Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.10.2017

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 02.10.2017
Постанова
від 14 вересня 2017 р. № 1133
Київ
Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.09.2017                   № 1133

 

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про природні монополії»  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                             Д.Вовк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

14.09.2017 № 1133

 

ПРОЦЕДУРА

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), під час встановлення тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (далі – тарифи) для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення та є ліцензіатами НКРЕКП (далі – ліцензіати).

1.2. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

базовий рік – рік, що передує першому року регуляторного періоду;

встановлення тарифів – встановлення НКРЕКП в установленому законодавством порядку тарифів, що сформовані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1132 (далі – Порядок);

заява про встановлення тарифів – письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП про встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заява про наміри встановлення тарифів – письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП з метою повідомлення про наміри встановлення тарифів з відповідним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

коригування тарифів – встановлення НКРЕКП в установленому законодавством порядку тарифів, що сформовані відповідно до Порядку, на підставі показника скоригованого необхідного доходу.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та в Порядку.

1.3. Розрахунки тарифів виконуються ліцензіатом відповідно до вимог Порядку та подаються до НКРЕКП разом із заявою про встановлення тарифів як додатки.

1.4. Після розгляду поданих ліцензіатом документів, передбачених главами 2 або 4 цієї Процедури, аналізу результатів його фінансово-господарської діяльності, підготовки пропозицій відповідними структурними підрозділами НКРЕКП подані документи виносяться на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 № 2133.

 

2. Вимоги до оформлення, порядок та строки розгляду заяви про наміри встановлення тарифів

2.1. З метою інформування НКРЕКП про наміри встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про наміри встановлення тарифів (додаток 1) та документи, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) погодження відповідного органу місцевого самоврядування щодо застосування ліцензіатом тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання;

2) довгострокову інвестиційну програму відповідно до вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»; 

3) поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі – ІТНВПВ) відповідно до вимог Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839; 

4) копії інших документів, що подаються ліцензіатом до НКРЕКП в одному примірнику, разом із заявою про наміри встановлення тарифів у разі їх наявності на момент подання заяви про наміри встановлення тарифів:

звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України    від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня року 2013 року за № 522/23054;

рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

документи, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

На підставі заяви про наміри встановлення тарифів та документів, що додаються до неї, НКРЕКП не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати реєстрації заяви про наміри встановлення тарифів схвалює відповідний проект постанови з наступним її прийняттям в установленому законодавством порядку.

2.2. Заява про наміри встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.1 цієї глави документи подаються до НКРЕКП за 6 місяців до прогнозованої дати введення в дію тарифів.

2.3. У разі якщо заява про наміри встановлення тарифів та додані до неї документи не відповідають вимогам пункту 2.1 цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження такої заяви.

2.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів, необхідних для підтвердження намірів ліцензіата про встановлення тарифів, визначення параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, для цілей стимулюючого регулювання, та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про наміри встановлення тарифів та доданих до неї документів.

2.5. Розгляд заяви про наміри встановлення тарифів та доданих до неї документів призупиняється на строк, необхідний для аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів відповідно до пункту 2.4 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

 

3. Вимоги до оформлення, порядок та строки розгляду заяви про встановлення тарифів

3.1. Для встановлення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про встановлення тарифів (додаток 2) та документи, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифів, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ліцензіата та обґрунтування показників прогнозного необхідного доходу;

2) загальну характеристику ліцензіата з централізованого водопостачання та/або загальну характеристику ліцензіата з централізованого водовідведення (додаток 3);

3) план централізованого водопостачання та/або водовідведення, погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». План централізованого водопостачання та/або водовідведення заповнюється ліцензіатом на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 4);

4) розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання (додаток 5);

5) розрахунок прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення (додаток 6);

6) розрахунок неконтрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 7);

7) розрахунок контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 8);

8) розрахунок витрат на електроенергію, що споживається для технологічних потреб господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 9);

9) розрахунок амортизації (додаток 10);

10) розрахунок амортизації регуляторної бази активів централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 11);

11) розрахунок доходу на регуляторну базу активів централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 12),

12) розрахунок витрат на оплату праці, розрахунок витрат на ремонти;

13) розрахунок регуляторної бази активів централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 13);

14) зведену інформацію щодо довгострокової інвестиційної програми (додаток 14), що включає узагальнений план інвестицій за напрямами інвестування, джерела фінансування та очікувану економію ресурсів відповідно до довгострокової інвестиційної програми ліцензіата;

15) розрахунок тарифу на централізоване водопостачання на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 15);

16) розрахунок тарифу на централізоване водовідведення на весь регуляторний період з розбивкою за роками регуляторного періоду (додаток 16);

17) довгострокову інвестиційну програму, погоджену відповідним органом місцевого самоврядування, що подається на схвалення до НКРЕКП відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» після її відкритого обговорення (відкритого слухання);

18) протокол відкритого обговорення (відкритого обговорення) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866;

19) окреме положення (внутрішній документ) або розділ розпорядчого документа про облікову політику ліцензіата, в якому зазначені бази розподілу витрат загального призначення між видами господарської діяльності ліцензіата;

20) копію погоджених в установленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

21) копію постанови НКРЕКП про встановлення ІТНВПВ;

22) схеми та баланси водоспоживання:

оперативну схему системи централізованого водопостачання;

оперативну схему системи централізованого водовідведення, стічних і зливових вод із зазначенням типу водовідведення (загальносплавна, роздільна, напівроздільна), діаметрів мереж (з урахуванням внутрішньоквартальних та дворових мереж);

баланс води у схематичному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності та діаметрів мереж;

баланс стічних вод у схематичному вигляді із зазначенням обсягів, приладів обліку, протяжності та діаметрів мереж;

розрахунок обсягу дренажних та зливових вод.

До зазначених додатків ліцензіат додає необхідні розрахункові, аналітичні та підтверджуючі документи.

3.2. Якщо ліцензіат здійснює перехід до стимулюючого регулювання та не подавав деякі із зазначених у пункті 2.1 глави 2 цієї Процедури документи разом із заявою про наміри встановлення тарифів, він подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву про встановлення тарифів, документи відповідно до пункту 3.1 цієї глави та додатково копії таких документів в одному примірнику:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензія звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) документи, що підтверджують наміри ліцензіата залучити кошти для фінансування довгострокової інвестиційної програми.

3.3. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді за встановленою формою заяву про встановлення тарифів (додаток 2) та документи, що додаються до неї, в одному примірнику:

1) розрахунок коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості (додаток 17). Періодичність розрахунку показника коригування прогнозного необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення за окремими складовими визначається Порядком;

2) інформацію щодо якості провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 18);

3) розрахунок скоригованого необхідного доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, у тому числі за результатами досягнення цільових показників якості, та тарифів на централізоване водопостачання та/або водовідведення на принципах стимулюючого регулювання (додаток 19).

3.4. На запит НКРЕКП ліцензіат має надавати будь-які форми звітності, що подаються ліцензіатом до НКРЕКП, форми фінансової звітності, форми державних статистичних спостережень щодо діяльності підприємств № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» та № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства», форму № 2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», форму № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», письмові обґрунтування наданих документів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів, протягом 5 робочих днів від дати отримання запиту.

3.5. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованому вигляді, мають бути засвідчені підписом керівника (уповноваженої особи), а копії документів – завірені належним чином.

3.6. Усі вартісні показники в розрахунках мають бути наведені в тис. грн з округленням до двох знаків після коми, а тарифи – у грн/куб. м з округленням до двох знаків після коми.

3.7. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3.8. Ліцензіат залишає собі копії всіх поданих до НКРЕКП документів.

3.9. Заява про встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 3.1 і 3.2 цієї глави документи подаються до НКРЕКП за 5 місяців до прогнозованої дати введення в дію тарифів.

3.10. У випадку коригування тарифів заява про встановлення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 3.3 цієї глави документи подаються до НКРЕКП за 4 місяці до початку того року регуляторного періоду, у тарифах якого будуть враховані результати коригування.

3.11. У разі якщо заява про встановлення тарифів та додані документи не відповідають вимогам цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

3.12. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів.

3.13. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків, письмових обґрунтувань і підтверджуючих документів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.14. Розгляд заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів призупиняється на строк, необхідний для проведення аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих документів та проведення експертизи розрахунків і письмових обґрунтувань та підтверджуючих документів, передбачених пунктами 3.12 та 3.13 цієї глави, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

 

4. Зміна тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви про встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у главі 3 цієї Процедури, або НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в регуляторному періоді, а саме в таких випадках:

1) зміни суми обсягу реалізації централізованого водопостачання (водовідведення) та обсягу централізованого водопостачання (водовідведення) для здійснення інших видів господарської діяльності ліцензіата, урахованої при встановленні чинних тарифів на централізоване водопостачання (водовідведення) на принципах стимулюючого регулювання, більше ніж на 5 %;

2) зміни протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

3) зміни в установленому порядку довгострокової інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом встановлених цільових показників;

5) наявності перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

6) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні розрахунків тарифів.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення                                       А.Чумак

 

Додатки до Процедури див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 11.01.2018, № 6

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux