Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.06.2018

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 27.06.2018
Постанова
від 21 червня 2018 р. № 524
Київ
Про затвердження Змін до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

21.06.2018                   № 524

 

Про затвердження Змін до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             О.Кривенко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

21.06.2018 № 524

 

ЗМІНИ

до Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції: 

«2.1. Усі показники звітів мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.»;

2) у пункті 2.8:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Волинській області – energo.vol@newline.net.ua;»;

абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Миколаївській області – energo.mk@newline.net.ua; nkrekp.mk@gmail.com;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Одеській області – nkrekp.od@gmail.com;».

2. Главу 12 викласти в такій редакції:

«12. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата»

12.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Звіт за формою № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) за четвертий квартал звітного року уточнюється до 28 лютого наступного за звітним року. Якщо останній день терміну подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем терміну подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є квартал;

3) у звіті щокварталу наростаючим підсумком з початку року відображаються у відповідних графах основні показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата, а також окремо кожного виду ліцензованої діяльності, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП, та інших видів господарської діяльності ліцензіата, у тому числі регульованих НКРЕКП та не регульованих НКРЕКП;

4) усі показники звіту мають ґрунтуватися на даних первинного (бухгалтерського) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

5) звітні показники у натуральному та грошовому виразі наводяться з точністю до трьох знаків після коми, а питомі показники на одиницю наводяться з точністю до двох знаків після коми. Окремі показники у розділах звіту наводяться в цілих числах, про що зазначається у поясненні до заповнення відповідних розділів;

6) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

7) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

8) інші види діяльності ліцензіата – усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

9) господарські потреби ліцензованої діяльності – теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

12.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з чотирьох розділів: I «Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності», II «Аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу», III «Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води», IV «Пофакторний аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу на теплову енергію» та додатків: «Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності»; «Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності. Чистий дохід від реалізації теплової енергії за діючими одноставковими тарифами у розрізі видів ліцензованої діяльності»; «Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) I. Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності. Чистий дохід від реалізації теплової енергії за діючими двоставковими тарифами у розрізі видів ліцензованої діяльності» та «Розшифровка окремих показників форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) III. Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»;

2) у розділі I «Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності» (рядки 005 – 1235) зазначаються показники витрат, доходів, фінансових результатів та інші показники діяльності ліцензіата;

3) показники розділу зазначаються в розрізі видів діяльності «Виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (графи 1, 2), «Виробництво теплової енергії на джерелах, не зазначених у графах 1 і 2» (графи 3, 4), «Транспортування теплової енергії» (графи 7, 8), «Постачання теплової енергії» (графи 9, 10), «Централізоване опалення» (графи 13, 14), «Централізоване постачання гарячої води» (графи 15, 16), «Інші види діяльності, регульовані НКРЕКП» (графа 19), «Інші види діяльності, не регульовані НКРЕКП» (графа 20);

4) у графах 5 та 6 узагальнюються показники «Виробництво теплової енергії, усього», що є сумою показників «Виробництво теплової енергії ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (графи 1 та 2) та «Виробництво теплової енергії на джерелах, не зазначених у графах 1 і 2» (графи 3 та 4) з урахуванням рядків 045 та 330 – 350 «Придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання»;

5) у графах 11 та 12 «Теплова енергія, усього» відображається сума показників граф 5 – 10;

6) у графах 17 та 18 «Централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води, усього» відображається сума показників граф 13 – 16;

7) у графі 21 «Усього» узагальнюються показники щодо всіх видів господарської діяльності ліцензіата, що є сумою показників граф 12, 18 – 20, крім показників рядків 030, 040, 050, 060, 135, 140, 185, 190, 330, 380, 400 та 420;

8) у графах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 зазначаються показники в розрізі зазначених видів діяльності, ураховані в тарифах, що діяли протягом звітного періоду, у графах 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 зазначаються фактичні показники;

9) показники рядка 050 «вартість теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» дорівнюють показникам рядка 330;

10) показники рядка 330 у графах 13 та 14 дорівнюють показникам рядка 335, а у графах 15 та 16 розшифровуються в розрізі груп споживачів: населення (335), бюджетних установ (340), інших споживачів (345), релігійних організацій (350);

11) показники рядка 055 «витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води» дорівнюють показникам рядка 355 та розшифровуються в розрізі груп споживачів: населення (360), бюджетних установ (365), інших споживачів (370), релігійних організацій (375);

12) показники рядків 525 та 1690 «Витрати на покриття втрат» відображають витрати, передбачені структурами відповідних тарифів на виконання статті 20 Закону України «Про теплопостачання», статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»;

13) у рядку 575 «Чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за діючими тарифами, у тому числі для потреб:» зазначається за відповідними графами дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 610 «Чистий дохід від реалізації послуги з транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб:».

Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії рядок 575 визначається за сумою рядків 580 «населення», 590 «бюджетних установ», 595 «інших споживачів», 605 «релігійних організацій», які відображають доходи від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів.

При цьому рядок 595 «інших споживачів» має враховувати доходи за діючими тарифами для потреб інших споживачів від продукції (послуг), що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 600;

14) у рядку 610 «Чистий дохід від реалізації послуги з транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами (розшифрувати за власниками), у тому числі для потреб:» зазначається дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата, що визначається за сумою рядків 615 «населення», 620 «бюджетних установ», 625 «інших споживачів», 630 «релігійних організацій», які відображають доходи від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів.

Розшифрування рядка 610 за власниками теплової енергії, що транспортується тепловими мережами ліцензіата, надається в додатку 1 до форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна);

15) відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за ліцензованими видами діяльності в натуральному виразі без урахування показників рядка 720 зазначається у відповідних графах в рядку 690 та визначається за сумою рядків 695 «населення», 700 «бюджетних установ», 705 «інших споживачів», 715 «релігійних організацій», які відображають відпуск продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів, без урахування обсягів теплової енергії для господарських потреб ліцензованої діяльності.

При цьому обсяг теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включається до складу обсягу теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії «інші споживачі», тому і витрати для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії «інші споживачі»;

16) показник рядка 675 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)» визначається за відповідними графами за видами ліцензованої та господарської діяльності ліцензіата;

17) показники графи 21 рядків 675 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)», 680 «Витрати (дохід) з податку на прибуток», 685 «Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)» повинні узгоджуватися з відповідними показниками форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

18) показники рядка 905 «Середньомісячна заробітна плата штатного працівника» та рядка 910 «Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості» визначаються розрахунково. При розрахунку показників, що зазначаються у рядках 905 та 910 та в подальшому будуть віднесені на збільшення вартості основних засобів, ураховується заробітна плата працівників, які залучаються до виконання робіт капітального характеру (капітальні ремонти, реконструкції та модернізації основних засобів). Додатково у довільній формі надається пояснення щодо складових, які використані для розрахунку середньомісячної заробітної плати;

19) у розділі II «Аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу» (рядки 1240 – 1320) зазначаються показники фактичної собівартості за структурою тарифу. Розділ II ліцензіатом не заповнюється;

20) у розділі III «Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» (рядки 1325 – 1920) зазначаються показники витрат і доходів та довідкові показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Показники розділу заповнюються службою (відділом), що безпосередньо формує дані щодо діяльності з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

21) показники розділу відображаються в розрізі видів діяльності з централізованого опалення (графи 1.2, 1.2.1, 1.2.2) та централізованого постачання гарячої води (графи 1.3, 1.3.1 – 1.3.4, 1.4, 1.4.1 – 1.4.5);

22) у графі 1 «Усього на послуги» зазначаються загальні показники щодо діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що є сумою показників граф 1.2 «усього на послуги з централізованого опалення», 1.3 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, у тому числі» та 1.4 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів, крім безпосередньо населення, у тому числі»;

23) показники графи 1.2 «усього на послуги з централізованого опалення» є сумою показників граф 1.2.1 «з приладами обліку теплової енергії» та 1.2.2 «без приладів обліку теплової енергії». До графи 1.2.1 включаються показники щодо діяльності з централізованого опалення, яка надається за будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії;

24) показники графи 1.3 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для населення, у тому числі» є сумою показників граф 1.3.1 «без приладів обліку з рушникосушильниками», 1.3.2 «без приладів обліку без рушникосушильників», 1.3.3 «з приладами обліку з рушникосушильниками», 1.3.4 «з приладами обліку без рушникосушильників». До графи 1.3.3 та 1.3.4 включаються показники щодо діяльності з централізованого постачання гарячої води, яка подається за будинковими та квартирними приладами обліку гарячої води;

25) показники графи 1.4 «усього на послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів, крім безпосередньо населення, у тому числі» є сумою показників граф 1.4.1 «для потреб управителів багатоквартирних будинків з рушникосушильниками», 1.4.2 «для потреб управителів багатоквартирних будинків без рушникосушильників», 1.4.3 «для бюджетних установ», 1.4.4 «для інших споживачів (крім населення)», 1.4.5 «для релігійних організацій»;

26) у рядках 1325 – 1620 відображаються фактичні за звітний період показники щодо діяльності суб'єкта господарювання з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі у рядках 1325 – 1390 відображаються фактичні за звітний період показники витрат і доходів щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у рядках 1395 – 1620 відображаються фактичні за звітний період довідкові показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

27) у рядках 1625 – 1920 відображаються враховані у діючих тарифах, установлених НКРЕКП ліцензіату, показники щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у тому числі у рядках 1625 – 1700 відображаються враховані у діючих тарифах показники витрат і доходів щодо діяльності ліцензіата з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у рядках 1705 – 1920 відображаються враховані у діючих тарифах довідкові показники щодо діяльності суб'єкта господарювання з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

28) показники рядка 1325 «Вартість теплової енергії для надання комунальних послуг, усього, у тому числі:» визначаються як добуток обсягу теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та тарифів на теплову енергію, які діяли у звітному періоді для відповідної категорії споживачів;

29) у випадку дії у звітному періоді двоставкових тарифів ліцензіат заповнює рядки 1330 «умовно-змінні витрати продукції (послуг) у разі застосування двоставкових тарифів» та 1335 «умовно-постійні витрати продукції (послуг) у разі застосування двоставкових тарифів». У випадку дії одноставкових тарифів ці рядки не заповнюються, а заповнюється загальна вартість теплової енергії (рядок 1325);

30) показники рядка 1340 «Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:» визначаються за сумою показників рядків 1345 «прямі витрати на оплату праці», 1350 «відрахування на соціальні заходи» та 1355 «інші витрати на утримання абонентської служби (розшифрувати)»;

31) у рядку 1345 «прямі витрати на оплату праці» зазначаються витрати на заробітну плату та інші, прирівняні до неї виплати персоналу абонентської служби, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

32) у рядку 1350 «відрахування на соціальні заходи» зазначаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу абонентської служби відповідно до рядка «прямі витрати на оплату праці»;

33) у рядку 1360 «Витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки (розшифрувати)» зазначаються витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки;

34) у рядку 1365 «Витрати на обслуговування, ремонт, опломбування (розпломбування), формування обмінного фонду квартирних засобів обліку (розшифрувати)» зазначаються витрати, пов'язані з обслуговуванням, ремонтом, опломбуванням (розпломбуванням) та формуванням обмінного фонду квартирних засобів обліку;

35) у рядку 1370 «Витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води» зазначаються витрати на придбання питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, визначені у відповідності до затверджених тарифів на централізоване водопостачання, які діяли протягом звітного періоду;

36) у рядку 1375 «Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів (розшифрувати за установами)» зазначаються витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання та перерахування платежів за послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води від населення. Розшифровка має містити розрахунок зазначеного відсотка в розрізі сум платежів, перерахованих без плати за послуги банків (зокрема пільги та субсидії), за допомогою конкретних банківських чи інших установ, величину витрат на оплату зазначених послуг;

37) у рядку 1380 «Інші витрати (розшифрувати)» зазначаються всі інші витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності (наприклад, загальновиробничі, адміністративні тощо), які не можуть бути безпосередньо віднесеними до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. Розшифровка має включати витрати, згруповані за статтями прямих, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;

38) показники рядка 1385 «Повна собівартість продукції (послуг)» визначаються як сума показників рядків: 1325 «Вартість теплової енергії для надання комунальних послуг, усього, у тому числі:», 1340 «Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:», 1360 «Витрати на проведення періодичної повірки квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки (розшифрувати)», 1365 «Витрати на обслуговування, ремонт, опломбування (розпломбування), формування обмінного фонду квартирних засобів обліку (розшифрувати)», 1370 «Витрати на питну воду для надання послуг з централізованого постачання гарячої води», 1375 «Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів (розшифрувати за установами)» та 1380 «Інші витрати (розшифрувати)»;

39) показники рядка 1390 «Чистий дохід від реалізованих послуг за тарифами, що діяли у звітному періоді» з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображають дохід від реалізації послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за діючими у звітному періоді тарифами. При цьому показники рядків 575 – 605 графи 17 та 18 розділу I «Звіт про результати діяльності в розрізі окремих видів діяльності» повинні узгоджуватися з відповідними показниками рядків 1390 та 1700 графи 1 розділу III «Деталізація звіту про результати діяльності в розрізі встановлених тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води» форми № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна);

40) у рядку 1395 «Обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг, усього, у тому числі:» зазначається обсяг теплової енергії, використаної для надання послуг з централізованого опалення з розподілом за групами будинків у залежності від їх поверховості (рядки 1400, 1405, 1410) та централізованого постачання гарячої води. Ці показники зазначаються в тисячах Гкал з трьома знаками після коми;

41) у рядку 1415 «Загальна опалювальна площа квартир, усього, у тому числі:» зазначається опалювана площа приміщень споживачів без приладів обліку теплової енергії з розподілом за групами будинків у залежності від їх поверховості (рядки 1420, 1425, 1430), яка враховувалася при визначенні плати за послуги з централізованого опалення на кінець звітного періоду;

42) у рядку 1435 «Обсяг реалізації послуг з централізованого постачання гарячої води» зазначається у відповідних графах обсяг наданих послуг споживачам за приладами обліку (визначений за їх показниками) та без приладів обліку (визначений за встановленими нормами споживання), який ураховувався при визначенні плати за послуги з централізованого постачання гарячої води на кінець звітного періоду;

43) у рядку 1450 «Обсяг питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води» зазначається обсяг питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води, придбаний у відповідних постачальників (підприємств водопровідно-каналізаційного господарства). У разі якщо ліцензіат у сфері теплопостачання одночасно є ліцензіатом у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, у зазначеному рядку заповнюється обсяг питної води з урахуванням обсягу власного виробництва, використаний на діяльність з централізованого постачання гарячої води;

44) у рядках 1470 – 1475 зазначається вартість 1 куб. м питної води, що відповідає тарифам на централізоване водопостачання, встановленим для відповідної категорії споживачів, що діяли у звітному періоді;

45) у рядку 1480 «Відсоток послуг банку (розшифрувати за установами)» зазначається середньозважений відсоток за послуги банків та/або інших установ за послуги із приймання та перерахування коштів;

46) у рядку 1510 «Максимальне теплове навантаження» зазначається максимальне приєднане теплове навантаження на опалення та гаряче водопостачання;

47) у рядку 1515 «Тариф на теплову енергію без ПДВ, у тому числі:» зазначаються тарифи на теплову енергію без ПДВ, які діяли у звітному періоді для відповідної категорії споживачів, з деталізацією у рядках 1520 «повна планована собівартість теплової енергії» та 1525 «прибуток у тарифі на теплову енергію»;

48) у рядку 1615 «Сума перерахунків плати за послуги згідно з постановою КМУ від 17.02.2010 № 151» зазначаються суми перерахунків за надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення кількісних і якісних показників від нормативних, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості». До зазначеної суми не включаються перерахунки, якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);

49) у рядку 1620 «Сума перерахунків плати за послуги згідно з постановою КМУ від 30.10.2015 № 1037 («+» донараховано/«-» зменшено платіж)» заповнюються лише фактичні дані за звітний період;

50) розділ IV «Пофакторний аналіз фактичної собівартості за структурою тарифу на теплову енергію» (рядки 1925 – 2155) ліцензіатом не заповнюється, крім показників рядка 2135;

51) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) з відповідними показниками форм звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна), № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) наведено в додатку 14 до цих Правил.».

3. Додатки 7, 9 та 14 до Правил викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері теплопостачання                                        С.Черних

 

Додатки див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 25.10.2018, № 200

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux