Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.09.2017

документ
втратив
чинність

Дата оновлення:09.07.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 14.09.2017
Постанова
від 14 вересня 2017 р. № 1117
Київ
Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 23.08 .2018 № 894)

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.09.2017                   № 1117

 

Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

 

Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику», статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1136, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 року за № 1168/23700, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

14.09.2017 № 1117

 

Зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії 

 

1. Абзац другий пункту 2.7 розділу II виключити. 

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами другим та третім. 

Розділ III викласти в такій редакції:

«III. Порядок встановлення/відновлення 100 %-го нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ

3.1. ПРТ для встановлення/відновлення 100 %-го нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок подає до НКРЕКП такі документи:

письмове підтвердження ДП «Енергоринок» за підписами директора (заступника директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію;

письмове підтвердження ДП «Енергоринок» за підписами директора (заступника директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та        ДП «Енергоринок»;

письмове звернення ПРТ щодо встановлення 100 %-го нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок.».

Після розділу III доповнити новим розділом IV такого змісту:

«IV. Порядок коригування (зменшення) нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ

4.1. НКРЕКП може коригувати (зменшувати, у тому числі до нульового рівня) норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (які перебувають на 100 %-му нормативі відрахувань коштів) за таких умов: 

1) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП, у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ПРТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення) становила менше 100 %-ї вартості електроенергії попереднього розрахункового місяця, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ встановлюється у розмірі, який розраховано відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Порядку за формулою 2.

При цьому у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ПРТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення) становила 100 %-у вартість електроенергії попереднього розрахункового місяця, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ залишається 100 %-им із додатковим щодобовим рівномірним утриманням суми коштів непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення, яка розраховується згідно з розділом VII цього Порядку;

2) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП, у разі виникнення простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок», норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ встановлюється у розмірі, який розраховано відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Порядку за формулою 2, та сума заборгованості додатково утримується з поточного рахунка ПРТ рівномірними щодобовими сумами згідно з розділом VII цього Порядку;

3) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка надається в одноденний строк до НКРЕКП, у разі несплати протягом 3-х банківських днів, що слідують після 10 та 20 числа розрахункового місяця, повної розрахункової вартості фактичного обсягу електричної енергії, купленої ПРТ у ДП «Енергоринок» за 10 та 20 діб відповідно, така сума коштів додатково утримується з поточного рахунка ПРТ рівномірними щодобовими сумами згідно з розділом VII цього Порядку; 

4) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до щоденних даних
 ДП «Енергоринок» у разі неналежного виконання фінансових зобов'язань ПРТ за куповану електричну енергію (коригування суми заборгованості здійснюється згідно з розділом VII цього Порядку);

5) у разі відсутності у НКРЕКП інформації від ДП «Енергоринок» згідно з підпунктами 1 – 4 цього пункту норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ встановлюється на нульовому рівні;

6) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок.

4.2. НКРЕКП може коригувати (зменшувати, у тому числі до нульового рівня) норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (які перебувають на розрахунковому нормативі, розрахованому відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Порядку за формулою 2) на таких підставах:

1) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП, у разі виникнення простроченої неврегульованої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок», така сума заборгованості додатково утримується з поточного рахунка ПРТ рівномірними щодобовими сумами згідно з розділом VII цього Порядку;

2) за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка надається в одноденний строк до НКРЕКП, у разі несплати протягом 3-х банківських днів, що слідують після 10 та 20 числа розрахункового місяця, повної розрахункової вартості фактичного обсягу електричної енергії, купленої ПРТ у ДП «Енергоринок» за 10 та 20 діб відповідно (коригування суми заборгованості здійснюється згідно з розділом VII цього Порядку);

3) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до щоденних даних
 ДП «Енергоринок» у разі неналежного виконання фінансових зобов'язань ПРТ за куповану електричну енергію (коригування суми заборгованості здійснюється згідно з розділом VII цього Порядку);

4) у разі відсутності у НКРЕКП інформації від ДП «Енергоринок» згідно з підпунктами 1 – 3 цього пункту норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ встановлюється на нульовому рівні;

5) у разі зміни тарифів на передачу та/або на постачання електричної енергії та/або роздрібного тарифу протягом розрахункового місяця;

6) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок.».

У зв’язку з цим розділи IV – VII вважати відповідно розділами V – VIII.

4. Абзац п’ятий пункту 6.1 розділу VI виключити.

У розділі VII:

в абзаці третьому пункту 7.1 слова та цифри «пунктом 3.2 розділу ІІІ» замінити словами та цифрами «абзацом другим підпункту 1 пункту 4.1, підпунктами 2 – 4 пункту 4.1 та підпунктами 1 – 3 пункту 4.2 розділу IV»;

в абзаці шостому пункту 7.2 слова та цифри «пунктом 3.2 розділу ІІІ» замінити словами та цифрами «абзацом другим підпункту 1 пункту 4.1, підпунктами 2 – 4 пункту 4.1 та підпунктами 1 – 3 пункту 4.2 розділу IV».

 

Начальник Управління енергоринку                                       Ю.Власенко

 

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 16.12.2017, № 238

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux