UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 28.08.2018 № 895 "Про внесення змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 30.08.2018

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.08.2018                    № 895

 

Про внесення змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання  у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2017 року № 866, такі зміни:

1) у пункті 1.1 глави 1 після слів  «державне регулювання діяльності  яких  здійснюється НКРЕКП» доповнити знаком та словами «, та суб’єктів господарювання, які зобов’язані отримати нові ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії споживачу на виконання заходів з відокремлення відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

в абзаці першому після слів «органів виконавчої влади» доповнити словом та символом «та/»;

в абзаці третьому слова «та більшим ніж 20 календарних днів» виключити;

абзац десятий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

«Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них оприлюднюється не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення відкритого обговорення, крім проектів рішень про встановлення «зеленого» тарифу, які оприлюднюються не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення відкритого обговорення.»;

у пункті 2.3:

в абзаці третьому після слова «керівник» доповнити словами «або працівник»;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«Керівник або працівник територіального органу НКРЕКП головує на відкритому обговоренні проекту рішення НКРЕКП.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ліцензіат, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них, не менше ніж за 2 дні до проведення відкритого обговорення розміщує на власному веб-сайті інформацію щодо адреси приміщення, в якому буде проведено  відкрите обговорення  проекту рішення.»;

абзац п’ятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«представники місцевого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, якщо проект рішення стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади;»;

абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. За відсутності уповноважених представників ліцензіата, якому встановлюються ціни (тарифи)/зміни до них, схвалюється/затверджується інвестиційна програма/план розвитку/зміни до них, місцевого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування (якщо проект рішення НКРЕКП стосується розвитку окремого регіону та/або територіальної громади), крім випадків, коли органом виконавчої влади та/або органом місцевого самоврядування надані листи стосовно погодження встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них та розгляду питань без їх участі, відкрите обговорення проекту рішення НКРЕКП переноситься на інший термін (крім випадків перегляду цін (тарифів) за ініціативою НКРЕКП і встановлення «зеленого» тарифу). Інформація про термін, на який переноситься відкрите обговорення, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП.»;

пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«На відкритих обговореннях, зокрема, розглядаються зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, що надійшли відповідно до пункту 2.2 цієї глави.»;

3) у тексті Порядку, крім пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, після слів та символу «затвердження інвестиційних програм/» у всіх відмінках доповнити словами та символом «інвестиційної складової/» у відповідних відмінках.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 19.09.2018, № 175

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)