Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

Дата оновлення: 15.09.2023

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.04.2022
Постанова
від 20 квітня 2022 р. № 386
Київ
Про затвердження Тимчасового порядку дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану

(У постанову вносяться зміни

постановами НКРЕКП від 26.07.2022 № 812, від 29.08.2023 № 1580,

від 12.09.2023 № 1658)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

20.04.2022 № 386


Про затвердження Тимчасового порядку дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану


Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженим Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Затвердити Тимчасовий порядок дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, що додається.

2. Операторам систем розподілу при виконанні робіт з відновлення об’єктів електричних мереж та їх складових, пошкоджених внаслідок бойових дій, дотримуватись вимог Тимчасового порядку дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до прийняття НКРЕКП відповідного рішення про її скасування.


Голова НКРЕКП                К.Ущаповський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова

Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних

послуг

20.04.2022 № 386

 

Тимчасовий порядок

дій операторів систем розподілу з відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану


1. Цей Тимчасовий порядок регулює відносини щодо організації дій з відновлення операторами систем розподілу (далі – ОСР) у період дії в Україні воєнного стану електропостачання споживачів, населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок проведення бойових дій на території України у зв’язку із збройною агресією російської федерації, а саме:

виконання ремонтних робіт в електричних мережах ОСР;

організація тимчасових схем живлення (у випадку тотальних пошкоджень постійних схем електропостачання та їх тривалим відновленням) споживачів, населених пунктів;

будівництво (тотальне відновлення) джерел живлення (у випадку неможливості організації схеми електропостачання діючими джерелами живлення).

2. Після закінчення бойових дій на території здійснення ліцензованої діяльності (або її частини) ОСР, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а також робіт із розмінування відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», за погодженням військової адміністрації або уповноваженого органу, ОСР проводить огляд пошкоджених об’єктів, оцінює масштаб пошкоджень та обсяги робіт, необхідних для відновлення об’єктів електричних мереж або їх складових, пошкоджених внаслідок проведення бойових дій.

ОСР узагальнює результати оглядів та здійснює облік відповідних пошкоджених об’єктів електричних мереж та щосереди надає актуалізовану інформацію на електронну адресу НКРЕКП energo1@nerc.gov.ua у форматі Excel згідно з додатком 1 та на офіційну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису.

3. План відновлення – комплекс всіх технічних і організаційних заходів, яких необхідно вжити для відновлення електропостачання населених пунктів, знеструмлених через пошкодження об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій (далі План відновлення).

ОСР формує План відновлення з урахуванням доведеного (встановленого) військовою адміністрацією (уповноваженим органом) мобілізаційного завдання (замовлення) на особливий період в умовах правового режиму воєнного стану, з метою безпечного виконання робіт та комплексного підходу до відновлення електропостачання як окремих побутових споживачів так і інших споживачів, які критично впливають на забезпечення життєдіяльності регіону. Плани відновлення мають враховувати пріоритети для відновлення електроживлення категорій споживачів за принципом належності до критичності його функціонування в період відновлення (об’єктів побутової, соціальної, телекомунікаційної та промислової інфраструктури тощо).

Плани відновлення мають щотижнево актуалізуватися ОСР та надаватись до військових адміністрацій з метою отримання зауважень та пропозицій для їх подальшого обов’язкового врахування, а також надаватись на запити НКРЕКП, Міністерства енергетики України та Держенергонагляду із дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо інформації з обмеженим доступом.

4. Відповідно до Плану відновлення, ОСР формує графік черговості виконання відновлювальних робіт об’єктів електричних мереж або їх складових, залежно від технологічної доцільності та стабілізації ситуації на території здійснення ліцензованої діяльності (або її частини).

При формуванні графіку черговості виконання відновлювальних робіт об’єктів електричних мереж або їх складових ОСР рекомендовано враховувати таке:

відновлення живлення для споживачів, які перебувають на території, де пошкоджено об’єкти електричних мереж внаслідок бойових дій;

необхідність розробки плану електрифікації території, де інфраструктура була знищена у значних обсягах з урахуванням мінімізації розвитку абонентських мереж та запланованого рівня навантаження;

необхідність застосування принципів енергоефективності в частині скорочення довжин фідерів 0,4 кВ та збільшення частки мереж середньої напруги з наближенням трансформаторної потужності до споживача;

забезпечення дозволеної до використання потужності об’єктів побутових споживачів на рівні не нижче ніж 5 кВт;

необхідність відновлення засобів комерційного обліку (далі – ЗКО), що мають характеристики ЗКО аналогічні пошкодженим. Дозволяється за домовленістю сторін встановити облік з мінімальними функціональними характеристиками для забезпечення комерційного обліку електричної енергії.

5. ОСР при виконанні робіт з відновлення об’єктів електричних мереж або їх складових, пошкоджених внаслідок бойових дій, необхідно діяти відповідно до такого алгоритму:

1) після огляду пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових, що підлягають відновленню, з метою підтвердження та визначення характеру пошкодження електричних мереж та типу робіт, які необхідно виконати (ремонтні роботи, реконструкція, нове будівництво), ОСР формуються дефектні акти (акти технічного огляду тощо) по об’єктам електричних мереж, що підлягають відновленню, за можливістю з підтвердженням фото- або відео-доказами наслідків пошкодження. Вказані дефектні акти повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та затвердженні технічним директором ОСР (або особою, яка виконує його обов’язки).

Дефектні акти (акти технічного огляду тощо) складаються за участі комісії, до складу якої залучаються представники ОСР (інженерно-технічний персонал) та представники Держенергонагляду (за згодою);

2) при виконанні ОСР робіт з відновлення пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, пріоритетно застосовувати типові проєкти на роботи або проєкти-аналоги на раніше виконані роботи;

3) при виконанні ОСР робіт з відновлення пошкоджених вузлів обліку внаслідок бойових дій, пріоритетно застосовувати типові технічні рекомендації, проєктні рішення та проєкти-аналоги на раніше виконані роботи;

4) у разі пошкодження електричних мереж, які належать не ліцензіату з розподілу електричної енергії (абонентських), якими здійснювалося електропостачання, зокрема побутових споживачів, за постійною схемою, ОСР має за наявності технічної можливості організувати схему електропостачання власними мережами (існуючими). За відсутності такої можливості, ОСР має повідомити військову адміністрацію (уповноважений орган) про необхідність залучення до робіт із відновлення власника цих мереж.

6. Джерелами фінансування робіт з відновлення пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових внаслідок бойових дій, можуть бути кошти вільної частини прибутку, джерела фінансування відповідних інвестиційних та ремонтних програм ОСР, залучені кошти (гуманітарна, фінансова допомога, кредити, гранти), бюджетні кошти, кошти передбачені мобілізаційним завданням (замовленням), кошти отримані від здійснення діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з розподілом електричної енергії та інші кошти.

За результатами здійснення заходів державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, витрати ліцензіатів з розподілу електричної енергії, які пов’язані з виконанням Плану відновлення, у разі надання НКРЕКП документів, що підтверджують дані витрати та відсутності компенсації даних витрат з інших не тарифних джерел, вважаються обґрунтованими витратами.

7. За результатом виконання відновлювальних робіт підрядним способом ОСР повинен скласти акти виконаних робіт (акти КБ-3 – зведена відомість про вартість виконаних робіт та КБ-2в – детальний перелік виконаних робіт), при виконанні відновлювальних робіт господарським способом – скласти акти приймання виконаних робіт за затвердженою у компанії формою.

Щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним, ОСР надає на електронну адресу НКРЕКП energo1@nerc.gov.ua та на офіційну адресу НКРЕКП із накладанням кваліфікованого електронного підпису:

детальний перелік виконаних заходів (у форматі Excel згідно з додатком 2);

дефектні акти (акти технічного огляду тощо), фото або відеоматеріали наслідків пошкодження (за наявністю);

обґрунтування вартості матеріалів та обладнання (цінові пропозиції (прайси) виробників, результати публічної закупівлі тощо);

інформацію про вартість використаних матеріалів і обладнання, а саме повторного використання (б/в), не використаного нового, що знаходиться на складах компанії, гуманітарної допомоги, у вигляді накладних або довідок з бухгалтерського обліку (у форматі pdf);

відповідні акти виконаних робіт в електронній формі (у форматі pdf), а також електронний варіант інформаційної моделі програмного кошторисного комплексу;

перелік електротехнічного обладнання (із зазначенням об’єктів), отриманого та використаного як гуманітарна допомога станом на звітну дату та за звітний період (у форматі Excel згідно з додатком 3).


Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики                А.Огньов

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux