Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.05.2017

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.05.2017
Постанова
від 27 квітня 2017 р. № 603
Київ
Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

27.04.2017                   № 603

 

Про затвердження  Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1090/29220, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

27.04.2017 № 603

 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234

 

1. Пункт 1 доповнити новими підпунктами 11 – 18 такого змісту:

«11) форму звітності № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи»;

12) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи»;

13) форму звітності № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях»;

14) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях»;

15) форму звітності № 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи»;

16) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи»;

17) форму звітності № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) «Звіт про використання потужності газосховищ»;

18) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) «Звіт про використання потужності газосховищ».».

2. У формі звітності № 3-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»:

1) після рядка 4.2 доповнити новим рядком 5 такого змісту:

«

 

5

Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

».

У зв’язку з цим рядки 5, 5.1 та 5.2 вважати відповідно рядками 6, 6.1 та 6.2;

таблицю додатка 1 викласти в такій редакції:

«

 

№ з/п

Перелік оптових продавців, у тому числі за кордоном

Обєм/обсяг природного газу(фактичний) (тис.м3)

Ціна природного газу

Без ПДВ

З ПДВ (грн. за тис. м3)

(дол.США за тис. м3)*

(євро за тис. м3) *

(грн. за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»:

1) у пункті 1 розділу І слова «для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» замінити словами «та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів»;

2) у розділі ІІІ:

у пунктах 1, 3, 4 слова «для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» замінити словами «та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів»;

у пунктах 6, 9, 10, 18, 19 після слів «побутових споживачів» доповнити знаком та словами «, релігійних організацій»;

у пункті 7 слова «для побутових споживачів і виробників теплової енергії» виключити;

після пункту 16 доповнити новим пунктом 17 такого змісту:

«17. У рядку 5 «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу і ціна природного газу.».

У зв'язку з цим пункти 17 – 19 вважати відповідно пунктами 18 – 20;

у пункті 18 слова та цифру «У рядку 5» замінити словами та цифрою «У рядку 6», цифри «5.1» замінити цифрами «6.1», цифри «5.2» замінити цифрами «6.2»;

у пункті 19 цифри «5.1» замінити цифрами «6.1»;

у пункті 20 цифри «5.2» замінити цифрами «6.2».

4. Таблицю додатка 3 форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ» викласти в такій редакції:

«

 

Перелік 

оптових продавців за кордоном (імпорт газу), 

у яких здійснювалась оптова закупівля природного 

газу 

 Об'єм/обсяг природного газу (фактичний) 

Оптова ціна природного газу відповідно до договорів на купівлю-продаж природного газу  

Витрати на зберігання (закачування, відбір)
та транспортування природного газу  до кордону України 

Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* заповнюються лише ті графи, які відповідають валюті, передбаченій договором купівлі-продажу (зберігання (закачування, відбору), транспортування) природного газу

».

5. У формі звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»:

1) розділи І та ІІ викласти в такій редакції:

«

Розділ І. Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу

 

№ з/п

Показники

___ квартал

___ місяць

___ місяць

___ місяць

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу 

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу 

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу 

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу 

без ПДВ    

з ПДВ

без ПДВ   

з ПДВ

без ПДВ   

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Видобування природного газу, усього, з якого:

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

1.1

поставлено споживачам

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

2

Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

поставлено споживачам

 

х

х

 

х

х

 

х

х

 

х

х

3

Відбір природного газу з газосховищ, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для постачання споживачам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відбір  природного газу власного видобутку з газосховищ для постачання споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Постачання природного газу, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

побутовим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

непобутовим споживачам, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

бюджетним установам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2

релігійним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3

ТКЕ населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4

ТКЕ бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5

ТКЕ релігія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6

ТКЕ інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Власні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IІ. Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ

 

№ з/п

Показники

Кількість споживачів

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Оплачено за природний газ 

Оплачено 

за борги минулих періодів

Рівень оплати  

Борг 

Вимога щодо передоплати

Вимога щодо фінансової компенсації (плати) у разі зміни постачальника

Вимога, що обмежує споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками

(од.)

(тис. м3)

(тис. грн) 

(тис. грн)

(тис. грн)

%

(тис. грн)

так/ні 

так/ні 

так/ні 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Постачання природного газу, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

x

х

х

1.1

побутовим споживачам

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

1.2

непобутовим споживачам, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

x

х

х

1.2.1

бюджетним установам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

релігійним організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

ТКЕ, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

ТКЕ населення

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2

ТКЕ бюджет 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3

ТКЕ релігія

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4

ТКЕ інші

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

2) у розділі ІІІ:

у графах 2, 4 та 6 слова та символи «об’єм/обсяг споживання (фактичний)» замінити словами та символами «річний об’єм/обсяг споживання»;

у рядку 1.2.3.1 слова та цифри «до 27 тис. м3» замінити словами та цифрами «до 250 тис. м3»;

у рядку 1.2.3.2 слова та цифри «від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3» замінити словами та цифрами «від 250 тис. м3 (включно) до 25 000 тис. м3»;

у рядку 1.2.3.3 слова та цифри «від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3» замінити словами та цифрами «понад 25 000 тис. м3 (включно)»;

рядки 1.2.3.4 – 1.2.3.6 виключити;

3) доповнити новим розділом VI такого змісту:

«

Розділ VІ. Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу

 

№ з/п

Код області

Код ЄДРПОУ

Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу

за __ квартал

з початку року

(тис. грн)

(тис. грн)

А

1

2

3

4

1

 

 

 

 

 

»;

 

4) таблицю додатка викласти в такій редакції:

«

 

№  

з/п

 

Перелік оптових продавців (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг закупленого природного газу (фактичний)

Оптова ціна природного газу 

Витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України

Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

(тис. м3)

(дол. США* за тис. м3)

(євро* за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оптові продавці (газові біржі), у яких здійснено закупівлю природного газу за кордоном, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оптові продавці, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні, усього, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

 

 

2.1

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

* заповнюються лише ті графи, які відповідають валюті, передбаченій договором купівлі-продажу (зберігання (закачування, відбору), транспортування) природного газу

».

6. У розділі ІІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»:

1) пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

«1. У розділі І «Ціна та об’єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» відображається інформація постачальника щодо фактичного об’єму/обсягу видобування/закупівлі/відбору з газосховищ/постачання природного газу; фактичного об’єму/обсягу природного газу для власних потреб постачальника;  середньозваженої ціни видобутого/закупленого/відібраного із газосховищ/ поставленого природного газу;  середньозваженої ціни природного газу на власні потреби за звітний період та в розрізі кожного місяця звітного періоду:

 

1) у графах 1, 4, 7 та 10 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний)» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, видобутого, закупленого постачальником в оптових продавців, у тому числі за кордоном, відібраного з газосховищ, поставленого відповідним категоріям споживачів, а також для власних потреб постачальника, підсумком за квартал та кожен місяць звітного кварталу відповідно до актів приймання-передачі;

2) у графах 2, 5, 8 та 11 «Ціна природного газу без ПДВ» зазначаються фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо:

середньозваженої собівартості однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку;

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України без урахування податку на додану вартість;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та без урахування податку на додану вартість;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та податку на додану вартість;

середньозваженої ціни природного газу на власні потреби без урахування податку на додану вартість;

3) у графах 3, 6, 9 та 12 «Ціна природного газу з ПДВ» зазначаються фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України та з урахуванням податку на додану вартість;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та податку на додану вартість;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без урахування тарифів на послуги транспортування,  розподілу природного газу та з урахуванням податку на додану вартість;

середньозваженої ціни природного газу на власні потреби з урахуванням податку на додану вартість;

4) у рядку 1 «Видобування природного газу, усього, з якого:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, видобутого постачальником, та середньозважена собівартість однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

5) у рядку 1.1 «поставлено споживачам» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було видобуто постачальником за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

6) у рядку 2 «Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, закупленого постачальником в оптових продавців, у тому числі за кордоном, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

7) у рядку 2.1 «поставлено споживачам» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який був закуплений в оптових продавців за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

8) у рядку 3 «Відбір природного газу з газосховищ, закупленого в оптових продавців, у тому числі за кордоном, для постачання споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було відібрано постачальником із газосховищ (газ, закачаний до газосховищ у попередні періоди), та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір)) (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

9) у рядку 4 «Відбір  природного газу власного видобутку з газосховищ для постачання споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого споживачам, який було відібрано постачальником із газосховищ (видобутий та закачаний газ до газосховищ у попередні періоди), та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір)) (без ПДВ, з ПДВ) за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

10) у рядку 5 «Постачання природного газу, усього, у тому числі:»  зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником споживачам, який складається із суми показників рядків 5.1 та 5.2, та його середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.1 та 5.2, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

11) у рядку 5.1 «побутовим споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

12) у рядку 5.2 «непобутовим споживачам усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, який складається із суми показників рядків 5.2.1 – 5.2.7, та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.2.1 – 5.2.7, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу; 

13) у рядку 5.2.1 «бюджетним установам та організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

14) у рядку 5.2.2 «релігійним організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником релігійним організаціям, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

15) у рядку 5.2.3 «ТКЕ населення» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

16) у рядку 5.2.4 «ТКЕ бюджет» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

17) у рядку 5.2.5 «ТКЕ релігія» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для релігійних організацій, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

18) у рядку 5.2.6 «ТКЕ інші» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для інших споживачів, крім зазначених у рядках 5.2.3 – 5.2.5, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

19) у рядку 5.2.7 «промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання» зазначаються фактичний об’єм/обсяг та середньозважена роздрібна ціна природного газу (без ПДВ, з ПДВ), реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання, за квартал та кожний місяць звітного кварталу;

20) у рядку 6 «Власні потреби» зазначаються фактичний об’єм/обсяг природного газу, спожитий постачальником для власних потреб, та середньозважена ціна закупівлі, відбору такого природного газу (без ПДВ, з ПДВ), а також середньозважена собівартість однієї тис. м3 видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку для власних потреб за квартал та кожний місяць звітного кварталу.

2. У розділі IІ «Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ» відображається інформація постачальника щодо кількості споживачів, фактичного об’єму/обсягу постачання природного газу, стану розрахунків за поставлений природний газ, а також умови оплати послуг та вимоги договорів постачання природного газу, які можуть обмежувати права споживача змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками:

1) у графі 1 «Кількість споживачів» зазначається фактична кількість споживачів (абонентів) постачальника природного газу відповідної категорії, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводиться фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

3) у графі 3 «Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводиться фактичний  об’єм/обсяг природного газу в тис. грн з ПДВ, поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

4) у графі 4 «Оплачено за природний газ» зазначається інформація щодо надходження всіх коштів протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів та попередньої оплати за договорами постачання природного газу;

5) у графі 5 «Оплачено за борги минулих періодів» зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих періодів/років;

6) у графі 6 «Рівень оплати» зазначається інформація (у відсотках) щодо фактичного рівня оплати постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих періодів/років за договорами постачання природного газу. Розрахунок значення графи 6 здійснюється за формулою гр. 6 = гр. 4 / гр. 3 × 100;

7) у графі 7 «Борг» зазначається інформація щодо загальної заборгованості перед постачальником за поставлений природний газ станом на кінець звітного періоду за договорами постачання природного газу з урахуванням боргів минулих періодів (у тому числі років); 

8) у графі 8 «Вимога щодо передоплати» зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу вимог щодо попередньої оплати постачальнику споживачами послуг з постачання природного газу. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено передоплату, то вказується «так», в інших випадках – «ні»;

9) у графі 9 «Вимога щодо фінансової компенсації (плати) у разі зміни постачальника» зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу обов’язкових вимог стосовно сплати споживачами компенсаційних виплат постачальнику у разі зміни постачальника. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено фінансову компенсацію (плату) у разі зміни постачальника, то вказується «так», в інших випадках – «ні»;

10) у графі 10 «Вимога, що обмежує споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками» зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу положень, які обмежують можливості споживача укладати договори постачання природного газу з іншими постачальниками. При цьому, якщо хоча б одним з укладених договорів постачання природного газу передбачено обмеження споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками, то вказується «так», в інших випадках – «ні»;

11) у рядку 1 «Постачання природного газу, усього, у тому числі:»  зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого споживачам, та стан розрахунків споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

12) у рядку 1.1 «побутовим споживачам» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником побутовим споживачам, та стан розрахунків побутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду;

13) у рядку 1.2 «непобутовим споживачам, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ,  реалізованого постачальником непобутовим споживачам, та стан розрахунків непобутових споживачів з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду,  які складаються із суми показників рядків 1.2.1 – 1.2.4;

14) у рядку 1.2.1 «бюджетним установам та організаціям» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, стан розрахунків бюджетних установ та організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду,  умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

15) у рядку 1.2.2 «релігійним організаціям» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником релігійним організаціям, стан розрахунків релігійних організацій з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду,  умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

16) у рядку 1.2.3 «ТКЕ, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1 – 1.2.3.4, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

17) у рядку 1.2.3.1 «ТКЕ населення» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

18) у рядку 1.2.3.2 «ТКЕ бюджет» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

19) у рядку 1.2.3.3 «ТКЕ релігія» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для релігійних  організацій, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за    поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

20) у рядку 1.2.3.4 «ТКЕ інші» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для інших суб’єктів господарювання, крім вказаних у рядках 1.2.3.1 – 1.2.3.3, стан розрахунків цих підприємств з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

21) у рядку 1.2.4 «промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання» зазначаються кількість споживачів, фактичний об’єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн з ПДВ, реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб’єктам господарювання, стан розрахунків промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання з постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду,  умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками.»;

2) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. У розділі ІІІ «Зміна споживачами постачальника природного газу» відображається інформація постачальника (діючого постачальника) щодо кількості споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичного річного об’єму/обсягу споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середньої тривалості зміни постачальника та кількості споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік споживачами вказується його розрахункове значення. Під діючим постачальником слід розуміти постачальника, який здійснював постачання природного газу споживачам до моменту розірвання договору постачання природного газу з такими споживачами:»;

підпункти 1 – 4 викласти в такій редакції:

«1) у графах 1 та 2 «кількість повідомлень» та «річний об’єм/обсяг споживання» зазначаються кількість повідомлень споживачами діючого постачальника про намір змінити постачальника (розірвати договір постачання природного газу або його призупинити в частині постачання природного газу з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

2) у графах 3 та 4 «кількість споживачів» та «річний об’єм/обсяг споживання» зазначаються кількість споживачів, які змінили постачальника (розірвали/призупинили договір постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

3) у графах 5 та 6 «кількість споживачів» та «річний об’єм/обсяг споживання» зазначаються кількість споживачів, яким відмовили у зміні постачальника (розірванні/призупиненні договору постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу відповідно за попередній календарний рік. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

4) у графі 7 «Середня тривалість зміни постачальника» зазначається середня кількість днів у звітному періоді, протягом яких споживачі змінювали постачальника, яка розраховується як середня кількість днів по кожному споживачу з дати отримання діючим постачальником повідомлення від споживача про намір змінити постачальника (про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу) до дати розірвання або призупинення договору постачання природного газу з діючим постачальником;»;

підпункти 11 – 19 викласти в такій редакції:

«11) у рядку 1 «Споживачі, усього, у тому числі:» зазначаються кількість споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника споживачами та кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.1та 1.2. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

12) у рядку 1.1 «побутові споживачі» зазначаються кількість побутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника побутовими споживачами та кількість побутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

13) у рядку 1.2 «непобутові споживачі, усього, у тому числі:» зазначаються кількість непобутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника непобутовими споживачами та кількість непобутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.1 – 1.2.4. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

14) у рядку 1.2.1 «ТКЕ» зазначаються кількість виробників теплової енергії, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника виробниками теплової енергії та кількість виробників теплової енергії, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

15) у рядку 1.2.2 «бюджетні установи та організації» зазначаються кількість бюджетних установ та організацій, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника бюджетними установами та організаціями та кількість бюджетних установ та організацій, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

16) у рядку 1.2.3 «промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких  становить:» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника промисловими підприємствами та іншими суб’єктами господарювання, та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1 –  1.2.3.3. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

17) у рядку 1.2.3.1 «до 250 тис. м3» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають до 250 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають до 250 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

18) у рядку 1.2.3.2 «від 250 тис. м3 (включно) до 25 000 тис. м3» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають від 250 тис. м3 (включно) до 25 000 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та  фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають від 250 тис. м3 (включно) до 25 000 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;

19) у рядку 1.2.3.3 «понад 25 000 тис. м3 (включно)» зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають більше 25 000 тис. м3 (включно) на рік, що виявили намір змінити постачальника, розірвали/призупинили договір з метою зміни постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичний річний об’єм/обсяг споживання такими споживачами за попередній календарний рік, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, які споживають більше 25 000 тис. м3 (включно) на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. У разі неможливості отримання даних щодо фактичного річного об’єму/обсягу споживання природного газу за попередній календарний рік такими споживачами вказується його розрахункове значення;»;

підпункти 20 – 22 виключити;

3) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У розділі VІ «Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу» відображається інформація щодо коду області, в якій знаходиться місце реєстрації юридичної особи – постачальника природного газу, ЄДРПОУ постачальника природного газу та обсяг чистого доходу (виручки) від діяльності з постачання природного газу за відповідний квартал та наростаючим підсумком з початку року:

1) у графі 1 «Код області» зазначається код області/міста зі спеціальним статусом згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), в якій/якому знаходиться місце реєстрації юридичної особи – постачальника природного газу станом на кінець звітного періоду;

2) у графі 2 «Код ЄДРПОУ» зазначається ідентифікаційний номер юридичної особи – постачальника природного газу в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на кінець звітного періоду;

3) у графі 3 «Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу за ­­__ квартал» зазначається інформація щодо фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком за звітний період;

4) у графі 4 «Обсяг чистого доходу від діяльності з постачання природного газу з початку року»  зазначається інформація щодо фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком наростаючим підсумком з початку року;

5) у рядку 1 зазначається інформація щодо коду області/міста зі спеціальним статусом згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), в якій/якому знаходиться місце реєстрації юридичної особи – постачальника природного газу станом на кінець звітного періоду, ідентифікаційного номера юридичної особи – постачальника природного газу в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України станом на кінець звітного періоду, фактичного чистого доходу (виручки) постачальника природного газу від діяльності з постачання природного газу згідно з бухгалтерським обліком за звітний період та наростаючим підсумком з початку року.».

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;

4) у пункті 7:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) у графах 2, 3 та 4 «Оптова ціна природного газу без ПДВ» зазначається оптова ціна купівлі природного газу без ПДВ постачальником відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу у доларах США, євро та/або національній валюті в розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;»;

у підпункті 3 цифру «4» замінити цифрою «5»;

у підпункті 4 цифру «5» замінити цифрою «6»;

у підпункті 5 слово та цифри «6 та 7» замінити словом та цифрами «7 та 8».

 

Директор Департаменту із 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері                         Т.Рябуха

 

Форми звітності № 6а, № 6б, № 6в, № 7 та Інструкції щодо їх заповнення див тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 31.08.2017, № 161

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux