UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2015 року  /  НКРЕКП, Постанова від 30.09.2015 № 2501 "Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником "останньої надії"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 01.12.2015
Дата оновлення:29.09.2020

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 27.12.2017 № 1437, від 23.09.2020 № 1752)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.09.2015                   2501

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.11.2015 за № 1387/27832

 

Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»

 

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії», що додається.

2. Суб’єкти господарювання, визначені Кабінетом Міністрів України як постачальники, які не мають права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу (постачальники «останньої надії»), оформлюють свої договірні відносини зі споживачами на підставі Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії».

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії                                     Д.Вовк

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного комітету України                          Ю.Терентьєв

 

Голова Державної регуляторної служби України                   К.Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

30.09.2015 № 2501

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

06.11.2015 за № 1387/27832

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

постачання природного газу постачальником «останньої надії»

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» (далі – Договір) є публічним і регламентує порядок та умови продовження постачання природного газу Споживачу в разі, якщо обраний Споживачем постачальник неспроможний надалі виконувати свої зобов’язання з постачання газу перед таким Споживачем, до моменту обрання Споживачем нового постачальника або припинення постачання у передбачених чинним законодавством чи цим Договором випадках.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання), та є однаковими для всіх споживачів України.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, який укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання Споживача до умов цього Договору. Цей Договір вважається укладеним з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» (далі – заява-приєднання) за формою, встановленою у додатку 1 (для побутових споживачів) або додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до цього Договору.

1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

діючий постачальник – постачальник, що має зобов’язання поставити Споживачу природний газ, але через настання певних обставин, передбачених Правилами постачання, не в змозі їх надалі виконувати;

ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача;

заява-приєднання – письмова заява-приєднання до умов Договору, яка розміщується на веб-сайті постачальника та є невід’ємною частиною Договору. Підписана заява-приєднання є згодою Споживача на постачання природного газу постачальником;

Оператор ГРМ – оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача;

особистий кабінет – особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні  дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, що пов’язана з виконанням Договору;

персоніфіковані дані – персоніфіковані дані щодо Споживача (П.І.Б., ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення розрахунків за природний газ;

постачальник «останньої надії» (далі – Постачальник) – визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу ________________________________________________________________________________________________________________________;

                                        (найменування Постачальника)

сайт Постачальника (сайт) – веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет, що визначений в заяві-приєднанні, який містить чинну редакцію Договору та Правил постачання, а також загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником та Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником та іншу необхідну інформацію;

Споживач – фізична особа, або юридична особа, або фізична особа – підприємець, яка підписала заяву-приєднання в установленому Договором порядку.

Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені Законом України «Про ринок природного газу» та Правилами постачання.

Надалі за текстом цього Договору Постачальник та Споживач, коли вживаються окремо, іменуються – Сторона, коли спільно – Сторони.

 

IІ. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для нього об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.

2.2. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.

2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс газотранспортної системи), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс газорозподільних систем).

 

IІI. Умови постачання

3.1. Постачання природного газу Споживачу здійснюється з моменту припинення постачання природного газу Споживачу діючим постачальником у випадках, зазначених в пункті 3.2 цього розділу, за умови підписання Споживачем заяви-приєднання.

3.2. Постачальник забезпечує гарантоване та безперервне постачання природного газу Споживачу протягом всього строку постачання, якщо:

у діючого постачальника відсутній або недостатній ресурс природного газу для забезпечення Споживача в необхідних обсягах на відповідний період;

між діючим постачальником та Споживачем розірваний договір на постачання природного газу або призупинений у частині постачання природного газу на відповідний період, при цьому Споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу Споживачу;

діючого постачальника визнано банкрутом в установленому порядку, або він припинив свою господарську діяльність з інших причин, або його вже ліквідовано;

діючий постачальник більше не має права на постачання природного газу у випадку, якщо його ліцензія на постачання скасована або її дія призупинена Регулятором;

діючий постачальник своєчасно не оформив підтверджені обсяги природного газу за Споживачем на відповідний період (за умови, що Споживачем дотримані зобов’язання за договором постачання природного газу) та щодо Споживача вже розпочаті чи здійснені заходи з припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС.

3.3. Природний газ постачається до об’єкта газоспоживання Споживача протягом періоду, що не може тривати довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за місяцем, в якому почалося фактичне постачання природного газу Постачальником.

3.4. Постачальник не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої плати за природний газ, що не визначена відповідно до пункту 4.1 розділу IV цього Договору.

3.5. Для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу Постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю природного газу в обсягах, які за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання природного газу Споживачем.

3.6. Постачальник зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

 

IV. Ціна, порядок обліку та оплати природного газу

4.1. Постачання природного газу здійснюється за ціною, оприлюдненою Постачальником на своєму сайті. Така ціна визначається Постачальником відповідно до пункту 11 розділу IV Правил постачання. Нова ціна є обов’язковою для Сторін з моменту її оприлюднення Постачальником на власному сайті та в офіційних друкованих виданнях.

