Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.01.2018

Дата оновлення: 20.11.2023

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.01.2018
Постанова
від 09 січня 2018 р. № 17
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 14.11.2023 № 2118)

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

09.01.2018                   № 17

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1090/29220, що додаються.

2. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, такі зміни:

у пункті 1:

підпункти 1.1 та 1.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.3 – 1.16 вважати відповідно підпунктами 1.1 – 1.14.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

09.01.2018 № 17

 

Зміни

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234

 

1. Пункт 1 доповнити новими підпунктами 19 – 24 такого змісту:

«19) форму звітності № 8а – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи»;

20) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8а – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи»;

21) форму звітності № 8б – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»;

22) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8б – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу»;

23) форму звітності № 8в – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків»;

24) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8в – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків».».

2. У формах звітності № 1 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку», № 2 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)», № 4 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ», № 5 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу», № 6а – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи», № 6б – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях», № 6в – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи» та додатку до неї, № 7 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газосховищ» та додатку до неї слова та символи «М.П. (за наявності)» виключити.

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку»:

1) у пункті 1 розділу I  слова «виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» замінити словами «виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення і постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»;

2) абзац третій пункту 2 розділу I викласти в такій редакції: 

«постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»;

3) у пункті 3 розділу II цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

4) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити.

4. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»:

1) абзац третій пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:

«постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»;

2) у пункті 3 розділу II цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

3) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

4) у пункті 1 розділу ІІІ слова «в рамках виробництва теплової енергії для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії».

5. У формі звітності № 3 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов'язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»:

1) рядок 3.1 після слів «побутовим споживачам» доповнити словами «розшифрувати в додатку 2»;

2) рядок 3.2 після слів «релігійним організаціям» доповнити словами «розшифрувати в додатку 2»;

3) рядок 4 викласти в такій редакції: 

«Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям, усього, у тому числі:»;

4) у рядку 4.2 слова «релігійних організацій» замінити словами «надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям»;

5) у рядку 5 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії, крім зазначених у рядку 4»;

6) слова та символи «М.П. (за наявності)» виключити;

7) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

6. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3 – НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії»:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками»;

абзаци другий та третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 3:

цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«У випадку якщо форма № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, НАК «Нафтогаз України» визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою № 3 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень Закону України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 3 в цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані НАК «Нафтогаз України», такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо НАК «Нафтогаз України» не зазначив цього при поданні форми № 3 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.»;

у пункті 4:

слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо форма № 3 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру та/або які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 3, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 1 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками (далі – виробники теплової енергії)»;

у пунктах 3, 4 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям та установам, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» виключити;

у пункті 13 після слів «постачальникам природного газу для постачання релігійним організаціям» доповнити словами «(крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»;

у пункті 14 слова «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для релігійних організацій і надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, усього, у тому числі:»  замінити словами «Постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню та релігійним організаціям, усього, у тому числі:»;

пункт 16 викласти в такій редакції

«16. У рядку 4.2 «постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям» зазначаються  фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються релігійними організаціями для провадження їх виробничої діяльності) і ціна природного газу»;

у пункті 17 слова «для виробництва теплової енергії та/або надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для установ, що фінансуються за рахунок державного і місцевих бюджетів» замінити словами «для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії, крім зазначених у рядку 4»;

4) розділ ІV виключити.

У зв'язку з цим розділ V  вважати розділом ІV.

7. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ»:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції: 

«2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

2) у розділі II:

у пункті 3:

цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

доповнити новими абзацами другим – четвертим такого змісту:

«У випадку якщо форма № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, оптовий продавець визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП, та подає його разом із формою № 4 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 4 в цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані оптовим продавцем, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо оптовий продавець не зазначив цього при поданні форми № 4 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.»;

у пункті 4:

слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо форма № 4 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 4, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.».

8. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу»:

1) пункт 2 розділу І викласти в такій редакції: 

«2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

2) у розділі II:

у пункті 3:

цифри «03680» замінити цифрами «03057»;

доповнити новими абзацами такого змісту: 

«У випадку якщо форма № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації, постачальник визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою № 5 у порядку, визначеному цим розділом, з урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не форма № 5 у цілому.

НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані постачальником, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо постачальник не зазначив цього при поданні форми № 5 до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді.»;

у пункті 4:

слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі якщо форма № 5 містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, перелік такої інформації, умови та порядок її поширення направляються до НКРЕКП супровідним листом до форми № 5, підписаним керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою.».

9. В Інструкціях щодо заповнення форми звітності № 6а – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи», форми звітності № 6б – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з’єднаннях» та форми звітності № 6в – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи»:

1) слова та цифри «Постанова НКРЕКП 27 квітня 2017 року № 603» замінити словами та цифрами «Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 07 липня 2016 року № 1234»;

2) у пункті 3 розділу II слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6gas@nerc.gov.ua»;

3) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

4) у пункті 2 розділу IV слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6gas@nerc.gov.ua».

10. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7 – НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про використання потужності газосховищ»:

1) слова та цифри «Постанова НКРЕКП 27.04.2017 № 603» замінити словами та цифрами «Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 07 липня 2016 року № 1234»;

2) у пункті 3 розділу II слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua»;

3) у пункті 4 розділу II слова та символи «та скріплюється печаткою (за наявності)» виключити;

4) у пункті 2 розділу IV слова та цифри «03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7@nerc.gov.ua» замінити словами та цифрами «03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua».

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у нафтогазовій сфері                                              Т.Рябуха

 

Додатки до постанови див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 19.09.2018, № 175

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux