UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2019 року  /  НКРЕКП, Наказ від 10.06.2019 № 19 "Про затвердження Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 11.06.2019
Дата оновлення:09.09.2019

(У наказ вносяться зміни

наказом НКРЕКП від 03.09.2019 № 31)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

10.06.2019                    19

 

Про затвердження Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Антикорупційну програму Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів та територіальних органів забезпечити в межах компетенції виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Христюка С. В.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

від 10.06.2019 № 19

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки

 

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції

 

Антикорупційна програма Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50, та наказу НКРЕКП від 31 січня 2019 року № 4 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Повноваження НКРЕКП визначені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та іншими актами законодавства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в НКРЕКП.

 Антикорупційна програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості у діяльності НКРЕКП, залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

За результатами впровадження Антикорупційної програми передбачається усунення таких проблем та вирішення питань:

 виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКРЕКП, забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;

вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних із корупцією, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах;

здійснення контролю за дотриманням та запобігання порушенням посадовими особами НКРЕКП під час виконання ними посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції» та внутрішньої електронної комунікативно-інформаційної системи;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб НКРЕКП;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації з діяльності НКРЕКП;

надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП;

забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами НКРЕКП декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

впровадження ефективного моніторингу та координації реалізації Антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства.

Заходи щодо виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її реалізації буде додатково внесено окремим додатком до Антикорупційної програми після прийняття Верховною Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів.

 

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія) відповідно до наказу НКРЕКП від 31 січня 2019 року № 4 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП», вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Комісією досліджено організаційну структуру НКРЕКП, систему внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, надання адміністративних послуг, реалізацію контрольно-наглядових функцій, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності НКРЕКП.

До опису корупційних ризиків увійшли 16 ризиків за 12-ма напрямами діяльності НКРЕКП.

За результатами роботи Комісії Головою НКРЕКП затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП  (додаток), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, а також перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

 

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП надає на постійній основі методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із питань запобігання, виявлення і протидії корупції.

Для досягнення цілей, поставлених цією Антикорупційною програмою, та для належного залучення всіх працівників НКРЕКП у 2019 – 2020 роках заплановано проведення низки заходів з підвищення рівня фахових знань та загального рівня поінформованості з питань запобігання та протидії корупції, а саме:

 

 

№ з/п

Тематика заходу

Строк проведення

Відповідальний підрозділ (відповідальна особа)

1

Проведення інструктажів при прийомі на роботу в НКРЕКП нових працівників щодо застосування окремих положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» щодо основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії та відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Під час прийому на роботу нових працівників

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції),  Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

2

Навчання щодо порядку подання до НАЗК повідомлень про істотні зміни у майновому стані, а також повідомлень про відкриття валютного рахунка в  установі банку-нерезидента відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

Липень, жовтень 2019, 2020 років

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

3

Інформування працівників НКРЕКП щодо вимог діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятих нормативних актів,  методичних рекомендацій та роз’яснень компетентних органів

Протягом 2019, 2020 років

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

4

Практичне заняття щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

III квартал 2019, 2020 років

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

5

Участь працівників НКРЕКП у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах антикорупційного спрямування

Протягом 2019, 2020 років

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції), Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом), Терещенко С. І. (Юридичний департамент)

6

Забезпечення участі у семінарах-навчаннях з питань запобігання корупції за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України, в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

Протягом 2019, 2020 років

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

7

Практичне заняття щодо особливостей  заповнення щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Грудень 2019; січень, лютий, березень, грудень 2020

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

8

Проведення навчання на тему  «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків»

Квітень 2020

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

 

 

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми, аналізу нових тенденцій та змін чинного  антикорупційного законодавства.

 

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

 

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми  здійснюється Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія), склад якої затверджено наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50.

Комісія не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання  Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності.

До складу Комісії  включені керівники структурних підрозділів НКРЕКП, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності НКРЕКП (у тому числі представники профільних департаментів, Юридичного департаменту, Управління роботи з персоналом, Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, Сектору внутрішнього аудиту, головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції), та представники громадськості (за згодою).

Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом НКРЕКП.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів апарату НКРЕКП необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів НКРЕКП, які не входять до її складу.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми НКРЕКП.

Антикорупційна програма підлягає перегляду Комісією, а саме: за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (у 2019, 2020 роках), у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми, у разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недієвості визначених нею заходів, внесення змін до законодавства, що регулює діяльність НКРЕКП та у сфері запобігання корупції.

Також Антикорупційна програма підлягає перегляду після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження та з урахуванням наданих Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо вдосконалення (конкретизації) положень Антикорупційної програми.

Результати моніторингу за доцільністю будуть розглядатися на засіданні Комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням Комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та враховуватимуться у ході реалізації Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються Головою НКРЕКП.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться Комісією щоквартально відповідно до визначених критеріїв з урахуванням  своєчасності виконання заходів, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення.

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                          В.Гайдак

 

Додаток

до Антикорупційної програми

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, на

2019 – 2020 роки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних

послуг

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

З метою підготовки Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки (далі – НКРЕКП) згідно із наказом Голови НКРЕКП від 31 січня 2019 року № 4 Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія) у НКРЕКП розпочато оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище НКРЕКП та мають досвід у сфері її діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП зазначений наказ 31 січня 2019 року опубліковано на її офіційному вебсайті. Протягом роботи Комісії, утвореної наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50, пропозицій від зазначених представників громадськості та експертів не надходило.

Комісією відповідно до пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за  № 1718/29848 (далі – Методологія), складено  та затверджено головою Комісії 29 березня 2019 року  робочий план проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (далі – Робочий план), яким визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Комісією відповідно до вимог Методології та Робочого плану ідентифіковано 16 корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягала у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявленні чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності НКРЕКП, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

Також як джерело отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків використано результати моніторингу виконання Антикорупційної програми НКРЕКП на 2018 рік у частині реалізації заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків. Так, було встановлено, що більшість ідентифікованих та оцінених у 2018 році корупційних ризиків вжитими заходами мінімізовано, але не усунуто, а деякі заходи виконані не в повному обсязі. Тому Комісією прийнято рішення щодо доцільності їх перенесення до корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП на 2019 – 2020 роки.

Поетапно, з дотриманням усіх термінів виконання, Комісією виконано всі заплановані в Робочому плані заходи з проведення оцінки корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1),  пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

Голова Комісії з оцінки корупційних

ризиків та моніторингу виконання

антикорупційної програми НКРЕКП                                        С.Христюк


Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків  у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків

у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією

 

 

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки правопорушення, спричиненого цим ризиком

Управлінська діяльність

1. Недоброчесність посадових осіб НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України

Порушення посадовими особами антикорупційного законодавства, Присяги державного службовця

Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом. Порушення посадовими  особами НКРЕКП посадових обов’язків

Можливі фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності

2. Можливий вплив зацікавлених осіб на представників НКРЕКП у суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді

Представники НКРЕКП можуть вчиняти певні дії чи бездіяти в інтересах третіх осіб під час судових засідань

Недоброчесність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди, лобіювання інтересів зацікавлених осіб

 

Ухвалення судових рішень не на користь НКРЕКП, необхідність відшкодування судових витрат, втрата довіри до НКРЕКП

Запобігання та виявлення корупції

3. Недостатній рівень обізнаності співробітників апарату НКРЕКП та її територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Несвоєчасне та не в повному обсязі виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю. Неправильне трактування поняття «конфлікт інтересів» як наслідок невжиття заходів щодо його усунення та подальшого уникнення 

4. Недоброчесність працівників НКРЕКП, можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівниками НКРЕКП службової інформації, яка стала відомою під час виконання посадових обов’язків, з метою отримання неправомірної вигоди

Працівники НКРЕКП, одержавши під час виконання посадових обов’язків службову інформацію, можуть вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди

Недоброчесність працівників НКРЕКП, зацікавленість в одержанні неправомірної  вигоди, інтереси зацікавлених осіб

Неправомірне використання третіми особами отриманої інформації, притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти НКРЕКП

Публічні закупівлі

5. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і  послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

Лобіювання особами, залученими до організації процедури закупівлі, інтересів певних компаній (учасників закупівель) Можливість використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди

Можливість навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Приховування особами, залученими до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати вигоду

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Бюджетна діяльність та управління фінансами

6. Неналежний контроль за використанням державних коштів

Неналежний контроль під час використання державних коштів, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Внутрішній контроль та аудит

7. Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту, з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення

Недосконалість системи внутрішнього контролю як інструменту державного управління

Фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Управління матеріальними ресурсами

8. Недоброчесність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди

Списання матеріальних цінностей (не є фізично застарілими, придатні до подальшої експлуатації), що надає можливість посадовим особам, відповідальним за списання матеріальних цінностей, використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди

Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, відсутність належної системи контролю

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг

9. Недоброчесність посадових осіб під час розгляду та підготовки проєкту рішення щодо встановлення тарифів у сферах енергетики  та комунальних послуг та неповідомлення  такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Неповідомлення посадовою особою про наявність у неї приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Наявність у посадової особи конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків щодо розгляду та розрахунку тарифів у сферах енергетики та комунальних послуг. Неналежне виконання посадовими особами своїх функціональних обов’язків під час підготовки проєкту рішення НКРЕКП. Формалізм у роботі. Необ’єктивне чи упереджене ставлення до суб’єктів господарювання

Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти НКРЕКП

Інвестиційна політика

10. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку проєкту рішення щодо затвердження/незатвердження інвестиційних програм та планів  розвитку суб’єктів господарювання, та неповідомлення такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Неповідомлення посадовою особою про наявність у неї приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Наявність у посадової особи конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків щодо затвердження/незатвердження інвестиційних програм та планів  розвитку суб’єктів господарювання. Неналежне виконання посадовими особами своїх функціональних обов’язків під час підготовки проекту рішення НКРЕКП. Формалізм у роботі. Необ’єктивне чи упереджене ставлення  до суб’єктів господарювання

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Ліцензування та ліцензійний контроль

11. Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Проведення зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Наявність дискреційного повноваження (прийняття рішення на власний розсуд), можливість прямого спілкування посадової особи НКРЕКП із споживачами адміністративної послуги, що може призвести до корупційного правопорушення (вимагання неправомірної вигоди)

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

12. Використання службового становища посадовою особою НКРЕКП при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) через недоброчесність, під час підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб’єкта господарювання

Наявність у службової особи, яка входить до складу комісії з перевірки особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до посадових осіб суб’єкта господарювання, що перевіряється, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті перевірки, за результатами чого в акті перевірки може бути подана недостовірна інформація

Недоброчесність посадової особи,  приховування приватного інтересу

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Розгляд скарг та врегулювання спорів

13. Неврегульованість процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів  на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Відсутність врегульованої процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Відсутність внутрішнього порядку роботи з розгляду скарг споживачів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

14. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають  між суб’єктами господарювання

Підготовка  рішення посадовою особою на власний розсуд,  надання переваги одному із суб’єктів господарювання, зокрема з метою одержання неправомірної вигоди

Недотримання посадовими особами НКРЕКП Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Управління персоналом

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Недоброчесність державних службовців, бажання одержати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

16. Недоброчесність та/або особистий інтерес  посадової особи під час здійснення моніторингу та аналізу ринку у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку з чим можуть бути приховані результати моніторингу та аналізу

Неврегульованість процедури здійснення моніторингу надає  можливість посадовій особі, яка здійснює моніторинг  та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг,  для приховування достовірних даних або інформації для здійснення моніторингу, а також для приховування  результатів моніторингу та аналізу

Відсутність врегульованої процедури здійснення моніторингу

Підрив авторитету НКРЕКП, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності

 

 


Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків  у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

 

Корупційний

ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

Управлінська діяльність

1. Недоброчесність посадових осіб НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України

Низька

Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах, анулювання довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження)

Терещенко С. І. (Юридичний департамент), керівники територіальних органів

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти

інтереси НКРЕКП у судах, довіреності особам, які звільнилися, анульовано

2. Можливий вплив зацікавлених осіб на представника НКРЕКП у суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді

Низька

Установлення обмеженого переліку процесуальних прав у довіреності на ведення справ у судах

Терещенко С. І. (Юридичний департамент), керівники територіальних органів

Під час видання довіреності

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді

Проведення роз’яснювальної роботи

 

Протягом 2019, 2020 років

 

 

Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби)

 

За потреби

 

 

Запобігання та виявлення корупції

3. Недостатній рівень обізнаності співробітників центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низька

Висока

Проведення серед посадових осіб центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів навчань із питань запобігання, виявлення і протидії корупції

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено навчання, підвищено рівень знань антикорупційного законодавства

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства в  Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

Відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Підвищено кваліфікацію державних службовців

4. Недоброчесність працівників НКРЕКП, можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівниками НКРЕКП службової інформації, яка стала відомою під час виконання посадових обов’язків, з метою отримання неправомірної вигоди

Низька

Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП та її територіальних органів шляхом проведення  щоквартальних нарад

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Щоквартально

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Наради проведено, складено протоколи

Здійснення моніторингу використання службової інформації, відстеження ЗМІ в частині неправомірного розміщення службової інформації

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг здійснено, відстежено ЗМІ, відсутність фактів незаконного використання чи поширення службової інформації

Публічні закупівлі

5. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

Середня

Забезпечення здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 50 тисяч грн (з урахуванням положень Порядку проведення допорогових закупівель у НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 03.01.2017  № 3-а (зі змінами))

Христюк С. В. (голова тендерного комітету)

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

Ступаковська І. О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Попович В. І. (Управління інноваційних технологій)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Закупівлі проводяться через
систему публічних закупівель ProZorro

Бюджетна діяльність та управління фінансами

6. Неналежний контроль за використанням державних коштів

Низька

Здійснення додаткового контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об’єктивних висновків та рекомендацій за результатами аудитів)

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Ступаковська І.О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

Згідно з піврічними планами

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено аудит, за результатами аудиту складено аудиторський звіт

Внутрішній контроль та аудит

7. Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Низька

Колегіальне обговорення висновків та рекомендацій внутрішнього аудиту посадовими особами, які проводили аудит, та посадовими особами, які відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються аудитом, за результатами якого приймається рішення про прийняття висновків та рекомендацій і підписання аудиторського звіту або проведення додаткового внутрішнього аудиту

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Протягом місяця після складання аудиторського звіту

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Складено та підписано аудиторський звіт (у разі необхідності проведено додатковий внутрішній аудит)

Здійснення моніторингу використання службової інформації, відстеження ЗМІ в частині неправомірного розміщення службової інформації

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг запроваджено, відстежено ЗМІ

Управління матеріальними ресурсами

8. Недоброчесність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб,

з метою отримання неправомірної вигоди

Низька

Проведення спільних контрольних заходів щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Контрольні заходи проведено, складено звіти

Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів

Голови постійно діючих комісій з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов’язань у центральному апараті та територіальних структурних підрозділах НКРЕКП

Листопад – грудень 2019, 2020 років

 

Проведено інвентаризацію матеріальних ресурсів, складено інвентаризаційні описи та протоколи
засідань постійно діючих комісій з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов’язань

Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг

9. Недоброчесність  посадових осіб під час розгляду та підготовки проєкту рішення щодо встановлення тарифів у сферах енергетики  та комунальних послуг та  неповідомлення  такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків господарювання

Низька

Розробка та затвердження нормативного акта щодо впровадження механізму розкриття приватного інтересу

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

III квартал 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Нормативний акт розроблено та затверджено

Проведення навчання щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

 

III квартал 2019, 2020 років

 

Навчання проведено

Інвестиційна політика

10. Недоброчесність  посадових осіб, які здійснюють підготовку проєкту рішення щодо затвердження/ незатвердження інвестиційних програм та планів розвитку суб’єктів господарювання, та неповідомлення  такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Середня

Розробка та затвердження нормативного акта щодо впровадження механізму розкриття приватного інтересу

 Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

III квартал 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Нормативний акт розроблено та затверджено

Проведення навчання щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

 

III квартал 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Навчання проведено

Ліцензування та ліцензійний контроль

11. Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Низька

Проведення зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зустріч  проведено за участю не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Періодичний моніторинг дотримання працівниками Управління ліцензування порядку розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів шляхом складання довідки за його результатами

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

Щопівроку

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено моніторинг, складено довідку для керівництва НКРЕКП

12. Використання службового становища при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) через недоброчесність посадової особи НКРЕКП, під час підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб’єкта господарювання

Середня

Проведення інструктажу членам комісії з перевірки в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів.

Підписання перед кожним контрольним заходом повідомлення про відсутність конфлікту інтересів за встановленою формою

Зеленюк Я. М. (Департамент ліцензійного контролю)

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Перед кожним заходом державного контролю

У межах наявного фінансування

Інструктаж проведено, повідомлення про відсутність конфлікту інтересів підписано

Розгляд скарг та врегулювання спорів

13. Неврегульованість процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів на дії суб’єктів
господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Низька

Завершення розробки та прийняття Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Городиський І. М.

(Управління роздрібного ринку)

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та  затверджено

14. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання

Низька

Проведення роз’яснювальної роботи щодо неухильного дотримання посадовими особами НКРЕКП норм законодавства під час прийняття управлінських рішень

Керівники структурних підрозділів,

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

 

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Консультаційно-роз’яснювальну роботу проведено

Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення  щоквартальних нарад

Керівники структурних підрозділів

Щоквартально

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Наради проведено, складено протоколи

Управління персоналом

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Низька

Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом

Під час засідання комісії з обов’язковим зазначенням про це у протоколі засідання

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Інструктаж проведено та зафіксовано у протоколі

Здійснення аудіо-, відеофіксації проведення засідання конкурсної комісії

 

 

 

Здійснено аудіо-, відеофіксацію

Моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

16. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи під час здійснення моніторингу та аналізу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку з чим можуть бути приховані результати моніторингу та аналізу

Низька

Завершення розробки інструкцій із здійснення моніторингу у сферах енергетики та комунальних послуг, які передбачатимуть чітку та прозору процедуру збору та обробки інформації

Керівники структурних підрозділів

 I квартал 2020 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів 

Акти розроблено

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)