Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 07.09.2023
Постанова
від 05 вересня 2023 р. № 1626
Київ
Про застереження ПП «ДЕМЕТРА БІОЕНЕРГІЯ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

05.09.2023 № 1626


Про застереження ПП «ДЕМЕТРА БІОЕНЕРГІЯ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 вересня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 10 серпня 2023 року № 339, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 липня 2023 року № 368, установлено, що ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДЕМЕТРА БІОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 42027260) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

пунктів 1, 2 та 10 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, виконувати умови таких договорів та своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині подання до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.7 у частині забезпечення достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна),

пункту 2.10, згідно з яким усі показники форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних;

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, а саме:

пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) у частині подання до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.7 у частині забезпечення достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна),

пункту 2.10 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року), згідно з яким усі показники форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 1В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), у частині подання форми звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, у частині подання форми звітності № 4 В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі - Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), а саме:

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 7 у частині сплати внесків на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним, та подання до структурного підрозділу НКРЕКП на території звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, згідно з яким СВБ зобов'язана, зокрема нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої групи СВБ, та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку;

пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» у частині подання до НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою, інформації згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної, а саме:

підпункт 2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 4 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 5 у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством,

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 33 у частині своєчасної та в повному обсязі сплати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


Застерегти ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕМЕТРА БІОЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 42027260) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.


Голова НКРЕКП                     Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux