UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведенняверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 23.10.20190

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

____________О. О. Кривенко

«01» жовтня 2019 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов’язків та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», іншими законами, Указами Президента України, актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП, Регламентом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління тарифної політики;

1.4.2 управління інвестиційної політики;

1.4.3 управління моніторингу та економічного аналізу;

1.4.4 відділ регулювання відносин із споживачами.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.2 розробка нормативних актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.3 підготовка пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.4 прийняття участі в забезпеченні прозорості та відкритості діяльності на ринку природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, розвитку конкурентних відносин у цих сферах;

2.1.5 підготовка пропозицій до проєктів та внесення змін до чинних нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.6 підготовка пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

2.1.7 формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 бере участь у реалізації повноважень НКРЕКП щодо формування та реалізації державної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.2 розробляє проєкти порядків (методик) формування та встановлення тарифів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

3.1.3 проводить постійний моніторинг тарифів та звітності, їх застосування у сфері централізованого водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій та прогнозування таких тарифів;

3.1.4 надає пропозиції щодо порядку формування оплати за підключення до мереж суб’єктів природних монополій у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та сприяє у здійсненні контролю за його дотриманням;

3.1.5 веде облік та аналізує показники діяльності ліцензіатів, враховує звітні дані при встановленні або перегляді тарифів;

3.1.6 контролює надання форм звітності в установлені терміни, аналізує правильність заповнення та повноту даних, що надаються ліцензіатами, повідомляє ліцензіатів щодо виявлених помилок та контролює їх усунення;

3.1.7 готує та вносить пропозиції щодо змін до правил організації звітності у зв’язку зі змінами в законодавстві України;

3.1.8 здійснює моніторинг діючих тарифів ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.9 узагальнює показники підприємств щодо цільового використання коштів, передбачених структурою тарифу, і у разі виявлення нецільового використання вносить пропозиції щодо внесення змін до структур тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення;

3.1.10 розглядає листи, заяви і скарги громадян, депутатів, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються регулювання сфери централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.11 здійснює контроль за виконанням суб’єктами природних монополій інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.12 здійснює розгляд документів ліцензіатів з метою визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

3.1.13 бере участь в опрацюванні та підготовці проєктів законів України з питань централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.14 бере участь у здійсненні моніторингу положень діючих ліцензійних умов на відповідність законодавству України, надає пропозиції щодо внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства;

3.1.15 готує роз’яснення щодо застосування чинних норм і правил надання споживачам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.16 готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення;

3.1.17 надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.18 здійснює виконання доручень Кабінету Міністрів України, листування з міністерствами та відомствами з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.19 виконує доручення Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

3.1.20 надає пропозиції щодо адаптації законодавства України згідно з Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

3.1.21 надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

3.2. Департамент в межах своїх повноважень здійснює заходи щодо запобігання корупції.

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції для розгляду на засіданнях НКРЕКП з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 забезпечувати ділове листування за дорученням Голови, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.5 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

4.1.6 за дорученням Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має трьох заступників: заступника директора Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління тарифної політики, заступника директора Департаменту – начальника управління моніторингу та економічного аналізу. Директор Департаменту розподіляє обов’язки між заступником директора Департаменту та керівниками структурних підрозділів у складі Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.5.2 розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови, членів та керівника апарату НКРЕКП;

5.5.4 організовує розробку проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.5 визначає ступінь відповідальності заступника директора Департаменту та керівників підрозділів у складі Департаменту, погоджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Департаменту;

5.5.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.5.7 забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

5.5.8 контролює дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також виконання вимог охорони праці;

5.5.9 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, які відносяться до компетенції Департаменту;

5.5.10 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади, переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

5.5.11 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.12 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.13 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво самостійним структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора Департаменту, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту-начальник управління тарифної політики в установленому порядку та в межах визначених повноважень. В інших випадках виконання обов’язків директора Департаменту покладається на відповідального працівника Департаменту в установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника апарату НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту із регулювання відносин

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення                                  А.В. Чумак

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)