4.2. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора ГТС та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу.

4.3. Оплата за спожитий природний газ здійснюється до _______ числа місяця, що настає за розрахунковим періодом. Остаточний розрахунок за природний газ здійснюється після припинення постачання природного газу Постачальником відповідно до умов цього Договору.

4.4. Постачальник виставляє Споживачу рахунок за спожитий природний газ протягом десяти днів після припинення постачання природного газу Постачальником, а в разі, якщо Споживач не є побутовим споживачем, – після підписання зі Споживачем акта приймання-передачі природного газу, який оформлюється протягом десяти днів після припинення постачання природного газу Постачальником.

4.5. Споживач оплачує рахунок за поставлений Постачальником природний газ протягом десяти днів з дня його отримання.

4.6. У разі несвоєчасної або неповної оплати за спожитий природний газ Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який стягується пеня, від несплаченої суми за кожен день прострочення.

4.7. Усі рахунки, що виставляються Постачальником Споживачу, містять інформацію про суми платежу, порядок та строки оплати відповідно до цього Договору.

4.8. Якщо Споживач не оскаржує розрахунок суми, вказаної в рахунку, до спливу строку оплати рахунка, вважається, що Споживач погодився з таким розрахунком та зобов’язаний своєчасно здійснити оплату рахунка.

4.9. Споживач може надіслати Постачальнику письмову претензію стосовно розрахунку суми, вказаної в рахунку, або будь-яких її складових частин протягом строку, передбаченого для оплати рахунка.

4.10. Постачальник приймає рішення щодо такої претензії протягом десяти днів з дати її отримання та письмово повідомляє про її розгляд Споживача з наданням нового рахунка.

4.11. Якщо Споживач не погоджується з таким рахунком та має намір оскаржити його у порядку, передбаченому цим Договором, Споживач оплачує рахунок в тій частині, що ним не оспорюється.

 

V. Права та обов'язки Споживача

5.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

4) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;

5) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, завіреної печаткою (за наявності) Постачальника;

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;

7) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

8) вільно обирати іншого постачальника та розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

5.2. Споживач зобов’язується:

1) направити Постачальнику заяву-приєднання не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) за днем отримання повідомлення про неможливість продовження постачання природного газу діючим постачальником;

2) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу  згідно з умовами цього Договору;

3) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта Споживача;

4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5) не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) після укладення договору постачання з новим постачальником письмово повідомити про це Постачальника та розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені цим Договором;

6) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

7) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) станом на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу, та повідомляти ці дані Постачальнику у спосіб, передбачений заявою-приєднанням. Споживачі, які не є побутовими, на підставі фактичних показань комерційних вузлів обліку газу оформлюють акти приймання-передачі газу та надсилають їх до п’ятого числа місяця, наступного за місяцем постачання газу;

8) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

9) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

10) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або  цим Договором.

 

VІ. Права і обов'язки Постачальника

6.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного газу;

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

7) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

6.2. Постачальник зобов’язується:

1) забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

2) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;

3) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог та у порядку, передбачених Правилами постачання та цим Договором;

4) протягом десяти днів після початку постачання поінформувати Споживача про наявний період часу для гарантованого постачання;

5) надати Споживачу примірник цього Договору протягом десяти робочих днів після початку постачання природного газу;

6) надавати Споживачу інформацію про умови гарантованого постачання, ціни, пов’язані з ним, порядок оплати за спожитий природний газ, право Споживача вільно обирати постачальника та іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами. Така інформація має надаватися разом з цим Договором та оприлюднюється на сайті Постачальника;

7) публікувати на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію;

8) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та форми звернень;

9) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за природний газ, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

10) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов’язані з виконанням цього Договору;

11) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;

12) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;

13) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим Договором.

 

VIІ. Порядок припинення та відновлення газопостачання

7.1. Постачальник має право звернутися до Оператора ГРМ з дорученням про відключення Споживача від газорозподільної системи виключно у випадках:

порушення Споживачем строків оплати за цим Договором;

завершення періоду гарантованого постачання.

7.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.

7.3. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об'єкт Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ.

 

VIІI. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

8.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі:

порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником – в розмірі, погодженому Сторонами в цьому Договорі;

відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об’єкта, що завдало Постачальнику збитків, – в розмірі фактичних збитків Постачальника.

8.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв’язку з припиненням постачання газу Споживачу Оператором ГРМ на виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Правилами постачання.

8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора.

8.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється Правилами постачання.

 

IX. Порядок розв’язання спорів

9.1. Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на розгляд суду.

9.3. Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

 

X. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

10.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

10.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.

10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.

 

XІ. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в частині постачання природного газу його дія не може перевищувати шістдесят діб та триває до кінця календарного місяця, наступного за місяцем, в якому почалося фактичне постачання природного газу Постачальником.

11.2. У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", затвердженого Регулятором, Сторони погоджуються з такими змінами у цьому Договорі.

11.3. За умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов’язань перед Постачальником Споживач має право розірвати цей Договір з урахуванням вимог положень цього Договору без сплати будь-яких штрафних санкцій чи іншої фінансової компенсації Постачальнику.

11.4. У разі якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в цьому Договорі.

11.5. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у разі, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур’єром або особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.

Споживач зобов’язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні.

 

 

Реквізити Постачальника:

Реквізити Споживача: 

________________________________

________________________________

________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

 

Заступник директора Департаменту із

регулювання відносин у нафтогазовій сфері                         Т.Рябуха

 

Додаток 1

до Типового договору постачання природного

газу постачальником «останньої надії»

(пункт 1.3 розділу І)

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» (для побутового споживача)

 

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, Споживач укладає договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» (далі – Договір) шляхом прийняття публічної пропозиції Постачальника та приєднання на безстроковий період до Договору, що розміщений на веб-сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою: http:www.______________ та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ______________________________________________________________________________________________________________.

(зазначити назву та дату друку тощо)

Договір укладається для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу в разі настання обставин, що унеможливлюють постачання природного газу діючим постачальником Споживача.

Для укладення Договору Споживач заповнює цю заяву-приєднання у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Персоніфіковані дані Споживача:

 

 

1

Прізвище, ім’я, по батькові

 

2

Паспортні дані

 

3

Вид об'єкта (приватний будинок, квартира, комунальна квартира, літня кухня тощо)

 

4

Адреса об’єкта

 

5

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу

 

6

ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний Оператором ГРМ

 

7

Ціна на природний газ, яка пропонується Споживачу на дату формування заяви-приєднання (з ПДВ)

 

8

Спосіб та порядок оплати за Договором

 

9

Згода власника/співвласника об’єкта на укладення Договору, якщо Споживач не є власником (наприклад, умови договору оренди), або нотаріальна згода/прізвище, ім’я, по батькові, підписи співвласників

 

10

Інформація про наявність пільг/субсидії

 

 

 

Підтвердженням (акцептуванням) приєднання Споживача до умов Договору є підписаний Споживачем та повернутий на адресу Постачальника один екземпляр цієї заяви-приєднання та/або сплачений рахунок (квитанція) Постачальника, який (яка) надавався (надавалася) одночасно чи після вручення заяви-приєднання.

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого Регулятором, Споживач та Постачальник погоджуються з такими змінами у Договорі.

Постачальник зобов’язується за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти робочих днів з дати отримання Постачальником такої вимоги.

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

_______________         ______________________         ______________________

(дата)                   (особистий підпис)                   (П.І.Б. Споживача)

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих послуг за Договором.

 

Додаток 2

до Типового договору постачання природного

газу постачальником «останньої надії»

(пункт 1.3 розділу І)

 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» (для споживача, що не є побутовим)

 

Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, Споживач укладає договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» (далі – Договір) шляхом прийняття публічної пропозиції Постачальника та приєднання на безстроковий період до Договору, що розміщений на веб-сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою: http:www.______________ та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності ______________________________________________________________________________________________________________.

(зазначити назву та дату друку тощо)

Договір укладається для забезпечення безперервного постачання природного газу Споживачу в разі настання обставин, що унеможливлюють постачання природного газу діючим постачальником Споживача.

Для укладення Договору Споживач заповнює цю заяву-приєднання у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Персоніфіковані дані Споживача:

 

 

1

Найменування

 

2

Код ЄДРПОУ

 

3

Місцезнаходження

 

4

Адреса об’єкта

 

5

Адреса для листування (якщо відмінна від адреси місцезнаходження)

 

6

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу

 

7

ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний Оператором ГРМ

 

8

Ціна на природний газ, яка пропонується Споживачу на дату формування заяви-приєднання (з ПДВ)

 

9

Спосіб та порядок оплати за Договором

 

10

Інша інформація, передбачена вимогами чинного законодавства

 

 

 

Підтвердженням (акцептуванням) приєднання Споживача до умов Договору є підписаний Споживачем та повернутий на адресу Постачальника один екземпляр цієї заяви-приєднання та/або сплачений рахунок (квитанція) Постачальника, який (яка) надавався (надавалася) одночасно чи після вручення заяви-приєднання.

Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.

З моменту акцептування цієї заяви-приєднання Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

У разі внесення в установленому законодавством порядку змін до змісту Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого Регулятором, Споживач та Постачальник погоджуються з такими змінами у Договорі.

Постачальник зобов’язується за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти робочих днів з дати отримання Постачальником такої вимоги.

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

______________                       ___________________              ______________________

(дата)                           (особистий підпис)                  (П.І.Б. Споживача)

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих послуг за Договором.

 

Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 01.12.2015, № 93, ст. 3188

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)