UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент роздрібного ринку електричної енергіїверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 23.10.20190

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

______________О. Кривенко

«01» жовтня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент роздрібного ринку електричної енергії

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент роздрібного ринку електричної енергії (далі – Департамент), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про запобігання корупції», «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про захист економічної конкуренції», «Про звернення громадян», «Про захист прав споживачів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Порядком врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, Правилами розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів, цим Положенням та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.3. До складу Департаменту  входить:

1.3.1 відділ методологічного забезпечення врегулювання відносин та моніторингу;

1.3.2 відділ із забезпечення захисту прав споживачів роздрібного ринку;

1.3.3 відділ із врегулювання організації вимірювання та обліку електричної енергії;

1.3.4. відділ із врегулювання платіжно-розрахункових відносин на роздрібному ринку;.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 розробка та супровід проєктів нормативно-правових актів, які забезпечують ефективне функціонування роздрібного ринку електричної енергії;

2.1.2 забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії, та досудове врегулювання спорів;

2.1.3 забезпечення, у межах компетенції, досудового врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

2.1.4 встановлення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, здійснює моніторинг їх дотримання;

2.1.5 здійснення дослідження та моніторингу роздрібного ринку електричної енергії, у тому числі збір та аналіз інформації щодо діяльності суб’єктів електроенергетики та їх взаємовідносини зі споживачами електричної енергії; дотримання електропостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергії;

2.1.6 участь, у межах компетенції, у розгляді та аналізі проєктів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проєктів регуляторних актів державних органів;

2.1.7 співпраця, у межах компетенції, з представниками міжнародних організацій;

2.1.8 забезпечення доступу до інформації про обсяги та інші показники споживання електричної енергії споживачем у порядку та на умовах, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства;

2.1.9 участь у забезпеченні захисту вразливих споживачів, зокрема шляхом врахування у відповідних нормативно-правових актах особливостей взаємовідносин учасників ринку з такими споживачами;

2.1.10 узагальнення практики застосування законодавства на ринку електричної енергії, розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення такого законодавства, опрацювання, у межах компетенції, наданих на погодження проєктів нормативно-правових актів.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент  відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє нормативно-правові акти, якими регулюються відносини на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема:

правила роздрібного ринку електричної енергії;

порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств;

мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів роздрібного ринку електричної енергії центрами обслуговування;

правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, та врегулювання спорів;

порядок вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж; 

3.1.2 Здійснює моніторинг та аналіз:

функціонування ринку електричної енергії та його сегментів;

прозорості та конкуренції на ринку електричної енергії (у тому числі цін за двосторонніми договорами та цін на організованих сегментах ринку, цін для побутових споживачів, включаючи практику застосування умови попередньої оплати);

показників зміни електропостачальника;

практики відключень;

рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування;

скарг споживачів, у тому числі побутових споживачів;

будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії;

рівня прозорості діяльності учасників ринку, в тому числі дотримання учасниками ринку (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення/оприлюднення інформації;

дотримання Правил роздрібного ринку електричної енергії;

виконання оператором системи передачі та операторами систем розподілу вимог щодо недискримінаційного доступу до електричних мереж;

застосування та забезпечення дотримання методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж;

застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку електричної енергії (зокрема умов договорів, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декількох договорів одночасно або обмежують їх у праві вибору електропостачальника);

дотримання електропостачальниками вимог щодо розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергії;

виконання функцій та обов'язків учасниками ринку електричної енергії відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

щодо реалізації прав споживачів на встановлення генеруючих установок які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії та для яких встановлено «зелений» тариф;

кількості складених операторами систем розподілу на споживачів актів про порушення нарахувань здійснених на їх підставі;

3.1.3 розглядає звернення та готує роз’яснення учасникам роздрібного ринку електричної енергії щодо застосування нормативно-правових актів з питань що належить до компетенції Департаменту;

3.1.4 забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

3.1.5 розглядає звернення споживачів електричної енергії;

3.1.6 забезпечує досудове врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії;

3.1.7 забезпечує, під час розгляду скарг споживачів роздрібного ринку електричної енергії та врегулювання спорів між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на роздрібному ринку електричної енергії, проведення попередніх слухань;

3.1.8 бере участь, у межах своєї компетенції, у розгляді іншими структурними підрозділами звернень споживачів та врегулювання спорів між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у тому числі під час проведення попередніх слухань;

3.1.9 бере участь, у межах своєї компетенції, у підготовці проєктів законів України та готує висновки та пропозиції до них;

3.1.10 здійснює, у межах своєї компетенції, аналіз чинних нормативно-правових актів;

3.1.11 готує, у межах своєї компетенції, пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики;

3.1.12 приймає участь, у межах своєї компетенції, у позапланових перевірках суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики;

3.1.13 приймає участь у нарадах, семінарах, конференціях;

3.1.14 надає консультативну допомогу;

3.1.15 бере участь у виконанні доручень Кабінету Міністрів України;

3.1.16 приймає участь у встановленні мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії, здійснює моніторинг їх дотримання;

3.1.17 виконує доручення Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП, керівника апарату;

3.1.18 здійснює роботи із документами з грифом обмеження «Для службового користування»;

3.1.19 проводить, у межах своєї компетенції, іншу роботу, пов’язану із розробкою та застосуванням нормативно-правових актів у сфері електроенергетики.

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.5 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

4.1.6 за дорученням Голови та члена НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП згідно з чинним законодавством.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора департаменту – начальника відділу методологічного забезпечення з врегулювання відносин та моніторингу Департаменту (далі – заступник директора Департаменту-начальник відділу). Директор Департаменту розподіляє обов’язки між керівниками структурних підрозділів Департаменту, виходячи із покладених на Департамент завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у сфері, що належить до компетенції Департаменту;

5.5.2 погоджує обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни функцій Департаменту, закріплених цим Положенням, доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

5.5.4 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.5.5 забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, забезпечує виконання вимог охорони праці;

5.5.6 організовує розробку проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.7 контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об'єднань, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;

5.5.8 бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Департаменту;

5.5.9 забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

5.5.10 здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження «Для службового користування»;

5.5.11 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.12 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.13 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту-начальник відділу, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту-начальника відділу, обов'язки директора Департаменту виконує начальник відділу Департаменту, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом, в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами.

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департамент роздрібного ринку електричної енергії                                  І.Городиський

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)