Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.07.2022
Постанова
від 26 липня 2022 р. № 821
Київ
Про затвердження Змін до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

26.07.2022 № 821


Про затвердження Змін до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії


Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Зміни до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 квітня 2019 року № 641 (далі – Порядок), що додаються.

2. До 01 серпня 2022 року (включно) оператору системи передачі надати гарантованому покупцю підписані кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи погодинні обсяги не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд оператора системи передачі на зменшення навантаження продавців у кожній торговій зоні для кожної генеруючої одиниці (із зазначенням EIC-коду типу W) продавців, що входили до балансуючої групи гарантованого покупця, за період з лютого по червень 2022 року (включно) відповідно до Порядку.

3. До 31 грудня 2022 року (включно) врегулювати правовідносини, що виникли з дати введення воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами), відповідно до Змін до Порядку, затверджених цією постановою, між:

оператором системи передачі та постачальниками послуг зі зменшення навантаження у частині надання послуги зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом;

оператором системи передачі та гарантованим покупцем у частині інформаційного обміну про обсяги електричної енергії, не відпущеної генеруючими одиницями виробників, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом, у результаті виконання команд оператора системи передачі на зменшення навантаження та коригування вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

гарантованим покупцем та виробниками, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом, у частині відшкодування частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця.

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.


Голова НКРЕКП             К.Ущаповський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

26.07.2022 № 821


Зміни до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії


1. У главі 9:

1) абзаци четвертий та п’ятий пункту 9.3 викласти в такій редакції:

«У випадку отримання оновлених даних комерційного обліку по генеруючих одиницях продавця або споживача за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, та/або у випадку отримання від ОСП оновлених даних щодо погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження здійснюється перерахунок обсягу відшкодування з урахуванням таких даних.

Коригуючий платіж за відшкодування продавцем або споживачем за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця визначається як арифметична різниця між платежем за відшкодування продавцем або споживачем за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця в усіх торгових зонах за розрахунковий місяць, що розрахований на підставі оновлених даних комерційного обліку по генеруючих одиницях продавця або споживача за «зеленим» тарифом, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, та/або оновлених даних щодо погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження, та платежем за відшкодування продавцем або споживачем за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця в усіх торгових зонах за розрахунковий місяць, що розрахований на підставі попередніх даних комерційного обліку та/або обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження по генеруючих одиницях продавця або споживача за «зеленим» тарифом, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця.»;

2) пункт 9.4 викласти в такій редакції:

«9.4. ОСП не пізніше робочого дня, що передує 15 числу місяця, наступного за розрахунковим, надає гарантованому покупцю з накладенням КЕП уповноваженої особи погодинні обсяги не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження продавців у кожній торговій зоні для кожної генеруючої одиниці (із зазначенням EIC-коду типу W) продавців, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, ΔWez,t за розрахунковий місяць.

ОСП передає гарантованому покупцю дані, які зазначені в підписаних актах приймання-передачі наданих послуг із зменшення навантаження станом на попередній робочий день до дня передачі такої інформації від ОСП.

У випадку відсутності підписаних між постачальниками послуг зі зменшення навантаження (далі – ППВДЕ) та ОСП актів на зазначену дату, ОСП надає гарантованому покупцю оперативні розрахункові дані погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії, отримані від такого ППВДЕ станом на 7 число місяця, наступного за розрахунковим, у форматі, узгодженому з ОСП та гарантованим покупцем.

У разі відсутності оперативних розрахункових даних погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії, отриманих від такого ППВДЕ або ненадання ППВДЕ у встановлений договором про надання послуг із зменшення навантаження строк розрахунку обсягу не відпущеної електричної енергії в результаті виконання команди диспетчера на зменшення навантаження, ОСП має право самостійно розрахувати та надати гарантованому покупцю такі оперативні розрахункові дані погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії.

У випадку ненадання ОСП до робочого дня, що передує 15 числу місяця, наступного за розрахунковим, з накладенням КЕП уповноваженої особи погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження продавців у кожній торговій зоні для кожної генеруючої одиниці (із зазначенням EIC-коду типу W) продавців ΔWez,t, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, такі дані вважаються рівними нулю.

Оновлені дані щодо погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії відповідно до підписаних актів приймання-передачі наданих послуг із зменшення навантаження надаються ОСП з накладенням КЕП гарантованому покупцю для здійснення перерахунку в останній робочий день другого місяця за звітним.

Остаточні оновлені дані щодо погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії відповідно до підписаних актів приймання-передачі наданих послуг із зменшення навантаження надаються ОСП з накладенням КЕП гарантованому покупцю на 5 робочий день після отримання гарантованим покупцем від Адміністратора комерційного обліку оновлених сертифікованих даних комерційного обліку електричної енергії про погодинні обсяги відпуску та споживання електричної енергії кожною генеруючою одиницею всіх продавців, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця (версії 2 останнього релізу даних комерційного обліку в системі MMS).

У разі відсутності підписаних актів приймання-передачі наданих послуг із зменшення навантаження між ППВДЕ та ОСП на дату передачі остаточних оновлених даних гарантованому покупцю для остаточного перерахунку такі дані приймаються на рівні оперативних розрахункових даних погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії, розрахованих та наданих ОСП гарантованому покупцю без можливості подальшого коригування.»;

3) пункт 9.5 після абревіатури, слів та знака «з ОСП за розрахунковий місяць,» доповнити словами, цифрами та знаками «але не раніше наступного робочого дня після виконання ОСП умов пункту 9.4 цієї глави,».

2. Пункт 10.5 глави 10 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«У випадку отримання оновлених даних комерційного обліку по генеруючих одиницях продавця або споживача за «зеленим» тарифом p, що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, та/або у випадку отримання від ОСП оновлених даних щодо погодинних обсягів не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців у результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження гарантований покупець здійснює продавцю перерахунок частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця та направляє продавцю акт коригування до акта приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця в електронному вигляді, підписаний зі своєї сторони з накладенням КЕП уповноваженої особи, на електронну адресу.

Остаточний акт коригування до акта приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця оформлюється гарантованим покупцем з урахуванням положень пункту 9.4 глави 9 цього Порядку та після підписання акта купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів, що є додатком 1 до типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, з ОСП за розрахунковий місяць з урахуванням оновлених даних комерційного обліку.».


Директор Департаменту енергоринку              Ю.Шамрелюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux