Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 24.12.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 24.12.2019
Постанова
від 13 грудня 2019 р. № 2836
Київ
Застереження щодо недопущення надалі ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

13.12.2019         № 2836 

 

Застереження щодо недопущення надалі ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 13 грудня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу і Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 13 листопада 2019 року № 380, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1779 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ІV кварталі 2019 року» та посвідчення про проведення планової перевірки від 18 вересня 2019 року № 360, установлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» (код ЄДРПОУ 39460902) (далі – ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ») порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

положень постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Постанова НКРЕКП № 464) у частині забезпечення постачальниками природного газу  щорічно до 01 травня доведення до відома споживачів ключової інформації про споживання ними енергоресурсів та в частині звітування до 01 червня про забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині подання до НКРЕКП у встановлений у рішенні строк інформації про усунення зазначених у такому рішенні порушень із наданням копій підтвердних документів у разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині подання у встановленому порядку затвердженої НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу;

підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац  п’ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з постачання в частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу, у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу І Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на 2017 – 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 березня 2017 року № 423, та розділу І Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на 2018 – 2027 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 20 листопада 2018 року № 1458 (далі – розділ І Плану розвитку на 2018 рік);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу в частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Застерегти  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з постачання та Ліцензійних умов з розподілу.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» у строк до 31 грудня 2019 року:

завершити виконання (фінансування та освоєння) заходів  Інвестиційної програми газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на    2018 рік – розділу I Плану розвитку  на 2018 рік у сумі 497,77 тис. грн (без ПДВ) та надати копії актів виконаних робіт до НКРЕКП на зазначену суму;

забезпечити функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, який оснащено єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та єдиною електронною скринькою для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

забезпечити виконання вимог Постанови НКРЕКП № 464 в частині доведення до відома споживачів ключової інформації про споживання ними енергоресурсів;

забезпечити укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб’єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

здійснити повірку побутових лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням), термін повірки яких настав у 2018 році.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини  другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» при перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення:

1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» відповідно до затвердженої методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу з урахуванням:

невикористання коштів у сумі 1 382,26 тис. грн (без ПДВ), передбачених елементами витрат структури встановленого тарифу,

невикористання коштів у сумі 1 080,22 тис. грн (без ПДВ), які були передбачені структурою тарифу як джерело фінансування Інвестиційної програми на 2017 рік,

отримання додаткової тарифної виручки, не передбаченої структурою тарифу, на загальну суму 6 028,23 тис. грн (без ПДВ) протягом 2017 – 2018 років;

2) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 497,77 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» до НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених в абзаці другому пункту 2 постановляючої частини цієї постанови;

3) щодо коригування річної планованої тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов’язаних з різницею в цінах при закупівлі у 2016 – 2018 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux