Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Питання – відповіді

Відкрити все

Згідно з вимогами пункту 17 Порядку, у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника строк надання послуги тимчасового приєднання електроустановок замовника становить, як правило, 10 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дня оплати замовником оператору системи розподілу вартості тимчасового приєднання відповідно до договору про тимчасове приєднання. Інший строк надання послуги з тимчасового приєднання встановлюється сторонами у договорі про тимчасове приєднання.

Так. - Згідно з вимогами пункту 10 Порядку, у разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання силами оператора системи розподілу з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин.

Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у реалізації права здійснювати будівництво лінійної частини приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Так. - Згідно з вимогами пункту 21 Порядку, протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до електричних мереж шляхом приведення у відповідність до вимог Кодексу в порядку, визначеному Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу (далі - Правила).

Оператор системи розподілу не має права відмовити в тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього Порядку та з урахуванням вимог пункту 4 Порядку (вимоги пункту 5 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352).

Згідно з вимогами пункту 2 Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу здійснюється замовником за однією із таких процедур:

 • шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу;
 • шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил.

Приведення тимчасово приєднаних електроустановок, що на дату укладення договору тимчасового приєднання за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування відповідали нестандартному типу приєднання, у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, здійснюється таким чином:

1) плата за надання замовнику послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил, включає плату за потужність, яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з Правилами.

2) замовник, який був стороною, відповідальною за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання, протягом строку дії договору про приєднання за постійною схемою зобов'язаний:

 • передати оператору системи розподілу розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами (крім оператора системи розподілу) проєктно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання;
 • забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;
 • безоплатно передати замовнику електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу;

3) з метою підтвердження відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та відповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник звертається до Державної інспекції енергетичного нагляду України з відповідним зверненням щодо здійснення огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

4) строк безоплатної передачі замовником електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу зазначається в договорі про приєднання за постійною схемою та становить не більше:

 • 120 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);
 • 230 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);
 • 280 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);
 • 350 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт;

5) оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у прийнятті у власність електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у разі виконання замовником вимог, визначених у цьому пункті.

6) приєднання за постійною схемою тимчасово приєднаних електроустановок у рахунок зменшення величини договірної потужності іншого споживання здійснюється без нарахування плати за приєднання з дотриманням положень та у порядку, визначеному вимогами пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу.


Приведення тимчасово приєднаних електроустановок, що на дату тимчасового приєднання за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування, відповідали стандартному типу приєднання, у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, здійснюється таким чином:

1) вартість плати приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу згідно з Правилами визначається як різниця добутку замовленої до приєднання потужності і ставки плати за стандартне приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з Правилами, та первісної (балансової) вартості будівництва лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання з урахуванням вимог підпункту 4 цього пункту;

2) замовник, який був стороною, відповідальною за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання, протягом строку дії договору про приєднання за постійною схемою зобов'язаний:

 • передати оператору системи розподілу розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами (крім оператора системи розподілу) проєктно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання;
 • забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;
 • безоплатно передати замовнику електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу;

3) з метою підтвердження відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та відповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник звертається до Державної інспекції енергетичного нагляду України з відповідним зверненням щодо здійснення огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

4) гранична первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не може перевищувати добутку фактичної довжини лінійної частини приєднання та ставки плати за створення електричних мереж лінійної частини нестандартного приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з Правилами.

У разі якщо первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання перевищує вартість надання замовнику послуги з приєднання, визначеної на підставі абзацу першого цього підпункту, оператор системи розподілу сплачує замовнику різницю коштів протягом строку надання замовнику послуги з приєднання, визначеного договором про приєднання за постійною схемою, що відповідає строку надання замовнику послуги зі стандартного приєднання, визначеному згідно з вимогами Кодексу систем розподілу.

Витрати на покриття різниці коштів відносяться на надання послуги зі стандартного приєднання цього замовника.


Строк надання послуги зі стандартного приєднання становить:

 • 45 календарних днів для електроустановок замовника першого ступеня потужності;
 • 60 календарних днів для електроустановок замовника другого ступеня потужності;  
 • починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання ( пункт 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).
 • 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);
 • 230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);
 • 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);
 • 350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).
 • Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проєктною документацією (пункту 4.3.3 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

Замовник електрифікації має надати ОСР затверджений органами місцевої влади проєкт комплексної забудови, який має містити, зокрема:

 •  детальний план комплексної забудови території, що підлягає електрифікації;
 •  межі та цільове використання земельних ділянок, у тому числі визначені коридори для інженерних мереж та місця розташування об'єктів енергетики;
 •  прогнозну максимальну потужність та вимоги щодо надійності електропостачання кожного об'єкта, розташованого на території забудови;
 •  черги будівництва об'єктів комплексної забудови та прогнозні терміни/строки введення в експлуатацію.

 Функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, може виконувати суб'єкт, уповноважений згідно із Законом України «‎Про регулювання містобудівної діяльності». Електрифікація території, що підлягає комплексній забудові з індивідуальною забудовою житла (крім багатоквартирних житлових будівель), має бути здійснена ОСР за рахунок складової тарифу на розподіл електричної енергії шляхом включення до інвестиційної програми ОСР в установленому порядку не пізніше 2 років після узгодження проєктно-кошторисної документації та після забезпечення таких заходів:

 1. прийняття органом місцевого самоврядування рішення про те, що земельні ділянки майбутніх замовників розташовані на території, що підлягає комплексній забудові;
 2. розроблення та затвердження органом місцевого самоврядування детального плану забудови території, що підлягає комплексній забудові;
 3. прийняття органом місцевого самоврядування відповідних рішень про делегування ОСР функцій замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові;
 4. надання органами місцевого самоврядування вихідних даних, у тому числі детального плану забудови території із зазначенням кількості об'єктів приєднання, розрахункової потужності кожного об'єкта згідно з вимогами державних будівельних норм та загальної розрахункової потужності;
 5. отримання органом місцевого самоврядування від ОСР завдання на проєктування та вихідних даних для проєктування;
 6. надання органами місцевого самоврядування передпроєктних рішень розташування електричних мереж та узгодження їх з ОСР;
 7. оформлення прав користування (власності) на земельні ділянки під об'єкти електроенергетики на користь ОСР;
 8. надання органами місцевого самоврядування з урахуванням потужності об'єктів відповідно до державних будівельних норм та надання ОСР проєктно-коштрисної документації, погодженої з усіма заінтересованими сторонами.

При цьому, територія вважається електрифікованою, якщо хоча б один об'єкт, розташований на земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний до електричних мереж цього ОСР відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на дату здійснення такого приєднання (після 01 січня 2013 року).

Об'єкти всіх замовників на інших земельних ділянках у межах цієї території мають бути приєднані ОСР відповідно до вимог розділу IV Кодексу залежно від типу приєднання.

За наявності інформації від органів місцевого самоврядування про розроблення або затвердження детального плану території, що підлягає комплексній забудові, ОСР може інформувати замовника про можливість отримання ним послуги з приєднання до електричних мереж після електрифікації такої території у спосіб, зазначений у главі 4.4 розділу IV Кодексу (вимоги пунктів 4.1.14 та 4.1.15 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог розділу IV Кодексу(вимоги пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

Стандартне приєднання

Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок ОСР у розмірі 100 відсотків плати, у випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання його електроустановок, упродовж 20 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання.

 У випадку необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку:

 • оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
 • остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника.

За домовленістю Сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди) (вимогами глави 4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310)

Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником

Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця в такому порядку:

 • оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
 • оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Замовником проєктної документації;
 • остаточний розрахунок плати упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про надання послуги з приєднання.

Плата за нестандартне приєднання у разі надання Замовником до заяви про приєднання інформаційної довідки-повідомлення щодо наявності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки визначається після надання Замовником Виконавцю копії укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та Замовником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, із застосуванням ставок плати за приєднання та ставок плати за лінійну частину приєднання на відповідний календарний рік, у якому буде здійснено визначення плати за приєднання.

За домовленістю Сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди) (вимоги глави 4 Типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що є додатком 2 до Кодексу).

Нестандартне приєднання «під ключ»

Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок Виконавця в такому порядку:

 • оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної складової плати за приєднання потужності упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання;
 • оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації;
 • остаточний розрахунок плати упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, що підтверджується повідомленням про надання послуги з приєднання.

Плата за нестандартне приєднання у разі надання Замовником до заяви про приєднання інформаційної довідки-повідомлення щодо наявності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки визначається після надання Замовником Виконавцю копії укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та Замовником, який за результатами аукціону набув право на підтримку, із застосуванням ставок плати за приєднання та ставок плати за лінійну частину приєднання на відповідний календарний рік, у якому буде здійснено визначення плати за приєднання.

За домовленістю Сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з приєднання (шляхом укладання додаткової угоди) (згідно з вимогами глави 4 Типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ», що є додатком 2 до Кодексу.

Замовник протягом 20 днів має сплатити вартість надання послуги з приєднання згідно умов укладеного договору про приєднання.

Якщо замовник не оплатив послугу з нестандартного приєднання протягом 20 днів, такий договір вважається не укладеним, а технічні умови такими, що не набрали чинності (вимоги пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

У разі незгоди замовника з повідомленням про надання послуги з приєднання в частині виконання ОСР комплексу робіт, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим пункту 4.2.3 глави 4.2 цього розділу, замовник має право протягом 10 робочих днів з дати його отримання письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (у копії повідомити ОСР).

За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, надає висновок щодо фактичного виконання всіх технічних заходів, які передбачені проєктом.

У випадку підтвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, факту невідповідності обсягу будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації послуга з приєднання вважається наданою після усунення ОСР виявлених зауважень, що підтверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (вимоги пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

Вимогами чинного законодавства не визначено обов’язку сторін договорів про приєднання укладати додаткові угоди до них, зокрема щодо збільшення строку надання послуги з приєднання, зміни порядку оплати вартості послуги з приєднання тощо.

Згідно з вимогами статтей 626 та 627 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору.

Вимогами Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, визначено, що послуга з приєднання надається оператором системи розподілу на підставі договору про приєднання, типові форми яких є додатками до Кодексу систем розподілу (додатки 1 та 2).

Таким чином, не вимагається підписання замовником наданих оператором системи одночасно з технічними умовами та рахунком і розрахунком вартості плати за приєднання додаткових угод до договору про приєднання, зокрема щодо збільшення строку надання послуги з приєднання, зміни порядку оплати вартості послуги з приєднання тощо.

Технічні умови на нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження з ОСП або іншими суб'єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу (вимогами пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

Існують такі типи нестандартного приєднання:

 •  нестандартне приєднання «під ключ»;
 •  нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником.

 ОСР надає послугу з нестандартного приєднання "під ключ" або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання.

Однією з істотних умов договору про нестандартне приєднання має бути визначена сторонами відповідальність за проєктування лінійної частини приєднання.

Згідно з вимогами пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, послуга з нестандартного приєднання надається на підставі типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за відповідною типовою формою, наведеною в додатку 2 до цього Кодексу. 

ОСР зобов'язаний на головній сторінці власного вебсайту, а також у друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності, та у власних центрах обслуговування споживачів розмістити редакцію договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу "під ключ" або з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником та роз'яснення щодо укладення та приєднання замовника до цих договорів.

Слід зазначити, що договір про приєднання вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до цього Кодексу, та документів, що додаються до неї.

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з приєднання (вимоги пункту 4.3.1 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

ОСР на власному офіційному вебсайті розміщує та постійно оновлює інформацію щодо надання послуг з приєднання до електричних мереж. Інформація повинна відображатися в окремому розділі з назвою «Приєднання до електричних мереж», який має містити, зокрема, онлайн калькулятор для розрахунку вартості послуги з приєднання до електричних мереж, що пов'язаний технологічно з інформаційно-геодезичною системою та відомостями щодо ставок стандартного та нестандартного приєднання, які діють на відповідний період, для можливості здійснення замовником автоматизованого розрахунку наближеної до реальної вартості будівництва лінійної частини приєднання (вимоги пункту 4.1.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310).

Крім того, калькулятори визначення вартості послуг зі стандартного та нестандартного приєднань розміщено на вебсайті НКРЕКП за посиланням

За допомогою зазначених калькуляторів замовник може розрахувати вартість послуги з приєднання.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux