Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.09.2021

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.09.2021
Постанова
від 29 вересня 2021 р. № 1635
Київ
Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
29.09.2021        № 1635

 

 

Про затвердження Змін до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                  О.Бабій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах

енергетики та комунальних

послуг

29.09.2021 № 1635

 

Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

 

1. У пункті 4 розділу І:

1) абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцять другий вважати відповідно абзацами сьомим – двадцять першим;

2) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«планований прибуток – розрахункова сума, що є окремою складовою структури тарифу на послуги розподілу природного газу та спрямовується, зокрема, на здійснення інвестицій, пов'язаних з ліцензованою діяльністю з розподілу природного газу, сплати податку на прибуток тощо;»;

3) в абзаці вісімнадцятому слова «та планованого прибутку» замінити словами «планованого прибутку та коригування планованої річної тарифної виручки».

2. Пункти 2 та 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2. Планована річна тарифна виручка (ТВ) розраховується на основі повної планованої собівартості (В), що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, планованого прибутку (П), який визначається відповідно до розділу IV цієї Методики, та коригування тарифної виручки (К), яке визначається відповідно до розділу V цієї Методики, за формулою

 

ТВ = В + П + К (тис. грн).

 

3. Планована тарифна виручка для фінансування обґрунтованих витрат визначається з урахуванням даних форми звітності № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з розподілу природного газу», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130 (далі – форма № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу), та/або форм звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» (далі – форма № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг), № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» (далі – форма № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1090/29220, за попередні три роки.».

3. У розділі ІІІ:

1) підпункт 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

«5) звітних даних форми № 4-НКРЕКП-розподіл природного газу, та/або форми № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг, та/або форми № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг суб'єкта господарювання з розподілу природного газу за попередні три роки;»;

2) у пункті 5 цифри «VI» замінити цифрами «VII»;

3) в абзаці  четвертому  пункту  8  слова  та  знаки  «(що не перевищують 10 % балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року)» виключити.

4. Абзац п’ятий пункту 1 розділу IV викласти в такій редакції:

«забезпечення обігових коштів за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 5 % від повної планованої собівартості, без урахування амортизаційних відрахувань;».

5. Після розділу IV доповнити новим розділом V такого змісту: 

«V. Коригування планованої річної тарифної виручки

При розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу до складу планованої річної тарифної виручки може включатися коригування планованої річної тарифної виручки, яке може мати як додатне, так і від'ємне значення, що визначається з урахуванням:

фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України;

коригування планованої річної тарифної виручки за результатами проведення планового та/або позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у нафтогазовій сфері та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201;

коригування планованої річної тарифної виручки у зв'язку із відхиленням фактичної річної замовленої потужності розподілу природного газу від планованої;

інших відхилень планованої річної тарифної виручки від здійснення діяльності з розподілу природного газу.».

У зв’язку з цим розділи V – VIIІ вважати відповідно розділами VI – IX.

6. У розділі VI:

1) у пункті 2 слова «із структури тарифу» виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. За результатами використання такої економії після трьох планованих періодів НКРЕКП при перегляді тарифу може зменшити плановану річну тарифну виручку на величину 50 % відповідної економії.».

7. У розділі ІХ:

1) у пункті 7 після слова «електронній» доповнити знаками та словами

«(на адресу: tariffgas@nerc.gov.ua.)»;

2) після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«8. У випадку якщо документи, що додаються до заяви, містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації суб’єкт господарювання визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із заявою з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.».

У зв’язку з цим пункти 8 – 17 вважати відповідно пунктами 9 – 18.

8. Підпункт 5 пункту 7 додатка 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 5.

9. Додаток 4 викласти в новій редакції, що додається. 

10. Додаток 5 доповнити новим рядком 2.3 такого змісту:

«

 

2.3

Коригування планової річної тарифної виручки

тис.грн

 

 

».

 

Директор Департаменту із

регулювання відносин у нафтогазовій сфері           Т.Рябуха

 

Додаток див. тут.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux