UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2017 року  /  НКРЕКП, Наказ від 28.12.2017 № 78 "Про затвердження Положення про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.01.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

28.12.2017                   № 78

 

Про затвердження Положення про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року  № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Утворити комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та затвердити її склад, що додається.

3. Управлінню державним майном (Ніколайчук В.В.) забезпечити своєчасне складання актів приймання-передачі дарунка.

4. Управлінню з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності (Ступаковська І.О.) забезпечити відображення у бухгалтерському обліку операції, пов'язані з передачею дарунка Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Христюка С.В.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

28.12.2017 № 78

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, порядок створення, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Комісія).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Комісію.

 

2. Порядок створення та організація діяльності Комісії

2.1. Комісія створюється для оцінки вартості, визначення можливості використання, місця, умов та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою під час проведення офіційних заходів.

2.2. Наказом Голови НКРЕКП створюється Комісія та затверджується її персональний склад.

2.3. Комісія складається з п’яти осіб. У складі Комісії обов’язково призначається голова, заступник голови та секретар Комісії.

2.4. З метою оцінки вартості дарунка Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах оцінювача з кваліфікаційним свідоцтвом за відповідним напрямом і спеціалізацією оцінки майна, до якого належить дарунок.

З метою відчуження, передачі в оренду, страхування дарунка, якщо необхідно визначити його ринкову вартість, застосовується незалежна оцінка шляхом залучення до Комісії суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, визначеного Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

2.5. Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій.

2.6. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови Комісії та оформлюються наказом Голови НКРЕКП.

2.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, яке скликається у разі потреби.

2.8. Комісія збирається на засідання протягом місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка.

2.9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів.

2.10. Рішення Комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів –  вирішальним є голос голови Комісії.

2.11. Комісія ухвалює рішення на підставі наявних (наданих уповноваженою особою) документів, акта приймання-передачі, ураховуючи думку експертів та фахівців.

2.12.  Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар Комісії.

2.13. Рішення Комісії затверджується наказом Голови НКРЕКП у триденний термін від дати прийняття.

 

3. Основні завдання Комісії.

Повноваження голови, секретаря та інших членів Комісії

3.1. Основними завданнями Комісії є:

оцінка вартості дарунка;

визначення можливості використання дарунка;

визначення місця і умов зберігання дарунка;

визначення строку зберігання дарунка.

3.2. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

вносить на розгляд Голови НКРЕКП пропозиції щодо змін у складі Комісії;

підписує протоколи засідань Комісії;

засвідчує підписом інші документи, що складаються за результатами засідань;

забезпечує належне зберігання документів стосовно оцінки вартості дарунка.

3.3. Секретар Комісії:

веде та оформлює протоколи засідань Комісії;

забезпечує організаційну роботу та оперативне інформування членів Комісії.

3.4. Члени Комісії:

забезпечують об'єктивну та неупереджену оцінку вартості, визначають можливості використання, місця, умов та терміну зберігання дарунка;

зобов'язані дотримуватись норм чинного законодавства, Положення про Комісію;

 мають право на внесення власної думки до протоколів засідань Комісії.

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                          В.Гайдак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

28.12.2017 № 78

 

Склад комісії з питань передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Христюк Сергій Володимирович

Керівник апарату, голова Комісії

Ступаковська Ірина Олександрівна

начальник управління – головний бухгалтер Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, заступник голови Комісії

Гайдак Валентина Василівна

головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції, секретар Комісії

Чеховський Андрій Анатолійович

заступник директора департаменту – начальник відділу координації правової роботи та співпраці із правоохоронними і контролюючими органами Юридичного департаменту

Теребило Святослав Олександрович

завідувач господарством відділу обліку державного майна та договірної роботи Управління державним майном

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                          В.Гайдак

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)