Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.08.2020

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.08.2020
Постанова
від 19 серпня 2020 р. № 1571
Київ
Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

19.08.2020                    № 1571

 

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), що додаються.

2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.

3. Ця постанова набирає чинності через шістдесят календарних днів з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

19.08.2020 № 1571

 

Зміни

до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

 

1. У главі 1:

1) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Діяльність з виробництва електричної енергії суб’єктів господарювання, крім випадків, якщо електрична енергія виробляється без мети її продажу на підставі договору та споживається для власних потреб, підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання складає 5 МВт та більше або незалежно від встановленої потужності об’єкта електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), виробництво електричної енергії на якому підлягає стимулюванню відповідно до закону шляхом встановлення  «зеленого» тарифу або аукціонної ціни.»;

2) у пункті 1.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«встановлена потужність – номінальна активна електрична потужність електрогенеруючого обладнання, призначеного для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що входить до складу об'єкта електроенергетики, яка підтверджена технічною документацією або технічним паспортом електрогенеруючого обладнання;»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«Інші визначення та терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії  (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про ринок електричної енергії», «Про публічні закупівлі», «Про захист економічної конкуренції», «Про альтернативні джерела енергії», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання  яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.»;

3) у пункті 1.6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;»;

доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

«6) засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копію документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, або копію документа, що підтверджує право власності на заявлений об’єкт електроенергетики;

7) інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).»;

4) у пункті 1.7 цифру «3» замінити цифрою «4»;

5) пункт 1.8 замінити двома новими пунктами такого змісту:

«1.8. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії повністю або частково (додаток 5).

1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або частково на підставі заяви ліцензіата або з інших підстав, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії повністю або частково згідно з додатком 6.».

2. У пункті 2.2 глави 2:

1) підпункт 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2 – 44 вважати відповідно підпунктами 1 – 43;

2) підпункт 4  викласти в такій редакції:

«4) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;

3) підпункт 21 викласти в такій редакції:

«21) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог законодавства;»;

4) підпункт 42 викласти в такій редакції:

«42) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлено Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має бути розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;»;

5) доповнити новим підпунктом такого змісту:

«44) у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково протягом строку, на який зупинено дію ліцензії:

повністю припинити господарську діяльність з виробництва електричної енергії в межах місць провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії;

здійснити дії, направлені на усунення причин зупинення дії ліцензії.».

3. У додатку 1 слова та знаки «посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити словами та знаками «перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі наявності)».

4. У додатку 2:

назву графи 3 викласти в такій редакції: «Місце провадження господарської діяльності (місцезнаходження об’єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу)), найменування відокремленого структурного підрозділу (у разі наявності)»;

назву графи 6 доповнити знаком «*»;

доповнити приміткою такого змісту:

«*Заводський номер не зазначається, якщо об'єкт електроенергетики виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання (крім інверторів).».

5. Доповнити новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додаток 3 вважати додатком 4.

6. Доповнити новими додатками 5 та 6, що додаються.

 

Начальник Управління ліцензування                                       Ю.Антонюк

 

Додатки див. тут. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux