технічних засобів;
 • учасник ринку електричної енергії - виробник, електропостачальник, трейдер, оператор системи передачі, оператор системи розподілу, оператор ринку, гарантований покупець та споживач, які провадять свою діяльність на ринку електричної енергії у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно із частиною другою статті 30 Закону виробники продають та купують електричну енергію на ринку електричної енергії відповідно до положень цього Закону, правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Особливості купівлі-продажу електричної енергії виробників, потужність та/або обсяг відпуску яких менше за граничні показники, визначені Регулятором, визначаються правилами ринку.

Згідно із пунктом 1.3.5 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – Правила ринку):

 • кандидат в учасники ринку, який бажає здійснювати операції на ринку електричної енергії України, повинен надати ОСП (у якості адміністратора розрахунків) належним чином заповнену заяву-приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 2 до цих Правил;
 • кандидат в учасники ринку повинен мати діючі договори про надання послуг з передачі електричної енергії, про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що укладаються згідно із Кодексом системи передачі, та діючий договір про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (для споживачів, приєднаних до мереж ОСП), що укладається в порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку). 

Крім того, відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 308 (далі – Правила РДН та ВДР), учасники ринку, що бажають стати учасниками ринку «на добу наперед»/внутрішньодобового ринку, повинні надати оператору ринку заяву про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, а також укласти договір про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку. 

Таким чином, для продажу виробленої електричної енергії в новому ринку електричної енергії виробник електричної енергії має укласти договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності з виробництва електричної енергії на ринку електричної енергії та зареєструватися у ОСП як учасник ринку – виробник електричної енергії. 

При цьому виробники електричної енергії, величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання яких не перевищує 5 МВт, та які не планують здійснювати продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії гарантованому покупцю електричної енергії за «зеленим» тарифом,  можуть зареєструватися учасниками відповідного ринку без отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, оскільки:

 • згідно із пунктом 1.3.6 Глави 1 Правил ринку заява-приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії повинна містити відомості про ліцензію(її) кандидата в учасники ринку у випадках, коли необхідність ліцензії встановлена Законом;
 • згідно із пунктом 2.1 Глави ІІ Правил РДН та ВДР заява про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку включає, зокрема, інформацію про наявність у заявника ліцензій, виданих відповідно до вимог Закону.

Також повідомляємо, що згідно із статтею 1 Закону:

 • постачання електричної енергії - продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії.
 • електропостачальник - суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу.

При цьому, згідно із пунктом 11.1 Глави ХІ Правил роздрібного ринку, виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, приєднаних до системи розподілу електричної енергії, мають право здійснювати продаж цієї електричної енергії на роздрібному ринку споживачам у порядку, встановленому цими Правилами. Виробники, що мають намір продавати споживачам на роздрібному ринку електричну енергію, вироблену на об’єктах розподіленої генерації, зобов’язані отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Таким чином, виробник електричної енергії, встановлена потужність якого не перевищує 5 МВт, може здійснювати продаж виробленої електричної енергії споживачу:

 • за двосторонніми договором за умови укладення договорів, які є обов'язковими для участі на ринку електричної енергії та реєстрації як учасник ринку відповідно до Правил ринку;
 • за договором постачання електричної енергії споживачу за умови отримання ліцензії на право провадження діяльності з постачання електричної енергії споживачу, та  укладення договорів, які є обов'язковими для участі на ринку електричної енергії відповідно до Правил ринку.

Також звертаємо увагу, що якщо виробник, встановлена потужність якого не перевищує 5 МВт та який не здійснює продаж виробленої електричної енергії гарантованому покупцю електричної енергії за «зеленим» тарифом, має намір здійснювати на ринку електричної енергії інші операції, крім продажу виробленої електричної енергії, такий виробник у разі відсутності у нього ліцензії з постачання електричної енергії споживачу має отримати ліцензію з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (положення статті 54 Закону).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повторно звертає увагу, що згідно із пунктом 8 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон), діяльність з виробництва електричної енергії здійснюється на підставі чинних ліцензій, виданих до дня набрання чинності цим Законом, до дати, з якої починає діяти новий ринок електричної енергії.

Таким чином у разі наміру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва електричної енергії на підставі чинних ліцензій, виданих до дня набрання чинності Законом (11.06.2017), провадити діяльність з виробництва електричної енергії на новому ринку електричної енергії, який починає діяти з 01.07.2019, зазначені суб’єкти господарювання мають отримати нові ліцензії з виробництва електричної енергії відповідно до вимог глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467, яка введена в дію з 1 квітня 2019 року.

З метою спрощення процедури для діючих ліцензіатів з виробництва електричної енергії, які мають намір провадити ліцензовану діяльність у новому ринку електричної енергії, НКРЕКП 22.04.2019 було прийнято постанову № 581 «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», відповідно до положень якої

 • якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:

має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видану до дня набрання чинності Законом України «Про ринок електричної енергії»;

не змінює місць та засобів провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії;

відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» подав до НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,

 • то для отримання нової ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати початку дії нового ринку електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає лише:

 

1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов;

2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.

З орієнтовним переліком ліцензіатів з виробництва електричної енергії, які отримали ліцензії з виробництва електричної енергії до 11.06.2017, можливо ознайомитись тут.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжує послідовно впроваджувати реформу ринку електричної енергії, однією з кроків якої є ліцензування діяльності учасників, які будуть провадити діяльність з виробництва електричної енергії на новому ринку електричної енергії.

На виконання положень Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон), постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (Постанова), було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (Ліцензійні умови), що встановлюють вимоги до ліцензіатів на новому ринку електричної енергії.

Відповідно до пункту 2 Постанови, ця постанова вводиться в дію з 1 липня 2019 року, крім глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (що визначає, зокрема, перелік документів, що має надаватися до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії), яка вводиться в дію з 1 квітня 2019 року.

Згідно із пунктом 8 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон), діяльність з виробництва електричної енергії здійснюється на підставі чинних ліцензій, виданих до дня набрання чинності цим Законом, до дати, з якої починає діяти новий ринок електричної енергії.

Таким чином у разі наміру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва електричної енергії на підставі чинних ліцензій, виданих до дня набрання чинності Законом (11.06.2017), провадити діяльність з виробництва електричної енергії на новому ринку електричної енергії, який починає діяти з 01.07.2019, зазначені суб’єкти господарювання мають отримати нові ліцензії з виробництва електричної енергії відповідно до вимог глави 1 Ліцензійних умов, яка вводиться в дію з 1 квітня 2019 року.

З орієнтовним переліком ліцензіатів з виробництва електричної енергії, які отримали ліцензії з виробництва електричної енергії до 11.06.2017, можливо ознайомитись тут.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон про ліцензування) діяльність у сфері електроенергетики ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» (Закон про ринок електроенергії), прийняття якого забезпечило виконання зобов’язань України щодо прийняття первинного законодавства відповідно до вимог «Третього пакету» енергетичного законодавства ЄС.

Згідно зі статтею 8 Закону про ринок електроенергії господарська діяльність з постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу затверджуються Регулятором (протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом).

На виконання положень Закону про ринок електроенергії НКРЕКП постановою від 27.12.2017 № 1469 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Звертаємо увагу, що Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 504 відповідно до положень Закону України «Про електроенергетику», встановлюють вимоги до ліцензіатів з постачання електричної енергії у перехідний період (до початку дії нового ринку електричної енергії).

При цьому, згідно із пунктом 23 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ринок електроенергії Закон України «Про електроенергетику» визнано таким, що втратив чинність, крім деяких положень, які регулюють роботу Оптового ринку електричної енергії України, та які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії.

Слід відмітити, що Оптовий ринок електричної енергії України та роздрібний ринок електричної енергії, які функціонували відповідно до положень Закону України «Про електроенергетику», не відповідають вимогам Третього пакету енергетичного законодавства ЄС і цільовій моделі ринку електроенергії країн ЄС.

При цьому новий ринок електричної енергії базується на нових принципах, які змінюють предмет діяльності та функції більшості учасників ринку, у тому числі електропостачальників, через запровадження нових сегментів ринку:

 • ринку двосторонніх договорів;
 • ринку «на добу наперед»;
 • внутрішньодобового ринку;
 • ринку допоміжних послуг;
 • балансуючого ринку;
 • роздрібного ринку.

 

Слід відмітити, що нова модель роздрібного ринку електричної енергії передбачає з 01.01.2019:

 • юридичне розділення функцій з розподілу та постачання електричної енергії, анулювання ліцензій з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 • здійснення постачання електричної енергії електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, та укладених з операторами системи розподілу (передачі) договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Відповідно до положень статей 8 та 13 Закону про ліцензування у разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

Враховуючи зазначене, та приймаючи до уваги, що предмет діяльності з постачання електричної енергії у новому ринку електричної енергії змінюється, у разі наміру суб’єкта господарювання, що має ліцензію з постачання електричної енергії, здійснювати продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу після дати початку дії нового роздрібного ринку електричної енергії (а саме з 01.01.2019), такий суб'єкт господарювання має отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до статей 9 та 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  (далі – Закон), ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду господарської діяльності.

У разі внесення змін до ліцензійних умов у частині зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, цими ж змінами встановлюється строк подачі здобувачами ліцензій зазначених додаткових документів, який не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення змін до ліцензійних умов.

При цьому, у разі зміни переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат:

 • у разі доповнення переліку новими документами - повинен подати до органу ліцензування документи, якими доповнено перелік, протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни;
 • у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, - подає органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено відповідні зміни.

Звертаємо увагу, що НКРЕКП було затверджено у новій редакції наступні ліцензійні умови:

 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 309;
 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.02.2017 № 202;
 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу. затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.02.2017 № 201;
 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії., затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308;
 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307.

При цьому звертаємо увагу, що зазначеними вище постановами, що затверджували відповідні ліцензійні умови, встановлювалися строки, протягом якого ліцензіати мали привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог нових ліцензійних умов та подати до НКРЕКП оновлені документи та відомості, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії відповідно до вимог цих ліцензійних умов.

Враховуючи зазначене, НКРЕКП попереджає ліцензіатів про необхідність безумовного виконання вимог зазначених вище постанов НКРЕКП та надання оновлених документів та відомостей, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії відповідно до вимог відповідних ліцензійних умов.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 15 Закону, ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін.

Таким чином, після надання оновлених документів та відомостей, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіати мають у місячний строк повідомляти про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що мають надаватися до заяви про отримання ліцензії відповідно до діючої редакції Ліцензійних умов.

При цьому звертаємо увагу, що надання інших документів та відомостей, що не передбачені діючими ліцензійними умовами, але які подавалися ліцензіатом для отримання відповідної ліцензії, не потребується.

Одночасно нагадуємо, що ліцензіати можуть заощадити час та зусилля шляхом надання інформації про зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії в електронному вигляді через онлайн-сервіс на Єдиному державному порталі адміністративних послуг (https://poslugy.gov.ua/) не виходячи з дому чи офісу, авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом).

Із сторінкою НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг можливо ознайомитись за адресою: http://www.my.gov.ua/info/department/1545/details.

З метою спрощення процедури подання ліцензіатами НКРЕКП форм звітності та своєчасності їх подання, заощадження часу та ресурсів ліцензіатів, 18 жовтня 2018 року Регулятор прийняв постанову НКРЕКП № 1233 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» в частині можливості направлення ліцензіатами НКРЕКП форм звітності через онлайн-сервіс на Єдиному державному порталі адміністративних послуг за адресою: https://poslugy.gov.ua/ , авторизувавшись за ЕЦП (електронним цифровим підписом).

НКРЕКП приділяє пильну увагу питанню початку роботи роздрібного ринку електроенергії, передумовою якого є відокремлення діяльності з розподілу електричної енергії від конкурентних видів діяльності, зокрема виробництва та постачання електричної енергії, та отримання нових ліцензій з розподілу електричної енергії.

З метою оптимізації процесу подачі документів до нових заяв про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (Ліцензійні умови № 1470), НКРЕКП ініціювала низку зустрічей з уповноваженими представниками діючих ліцензіатів, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії, на яких було надано інформаційні та методологічні роз’яснення з формування документів, що мають надаватися для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії, а також опрацьовані питання, які виникали у розподільних компаній у процесі підготовки документів.

Крім того, 31 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті НКРЕКП було оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії» (Проект постанови), що має ознаки регуляторного акта, яким, зокрема, конкретизуються правові підстави перебування у здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, право власності яких належить державі або територіальній громаді.

Слід зазначити, що до НКРЕКП надходять пропозиції до Проекту постанови від юридичних осіб та деяких державних органів щодо удосконалення Ліцензійних умов № 1470, зокрема, щодо спрощення процедури отримання нової ліцензії діючими ліцензіатами з розподілу електричної енергії.

У зв'язку з цим просимо усі зацікавлені сторони долучитися до розгляду Проекту постанови та у разі наявності зауважень та пропозицій до нього надати їх у встановленому порядку до НКРЕКП для розгляду.

Зауваження та пропозиції до Проекту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 1 жовтня 2018 року (включно) у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19; e-mail: Spivak_Y@nerc.gov.ua ; Antonyk@nerc.gov.ua .

Після опрацювання всіх зауважень та пропозицій до Проекту постанови НКРЕКП буде проведено відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) Проекту постанови (орієнтовно 8 жовтня 2018 року), про що додатково буде повідомлено на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Таким чином, подачу заяв та документів для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії доцільно проводити після набуття чинності постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії», орієнтовно у середині жовтня 2018 року.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон про ліцензування) діяльність у сфері електроенергетики ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» (Закон про ринок електроенергії), прийняття якого забезпечило виконання зобов’язань України щодо прийняття первинного законодавства відповідно до вимог «Третього пакету» енергетичного законодавства ЄС.

Згідно зі статтею 8 Закону про ринок електроенергії господарська діяльність з постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу затверджуються Регулятором (протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом).

На виконання положень Закону про ринок електроенергії НКРЕКП постановою від 27 грудня 2017 року № 1469 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Звертаємо увагу, що Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 відповідно до положень Закону України «Про електроенергетику», встановлюють вимоги до ліцензіатів з постачання електричної енергії у перехідний період (до початку дії нового ринку електричної енергії).

При цьому, згідно із пунктом 23 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ринок електроенергії Закон України «Про електроенергетику» визнано таким, що втратив чинність, крім деяких положень, які регулюють роботу Оптового ринку електричної енергії України, та які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії.

Слід відмітити, що Оптовий ринок електричної енергії України та роздрібний ринок електричної енергії, які функціонували відповідно до положень Закону України «Про електроенергетику», не відповідають вимогам Третього пакету енергетичного законодавства ЄС і цільовій моделі ринку електроенергії країн ЄС.

При цьому новий ринок електричної енергії базується на нових принципах, які змінюють предмет діяльності та функції більшості учасників ринку, у тому числі електропостачальників, через запровадження нових сегментів ринку:

 • ринку двосторонніх договорів;
 • ринку «на добу наперед»;
 • внутрішньодобового ринку;
 • ринку допоміжних послуг;
 • балансуючого ринку;
 • роздрібного ринку.

Слід відмітити, що нова модель роздрібного ринку електричної енергії передбачає з грудня 2018 року:

 • юридичне розділення функцій з розподілу та постачання електричної енергії, анулювання ліцензій з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 • здійснення постачання електричної енергії електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, та укладених з операторами системи розподілу (передачі) договорів електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Відповідно до положень статей 8 та 13 Закону про ліцензування у разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

Враховуючи зазначене, та приймаючи до уваги, що предмет діяльності з постачання електричної енергії у новому ринку електричної енергії змінюється, у разі наміру суб’єкта господарювання, що має ліцензію з постачання електричної енергії, здійснювати продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу після дати початку дії нового роздрібного ринку електричної енергії (а саме з грудня 2018 року), такий суб’єкт господарювання має отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

У зв’язку з численними зверненнями щодо надання роз’яснень стосовно ліцензування господарської діяльності з надання послуг із зарядки електромобілів на електрозарядних станціях НКРЕКП повідомляє, що зазначений вид господарської діяльності не потребує ліцензування.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» (Закон).

Згідно із статтею 8 Закону господарська діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність, здійснення функцій оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається НКРЕКП.

 • При цьому постачання електричної енергії – продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії; споживач фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання (стаття 1 Закону).

На сьогодні взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ), затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (із змінами).

Згідно із пунктом 5.4 ПКЕЕ для укладення договору про постачання електричної енергії споживач має, зокрема, надати відповідній організації копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта).

Отже, виходячи з положень ПКЕЕ, власник (користувач) об'єкта (приміщення) або земельної ділянки, де встановлено електрозарядні станції, є споживачем електричної енергії.

Таким чином, електрична енергія на електрозарядних станціях використовується для надання послуг із зарядки акумуляторів електромобілів, а отже, така діяльність не підлягає ліцензуванню.

Звертаємо увагу, що протягом періоду, визначеного абзацом четвертим пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), функції постачальників універсальних послуг можуть виконувати виключно електропостачальники, створені у результаті здійснення заходів з відокремлення операторів системи розподілу (кількість приєднаних споживачів до системи розподілу яких перевищує 100 тисяч) у вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання, які до відокремлення провадили свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території, що визначалася як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим.

Відповідно до частини першої статті 63 Закону (набирає чинності через 12 місяців з дня опублікування Закону) універсальні послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам. Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Нагадуємо, що відповідно до положень пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, здійснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме:

 • суб’єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії;
 • упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, яка визначається як область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання;
 • передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам.

