Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 18.08.2023
Постанова
від 15 серпня 2023 р. № 1503
Київ
Про застереження ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

15.08.2023 № 1503


Про застереження ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 серпня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 20 липня 2023 року № 319, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2023 року № 1249 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 15 червня 2023 року № 321, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40055521) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пунктів 1 та 8 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині складення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) станом на останнє число звітного періоду і подання її до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.2 у частині складення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) станом на останнє число звітного періоду і подання її до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині направлення ліцензіатом до НКРЕКП форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг,

пункту 2.3 у частині подання форми звітності до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 1 щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 2 щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня
2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 3 щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 4 щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, а саме:

пункту 2.1 (у редакції, що діяла до 21 лютого 2022 року) у частині подання форми звітності № 9 не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду,

пункту 2.1 у частині подання форми звітності № 9 не пізніше ніж через 30 днів після завершення звітного періоду;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 10 щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 11 щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 12 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), у частині складення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання станом на останнє число звітного періоду і подання її до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, а саме:

пункту 2.2 у частині складення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання станом на останнє число звітного періоду і подання її до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 2.4 у частині направлення звіту до НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата;

пунктів 1 та 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язку ліцензіатів подавати фінансову звітність до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата;

пункту 7.7 глави 7 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, згідно з яким електропостачальник щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку. Інформація надсилається до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, яким встановлено, що платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема пунктом 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»,

підпункт 7 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копії), інформації (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 30 у частині відкриття в установах одного з уповноважених банків поточних рахунків із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40055521) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.


Голова НКРЕКП                          Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux