UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2019 року  /  НКРЕКП, Наказ від 03.09.2019 № 31 "Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 09.09.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

03.09.2019                    31

 

Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки

 

Згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 липня 2019 року № 1959 «Про погодження антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки» та відповідно до протоколу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП від 07 серпня 2019 року № 3 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 – 2020 роки, затвердженої наказом НКРЕКП від 10 червня 2019 року № 19, що додаються.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити в межах компетенції виконання Антикорупційної програми.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Христюка С. В.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

03.09.2019 31

 

ЗМІНИ

до АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

на 2019 – 2020 роки

 

1. Розділ III після абзацу першого доповнити новими абзацами
 другим – п’ятим такого змісту:

«Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій.

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування до відома працівників НКРЕКП центрального апарату доводяться: інформація щодо доступних на платформі масових відкритих онлайн-ресурсів Prometheus відеокурсів, підготовлених Національним агентством з питань запобігання корупції; роз’яснення Національного агентства з питань державної служби чи інших органів державної влади; методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції.

Організація проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників НКРЕКП, у тому числі з питань, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, є пріоритетним напрямом роботи з персоналом у 2019 – 2020 роках.

Відповідальним за цей напрям роботи є Управління роботи з персоналом.».

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами шостим та сьомим.

2. В абзаці сьомому розділу IV слова, символи та цифри «(у 2019, 2020 роках)» замінити словами, символами та цифрами «(у 2020 році)».

3. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, викласти в новій редакції, що додається.

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                          В.В.Гайдак


Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний

ризик

Пріоритет ність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

Управлінська діяльність

1. Недоброчесність посадових осіб НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України

Низька

Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах, анулювання довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження)

Терещенко С. І. (Юридичний департамент), керівники територіальних органів

 

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено перегляд  переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах, довіреності особам, які звільнилися, анульовано

2. Можливий вплив зацікавлених осіб на представника НКРЕКП у суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді

Низька

Установлення обмеженого переліку процесуальних прав у довіреності на ведення справ у судах

Терещенко С. І. (Юридичний департамент), керівники територіальних органів

Під час видання довіреності

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Відсутність фактів неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді

Проведення роз’яснювальної роботи

 

Протягом 2019, 2020 років

 

 

Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби)

 

За потреби

 

 

Запобігання та виявлення корупції

3. Недостатній рівень обізнаності співробітників центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низька

Проведення серед посадових осіб центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів навчань із питань запобігання, виявлення і протидії корупції

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено навчання, підвищено рівень знань антикорупційного законодавства

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

Відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Підвищено кваліфікацію державних службовців

4. Недоброчесність працівників НКРЕКП, можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівниками НКРЕКП службової інформації, яка стала відомою під час виконання посадових обов’язків, з метою отримання неправомірної вигоди

Низька

Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП та її територіальних органів шляхом проведення щоквартальних нарад

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Щоквартально

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Наради проведено, складено протоколи

Здійснення моніторингу використання службової інформації, відстеження ЗМІ в частині неправомірного розміщення службової інформації

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг здійснено, відстежено ЗМІ, відсутність фактів незаконного використання чи поширення службової інформації

Публічні закупівлі

5. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і  послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

Середня

Забезпечення здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 50 тисяч грн (з урахуванням положень Порядку проведення допорогових закупівель у НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 03.01.2017  № 3-а (зі змінами))

Христюк С. В. (голова тендерного комітету)

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

Ступаковська І.О.

(Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Попович В. І. (Управління інноваційних технологій)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Закупівлі проводяться через систему публічних закупівель ProZorro

Бюджетна діяльність та управління фінансами

6. Неналежний контроль за використанням державних коштів

Низька

Здійснення додаткового контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об’єктивних висновків та рекомендацій за результатами аудитів)

Верес О. Г. (головний спеціаліст із внутрішнього аудиту)

Ступаковська І.О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

Згідно з піврічними планами

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено аудит, за результатами аудиту складено аудиторський звіт

Внутрішній контроль та аудит

7. Вплив з боку           посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Низька

Колегіальне обговорення висновків та рекомендацій внутрішнього аудиту посадовими особами, які проводили аудит, та посадовими особами, які відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються аудитом, за результатами якого приймається рішення про прийняття висновків та рекомендацій і підписання аудиторського звіту або проведення додаткового внутрішнього аудиту

Верес О. Г. (головний спеціаліст із внутрішнього аудиту)

Протягом місяця після складання аудиторського звіту

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Складено та підписано аудиторський звіт (у разі необхідності проведено додатковий внутрішній аудит)

Здійснення моніторингу використання службової інформації, відстеження ЗМІ в частині неправомірного розміщення службової інформації

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Моніторинг запроваджено, відстежено ЗМІ

Управління матеріальними ресурсами

8. Недоброчесність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення  особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди

Низька

Проведення спільних контрольних заходів щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів (з урахуванням положень Порядку проведення внутрішнього аудиту в НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 05.06.2019 № 26-а)

Верес О. Г. (головний спеціаліст із внутрішнього аудиту)

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Контрольні заходи проведено, складено звіти

Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів

Голови постійно діючих комісій з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов’язань у центральному апараті та територіальних структурних підрозділах НКРЕКП

Листопад – грудень 2019, 2020 років

 

 

Проведено інвентаризацію матеріальних ресурсів, складено інвентаризаційні описи та протоколи засідань постійно діючих комісій з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов’язань

Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг

9. Недоброчесність  посадових осіб під час розгляду та підготовки проєкту рішення щодо встановлення тарифів у сферах енергетики та комунальних послуг та неповідомлення такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків господарювання

Низька

Розробка та затвердження нормативного акта щодо впровадження механізму розкриття приватного інтересу

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

III квартал 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Нормативний акт розроблено та затверджено

Проведення навчання щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

 

III квартал 2019, 2020 років

 

Навчання проведено

Інвестиційна політика

10. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку проєкту рішення щодо затвердження/ незатвердження інвестиційних програм та планів розвитку суб’єктів господарювання,  та неповідомлення такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Середня

Розробка та затвердження нормативного акта щодо впровадження механізму розкриття приватного інтересу

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

III квартал 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів додаткових ресурсів

Нормативний акт розроблено та затверджено

Проведення навчання щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

 

III квартал 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Навчання проведено

Ліцензування та ліцензійний контроль

11. Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Низька

Проведення зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність усферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зустріч  проведено за участю не менше двох інших працівників структурного підрозділу

 

Періодичний моніторинг дотримання працівниками Управління ліцензування порядку розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів шляхом складання довідки за його результатами

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

 

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

Щопівроку

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено моніторинг, складено довідку для керівництва НКРЕКП

12. Використання службового становища при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) через недоброчесність посадової особи НКРЕКП, під час підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб’єкта господарювання

Середня

Проведення інструктажу членам комісії з перевірки в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів.

Підписання перед кожним контрольним заходом повідомлення про відсутність конфлікту інтересів за встановленою формою

 

Зеленюк Я. М. (Департамент ліцензійного контролю)

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Перед кожним заходом державного контролю

У межах наявного фінансування

Інструктаж проведено, повідомлення про відсутність конфлікту інтересів підписано

Здійснення вибіркового контролю дотримання членами комісії з перевірки вимог Порядку дій при підготовці до проведення планових заходів контролю за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 02.10.2018
№ 38, шляхом складання довідки за його результатами

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Щопівроку

 

Здійснено контроль, складено довідку для керівництва НКРЕКП

Розгляд скарг та врегулювання спорів

13. Неврегульованість процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів  на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Низька

Завершення розробки та прийняття Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Городиський І. М.

(Управління роздрібного ринку)

 

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2019 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та затверджено

14. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання

Низька

Проведення роз’яснювальної роботи щодо неухильного дотримання посадовими особами НКРЕКП норм законодавства під час прийняття управлінських рішень

Керівники структурних підрозділів,

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2019, 2020 років

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Консультаційно-роз’яснювальну роботу проведено

Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад

Керівники структурних підрозділів

Щоквартально

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Наради проведено, складено протоколи

Управління персоналом

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Низька

Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів

 

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом

Під час засідання комісії з обов’язковим зазначенням про це у протоколі засідання

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Інструктаж проведено та зафіксовано у протоколі

Здійснення аудіо-, відеофіксації проведення засідання конкурсної комісії

 

 

 

Здійснено аудіо-, відеофіксацію

Моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

16. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи під час здійснення моніторингу та аналізу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку з чим можуть бути приховані результати моніторингу та аналізу

Низька

Завершення розробки інструкцій із здійснення моніторингу у сферах енергетики та комунальних послуг, які передбачатимуть чітку та прозору процедуру збору та обробки інформації

Керівники структурних підрозділів

I квартал 2020 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акти розроблено

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)