Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.10.2018

Дата оновлення: 20.11.2023

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 19.10.2018
Постанова
від 18 жовтня 2018 р. № 1233
Київ
Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

(У постанову вносяться зміни

постановою НКРЕКП від 14.11.2023 № 2118)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.10.2018                    № 1233

 

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103, що додаються.

2. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, що додаються.

3. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1090/29220, що додаються.

4. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 лютого 2017 року № 226 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення», що додаються.

5. Пункт 2.10 глави 2 Правил організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 травня 2017 року № 717, викласти в такій редакції:

«2.10. На паперових носіях звіти надсилаються ліцензіатами до НКРЕКП (03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19) та відповідного ТО НКРЕКП разом із супровідним листом та, за необхідності, з відповідними примітками та поясненнями щодо звітів або направляються через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг. ТО НКРЕКП здійснює контроль за поданням звітів у встановлений термін, перевіряє повноту, коректність даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.».

6. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

18.10.2018 № 1233

 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257

 

1. У підпунктах 1.9, 1.10, 1.15 та 1.16 пункту 1 абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».

2. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії»:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «термін її подання до НКРЕ» замінити словами «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2 слова «електронною поштою до НКРЕ та територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні» замінити словами «електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 2.3 слова «в електронному вигляді НКРЕ» замінити словами «в електронному вигляді НКРЕКП»;

в абзаці третьому пункту 2.4 абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП»;

у пункті 2.10 слова «та скріплюється печаткою» виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc1ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»:

1) у пункті 1.1 розділу І слова «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.1 слова «подають до НКРЕ та відповідного територіального підрозділу НКРЕ» замінити словами «подають до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП»;

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Форма звітності № 2-НКРЕ направляється поштою до НКРЕКП на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc2ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

3) у пункті 3.35 розділу ІІІ слова «та скріплюється печаткою» виключити.

4. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕ (квартальна) «Звіт про сплату постачальників електричної енергії за користування місцевими (локальними) електромережами»: 

1) у пункті 1.2 розділу І слова «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2 слова «подається ліцензіатом до НКРЕ» замінити словами «подається ліцензіатом до НКРЕКП»;

у пункті 2.3 слова «та скріплюється печаткою» виключити;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc3ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП  на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

3) у пункті 3.4 розділу ІІІ абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП»;

4) у пункті 4.1 розділу IV абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».

5. У главі 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів»:

у пункті 2.3 слова «та скріплюється печаткою (у разі наявності)» виключити;

пункт 2.5 викласти в такій редакції: 

«2.5. Звіт надсилається ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на поштову адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на електронну адресу: nerc4ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

6. Форму звітності № 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» викласти в новій редакції, що додається.

7. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію»:

1) у розділі І:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території та постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензіати).»;

у пункті 1.2 слова «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіального підрозділу у відповідному регіоні» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 1.3:

абзаци четвертий – шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території та постачання електричної енергії споживачу.»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2 слова «подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу у відповідному регіоні» замінити словами «подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 2.3 слова «та скріплюється печаткою» виключити;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc5ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

3) у розділі ІІІ:

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

«3.7. У рядку 07 «Оплата спожитої електроенергії – у звітному місяці, усього» зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на поточні рахунки, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень Уряду.»;

пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. У рядку 10 «Оплата спожитої електроенергії – з початку року, усього» зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на поточні рахунки, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень Уряду.»;

пункт 3.13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.14 та 3.15 вважати відповідно пунктами 3.13 та 3.14;

пункт 3.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У рядку 14.1 «у тому числі у поточному місяці» зазначається сума списаної заборгованості у поточному місяці у розрізі категорій споживачів.»;

4) у пункті 4.1 розділу ІV абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».

8. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «термін її подання до НКРЕ» замінити словами «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.3 слова «електронною поштою до НКРЕ та територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні» замінити словами «електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 2.4 слова «в електронному вигляді НКРЕ» замінити словами «в електронному вигляді НКРЕКП»;

в абзаці третьому пункту 2.5 абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП»; 

у пункті 2.8 слова «та скріплюється печаткою» виключити;

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc6eev@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

3) у пункті 3.7 розділу ІІІ слова «надавати до НКРЕ» замінити словами «надавати до НКРЕКП».

9. Пункт 2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності          № 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» викласти в такій редакції:

«2. Звіт надсилається ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc6eep@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

10. Форму звітності № 7-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» викласти в новій редакції, що додається.

11. В Інструкції  щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам»:

1) у розділі І:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території та постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензіати).»;

у пункті 1.2 слова «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіального підрозділу у відповідному регіоні» замінити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, та відповідного територіального органу НКРЕКП)»;

у пункті 1.3:

абзаци четвертий – шостий виключити.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території та постачання електричної енергії споживачу.»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.2 слова «подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу у відповідному регіоні» замінити словами «подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 2.3 слова «та скріплюється печаткою» виключити;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc7ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

3) у розділі ІІІ:

абзац другий пункту 3.9 викласти в такій редакції:

«Значення показника рядка 6 у графі 1 має відповідати значенню показника рядка 6 графи 2.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«3.14. У рядку 11 «Переведення заборгованості (+/-)» розділу «Довідкові дані» зазначається сума боргу ліцензіата перед ДП «Енергоринок»,  переведеного третій особі: у графі 1 – за звітний місяць, у графі 2 –  наростаючим підсумком з початку року.»;

4) у пункті 4.1 розділу ІV абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».

12. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕ (піврічна) «Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням»:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Звіт направляється до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою в електронному вигляді на адресу: nerc8ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

у пункті 2.4 слова «подається до НКРЕ та копія звіту - до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні» замінити словами «подається до НКРЕКП  та копія звіту – до відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 2.5 слова «і скріплюється печаткою» виключити;

у пункті 2.6 абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП». 

В Інструкції  щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕ (річна) «Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб»:

1) у пункті 1.2 розділу І слова «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.3 знак та слова «, та скріплюється печаткою ліцензіата» виключити;

у пункті 2.4 слова «один - до НКРЕ, другий - до територіального підрозділу НКРЕ у відповідному регіоні (далі - ТП НКРЕ)» замінити словами «один – до НКРЕКП, другий – до відповідного територіального органу НКРЕКП»;

пункт 2.5 розділу викласти в такій редакції:

«2.5. Форма звітності № 10-НКРЕ направляється поштою на паперових носіях до НКРЕКП на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та до відповідного територіального органу НКРЕКП, а також електронною поштою на адресу: nerc10ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

у пункті 2.6 слова «ТП НКРЕ» замінити словами «територіальні органи НКРЕКП».

 

Директор Департаменту ліцензійного контролю                                Я.Зеленюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

18.10.2018 № 1233

 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258

 

1. Пункт 2.4 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу» викласти в такій редакції:

«2.4. Форма звітності надсилається поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді на адресу: nerc4g@nerc.gov.ua або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

2. Пункт 2.4 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу» викласти в такій редакції:

«2.4. Форма звітності надсилається поштою у паперовому вигляді на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді на адресу: nerc4g@nerc.gov.ua або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

3. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами»:

1) пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

«1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форма № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) подається до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, та надсилається поштою на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc4n@nerc.gov.ua або направляється через онлайн-сервіс подання звітності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

у пункті 2.2 слова «у двох примірниках: перший – до НКРЕ, другий –до відповідного територіального підрозділу НКРЕ» замінити словами «у двох примірниках: перший – до НКРЕКП, другий – до відповідного територіального органу НКРЕКП»;

у пункті 2.4 слова «і скріплюється печаткою» виключити;

у пункті 2.5 слова «повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ» замінити словами «повідомляє про це НКРЕКП та відповідний територіальний орган НКРЕКП».

4. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами»:

1) пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

      «1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Суб'єкти господарювання подають форму № 4-НКРЕ-нафтопродукти (квартальна) у двох примірниках: перший – до НКРЕКП (надсилається поштою на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc4n@nerc.gov.ua), другий – до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або направляють через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

у пункті 2.4 слова «і скріплюється печаткою» виключити;

у пункті 2.5 слова «повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ» замінити словами «повідомляє про це НКРЕКП та відповідний територіальний орган НКРЕКП».

5. В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про обсяги природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ)»:

1) пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

«1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).»;

2) у розділі ІІ:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Форму звітності № 6-НКРЕ-газ (місячна) подають ліцензіати щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП (адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19; адреса електронної пошти: nerc6g@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту) та до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням (місцем проживання) ліцензіата або направляють через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.»;

у пункті 2.3 речення «На звіті проставляється печатка.» виключити;

у пункті 2.8 слова «територіальні підрозділи НКРЕ» замінити словами «територіальні органи НКРЕКП».

 

Директор Департаменту ліцензійного контролю                                Я.Зеленюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

18.10.2018 № 1233

 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234

 

1. Пункт 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо здійснення продажу природного газу власного видобутку» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 1 направляється газовидобувним підприємством до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m1gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

2. Пункт 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності      № 2–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 2 направляється постачальником до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m2gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

3. Абзац перший пункту 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб’єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, продажу природного газу постачальникам природного газу, на яких покладено спеціальні обов’язки, та постачання природного газу виробникам теплової енергії» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 3 направляється НАК «Нафтогаз України» до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m3gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

4. Абзац перший пункту 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 4 направляється оптовим продавцем до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: m4gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

5. Абзац перший пункту 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 5 направляється постачальником до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m5gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

6. Пункт 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про використання потужності газотранспортної системи» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 6а направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

7. Пункт 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності      № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 6б направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

8. Пункт 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6в-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про балансування газотранспортної системи» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 6в направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

9. Пункт 3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП-газ-моніторинг (рік зберігання) «Звіт про використання потужності газосховищ» викласти в такій редакції:

«3. Форма № 7 направляється Оператором газосховищ до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

 

Директор Департаменту ліцензійного контролю                                 Я.Зеленюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

18.10.2018 № 1233

 

Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 лютого 2017 року № 226

 

1. Пункт 2.4 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» викласти в такій редакції:

«2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

2. Пункт 2.4 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» викласти в такій редакції:

«2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.».

 

Директор Департаменту ліцензійного контролю                     Я.Зеленюк

 

Форми звітності № 5-НКРЕКП та №7-НКРЕКП див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 21.12.2018, № 242

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux