Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.07.2017
Дата оновлення:25.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.07.2017
Постанова
від 30 червня 2017 р. № 866
Київ
Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 05.10.20171222, від 28.08.2018 № 895,

від 11.09.2018 № 987, від 04.12.2018 № 1613, від 18.07.2019 № 1481,

від 03.03.2020 № 549, від 19.08.2020 № 1599, від 19.05.2021 № 827)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.06.2017                   866

 

Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

30.06.2017 № 866

 

ПОРЯДОК

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку, розгляду зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), проекту кошторису НКРЕКП на відповідний рік та у разі необхідності з інших питань, що належать до компетенції НКРЕКП та поширюються на суб’єктів господарювання, державне регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП (далі – ліцензіати).

1.2. НКРЕКП проводить відкриті обговорення проектів рішень з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, розгляд зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів, відкрите обговорення проекту кошторису НКРЕКП та проектів рішень з інших питань, у прозорий та недискримінаційний спосіб з метою досягнення балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення безперешкодного доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії».

 

2. Процедура відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів), схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку  та змін до них

2.1. До винесення питання щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них на відкрите обговорення НКРЕКП ліцензіат має провести відкрите обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/плану розвитку/змін до них із залученням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) за процедурою, наведеною у цьому пункті, якщо інше не передбачено законодавством.

У разі необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/плану розвитку/змін до них ліцензіат оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті повідомлення та обґрунтування щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/плану розвитку/змін до них з метою отримання зауважень та пропозицій, а також строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції та адреса на яку необхідно їх надсилати.

Строк, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він не може бути меншим ніж 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня оприлюднення такого повідомлення на офіційному веб-сайті ліцензіата.

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях оформлюється протоколом, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті та надсилається до НКРЕКП.

Якщо рішення з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, приймається за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання)  на місцях  не проводиться.

2.2. Структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить питання, яке винесено на відкрите обговорення (далі – розробник), подає до відділу інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет:

схвалений на засіданні НКРЕКП відповідно до вимог Регламенту НКРЕКП проект рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них;

обґрунтування необхідності прийняття рішення НКРЕКП;

матеріали, необхідні  для прийняття рішення НКРЕКП;

результати відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, проведеного ліцензіатом відповідно до цього Порядку;

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/ змін до них, про схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них;

інформацію про дату, час і місце проведення відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП;

кінцевий термін подання заявок до участі в обговоренні;

електронну адресу, на яку мають подаватись зауваження та пропозиції, та прізвище, ім’я, по батькові та телефон контактної особи.

Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх прийняття відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.3. Відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них у сфері комунальних послуг проводиться за місцем надання послуг ліцензіатами.

На відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП, яке проводиться за місцем надання послуг суб'єктами господарювання, мають бути присутні:

керівник територіального органу НКРЕКП та у разі необхідності посадова особа розробника;

уповноважений представник ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них;

представники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

інші заінтересовані особи, які подали заявки на участь у відкритому обговоренні та/або їх уповноважені представники.

Приміщення для проведення відкритого обговорення такого проекту рішення забезпечує ліцензіат, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них.

2.4. Відкрите обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них у сфері енергетики проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП.

На відкритому обговоренні такого проекту рішення НКРЕКП мають бути присутні:

керівник розробника;

уповноважений представник ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них;

представники обласних органів місцевого самоврядування, якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади;

інші заінтересовані особи, які подали заявки до участі у відкритому обговоренні.

2.5. Розробник забезпечує проведення відкритого обговорення після спливу строку, зазначеного у пункті 2.2 цієї глави.

Розробник забезпечує направлення листа-запрошення ліцензіату, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них, місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади). Інші особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні проектів рішень НКРЕКП, подають заявки на участь у такому обговоренні до НКРЕКП або територіального органу НКРЕКП (якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) не пізніше як за 2 робочі дні до дня проведення відкритого обговорення.

2.6. За відсутності уповноважених представників ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них, місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення НКРЕКП стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади) відкрите обговорення проекту рішення НКРЕКП переноситься на інший термін (крім випадків перегляду цін (тарифів) за ініціативою НКРЕКП). Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Відсутність на відкритому обговоренні осіб, які подали заявки на участь, не є перешкодою для проведення відкритого обговорення.

2.7. У разі великого обсягу зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них їх відкрите обговорення може бути продовжено наступного робочого дня.

2.8. Результати відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП   оформлюються протоколом, у якому зазначаються дата проведення відкритого обговорення, прізвище та ініціали, посада та місце роботи учасників відкритого обговорення, назва проекту рішення НКРЕКП, що підлягає відкритому обговоренню.

Додатком до нього є таблиця узгодження позицій, в якій зазначаються редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції), зміст зауважень (пропозицій) та мотиви їх відхилення/спосіб врахування.

Протокол підписується керівником розробника, уповноваженим представником ліцензіата, керівником територіального органу НКРЕКП, представником місцевого органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування, які були присутні на відкритому обговоренні.

2.9. Розробник подає протокол відкритого обговорення в електронному вигляді у форматі pdf до відділу інформації та комунікацій з громадськістю для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет не пізніше як за 3 робочі дні до проведення НКРЕКП засідання, на якому планується прийняти рішення з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них.

 

3. Розгляд зауважень та пропозицій до проектів рішень, що мають ознаки регуляторних актів

3.1. Підготовка проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та відповідно до Регламенту НКРЕКП.

3.2. У разі отримання зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, їх розгляд проводиться після закінчення строку подання зауважень та пропозицій та їх оприлюднення.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, подаються у письмовому та/або електронному вигляді у форматах doс, docx за формою згідно з додатком 1.

3.3. Після опрацювання зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, розробник за погодженням з Головою або членом НКРЕКП відповідно до розподілу обов’язків надає до відділу інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП для розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет:

зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, та попередню позицію НКРЕКП у формі таблиці згідно з додатком 2;

копії листів, які містять зауваження та пропозиції, надані органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями та іншими заінтересованими особами (інформація про осіб надається із урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних»).

Указані документи надаються розробником одним файлом у форматі pdf не пізніше ніж за 5 днів до проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) та в той же день відділом інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет.

3.4. Якщо проект рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону або територіальної громади, його розгляд забезпечується із залученням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.5. Відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП.

На відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП мають бути присутні:

керівник розробника;

представники інших структурних підрозділів НКРЕКП, яких стосуються питання, що мають бути врегульовані проектом рішення;

особи, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта, протягом строку, встановленого НКРЕКП;

представники місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, якщо проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади.

3.6. Розробник забезпечує не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) направлення листа-запрошення особам, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, місцевому органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади).

Інші особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, подають заявки про участь у такому обговоренні до НКРЕКП  не пізніше як за 2 дні до проведення розгляду (відкритого обговорення).

3.7. На відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, обговорюються зауваження та пропозиції, надані до проекту рішення у письмовому вигляді у встановлений строк та наведені в таблиці, їх обґрунтування, а також пропозиції НКРЕКП та інших учасників щодо їх можливого врахування.

3.8. Відсутність на відкритому обговоренні (розгляді зауважень та пропозицій) осіб, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення протягом строку, встановленого НКРЕКП, не є перешкодою для проведення цього відкритого обговорення (розгляду). При цьому зауваження та пропозиції, надані цими особами, розглядаються.

3.9. У разі неможливості проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, протягом одного дня відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) може бути продовжено наступного робочого дня.

3.10. Результати відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП оформлюються протоколом, у якому зазначаються дата проведення відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій), прізвище та ініціали, посада та місце роботи учасників відкритого обговорення та розгляду зауважень та пропозицій, назва проекту рішення НКРЕКП, що підлягає відкритому обговоренню.

Додатком до нього є таблиця (додаток 3), в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції) та мотиви їх відхилення/спосіб врахування. Протокол підписується керівником розробника.

3.11. Розробник подає протокол відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП та таблицю, в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, в електронному вигляді у форматі pdf до відділу інформації та комунікацій з громадськістю для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет не пізніше 5 робочих днів до прийняття НКРЕКП рішення, що має ознаки регуляторного акта.

Після оприлюднення протоколу відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проекту рішення НКРЕКП та таблиці, в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, можуть бути внесені виключно редакційні правки.

3.12. У разі внесення до проекту рішення суттєвих змін НКРЕКП може повторно провести процедуру оприлюднення проекту рішення, збору і розгляду зауважень та пропозицій до нього.

 

4. Процедура проведення відкритого обговорення проекту кошторису НКРЕКП

4.1. Керівник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності за погодженням з керівником апарату НКРЕКП щорічно подає до відділу інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП для оприлюднення не пізніше 01 червня на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет в електронному вигляді:

проект кошторису НКРЕКП на наступний бюджетний рік із зазначенням необхідних витрат НКРЕКП;

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту кошторису НКРЕКП, дату, час і місце проведення відкритого обговорення проекту кошторису НКРЕКП, електронну адресу, на яку мають подаватись зауваження та пропозиції, прізвище, ім’я, по батькові та телефон контактної особи.

4.2. Особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні проекту кошторису НКРЕКП, подають до НКРЕКП заявки на участь у такому обговоренні не пізніше ніж за 2 робочі дні до дня проведення відкритого обговорення.

4.3. На відкритому обговоренні проекту кошторису НКРЕКП мають бути присутні Голова НКРЕКП, керівник апарату НКРЕКП, керівник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності та особи, які подали заявки до участі у відкритому обговоренні.

Відсутність на відкритому обговорені осіб, які подали заявки до участі, не є перешкодою для проведення цього відкритого обговорення.

4.4. За результатами відкритого обговорення проект кошторису НКРЕКП може бути уточнений.

4.5. За результатами відкритого обговорення оформлюється протокол, який підписується Головою НКРЕКП, керівником апарату НКРЕКП та керівником управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності й оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет разом з  уточненим проектом кошторису НКРЕКП.

5. Процедура проведення відкритого обговорення проектів рішень з інших питань, що належать до компетенції НКРЕКП

5.1. У разі необхідності НКРЕКП може проводити відкриті обговорення проектів рішень НКРЕКП з інших питань, що належать до її компетенції із залученням заінтересованих осіб.

5.2. Розробник проекту рішення з питання, що відноситься до компетенції НКРЕКП, але процедура проведення відкритого обговорення якого не врегульована главами 2 – 4 цього Порядку, а також будь-який член НКРЕКП може запропонувати проведення відкритого обговорення цього проекту. У цьому випадку за погодженням з Головою НКРЕКП розробник подає до відділу інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет:

проект рішення НКРЕКП;

обґрунтування необхідності прийняття рішення НКРЕКП;

інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, про дату, час та місце проведення відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП, електронну адресу, на яку мають подаватись зауваження та пропозиції, прізвище, ім’я, по батькові та телефон контактної особи.

Проект рішення НКРЕКП оприлюднюється не пізніш як за 20 робочих днів до дати його прийняття на засіданні НКРЕКП.

5.3. Особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП, подають до НКРЕКП не менш ніж за 2 робочі дні до дня проведення відкритого обговорення заявки про участь у такому обговоренні.

5.4. Відкрите обговорення та розгляд зауважень та пропозицій до проекту рішення НКРЕКП проводиться за місцезнаходженням центрального апарату НКРЕКП.

На відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП мають бути присутні:

керівник розробника;

представники інших структурних підрозділів НКРЕКП, яких стосуються питання, що мають бути врегульовані проектом рішення;

особи, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення, протягом строку, встановленого НКРЕКП.

5.5. Відсутність на відкритому обговоренні осіб, які надали зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП протягом строку, встановленого НКРЕКП, не є перешкодою для проведення цього відкритого обговорення. При цьому зауваження та пропозиції, надані цими особами, розглядаються.

5.6. Результати відкритого обговорення проекту рішення НКРЕКП оформлюються протоколом, у якому зазначаються дата проведення відкритого обговорення, прізвище та ініціали, посада та місце роботи учасників відкритого обговорення, назва проекту рішення НКРЕКП, що підлягає відкритому обговоренню.

Додатком до нього є таблиця (додаток 3), в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення, до якої висловлено зауваження (пропозиції) та мотиви їх відхилення/спосіб врахування.

Протокол підписується керівником розробника.

5.7. Розробник подає протокол відкритого обговорення та таблицю, в якій зазначаються зауваження та пропозиції, що враховуються та не враховуються, в електронному вигляді у форматі pdf до відділу інформації та комунікацій з громадськістю для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП у мережі Інтернет не пізніше як за 3 робочих дні до дати розгляду та прийняття рішення на засіданні НКРЕКП.

 

Директор Юридичного департаменту                                     С.Терещенко

 

Додаток 1

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг

 

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

 

 

Редакція проекту рішення НКРЕКП

Зауваження та пропозиції  до проекту рішення НКРЕКП

Обґрунтування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"__" ____ 20__ року                 ____________              ____________________

(підпис)                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

 

Додаток 2

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг

 

Узагальнені зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта

 

 

Редакція проекту рішення НКРЕКП

Зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП

Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку проведення

відкритого обговорення проектів

рішень Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та

комунальних послуг

 

Таблиця узгоджених позицій до проекту регуляторного акта

____________________________________

(назва проекту)

 

 

Редакція спірної частини проекту рішення/частини проекту рішення

Зауваження та пропозиції

Спосіб врахування або мотиви відхилення зауважень (пропозицій)

 

 

 

 

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 21.07.2017, № 134

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux