UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетикиверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 01.06.20200

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова НКРЕКП

____________ О. Кривенко

«03» червня 2019 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. У своїй роботі Департамент керується Конституцією України; законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про альтернативні джерела енергії», «Про ціни та ціноутворення», «Про запобігання корупції», «Про природні монополії», актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом НКРЕКП, розпорядчими документами НКРЕКП, що мають безпосереднє відношення до роботи Департаменту, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління інвестиційної політики та технічного розвитку;

1.4.2 управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики;

1.4.3 управління генеруючих підприємств.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії, в межах повноважень НКРЕКП;

2.1.2 участь у формуванні інвестиційної політики учасників ринку електричної енергії;

2.1.3 забезпечення проведення цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики;

2.1.4 формування державної політики щодо регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб;

2.1.5 аналіз технічного рівня та ефективності виробництва, передачі та розподілу енергії та енергоносіїв на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн, з урахуванням особливостей і потреб України;

2.1.6 підготовка технічних вимог та організація проведення науково-технічних та аналітичних досліджень, що виконуються за завданнями НКРЕКП, в тому числі і за проектами міжнародної допомоги;

2.1.7 участь у розвитку та сприяння конкурентним відносинам на ринку електричної енергії у сфері виробництва та постачання електроенергії;

2.1.8 участь у контролі за додержанням ліцензійних умов здійснення господарської діяльності у сфері електроенергетики;

2.1.9 здійснення моніторингу (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності) стану виконання суб'єктами ринку електричної енергії вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж;

2.1.10 виконання робіт, пов'язаних із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж;

2.1.11 участь в межах компетенції у розгляді та аналізі НКРЕКП проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проектів нормативно-правових (у тому числі, регуляторних) актів та проектів нормативно-технічних документів інших міністерств та відомств;

2.1.12 участь в межах компетенції у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України та відносяться до компетенції Департаменту;

2.1.13 здійснення в межах компетенції експертизи проектів нормативно-правових та нормативних актів на відповідність фундаментальним наукам у сфері енергетики.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє проекти законодавчих та нормативних актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.2 бере участь у підготовці проектів законодавчих та нормативних актів з питань регулювання відносин у сфері енергетики;

3.1.3 бере участь в проведенні аналізу, узагальненні практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів НКРЕКП, міністерств та відомств в межах компетенції Департаменту;

3.1.4 готує інформацію, аналітичні довідки, презентації за дорученням Голови та/або членів НКРЕКП для засідань НКРЕКП, засобів масової інформації з питань, що стосуються сфери енергетики;

3.1.5 виконує роботу, пов'язану із розробкою, запровадженням та застосуванням нормативно-правових актів, якими регулюються відносини між суб'єктами господарювання, споживачами під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж;

3.1.6 здійснює моніторинг (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності ліцензіатів НКРЕКП) стану виконання суб'єктами ринку вимог законодавства України в частині надання та отримання технічного доступу до електричних мереж з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж;

3.1.7 систематизує та аналізує інформацію, отриману за результатами здійснення відповідного моніторингу, а також здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

3.1.8 бере участь в межах компетенції у розгляді та аналізі НКРЕКП проектів законів, постанов Кабінету Міністрів України, проектів нормативно-правових (у тому числі, регуляторних) актів та проектів нормативно-технічних документів інших міністерств та відомств;

3.1.9 приймає участь в межах компетенції у виконанні заходів, що випливають з міжнародних домовленостей України та відносяться до компетенції Департаменту;

3.1.10 здійснює підготовку проектів відповідей та надання роз'яснень центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, суб'єктам ринку, замовникам послуг з приєднання та споживачам електричної енергії з питань застосування нормативно-правових актів, якими регулюються відносини під час надання та отримання технічного доступу до електричних мереж (послуги з приєднання);

3.1.11 бере участь у розробці нормативних документів (правил, методик, порядків тощо) щодо формування цін (тарифів) на послуги постачальника універсальної послуги, постачальника "останньої надії", тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, тарифів на послуги з передачі електричної енергії, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

3.1.12 розробляє порядок застосування тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення України;

3.1.13 розглядає і аналізує матеріали та готує інформацію і відповідні розрахунки для прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження (встановлення) або перегляду:

- рівнів тарифів на електричну та/або теплову енергію, вироблену на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС, когенераційних установках та установках з використанням альтернативних джерел енергії;

- державних регульованих цін на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях;

- граничних показників обсягу та вартості послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

- граничних цін закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності;

- тарифів на послуги постачальника універсальної послуги, постачальника "останньої надії", тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, тарифів на послуги з передачі електричної енергії, тарифів на послуги з розподілу електричної енергії;

- ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставки плати за лінійну частину приєднання для операторів системи передачі;

3.1.14 збирає, аналізує інформацію та готує документи для прийняття рішень НКРЕКП щодо рівня дотаційних сертифікатів для надання компенсації постачальникам універсальної послуги з метою відшкодування втрат від постачання електроенергії споживачам за окремими тарифами на електроенергію, визначеними відповідно до законодавства;

3.1.15 збирає інформацію і здійснює контроль за правильністю розрахунків цін на електричну енергію, які формуються постачальниками універсальної послуги, постачальником "останньої надії";

3.1.16 розглядає інвестиційні програми ліцензіатів НКРЕКП - виробників електричної енергії, оператора системи передачі, операторів системи розподілу, готує відповідні матеріали для розгляду їх на засіданні НКРЕКП. Розглядає звіти щодо виконання цих інвестиційних програм;

3.1.17 розглядає план розвитку системи передачі, плани розвитку систем розподілу, готує відповідні матеріали для розгляду їх на засіданні НКРЕКП. Здійснює оцінку стану виконання планів розвитку;

3.1.18 розглядає і аналізує матеріали та готує інформацію для прийняття рішень НКРЕКП щодо погодження будівництва та експлуатації прямої лінії;

3.1.19 збирає інформацію і здійснює аналіз звітності, затвердженої НКРЕКП, для ліцензіатів НКРЕКП в межах компетенції Департаменту;

3.1.20 здійснює роботу по удосконаленню методології формування тарифів на електричну енергію із застосуванням стимулюючих методів регулювання з метою забезпечення окупності інвестицій, стимулювання ліцензіатів з передачі  та розподілу електричної енергії до скорочення неефективних витрат і підвищення якості надання послуг;

3.1.21 бере участь у розробці рішень щодо використання ліцензіатами з передачі та розподілу електроенергії, постачання електроенергії, виробництва електричної та/або теплової енергії коштів, передбачених структурою тарифів;

3.1.22 у межах компетенції бере участь у роботі робочих груп;

3.1.23 бере участь у вирішенні технічних питань щодо організації комерційного та технічного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електроенергії;

3.1.24 проводить аналіз та систематизацію інвестиційних програм та звітів щодо їх виконання для ліцензіатів НКРЕКП з передачі та розподілу електроенергії, генеруючих підприємств та готує відповідні матеріали для розгляду на засіданнях НКРЕКП;

3.1.25 розглядає та аналізує матеріали, подані ліцензіатами з розподілу електроенергії для розрахунку та затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії;

3.1.26 бере участь у роботі з розробки та впроваджені документів щодо нормування (прогнозування) витрат електроенергії для ліцензіатів з розподілу  електроенергії;

3.1.27 бере участь в удосконалені ліцензійних умов здійснення господарської діяльності у сфері електроенергетики, тощо;

3.1.28 бере участь у проведенні перевірок дотримання ліцензіатами у сфері електроенергетики Закону України «Про ринок електричної енергії», ліцензійних умов та галузевих нормативних документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.29 координує питання, розглядає і готує відповідні матеріали щодо проведення техніко-економічної експертизи;

3.1.27 веде листування та готує проекти рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.28 бере участь у підготовці та реалізації заходів НКРЕКП в рамках програм співробітництва України з ЄС, Світовим банком, Міжнародним Валютним Фондом, іншими міжнародними фінансовими, енергетичними та екологічними організаціями, органами регулювання інших країн;

3.1.29 бере участь у форумах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.30 бере участь у програмах обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП;

3.1.31 готує матеріали та бере участь у нарадах, засіданнях науково-технічних рад та інших заходах з питань функціонування та розвитку електроенергетичної галузі;

3.1.32 організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.33 опрацьовує технічні питання щодо стимулювання ефективності виробництва та споживання електроенергії;

3.1.34 надає ліцензіатам та споживачам необхідну інформацію та консультації з питань, що стосуються компетенції Департаменту;

3.1.35 здійснює роботу з документами, що мають гриф обмеження «Для службового користування»;

3.1.36 забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

3.1.37 бере участь в підготовці річного звіту НКРЕКП;

3.1.38 веде діловодство з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.


4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент, в особі директора Департаменту, відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції має право:

4.1.1 звертатися та отримувати від інших підрозділів НКРЕКП усі необхідні для його роботи матеріали, а також надавати відповідні матеріали іншим структурним підрозділам;

4.1.2 взаємодіяти з органами законодавчої та виконавчої влади, організаціями і підприємствами України та іноземних держав, міжнародними організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності – ліцензіатами НКРЕКП та споживачами електричної енергії, газу, нафти за погодженням з Головою та/або членами НКРЕКП;

4.1.3 організовувати, спрямовувати і контролювати роботу Департаменту, забезпечувати виконання в установлені строки завдань та доручень Голови та членів НКРЕКП, керівника державної служби НКРЕКП;

4.1.3 забезпечувати виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

4.1.4 підписувати документи Департаменту з питань, що належать до його компетенції;

4.1.5 здійснювати роботу з документами, що мають гриф обмеження «Для службового користування»;

4.1.6 подавати пропозиції щодо зміни структури Департаменту, підбору, переміщення, заохочення працівників та підвищення кваліфікації кадрів.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП згідно з чинним законодавством.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з ступенем вищої освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має трьох заступників: заступника директора Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту, заступника директора департаменту – начальника управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики Департаменту. Директор Департаменту розподіляє обов’язки між заступником директора Департаменту та керівниками структурних підрозділів Департаменту, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює координацію діяльності Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань щодо реалізації державної політики у сфері, що належить до компетенції Департаменту;

5.5.2 погоджує обов'язки між працівниками, планує, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни функцій Департаменту, закріплених цим Положенням, доручень Голови та членів НКРЕКП, керівника державної служби НКРЕКП;

5.5.4 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту;

5.5.5 забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, забезпечує виконання вимог охорони праці;

5.5.6 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.7 контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об'єднань, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;

5.5.8 бере участь в опрацюванні питань удосконалення організаційної структури Департаменту;

5.5.9 забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

5.5.10 забезпечує у межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

5.5.11 здійснює роботу із документами, які мають гриф обмеження «Для службового користування»;

5.5.12 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.13 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.5.14 переміщення працівників Департаменту здійснюється за поданням директора Департаменту і погодженням із начальником відповідного управління, в порядку, встановленому вимогами Закону України «Про державну службу» і трудового законодавства;

5.5.15 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. У разі відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту. За відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту. За відсутності директора Департаменту, заступника директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника управління інвестиційної політики та технічного розвитку Департаменту  обов'язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики Департаменту.

 

6. Відповідальність

 

Директор Департаменту та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Департаменту, зокрема, взаємодіє з Департаментом ліцензійного контролю в частині участі в перевірках ліцензійної діяльності суб'єктів господарювання та розгляду актів планових та позапланових перевірок.

 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики                                                А. Гудаченко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)