UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Запобігання проявам корупції  /  Заходи щодо запобігання корупції  /  Звіт заходів НКРЕКП щодо запобігання корупції  /  Звіт про роботу головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП за 2018 рікверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 09.01.20190

 

 

ПОГОДЖУЮ

Керівник апарату НКРЕКП

______________ С. Христюк

08 січня 2019 року

 

 

ЗВІТ

про роботу головного спеціаліста із питань запобігання та виявлення корупції

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за 2018 рік

 

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції

1) Забезпечення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» викривачем  шляхом підвищення ефективності роботи офіційного веб-сайту НКРЕКП, засобів електронного зв’язку

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Створено інституційну систему, яка дозволяє отримувати інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та вживати відповідних заходів

 

2) Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників НКРЕКП до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

У строки встановлені чинним законодавством

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Забезпечено розгляд 8 повідомлень викривачів  відповідно до вимог чинного законодавства. Із них: 3 повідомлення, що стосуються безпосередньо працівників НКРЕКП. За результатами розгляду таких повідомлень інформація щодо причетності працівників НКРЕКП до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не підтвердилась;
5 повідомлень, що не стосувалися працівників НКРЕКП, надіслано за належністю до відповідних спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

 

3) Проведення (участь у проведенні) службового розслідування  відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950

За дорученням керівництва

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

 

Службові розслідування не проводилися в зв’язку з відсутністю фактів про  вчинення працівниками НКРЕКП корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

 

4) Участь у проведенні оцінки корупційних ризиків в НКРЕКП

Лютий

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до наказу НКРЕКП від 01 лютого 2018 року № 4 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП» взято участь в оцінці корупційних ризиків в НКРЕКП

5) Розробка проекту та забезпечення затвердження Антикорупційної програми НКРЕКП на 2018 рік

Травень

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено проект Антикорупційної програми НКРЕКП на 2018 рік та додаткові документи до неї. Антикорупційну програму затверджено наказом НКРЕКП від 25 травня 2018 року № 15

6) Погодження Антикорупційної програми НКРЕКП на 2018 рік Національним агентством з питань запобігання корупції

Серпень

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Рішенням НАЗК від 31 серпня 2018 року № 1911погоджено Антикорупційну програму НКРЕКП на 2018 рік, надані рекомендації та зауваження враховано

2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

1) Надання допомоги працівникам НКРЕКП в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

У разі звернення

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Надано консультаційну та практичну допомогу 187 державним службовцям  НКРЕКП в заповненні електронних декларацій, в т. ч. щорічної декларації за 2017 рік, а також  декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

2) Забезпечення попередження посадових осіб НКРЕКП про зобов’язання  своєчасного подання щорічних декларацій, а також декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

До 1 квітня, протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Забезпечено попередження, посадових осіб НКРЕКП щодо своєчасності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ознайомлено з   правилами  заповнення такої декларації. Попередження здійснювалось через внутрішню електронну комунікативно-інформаційну систему (Бітрекс), в телефонному режимі, а також  при звільненні працівника

3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері

1) Забезпечення подання інформації, що стосується питань запобігання та виявлення корупції для розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП в рубриці «Запобігання проявам корупції»

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Забезпечено подання інформації про заходи. На офіційному веб-сайті НКРЕКП в рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено 11 повідомлень

 

2) Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та Інтернет-просторі про корупцію в НКРЕКП, організація їх перевірок та оприлюднення інформації щодо вжитих заходів або спростування

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Моніторинг здійснено, негативних повідомлень про факти корупції в НКРЕКП не виявлено

4. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції

1) Проведення навчання працівників НКРЕКП з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та шляхів врегулювання конфлікту інтересів

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Проведено 3 навчальні заходи для працівників територіальних органів та центрального апарату

2) Надання працівникам НКРЕКП розяснень щодо застосування антикорупційного законодавства

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Постійно через внутрішню електронну комунікативно-інформаційну систему (Бітрекс) проводилось ознайомлення всіх державних службовців з роз’ясненнями щодо правил заповнення електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, а також застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» (всього розміщено 14 повідомлень)

5. Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

1) Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру

У строки встановлені чинним законодавством

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Забезпечено проведення перевірки фактів за своєчасним поданням  державними службовцями НКРЕКП щорічної декларації за 2018 рік, а також поданням декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

 Підготовлено та направлено до НАЗК
16 повідомлень про неподання або несвоєчасне подання декларацій співробітниками НКРЕКП

 

2) Забезпечення інформування керівництва НКРЕКП та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлення фактів порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками НКРЕКП своїх посадових обов’язків

У разі виявлення таких фактів

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Фактів порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками НКРЕКП своїх посадових обов’язків не виявлено

 

3) Ведення обліку працівників НКРЕКП, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відсутні

6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

1) Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння в його усуненні, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення  корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників НКРЕКП, внесення керівництву пропозицій щодо усунення таких ризиків

Протягом року

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

Вжито заходів до виявлення конфлікту інтересів та забезпечено контроль за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Підготовлено для працівників центрального апарату та територіальних органів НКРЕКП   дві «Пам’ятки про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо врегулювання потенційного і реального конфлікту інтересів: поняття, відповідальність». Всього виявлено конфлікт інтересів у 32-х працівників центрального апарату та територіальних органів НКРЕКП. За результатами вжитих заходів  – у 23-х працівників врегульовано конфлікт інтересів;
- у 9-ти  працівників усунуто конфлікт інтересів

 

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                                     В.В. Гайдак

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)