Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.02.2023
Постанова
від 21 лютого 2023 р. № 326
Київ
Про застереження КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

21.02.2023 № 326


Про застереження КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу


Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 лютого 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 23 січня 2023 року № 47, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, на підставі постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 48 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 13 грудня 2022 року № 437, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 36123019) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 21 грудня 2021 року), яким встановлено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким встановлено, що форма звітності № 5-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким встановлено, що форма звітності № 7-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року), яким встановлено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), а саме:

пункту 2.2 глави 2, яким встановлено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 2.4 глави 2, яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, а також до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року)  у частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» та до 05 березня, наступного за звітним року, – копії річної фінансової звітності № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», № 3 «Звіт про рух грошових коштів» та № 4 «Звіт про власний капітал» та примітки до фінансової звітності;

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП фінансову звітність виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua;

пункту 6.5 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), яким встановлено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного місяця;

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 5 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» щодо обов’язку ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу,

підпункт 6 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 7 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 36123019) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.


Голова НКРЕКП                       К.Ущаповський

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux