Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.07.2019

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 10.07.2019
Постанова
від 09 липня 2019 р. № 1381
Київ
Про затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

09.07.2019                    № 1381

 

Про затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Методику розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

09.07.2019 № 1381

 

Методика розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» з метою визначення механізму формування плати за надані оператором системи розподілу (далі – ОСР) послуги комерційного обліку електричної енергії на території здійснення його ліцензованої діяльності.

1.2. Плата за послуги комерційного обліку, що надаються ОСР на території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до цієї Методики.

1.3. Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО), та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ).

1.4. Права та обов’язки ОСР як постачальника послуг комерційного обліку визначаються відповідно до ККО.

1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

замовник – фізична або юридична особа, або фізична особа-підприємець, яка замовляє послуги комерційного обліку електричної енергії.

Інші терміни в цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ціни і ціноутворення», ККО, ПРРЕЕ, Кодексі системи розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310.

 

ІІ. Формування плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, надані ОСР

 

2.1. Джерелами фінансування витрат ОСР з надання послуг комерційного обліку електричної енергії замовникам цих послуг на території здійснення його ліцензованої діяльності, а також забезпечення виконання обов’язків щодо забезпечення обліку електричної енергії, покладених на ОСР, є плата за послуги комерційного обліку електричної енергії та тариф на послуги з розподілу електричної енергії.

2.2. За рахунок тарифу на послуги з розподілу електричної енергії та в межах відповідальності ОСР здійснюється:

1) виконання функцій, передбачених перехідними положеннями ККО;

2) гарантоване щодобове автоматизоване дистанційне зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання, які встановлені на  території здійснення ліцензованої діяльності ОСР у точках комерційного обліку (далі – ТКО), де ОСР є відповідальною стороною;

3) гарантоване щомісячне зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю дистанційного зчитування результатів вимірювання;

4) забезпечення приймання/отримання від споживачів даних з лічильників електричної енергії, які встановлені на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР у ТКО, де ОСР не є відповідальною стороною;

5) один раз на 6 місяців плановий контрольний огляд та зчитування даних з лічильників електричної енергії та один раз на 3 роки планова технічна перевірка засобів та схем комерційного обліку електричної енергії у всіх користувачів на  території здійснення ліцензованої діяльності ОСР відповідно до затверджених графіків;

6) встановлення, налаштування (у тому числі параметризація), заміна, модернізація та/або зміна місця встановлення належних ОСР засобів комерційного обліку електричної енергії за ініціативою ОСР;

7) заміна (за необхідності) на час проведення експертизи, періодичної повірки, обслуговування або ремонту встановленого засобу комерційного обліку електричної енергії в ТКО, де ОСР є відповідальною стороною, на інший, повірений та опломбований, з аналогічними технічними характеристиками;

8) адміністрування (у тому числі реєстрація та вилучення з реєстру) ТКО на  території здійснення ліцензованої діяльності ОСР;

9) періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), що є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку;

10) приведення стану належних ОСР засобів комерційного обліку електричної енергії у відповідність до вимог нормативних документів (у тому числі заміна несправних або пошкоджених засобів комерційного обліку, пломб, пломбувального матеріалу та індикаторів, відновлення стану комерційного обліку електричної енергії після його порушення не з вини споживача);

11) забезпечення належного технічного стану контактних з’єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих у вузлах обліку засобів вимірювальної техніки та вхідних вимикачів у індивідуальних споживачів;

12) первинна параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників (при першому їх встановленні або після проведення періодичної повірки, технічного обслуговування або ремонту) для індивідуальних побутових споживачів;

13) перевірка за ініціативою ОСР первинної параметризації придбаних споживачами багатозонних (багатотарифних) лічильників;

14) узгодження технічної документації замовників щодо улаштування засобів комерційного обліку електричної енергії;

15) участь у складі комісій замовника при введенні в експлуатацію засобів комерційного обліку.

2.3. За рахунок та за ініціативою замовників ОСР може надавати такі послуги, пов’язані із забезпеченням комерційного обліку електричної енергії:

1) установлення та/або заміна (у тому числі проєктування, розробка технічної документації, монтаж/демонтаж), технічне обслуговування, ремонт, повірка, контрольний огляд, експертиза, технічна перевірка функціонування (працездатності) та відновлення працездатності вузлів, засобів та автоматизованих систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, або їх складових (засобів вимірювальної техніки, вимикачів, роз’єднувачів та пристроїв захисного відключення, шаф обліку та захисних екранів тощо), перевірка схем підключення засобів комерційного обліку, дооблікових та післяоблікових електричних кіл, надійності підключення силових та інтерфейсних електричних кіл та перетяжка з’єднувальних контактів;

2) зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії, формування та передача даних комерційного обліку, звірка показів лічильників електричної енергії в ТКО, де замовник  є стороною, відповідальною за ТКО;

3) параметризація (програмування) та перевірка параметризації багатофункціональних лічильників електричної енергії (крім первинної параметризації багатофункціональних лічильників для індивідуальних побутових споживачів);

4) перенесення існуючих вузлів обліку електричної енергії або їх складових частин;

5) розділення обліку електричної енергії без зміни приєднаної (загальної) потужності;

6) пломбування/розпломбування вузла обліку та/або його облікових кіл;

7) приведення стану існуючого обліку на комерційній межі між ОСР та замовниками у відповідність до проєктних рішень.

2.4. Вартість послуг ОСР, пов’язаних із забезпеченням комерційного обліку електричної енергії, наведених у пункті 2.3 цієї глави, визначається згідно з пунктами 2.6 та 2.7 цієї глави (крім послуг з позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірки схеми вмикання), пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини та параметризації багатофункціонального лічильника електричної енергії, вартість яких визначається відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої постановою НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1618).

2.5. ОСР не має права вимагати від замовників відшкодування витрат на виконання робіт (надання послуг), які замовниками не замовлялися, фактично не виконувались (не надавалися) або повинні забезпечуватися за рахунок ОСР відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.6. Формування плати за послуги комерційного обліку (для кожного виду послуг комерційного обліку окремо) здійснюється на підставі обґрунтованих витрат ОСР для забезпечення комерційного обліку на території здійснення його ліцензованої діяльності та складається з:

1) операційних витрат для забезпечення діяльності з надання послуг комерційного обліку ОСР, у тому числі матеріальних витрат на провадження діяльності з надання послуг комерційного обліку ОСР (витрати на сировину та матеріали, витрати на паливо, витрати на ремонт тощо):

витрат на оплату праці;

відрахувань на соціальні заходи;

амортизації;

інших операційних витрат;

2) фінансових витрат при провадженні діяльності з надання послуг комерційного обліку ОСР;

3) розрахункового прибутку від провадження діяльності з надання послуг комерційного обліку ОСР.

2.7. Величина плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, які надає ОСР замовникам, може бути обмежена граничним розміром плати за ці послуги згідно з окремим рішенням НКРЕКП.

2.8. Витрати, які можуть бути віднесені до діяльності з надання послуг комерційного обліку, визначаються та відображаються згідно з Законом України «Про природні монополії», П(С)БО 16 «Витрати», Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розробленими АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, рішеннями ОСР щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання виробничої собівартості.

2.9. Перелік видів послуг комерційного обліку електричної енергії та розмір відповідної плати за послуги комерційного обліку (із зазначенням структури витрат на забезпечення ОСР послуг комерційного обліку електричної енергії) затверджується відповідним наказом ОСР та розміщується на його офіційному вебсайті. Крім того, зазначається перелік послуг комерційного обліку електричної енергії та періодичність їх виконання, які надаються ОСР за рахунок тарифних коштів на послуги з розподілу електричної енергії.

2.10. Розмір плати за надання ОСР послуг комерційного обліку може бути переглянутий за умови наявності об’єктивних чинників.

2.11. Копії наказів про затвердження розмірів плати за надання послуг комерційного обліку (із детальним розрахунком плати) надаються до НКРЕКП в 10-денний термін з дня їх прийняття.

 

Директор Департаменту із регулювання

відносин у сфері енергетики                                       А.Гудаченко

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 17.07.2019, № 134

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux