Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (ДСК)
Опубліковано 20 вересня 2023 року о 15:40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

16.10.2018 № 40

(у редакції наказу НКРЕКП

від 15.09.2023 № 65-од)

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Організаційно-управлінська діяльність

 

1.1. Відомості, що містяться у документах, надісланих до НКРЕКП з грифом «Для службового користування».

1.2. Відомості, створені з використанням інформації, що міститься у документах, надісланих до НКРЕКП з грифом «Комерційна таємниця».

1.3. Протоколи та доручення, оформлені за результатами засідань НКРЕКП, що проведені в режимі закритих слухань, з питань, розгляд яких пов’язаний з інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною, таємною та службовою).

1.4. Відомості, що містяться у листах, довідках, висновках та інших документах, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, працівникам НКРЕКП, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

1.5. Штатний розпис НКРЕКП на відповідний рік (на період дії в Україні воєнного стану).

1.6. Співвідношення посад державної служби працівників НКРЕКП з урахуванням категорій та підкатегорій відповідно до штатного розпису НКРЕКП на відповідний рік (на період дії в Україні воєнного стану).

1.7. Особові справи працівників НКРЕКП.

1.8. Положення про структурні підрозділи НКРЕКП та посадові інструкції працівників НКРЕКП (на період дії в Україні воєнного стану).

1.9. Бюлетені для таємного голосування з обрання на посаду Голови НКРЕКП.

1.10. Протоколи засідань з обрання Голови НКРЕКП.

1.11. Реєстри видачі бюлетенів для таємного голосування з обрання Голови НКРЕКП.

1.12. Матеріали судових справ (у тому числі процесуальні документи, а також додатки до них, службові записки, письмові та електронні докази тощо).


2. Сфера оборони


2.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану на особливий період НКРЕКП, якщо вони не включені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383 (далі – ЗВДТ).

2.2. Зведені відомості про кількість працюючих та заброньованих військовозобов’язаних у НКРЕКП, а також Перелік посад та професій, за якими вони бронюються.

2.3. Відомості про організацію здійснення планування та звітності у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за окремими показниками і в цілому.


3. Сфера економіки та науки


3.1. Зведені дані щодо структури тарифів на теплову енергію, вироблену на атомних електростанціях.

3.2. Відомості про об’єкти критичної інфраструктури, що подаються суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3.3. Відомості щодо розташування та діяльності об’єктів критичної інфраструктури України, які містяться у листуванні, довідках, актах перевірки, планах тощо, якщо вони не містяться у ЗВДТ (на період дії воєнного стану).

3.4. Інформація щодо встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу/виходу в/з газотранспортну (-ої) систему (-и), зокрема на міждержавних з’єднаннях, окрім інформації, оприлюднення якої передбачено законодавством.


4. Сфера зовнішніх відносин


4.1. Плани забезпечення режиму секретності під час перебування іноземних делегацій, груп та іноземних громадян у НКРЕКП.

4.2. Листування та зміст нормативних документів НКРЕКП щодо питань порядку охорони державної таємниці, а також інформації з грифом «Для службового користування» під час прийому іноземних делегацій, груп та іноземних громадян і проведення роботи з ними.

4.3. Відомості про конфіденційну інформацію відповідно до міжнародних договорів (контрактів) та угод, якщо вони містять такі вимоги.

4.4. У разі розроблення НКРЕКП – проекти директив для участі у заходах міжнародного характеру, які затверджуються актами Кабінету Міністрів України або Президента України, та вказівок, які затверджуються НКРЕКП за погодженням із Міністерством закордонних справ України, відповідно до абзацу другого пункту 7 протоколу № 76 засідання Кабінету Міністрів України від 07 липня 2023 року (крім тих, що становлять державну таємницю).


5. Сфера державної безпеки


5.1. Відомості про службові розслідування при виявленні випадків розголошення відомостей, що становлять державну таємницю або службову інформацію, втрати документів чи матеріалів, що містять такі відомості.

5.2. Положення, інструкції, відомості за окремими показниками про організацію роботи Режимно-секретного сектору та стан технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності або інформаційно- телекомунікаційних систем, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

5.3. Номенклатура посад працівників НКРЕКП, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці. Сукупні дані про осіб, яким надано допуск та доступ до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата розпорядження Служби безпеки України про надання допуску, номер та дата наказу НКРЕКП про надання доступу).

5.4. Номенклатура секретних справ, опис справ постійного, тривалого зберігання та справ фонду (акти-прийому передачі документів на зберігання до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України).

5.5. Відомості про обізнаність працівників НКРЕКП з державною таємницею (без розкриття змісту таємної інформації).

5.6. Відомості про стан охорони державної таємниці в НКРЕКП (річний звіт, акти перевірок організації та забезпечення режиму секретності, акти перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації, пов’язаних з охороною державної таємниці).

5.7. Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду).

5.8. Відомості за окремими показниками про організацію, запровадження заходів та стан технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності або інформаційно-телекомунікаційних систем, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

5.9. Зведені відомості про результати обстежень режимних приміщень, які не включені до ЗВДТ.

5.10. Відомості про систему охорони та внутрішньооб'єктовий режим. Відомості про схеми розташування технічної охоронної сигналізації.

5.11. Листування зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України під час контррозвідувального супроводу або оперативно-розшукової діяльності щодо захисту економіки держави стосовно виконання завдань, покладених на НКРЕКП Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

5.12. Інформація про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідування та зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сферах оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

5.13. Відомості про порядок організаційного та технічного захисту інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення прийому іноземних делегацій, груп та іноземних громадян і проведення роботи з ними, що містяться у планах, листах, довідках.

5.14. Відомості про порядок і стан організації технічного захисту і доступу до інформації з обмеженим доступом (таємною, службовою та конфіденційною) в НКРЕКП (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.15. Відомості, які містяться у Звіті про діяльність НКРЕКП за попередній рік (далі – Річний звіт), а також у Звіті з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву за попередній рік (далі – Звіт з достатності) на період дії в Україні воєнного стану. Річний звіт та Звіт з достатності містять відомості, у тому числі і про об’єкти критичної інфраструктури, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, яка особливо в умовах дії в Україні воєнного стану має бути захищена з метою забезпечення стійкої і безпечної роботи об’єктів енергетики України.

5.16. Відомості, що містяться в актах за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації (протоколи експертної комісії з експертизи цінностей документів та з питань таємниці, акти за результатами перегляду грифів секретності, акти про знищення секретних документів, листів та з грифом обмеженого доступу).

5.17. Листування із Службою безпеки України, міністерствами, відомствами та іншими організаціями з питань надання допуску до державної таємниці.

5.18. Накази з питань надання та припинення доступу до державної таємниці.

5.19. Відомості, що містяться в актах прийому-передачі секретних документів, матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом.

5.20. Відомості про повноваження, надані працівникам НКРЕКП у зв’язку із оформленням допуску та доступу до державної таємниці та користувачам комплексних систем захисту інформації, які містяться у наказах, поіменних списках та журналах обліку.

5.21. Склад технічних засобів та програмного забезпечення обробки інформації ДСК НКРЕКП (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.22. Відомості за окремими показниками про організацію, запровадження заходів та стан технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності або інформаційно-телекомунікаційних систем, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

5.23. Відомості, що містяться в експертних висновках про наявність відомостей, які становлять державну таємницю, актах за результатами експертної комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування (перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації.

5.24. Відомості щодо приміщень для ведення режимно-секретної роботи (їх розміщення, обладнання тощо), про стан і систему охорони та евакуації, щодо конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

5.25. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків, результати перевірок технічного (криптографічного) захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно- телекомунікаційної системи НКРЕКП, де циркулює або передбачається циркуляція секретної та/або службової інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.26. Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також умови їх експлуатації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційно-телекомунікаційній системі НКРЕКП (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.27. Відомості про створення, розвиток, структуру, топологію, параметри та функціонування інформаційних та інформаційно- телекомунікаційних систем, підсистем (програмно-технічних комплексів), їх інформаційні ресурси (бази даних), які використовуються для обробки службової інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.28. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах, призначених для обробки службової інформації в НКРЕКП, що містяться у протоколах, звітах, підготовлених та оформлених за результатами нарад і зустрічей з представниками органів державної влади, підприємств, установ чи організацій (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.29. Відомості щодо обстеження і категоріювання інформаційно- телекомунікаційних систем та об'єктів інформаційної діяльності, де циркулює інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, а також щодо загроз інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, яка циркулює на конкретних об’єктах інформаційної діяльності або в конкретних інформаційних, телекомунікаційних чи інформаційно-телекомунікаційних системах НКРЕКП (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.30. Матеріали, протоколи та рішення, прийняті на засіданні НКРЕКП у формі закритих слухань.


6. Сфера протидії корупції


6.1. Документи та інформація, що стосуються ініційованих суб’єктом призначення дисциплінарних проваджень щодо державних службовців категорії «А».

6.2. Перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, у частині відомостей про причини звільнення за вчинення корупційного правопорушення.

6.3. Персональні дані викривачів та відомості про факти надання викривачами повідомлень про вчинені корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

6.4. Відомості, що містяться у повідомленнях викривачів про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, та документи, створені у процесі проведених службових розслідувань та перевірок інформації, викладеної у повідомленнях викривачів до моменту прийняття рішень та/або оприлюднення результатів розслідувань.

6.5. Відомості, які містяться у листах, довідках та інших документах, які не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадському порядку, здоров’ю осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

 

Примітка: Зазначені в цьому Переліку відомості надаються органам державної влади, контролюючим і правоохоронним органам на підставі відповідних письмових запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, за письмовою вказівкою Голови НКРЕКП.


Начальник Управління адміністративної діяльності                       Тетяна КОЗАКЕВИЧ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux