Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.03.2023
Постанова
від 28 лютого 2023 р. № 371
Київ
Про застереження ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

28.02.2023 № 371


Про застереження ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 лютого 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 03 лютого 2023 року № 78, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, постанови від 17 січня 2023 року № 100 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ», та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 грудня 2022 року № 455, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39594527) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідно до якого електропостачальник зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року), а саме:

пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, яким встановлено, що форма направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, а саме:

пункту 2.2, яким встановлено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, яким встановлено, що форма подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), а саме:

пункту 2.2, яким встановлено, що форма звітності складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 2.4, яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», а саме:

пункту 2.2, яким встановлено, що форма звітності складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 2.4, яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках;

пункту 7.7 глави 7 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, яким встановлено, що електропостачальник щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), яким встановлено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, а саме:

пункту 2.1, яким встановлено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, відповідно до якого форма звітності № 2 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua у двох примірниках;

пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), відповідно до якого форма звітності № 3 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, а саме:

пункту 2.1, яким встановлено, що форму звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, відповідно до якого форма звітності № 3 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, а саме:

пункту 2.1, яким встановлено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, відповідно до якого форма звітності № 4 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, а саме:

пункту 2.1, відповідно до якого форму звітності № 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, відповідно до якого форма звітності № 11 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua;

пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), відповідно до якого форма звітності № 12 надсилається електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, а саме:

пункту 2.1 щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності № 12 до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3, відповідно до якого форма звітності № 12 надсилається електропостачальником до НКРЕКП в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua;

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме:

пункту 3.2.2 глави 3.2 розділу ІІІ, яким встановлено, що зміна або розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу у зв'язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при його укладенні, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України, цими Правилами та умовами договору,

підпунктів 1 та 2 пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V, якими встановлено, що постачальник електричної енергії зобов'язаний укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності з постачання електричної енергії, та виконувати умови таких договорів та здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням цих Правил,

пункту 7.1 розділу VIІ, відповідно до якого електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов'язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами,

пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу ІХ, відповідно до якого електропостачальник постійно має розміщувати на власному вебсайті інформацію щодо:

контактних даних кол-центрів електропостачальника та операторів системи розподілу, на території ліцензованої діяльності яких знаходяться споживачі електропостачальника;

прикладів-роз'яснень (детальний опис, інфографіка, відеороз'яснення) рахунка за електричну енергію, який отримують споживачі, із поясненням кожного елемента рахунка,

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу ІХ щодо обов`язку електропостачальника у рахунках за електричну енергію та/або на власному вебсайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема про:

значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання або обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби;

строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 7 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 13, яким визначено обов’язок ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів,

підпункт 14, відповідно до якого при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку,

підпункт 48 (у редакції, яка діяла до 25 лютого 2021 року) та підпункт 50 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39594527) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.


Голова НКРЕКП                    К.Ущаповський

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux