UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Про НКРЕКП
Головна сторінка  /  Про НКРЕКП  /  Структура  /  Положення про структурні підрозділи  /  Положення про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сферіверсія для друку


Дата розміщення на сайті: 06.03.20170

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

_____________ Д.Вовк

«06 » лютого 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері (далі – Департамент), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується законами України «Про державну службу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами, розпорядженнями та наказами НКРЕКП, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входить:

1.4.1 управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин;

1.4.2 управління моніторингу та аналізу розвитку нафтогазових ринків;

1.4.3 управління регулювання ринків природного газу.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1. Основним завданням Департаменту є забезпечення здійснення НКРЕКП державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері шляхом:

2.1.1 розробки нормативно-правових актів НКРЕКП з питань регулювання, розвитку і функціонування ринків природних монополій та суміжних ринків у нафтогазовій сфері;

2.1.2 підготовки пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у нафтогазовій сфері;

2.1.3 підготовки пропозицій щодо сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків у нафтогазовій сфері на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері;

2.1.4 забезпечення формування та реалізації тарифної політики на ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у нафтогазовій сфері;

2.1.5 підготовки пропозицій до проектів та внесення змін до чинних законодавчих актів з питань захисту прав споживачів природного газу;

2.1.6 підготовки пропозицій щодо забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до послуг з транспортування, зберігання, розподілу, постачання природного газу, послуг установки LNG, транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку;

2.1.7 забезпечення формування інвестиційної політики в нафтогазовій сфері;

2.1.8 здійснення моніторингу та аналізу розвитку ринку природного газу;

2.1.9 оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до Закону України ««Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю, створює умови для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1 розробляє та бере участь у розробці нормативно-правових актів у частині регулювання нафтогазової сфери, зокрема, щодо питань функціонування та розвитку ринку природного газу, нафти, нафтопродуктів і аміаку, удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності нафтогазової галузі;

3.1.2 здійснює розрахунки та подає пропозиції щодо встановлення:

- тарифів на послуги транспортування природного газу, транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів, аміаку;

- тарифів на послуги розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу;

- тарифів на послуги установки LNG;

- нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки;

3.1.3 розробляє:

- Кодекс газотранспортної системи;

- Кодекс газорозподільних систем;

- Кодекс газосховищ;

- Критерії, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу;

- Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу на яких покладені спеціальні обов’язки;

- Правила постачання природного газу;

- типові договори, що регулюють відносини на ринку природного газу, а саме:

Типовий договір транспортування природного газу;

Типовий договір розподілу природного газу;

Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам;

Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії»;

- методики (порядки) формування і застосування тарифів на послуги транспортування природного газу, нафти, нафтопродуктів, аміаку магістральними трубопроводами, на послуги розподілу природного газу,  зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу, на послуги установки LNG відповідно до вимог Директив ЄС;

- Методологію визначення плати за приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем;

3.1.4 здійснює моніторинг і оцінку стану виконання плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років;

3.1.5 здійснює збір, обробку та аналіз форм звітності суб’єктів ринку природного газу, затверджених НКРЕКП у нафтогазовій сфері;

3.1.6 бере участь у здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами в нафтогазовому комплексі умов ліцензованої діяльності;

3.1.7 організовує та координує питання щодо здійснення моніторингу дотримання ліцензіатами нормативів розподілу коштів;

3.1.8 обґрунтовує і подає НКРЕКП пропозиції щодо затвердження планів розвитку газотранспортних, газорозподільних та газозберігаючих підприємств;

3.1.9 розглядає заяви та додані до них документи на встановлення або перегляд тарифів, затвердження планів розвитку та змін до таких планів, джерел фінансування у складі структур тарифів на послуги транспортування, зберігання та розподілу природного газу, на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами, які подаються до НКРЕКП;

3.1.10 здійснює моніторинг та контроль виконання графіків встановлення лічильників природного газу для населення;

3.1.11 проводить аналіз та систематизацію планів розвитку та звітів з їх виконання;

3.1.12 забезпечує постійний контроль за виконанням затверджених планів розвитку і обґрунтовує необхідність та можливість застосування санкцій до ліцензіатів, у випадку невиконання інвестиційних програм;

3.1.13 аналізує плани перспективного розвитку мереж ліцензіатів та готує пропозиції на розгляд Голові та членам НКРЕКП;

3.1.14 вдосконалює діючі методики, порядки розрахунку тарифів, в тому числі на основі багаторічного стимулюючого регулювання та приводить їх у відповідність до діючого законодавства України та вимог Директив ЄС;

3.1.15 збирає і аналізує дані стосовно рівня і динаміки, тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку та їх складових;

3.1.18 розробляє заходи щодо сприяння у створенні рівних умов для діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

3.1.19 надає пропозиції щодо графіку планових перевірок ліцензіатів у нафтогазовому комплексі;

3.1.20 готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;

3.1.21 здійснює моніторинг та аналіз:

- застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газотранспортних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

- застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом або приєднанням до газорозподільних систем, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

- застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до газосховищ, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методології визначення таких тарифів та платежів;

- застосування тарифів, інших платежів, пов'язаних із доступом до установки LNG, а також моніторинг застосування та забезпечення дотримання методологій визначення таких тарифів та платежів;

- стану врегулювання перевантажень газотранспортних систем, у тому числі транскордонних газопроводів, та застосування правил врегулювання перевантажень;

- дотримання критеріїв для визначення режиму доступу, що застосовується оператором газосховищ до кожного конкретного газосховища відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок природного газу»;

- виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про ринок природного газу» та іншими актами законодавства;

- виконання планів розвитку газотранспортних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

- виконання планів розвитку  газорозподільних систем та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

- виконання планів розвитку  газосховищ та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

- виконання планів розвитку  установки LNG та надання їх оцінки, у тому числі зазначення необхідних змін до таких планів;

- рівня прозорості в діяльності суб'єктів ринку природного газу, зокрема рівня оптових цін на природний газ, а також забезпечення дотримання суб'єктами ринку природного газу (крім споживачів) зобов'язань щодо розміщення інформації;

- рівня та ефективності відкриття ринку природного газу і конкуренції на оптовому та роздрібному ринках природного газу, у тому числі:

- цін на газових біржах;

- цін для побутових споживачів (включаючи статистику застосування умов про передоплату);

- статистики зміни постачальника;

- статистики відключень;

- рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування;

- скарг побутових споживачів, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренції на ринку природного газу;

- застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринку природного газу (зокрема умов договорів, що заважають споживачам, які не є побутовими, укладати договори постачання з більш ніж одним постачальником одночасно або обмежують їх у праві вибору постачальника), без втручання у договори, які передбачають можливість тимчасового зупинення постачання, та договори купівлі-продажу або постачання природного газу строком дії від 10 років за умови, що такі договори відповідають законодавству про захист економічної конкуренції;

- виконання функцій та обов'язків суб'єктами ринку природного газу відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» та інших актів законодавства щодо доступу до газотранспортних систем;

- відносин між власником газотранспортної системи і оператором газотранспортної системи з метою забезпечення дотримання оператором газотранспортної системи своїх обов'язків (у разі обрання моделі відокремлення ISO);

- стану додержання положень статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника;

- дотримання операторами газотранспортних систем вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом України «Про ринок природного газу»;

3.1.22 розробляє пропозиції щодо регулювання та моніторингу якості послуг на ринку природного газу та приймає участь у їх впровадженні:

- готує пропозиції до переліку показників якості послуг, щодо яких здійснюється регулювання та моніторинг якості послуг;

- готує пропозиції щодо впровадження моніторингу якості послуг, розробляє форми реєстрації та моніторингу показників якості послуг;

- розробляє пропозиції щодо методів регулювання якості послуг (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі тарифного регулювання тощо);

- приймає участь в обробці та підготовці висновків за даними моніторингу якості послуг;

- приймає участь у перевірках ліцензіатів щодо достовірності наданої інформації за формами моніторингу якості послуг;

- готує пропозиції щодо надання споживачам ліцензіатів послуг кол-центрів з переліком організаційно технічних вимог до кол-центрів.

3.1.23 встановлює граничні рівні плати за приєднання до газорозподільних та газотранспортних систем;

3.1.24 приймає участь в опрацюванні питань, пов’язаних з членством України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства в межах компетенції Департаменту;

3.1.25 співпрацює з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та  приймає участь в організованих ним заходах;

3.1.26 здійснює аналіз розвитку ринку природного газу в межах компетенції НКРЕКП;

3.1.27 здійснює розгляд зауважень і пропозицій до проектів рішень НКРЕКП, що мають ознаки регуляторних актів, одержаних протягом встановленого строку за участі фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції;

3.1.28 бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, які належать до компетенції Департаменту;

3.1.29 здійснює підготовку пропозицій щодо виконання доручень Президента України, питань регулювання нафтогазового комплексу;

3.1.30 здійснює підготовку відповідей на запити народних депутатів, міністерств, відомств та споживачів природного газу;

3.1.31 бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з метою забезпечення відкритості інформації НКРЕКП щодо регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

3.1.32 здійснює, в межах компетенції, інші функції пов’язані з регулюванням відносин у нафтогазовій сфері.

 

4. Права Департаменту

 

4.1. Департамент має право:

4.1.1 надавати пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

4.1.2 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію, яка необхідна для виконання основних завдань Департаменту;

4.1.3 брати участь у засіданнях НКРЕКП;

4.1.4 взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Департаменту;

4.1.5 брати участь у здійсненні перевірок ліцензіатів згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

4.1.6 за дорученням Голови та члена НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора Департаменту (далі – Заступник) та заступника директора департаменту – начальника управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту (далі – заступник директора департаменту – начальник управління). Директор Департаменту розподіляє обов’язки між Заступником та начальниками управлінь, виходячи із покладених завдань і функцій.

5.5. Директор Департаменту:

5.5.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;

5.5.2 погоджує обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;

5.5.3 забезпечує виконання в установлені терміни закріплених цим Положенням функцій Департаменту, доручень Голови, членів НКРЕКП та керівника державної служби НКРЕКП;

5.5.4 організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.5 визначає розподіл обов’язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.5.6 організовує, контролює та забезпечує виконання посадових інструкцій працівниками Департаменту, а також вживає необхідних заходів щодо підвищення їх кваліфікації;

5.5.7 забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;

5.5.8 контролює дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також виконання вимог охорони праці;

5.5.9 регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об’єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;

5.5.10 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.5.11 подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву НКРЕКП про призначення на посади та переміщення працівників Департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності;

5.5.12 забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

5.5.13 забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням;

5.5.14 здійснює роботу з документами з грифом обмежено «Для службового користування»;

5.5.15 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.5.16 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.5.17 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни;

5.5.18 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Директор Департаменту здійснює керівництво Департаментом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.7. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує Заступник, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту – начальник управління, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері                                                  Т.Рябуха

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)