UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2018 року  /  НКРЕКП, Наказ від 17.07.2018 № 27 "Про внесення змін до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 09.08.2018

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

17.07.2018                   27

 

Про внесення змін до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, НАКАЗУЮ:

 

1. Унести до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженої наказом НКРЕКП від 25 травня 2018 року № 15, такі зміни:

1) розділ IV доповнити новим абзацом такого змісту:

«Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться Комісією щоквартально відповідно до визначених критеріїв з урахуванням своєчасності виконання заходів, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення.»;

2) додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, викласти в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Христюка С. В.

 

Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності

Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока) висока

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

Управлінська діяльність

1. Участь посадових осіб територіальних підрозділів НКРЕКП, яким делеговано право на підставі довіреностей представляти інтереси НКРЕКП у судах України, без сповіщення Юридичного департаменту та надання пояснень, неузгоджених з відповідним структурним підрозділом НКРЕКП, що можуть суперечити правовій позиції НКРЕКП

Середня

Завершення розробки та затвердження інструкції з обміну та передачі інформації стосовно судових справ, до участі в яких залучено територіальні підрозділи НКРЕКП

Терещенко С. І. (Юридичний департамент)

Серпень 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та затверджено

Запобігання та виявлення корупції

2. Недостатній рівень обізнаності співробітників центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Низька 

Проведення серед посадових осіб центрального апарату НКРЕКП та її територіальних органів навчань із запобігання, виявлення і протидії корупції

Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ України

 

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції) Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом)

Протягом 2018 року

 

Протягом II півріччя 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено навчання, підвищено рівень знань антикорупційного законодавства

 

Підвищено кваліфікацію державних службовців

3. Неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків

Низька

Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП та її територіальних органів шляхом проведення  щоквартальних нарад

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Щоквартально

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Наради проведено, складено протоколи

4. Неврегульованість процедури обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Середня

Розробка та затвердження порядку обробки повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із запобігання та виявлення корупції)

І півріччя 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та затверджено

Публічні закупівлі

5. Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не розповсюджується сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі»

Середня

Забезпечення здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 50 тисяч грн (з урахуванням положень Порядку проведення допорогових закупівель у НКРЕКП, затвердженого наказом НКРЕКП від 03.01.2017  № 3-а), через систему публічних закупівель ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»

Христюк С. В. (голова тендерного комітету) 

 

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

 

Ступаковська І. О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Протягом  2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Закупівлі проводяться через
систему публічних
закупівель ProZorro

Бюджетна діяльність та управління фінансами

6. Неналежний контроль за використанням державних коштів

Низька

Здійснення додаткового контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішніх аудитів (із наданням відповідних об’єктивних висновків та рекомендацій за результатами аудитів)

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Ступаковська І. О. (Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності)

Ніколайчук В. В. (Управління державним майном)

Згідно з піврічними планами

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Проведено аудит, за результатами аудиту складено аудиторський звіт

Внутрішній контроль та аудит

7. Вплив з боку посадових осіб НКРЕКП з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Низька

Колегіальне обговорення висновків та рекомендацій внутрішнього аудиту посадовими особами, які проводили аудит, та посадовими особами, які відповідають за функції, процеси та операції, що охоплюються аудитом, за результатами якого приймається рішення про прийняття висновків та рекомендацій і підписання аудиторського звіту або проведення додаткового внутрішнього аудиту

Верес О. Г. (Сектор внутрішнього аудиту)

Протягом 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Складено та підписано аудиторський звіт (у разі необхідності проведено додатковий внутрішній аудит)

Управління матеріальними ресурсами

8. Можливість зловживань при використанні матеріальних ресурсів (персональних комп’ютерів, офісної техніки, засобів комунікації) та нематеріальних ресурсів (програмного забезпечення) у власних цілях, у тому числі з метою неправомірної вигоди

Низька

Завершення розробки та затвердження положення про інформаційно-телекомунікаційну систему в НКРЕКП

Інформування співробітників щодо порядку використання ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи НКРЕКП

Попович В. І. (Управління інноваційних технологій)

I півріччя 2018  року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та  затверджено

 

Співробітників поінформовано через внутрішню електронну комунікативно-інформаційну систему

Цінова і тарифна політика у сферах енергетики та комунальних послуг

9. Недоброчесність посадових осіб під час розгляду та підготовки проекту рішення щодо встановлення тарифів у сферах енергетики та комунальних послуг та неповідомлення такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків господарювання

Низька

Розроблення форми попередження кожного працівника про виконання вимог  статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» у частині неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів

Проведення навчання щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Червень – липень 2018 року

 

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Попередження розроблено та ознайомлено працівників. Попередження долучено до особової справи кожного працівника

 

Навчання проведено

Інвестиційна політика

10. Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку проекту рішення щодо затвердження/ незатвердження інвестиційних програм та планів  розвитку суб’єктів господарювання, та неповідомлення такими особами про наявність конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

Середня

Попередження кожного працівника про дотримання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» у частині неповідомлення про виникнення конфлікту інтересів

Проведення навчання щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно конфлікту інтересів

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

Червень – липень 2018 року

 

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Попередження розроблено
та ознайомлено працівників.
Попередження долучено до особової справи кожного працівника

 

Навчання проведено

Ліцензування та ліцензійний контроль

11. Можливість особистого спілкування (контакту) приватної особи-споживача адміністративної послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу (безпосередній виконавець)

Низька

Проведення зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за умови участі не менше двох інших працівників структурного підрозділу

 

Періодичний моніторинг дотримання працівниками Управління ліцензування порядку розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів шляхом складання довідки за його результатами

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

 

Гайдак В. В. (головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції)

 

Антонюк Ю. В. (Управління ліцензування)

Протягом 2018 року

 

Щопівроку 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Зустріч проведено за участю не менше двох інших працівників структурного підрозділу

 

Проведено моніторинг, складено довідку для керівництва НКРЕКП

12. Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

Середня

Проведення інструктажу членам комісії з перевірки в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів

Зеленюк Я. М. (Департамент ліцензійного контролю)

Керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП

Перед кожним заходом державного контролю

У межах наявного фінансування

Інструктаж проведено

Розгляд скарг та врегулювання спорів

13.Неврегульованість процедури розгляду НКРЕКП скарг споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Низька

Розробка та прийняття Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Городиський І. М.

(Управління роздрібного ринку)

 

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та  затверджено

14. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають  між суб’єктами господарювання

Низька

Розробка та прийняття Правил  розгляду звернень  споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів

Городиський І. М.

(Управління роздрібного ринку)

 

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено та затверджено

Управління персоналом

15. Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Низька

Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів

 

Здійснення аудіо-, відеофіксації проведення засідання конкурсної комісії

Євченко І. О. (Управління роботи з персоналом

Під час засідання комісії з обов’язковим зазначенням про це у протоколі засідання

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Інструктаж проведено та зафіксовано у протоколі

 

Здійснено аудіо-,
відеофіксацію

Моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

16. Недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи під час моніторингу та аналізу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, у зв’язку з чим можуть бути приховані результати моніторингу та аналізу

Низька

Розробка інструкцій із здійснення моніторингу у сферах енергетики та комунальних послуг, які передбачатимуть чітку та прозору процедуру збору та обробки інформації

Керівники структурних підрозділів

III квартал 2018 року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Акт розроблено

 


   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)