UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2018 року  /  НКРЕКП, Наказ від 25.05.2018 № 15 "Про затвердження Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.05.2018

(У наказ вносяться зміни

наказом  НКРЕКП від 17.07.2018 № 27)


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

25.05.2018                   15

 

Про затвердження Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Антикорупційну програму Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік (далі – Програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів та територіальних органів забезпечити в межах компетенції виконання Програми.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Христюка С. В.

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

25.05.2018 15

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік

 

 

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції

Антикорупційна програма Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50, та наказу НКРЕКП від 01 лютого 2018 року № 4 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Повноваження НКРЕКП визначені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та іншими актами законодавства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в НКРЕКП.

 Антикорупційна програма ґрунтується на принципах верховенства права, формування негативного ставлення до корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості у діяльності НКРЕКП, залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Вирішити проблему корупції можливо лише в результаті послідовної, системної роботи з розробки та впровадження правових, організаційних та інших механізмів запобігання і протидії корупції.

За результатами впровадження Антикорупційної програми передбачається усунення наступних проблем та вирішення питань:

 виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб НКРЕКП, забезпечення своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків;

вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних із корупцією, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах;

здійснення контролю за дотриманням та запобігання порушень посадовими особами НКРЕКП під час виконання ними посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції» та внутрішньої електронної комунікативно-інформаційної системи;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб НКРЕКП;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, у центральному апараті НКРЕКП та її територіальних органах та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності НКРЕКП;

надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП;

забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами НКРЕКП декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

впровадження ефективного моніторингу та координації реалізації антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства.

Заходи щодо виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її реалізації буде додатково внесено окремим додатком до Антикорупційної програми після прийняття Верховною Радою України та затвердження Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів.

 

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків проведено Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія) відповідно до наказу НКРЕКП від 01 лютого 2018 року № 4 «Щодо проведення оцінки корупційних ризиків у НКРЕКП», вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

Комісією досліджено організаційну структуру НКРЕКП, систему внутрішнього контролю, управління персоналом, проведення процедур закупівель, надання адміністративних послуг, реалізацію контрольно-наглядових функцій, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», інші питання, що виникають у результаті діяльності НКРЕКП.

До опису корупційних ризиків увійшли 16 ризиків за 12-ма напрямами діяльності НКРЕКП.

За результатами роботи Комісії Головою НКРЕКП затверджено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП  (додаток), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, а також перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

 

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із питань запобігання, виявлення і протидії корупції.

Також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення особистих консультацій.

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування до відома працівників НКРЕКП центрального апарату доводяться роз’яснення і методичні рекомендації, розроблені Національним агентством з питань запобігання корупції.

Проводяться  раз на півріччя семінари-наради щодо організації роботи із запобігання корупції для керівників територіальних органів НКРЕКП.

Крім того, питання підвищення кваліфікації працівників НКРЕКП є пріоритетним напрямом роботи з персоналом у 2018 році.

Відповідальним за цей напрямок роботи є Управління роботи з персоналом.

Інформація про заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, цільова аудиторія та строки проведення таких заходів наведена у таблиці.

 

Таблиця

 

Заходи

Цільова аудиторія

Виконавці

Дата виконання

1. Проведення семінару − тренінгу з роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Державні службовці НКРЕКП

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

II квартал 2018 року

2. Надання співробітникам НКРЕКП роз’яснення, методичної та консультаційної допомоги щодо заповнення декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Державні службовці НКРЕКП

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2018 року

3. Проведення інструктажу щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством

Особи, що приймаються або звільняються з роботи

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції),

Євченко І.О. (Управління роботи з персоналом)

Протягом 2018 року

4. Оприлюднення Антикорупційної програми НКРЕКП на офіційному веб-сайті НКРЕКП  з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень

Представники громадськості та експерти

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції),

Слободянюк І.П.

(Відділ інформації та комунікацій з громадськістю)

Після погодження в НАЗК

5. Проведення семінару − тренінгу з роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

Державні службовці НКРЕКП

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

III квартал 2018 року

6. Проведення семінару − тренінгу з роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Державні службовці НКРЕКП

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

IV квартал 2018 року

7. З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах

Головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції

Гайдак В.В.

(головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Протягом 2018 року

8. Підвищення кваліфікації за програмою тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання корупції в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

Державні службовці НКРЕКП

Євченко І.О. (Управління роботи з персоналом)

II півріччя 2018 року

 

 

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування не є вичерпним та буде доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми, аналізу нових тенденцій та змін чинного  антикорупційного законодавства.

 

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми здійснюється комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія), склад якої затверджено наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року № 50.

Комісія не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності.

До складу комісії  включені керівники структурних підрозділів НКРЕКП, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності НКРЕКП (у тому числі представники профільних департаментів, Юридичного департаменту, Управління роботи з персоналом, Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, Сектору внутрішнього аудиту, головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції), та представники громадськості (за згодою).

 Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом НКРЕКП.

Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів апарату НКРЕКП необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів НКРЕКП, які не входять до її складу.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми НКРЕКП.

Антикорупційна програма підлягає перегляду Комісією у разі ідентифікації нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, що регулює діяльність НРКЕКП, та у сфері запобігання корупції, або коли виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації.

Також Антикорупційна програма підлягає перегляду після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації протягом 30-ти календарних днів, та з урахуванням наданих Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень Антикорупційної програми.

Результати моніторингу за доцільністю будуть розглядатися на засіданні Комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням Комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та враховуватимуться у ході реалізації Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма та зміни до неї затверджуються Головою НКРЕКП за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

 

Головний спеціаліст із питань

запобігання та виявлення корупції                                          В.В.Гайдак

 

Додаток

до Антикорупційної програми

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг,

на 2017 рік (розділ II)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних

послуг

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

З метою підготовки Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік (далі – НКРЕКП) згідно із наказом Голови НКРЕКП від 01 лютого 2018 року № 4 комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП (далі – Комісія) у НКРЕКП розпочато оцінку корупційних ризиків у її діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище НКРЕКП та мають досвід у сфері її діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП зазначений наказ 01 лютого 2018 року опубліковано на її офіційному веб-сайті. Протягом роботи Комісії, утвореної наказом Голови НКРЕКП від 28 липня 2017 року  № 50, пропозицій від зазначених представників громадськості та експертів не надходило.

Комісією відповідно до пункту 4 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія), складено  та затверджено головою Комісії 26 березня 2018 року  робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП (далі – робочий план), яким визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об'єкту.

Комісією відповідно до вимог Методології та робочого плану ідентифіковано 16 корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на неї функцій і завдань, полягала у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності та проведенні їх аналізу, а також виявленні чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності НКРЕКП, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, як з метою отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб'єктами, так і у зв'язку з власною необізнаністю.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності НКРЕКП, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1),  пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

 

Голова комісії з оцінки

корупційних ризиківта моніторингу виконання

антикорупційної програми НКРЕКП                                        С.В.Христюк


Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків  у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, чинники корупційного ризику та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов’язаного з корупцією

 

 

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки правопорушення, спричиненого цим ризиком

Управлінська діяльність

1. Участь посадових осіб територіальних підрозділів  НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України, без сповіщення Юридичного департаменту та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом НКРЕКП, що можуть суперечити правовій позиції НКРЕКП

Надання права посадовим особам територіальних підрозділів НКРЕКП, яким делеговано право представляти інтереси НКРЕКП  у судах України, на підставі довіреностей, одноосібно визначати правову позицію НКРЕКП щодо спірних питань

Відсутність інструкції з обміну та передачі інформації стосовно судових справ, до участі у яких залучено територіальні підрозділи НКРЕКП

Нанесення територіальним підрозділом НКРЕКП шкоди, у тому числі матеріальної, шляхом прийняття судових рішень, які суперечать інтересам НКРЕКП

Запобігання та виявлення корупції

2. Недостатній рівень обізнаності співробітників апарату НКРЕКП та її територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Низький рівень профілактичної роботи за напрямом запобігання проявам корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією

Несвоєчасне та не в повному обсязі виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю. Неправильне трактування поняття «конфлікт інтересів» як наслідок невжиття заходів щодо його усунення та подальшого уникнення 

3. Неправомірне використання посадовими особами НКРЕКП в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків, зокрема з метою одержання неправомірної вигоди

Можливість використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти НКРЕКП

4. Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Відсутність врегульованої процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) може привести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП

Публічні закупівлі

5. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не розповсюджується сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі»

Лобіювання особами, залученими до організації процедури закупівлі, інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації.

Можливість використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди.

Можливість навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях

Приховування особами, залученими до організації процедури закупівлі, наявного конфлікту інтересів, бажання отримати вигоду.

Складна та документально обтяжена процедура закупівлі

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Бюджетна діяльність та управління фінансами

6. Неналежний контроль за використанням державних коштів

Неналежний контроль під час використання державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку

Втрата репутації державного органу, фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Внутрішній контроль та аудит

7. Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту, з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення

Недосконалість системи внутрішнього контролю як інструменту державного управління

Фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Управління матеріальними ресурсами

8. Можливість зловживань  працівниками НКРЕКП при використанні матеріальних ресурсів (персональних комп’ютерів, офісної техніки, засобів комунікації) та нематеріальних ресурсів (програмного забезпечення) у власних цілях, у тому числі з метою неправомірної вигоди

Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди

Недостатній рівень обізнаності співробітників через відсутність порядку використання інформаційно-телекомунікаційної системи

Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності

Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг

9. Недоброчесність  посадових осіб під час розгляду та підготовки  проекту рішення щодо встановлення тарифів у сферах енергетики  та комунальних послуг та  неповідомлення  такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Неповідомлення посадовою особою про наявність у неї приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Наявність у посадової особи конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків щодо розгляду та розрахунку тарифів у сферах енергетики та комунальних послуг. Неналежне виконання посадовими особами своїх функціональних обов’язків під час підготовки проекту рішення НКРЕКП. Формалізм у роботі. Необ’єктивне чи упереджене ставлення до суб’єктів господарювання

Притягнення посадової особи до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти НКРЕКП

Інвестиційна політика

10. Недоброчесність  посадових осіб, які здійснюють підготовку проекту рішення щодо затвердження/незатвердження інвестиційних програм та планів  розвитку суб’єктів господарювання,  та  неповідомлення  такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Неповідомлення посадовою особою про наявність у неї приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення

Наявність у посадової особи конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків щодо затвердження/незатвердження інвестиційних програм та планів  розвитку суб’єктів господарювання. Неналежне виконання посадовими особами своїх функціональних обов’язків під час підготовки проекту рішення НКРЕКП. Формалізм у роботі. Необ’єктивне чи упереджене ставлення до суб’єктів господарювання

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Ліцензування та ліцензійний контроль

11. Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Проведення зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Наявність дискреційного повноваження (прийняття рішення на власний розсуд), можливість прямого спілкування посадової особи НКРЕКП із споживачами адміністративної послуги, що може призвести до корупційного правопорушення (вимагання неправомірної вигоди)

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

12. Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб’єкта господарювання

Наявність у службової особи, яка входить до складу комісії з перевірки особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до посадових осіб суб’єкта господарювання, що перевіряється, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об’єкті перевірки, за результатами чого в акті перевірки може бути подана недостовірна інформація

Приховування приватного інтересу

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, утрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Розгляд скарг та врегулювання спорів

13. Неврегульованість процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів  на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Відсутність врегульованої процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів  на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Відсутність внутрішнього порядку роботи з розгляду скарг споживачів

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

14. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання

Підготовка  рішення посадовою особою на власний розсуд, надання переваги одному із суб’єктів господарювання, зокрема з метою одержання неправомірної вигоди

Відсутність внутрішнього порядку роботи з вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Управління персоналом

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Наявність дискреційного повноваження конкурсної комісії (прийняття рішення на власний розсуд), незазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення

Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації НКРЕКП, судові процеси проти НКРЕКП

Моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

16. Неврегульованість процедури здійснення моніторингу у сферах енергетики та комунальних послуг

Неврегульованість процедури здійснення моніторингу надає  можливість посадовій особі, яка здійснює моніторинг  у сферах енергетики та комунальних послуг  для приховування достовірних даних або інформації для здійснення моніторингу, а також для приховування  результатів моніторингу

Відсутність врегульованої процедури здійснення моніторингу

Підрив авторитету НКРЕКП, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності

 

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків  у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

 

Корупційний ризик

Пріоритетність

корупційного ризику (низька/

середня/

висока)

висока

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

Управлінська діяльність

1. Участь посадових осіб територіальних підрозділів НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України, без сповіщення Юридичного департаменту та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом НКРЕКП, що можуть суперечити правовій позиції НКРЕКП

Середня

Завершення розробки  та затвердження інструкції з обміну та передачі інформації стосовно судових справ, до участі в яких залучено територіальні підрозділи НКРЕКП

Терещенко С. І. (Юридичний департамент)

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

Червень

2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення можливості зловживань посадовими особами територіальних органів та підрозділів НКРЕКП службовим становищем під час участі у судових засіданнях

Запобігання та виявлення корупції

2. Недостатній рівень обізнаності співробітників центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низька

Проведення серед посадових осіб центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів навчань із запобігання, виявлення і протидії корупції.

 

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

 

 

 

 

 

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

Протягом II півріччя 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом II півріччя 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Мінімізація серед співробітників центрального апарату та територіальних органів НКРЕКП проявів правопорушень, пов'язаних з корупцією (у частині фінансового контролю, обмеження спільної роботи близьких осіб, конфлікту інтересів тощо)

3. Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Низька

Посилення контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП та її територіальних органів

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

4. Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Середня

Розробка та затвердження порядку обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

І півріччя 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Публічні закупівлі

5. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і  послуг, на закупівлю яких не розповсюджується сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі»

Середня

Максимізація частки закупівель, здійснених через систему  публічних закупівель ProZorro, у загальній кількості проведених  НКРЕКП закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного бюджету

Христюк С. В. (голова тендерного комітету)

 

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

 

Ступаковська І. О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного правопорушення

Бюджетна діяльність та управління фінансами

6. Неналежний контроль за використанням державних коштів

Низька

Здійснення керівництвом вищої ланки постійного внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, у тому числі шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об’єктивних висновків та рекомендацій за результатами аудитів)

Ступаковська І. О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

 

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

 

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику або попередження можливості виникнення корупційного ризику

Внутрішній контроль та аудит

7. Вплив з боку           посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Низька

Колегіальне обговорення висновків та рекомендацій внутрішнього аудиту посадовими особами, які проводили аудит, та посадовими особами, які відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються аудитом, за результатами якого приймається рішення про прийняття висновків та рекомендацій і підписання аудиторського звіту або проведення додаткового внутрішнього аудиту

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Мінімізація наслідків  корупційного ризику

Управління матеріальними ресурсами

8. Можливість зловживань при використанні матеріальних ресурсів (персональних комп’ютерів, офісної техніки, засобів комунікації) та нематеріальних ресурсів (програмного забезпечення) у власних цілях, у тому числі з метою неправомірної вигоди

Низька

Інформування співробітників щодо порядку використання ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП.

Завершення розробки та затвердження положення про інформаційно-телекомунікаційну систему в НКРЕКП

Попович В. І. (Управління інноваційних технологій)

I півріччя 2018  року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг

9. Недоброчесність  посадових осіб під час розгляду та підготовки проекту рішення щодо встановлення тарифів у сферах енергетики  та комунальних послуг та  неповідомлення  такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків господарювання

Низька

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», статті 10 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови НКРЕКП від 08.06.2017 № 756 у частині неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

 

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

 

Керівники структурних підрозділів

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Інвестиційна політика

10. Недоброчесність  посадових осіб, які здійснюють підготовку проекту рішення щодо затвердження/незатвердження інвестиційних програм та планів  розвитку суб’єктів господарювання,  та неповідомлення такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Середня

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення вимог статті 28 Закону України  «Про запобігання корупції», статті 10 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови НКРЕКП від 08.06.2017 № 756 у частині неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів

 Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

 

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

 

Керівники структурних підрозділів

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Ліцензування та ліцензійний контроль

11. Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Низька

Проведення зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур. Відсутність прямого контакту з виконавцем або проведення зустрічі за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу зменшує ймовірність отримання неправомірної вигоди

12. Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

Середня

Проведення інструктажу членам комісії з перевірки в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів

Зеленюк Я. М. (Департамент ліцензійного контролю)

 

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Перед кожним заходом державного контролю

У межах наявного фінансування

Усунення або зменшення корупційного ризику

Розгляд скарг та врегулювання спорів

13. Неврегульованість процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Низька

Розробка та прийняття Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Городиський І. М.

(Управління роздрібного ринку)

 

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику або попередження можливості виникнення корупційного ризику

14. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання

Низька

Розробка та прийняття Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів

Городиський І. М.

(Управління роздрібного ринку)

 

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику або попередження можливості виникнення корупційного ризику

Управління персоналом

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Низька

Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Здійснення аудіо-, відеофіксації проведення засідання конкурсної комісії

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом

За один робочий день до початку роботи комісії

Не потребує виділення додаткових ресурсів 

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

16. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи під час моніторингу та аналізу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку з чим можуть бути приховані результати моніторингу та аналізу

Низька

Розробка Інструкцій із здійснення моніторингу у сферах енергетики та комунальних послуг, які передбачатимуть чітку та прозору процедуру збору та обробки інформації

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

 

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)