По закінченню зазначеного періоду, визначення постачальника універсальних послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог статті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, нагадує, що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон) суб'єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

На виконання положень Закону НКРЕКП було прийнято Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469), якими будуть встановлені вимоги до ліцензіатів на новому ринку електричної енергії, у тому числі перелік документів, що надається до відповідної заяви про отримання ліцензії.

З метою оптимізації процесу підготовки документів суб’єктами господарювання, що мають намір провадити в подальшому господарську діяльність з розподілу та постачання електричної енергії, НКРЕКП підготовлено форми заяв та інших відомостей в електронному вигляді, що мають надаватися суб’єктами господарювання для отримання ліцензії (із прикладами їх заповнення).

Ознайомитись із зразками форм заяв та інших відомостей, що мають надаватися суб’єктами господарювання для отримання ліцензій з розподілу та постачання електричної енергії, в електронному вигляді, а також прикладами їх заповнення можна тут.

Нагадуємо, що подавати заяви та документи на отримання ліцензій з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії споживачу можливо з 1 травня 2018 року.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон) за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.12.2017 по 31.12.2017 становить 1762 грн.), що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений Законом.

Плату за видачу ліцензії, має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Статтею 14 Закону передбачено, що плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

Проте на сьогодні Міністерством юстиції України не затверджено Порядок оприлюднення інформації на порталі електронних сервісів.

При цьому, відповідно до пункту 8 частини другої статті 6 Закону орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності, зокрема, розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності.

Також згідно з частиною п’ятою статті 21 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону органи ліцензування, серед іншого, оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочий день.

Отже, ліцензіати, що отримали ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, повинні своєчасно та у повному обсязі здійснити оплату за видачу ліцензії у відповідній сфері у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП рішення про видачу ліцензії та надати до Управління ліцензування копію документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 16 Закону несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення НКРЕКП про анулювання ліцензії.

Таким чином, після отримання відповідного підтвердження щодо несплати (або несвоєчасної оплати) ліцензіатом за видачу ліцензії, НКРЕКП прийматиме рішення щодо анулювання виданих ліцензій.

16 червня 2017 року відбулася робоча зустріч щодо особливостей діяльності підприємств в умовах дії нових Ліцензійних умов у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення за участю представників уповноважених органів місцевого самоврядування, державних адміністрацій та ліцензіатів, на якій обговорювалося питання стосовно чинності ліцензій суб’єктів господарювання у разі зміни органу ліцензування.

У зв’язку з цим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформує, що відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Закон), орган виконавчої влади або державний колегіальний орган, що втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний:

 1. вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу виконавчої влади чи державному колегіальному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;
 2. забезпечити передання ліцензійних справ та інших інформаційних ресурсів щодо сфери ліцензування органу ліцензування, який визначений (уповноважений) відповідно законом чи Кабінетом Міністрів України, протягом часу, що забезпечує додержання строків прийняття рішень, вчинення інших дій у сфері ліцензування, передбачених цим Законом, але не більш як за десять календарних днів з дня його визначення (уповноваження) органом ліцензування.

При цьому, згідно із статтею 17 Закону, ліцензійна справа - це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Ліцензійні справи є перехідними справами постійного зберігання.

Частиною третьою статті 8 Закону про ліцензування визначено, що у разі зміни згідно із Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

Крім того, відповідно до частини шостої статті 21 розділу IV Закону, ліцензії на провадження видів господарської діяльності, зазначені у статті 7 цього Закону, зокрема, з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії, транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, які є чинними на день набрання чинності цим Законом та мали обмежений термін дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою ліцензіата, переоформлені відповідним органом ліцензування безкоштовно у тижневий строк.

У зв’язку з набуттям чинності 19 травня 2017 року Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, Комісія втратила повноваження органу ліцензування для суб’єктів господарювання, які не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП, визначені відповідними Ліцензійними умовами.

Отже, відповідно до законів та пункту 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609, зазначені вище суб’єкти господарювання перейшли під регулювання відповідних обласних, Київської міської державній адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які на сьогодні наділені повноваженнями щодо здійснення ліцензування даного виду господарської діяльності та встановлення тарифів.

Враховуючи зазначене, Комісія здійснює невідкладні заходи щодо передачі ліцензійних справ обласним або Київській міській державним адміністраціям. При цьому ліцензії, видані таким суб’єктам господарювання, продовжують діяти, і видача нових ліцензій обласними або Київською міською державними адміністраціями Законом не передбачена.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux