Портал в режимі тестування та наповнення
Меню

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.06.2021

Дата оновлення: 23.05.2022

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.06.2021
Постанова
від 25 червня 2021 р. № 1054
Київ
Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766

(Постанова втратила чинність на підставі

постанови НКРЕКП від 26.04.2022 № 413)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

25.06.2021                    № 1054

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Пункти 1 – 7 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 766 «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» замінити новими вісьмома пунктами такого змісту:

«1. Електропостачальникам, що виконують функції постачальників універсальних послуг:

1) організувати роботу пересувних пунктів прийому платежів від споживачів у населених пунктах, з якими зупинені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

2) провести відповідну роз’яснювальну роботу для всіх категорій споживачів на своїх вебсайтах, сторінках ліцензіатів у соціальних мережах, у засобах масової інформації щодо можливості здійснення оплати в пересувних пунктах прийому платежів, здійснення оплати онлайн та необхідності передачі показників засобів обліку всіма способами, передбаченими операторами систем розподілу та електропостачальниками.

2. Споживачам вживати вичерпних заходів з оплати електричної енергії та інших послуг, отриманих на ринку електричної енергії відповідно до договорів. У разі технічної чи економічної неможливості здійснення оплати, яка виникла у зв’язку із дією карантину та обмежувальних заходів, повідомляти (з наданням відповідного обґрунтування) про це постачальника та, з метою попередження негайного відключення, після закінчення періоду дії карантину ініціювати укладення графіка погашення заборгованості відповідно до пункту 4.24 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312.

3. До 12.00 12 та 22 числа кожного розрахункового місяця, а також 2 числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем, електропостачальники (крім постачальника «останньої надії») надають операторам систем підписану кваліфікованим електронним підписом інформацію (за формою, розробленою адміністратором комерційного обліку) щодо сумарних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальником для площадок вимірювання групи «а» та «б» за попередню декаду на ринку «на добу наперед» (далі – РДН), внутрішньодобовому ринку (далі – ВДР) та за двосторонніми договорами (далі – ДД) за місцем провадження господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії відповідного оператора системи.

З 01 квітня 2020 року добовий погодинний графік для площадок вимірювань групи «б» електропостачальників (крім постачальника «останньої надії») розраховується операторами систем для кожного електропостачальника на підставі залишкового графіка  та частки електропостачальника, визначеної із застосуванням щодекадних фактичних обсягів купівлі електричної енергії електропостачальниками на РДН, ВДР та за ДД для відповідних площадок вимірювань групи «б» за місцем провадження господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії оператора системи. Для розрахунків упродовж першої декади розрахункового місяця використовуються дані щодо фактичних обсягів купівлі електричної енергії за другу декаду місяця, що передує розрахунковому місяцю, упродовж другої декади розрахункового місяця – дані за третю декаду місяця, що передує розрахунковому місяцю, а впродовж третьої декади розрахункового місяця – дані за першу декаду розрахункового місяця відповідно.

4. Оператору ринку не допускати до торгів на ВДР заявки учасників ринку, складені відповідно до підпункту 2 пункту 2.1 та пунктів 2.3, 2.4 Вимог до складання заявок на торги, що є додатком 4 до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308.

5. Учасникам РДН і ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціни на електричну енергію не вище ціни, визначеної оператором ринку, що дорівнює:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) добутку максимального значення із середніх фактичних оптових ринкових цін на електричну енергію в години (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) мінімального навантаження (у період end-start) за останні три календарні місяці до дати початку роботи РДН та ВДР (березень – травень 2019 року) та фактичних місячних значень індексу цін виробників промислової продукції (далі – ІЦВ) за липень 2019 року – травень 2021 року;

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) добутку максимального значення із середніх фактичних оптових ринкових цін на електричну енергію в години (з 07:00 до 23:00) максимального навантаження (у період start-end) за останні три календарні місяці до дати початку роботи РДН та ВДР (березень – травень 2019 року) та фактичних місячних значень ІЦВ за липень 2019 року – травень 2021 року.

Оператору ринку для розрахунку використовувати ІЦВ, опубліковані на офіційному вебсайті Державної служби статистики України www.ukrstat.gov.ua.

У разі зазначення учасником РДН і ВДР у заявці ціни, що перевищує таку ціну для відповідного періоду доби, така заявка відхиляється.

6. Учасникам РДН і ВДР до 01 жовтня 2021 року у своїх заявках на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціну на електричну енергію не менше від значення 100,5 % від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання. Якщо така ціна перевищує ціну, визначену оператором ринку відповідно до пункту 5 цієї постанови для відповідного розрахункового періоду, то учасникам РДН і ВДР у своїх заявках на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціну на електричну енергію на рівні ціни, визначеної оператором ринку відповідно до пункту 5 цієї постанови для відповідного розрахункового періоду.

У разі зазначення учасником РДН і ВДР у своїй заявці на торги на ВДР у торговій зоні «ОЕС України» ціни, що менше такої ціни для відповідного розрахункового періоду, така заявка відхиляється.

7. Учасники ринку, крім виробників та гарантованого покупця, при здійсненні операцій з купівлі та продажу електричної енергії за ДД, на РДН та імпорту/експорту електричної енергії мають уникати операцій, за результатами яких формується від’ємна сальдована величина за розрахунковий період у торговій зоні «ОЕС України».

Від’ємна сальдована величина – це різниця між сумарним обсягом купівлі електричної енергії учасником ринку за ДД, купівлі електричної енергії на РДН та імпорту електричної енергії та сумарним обсягом продажу електричної енергії учасником ринку за ДД, продажу електричної енергії на РДН та експорту електричної енергії за кожний розрахунковий період.

У випадку порушення учасниками ринку, крім виробників та гарантованого покупця, вимоги абзацу першого цього пункту в торговій зоні «ОЕС України» вперше за календарний місяць на величину більше ніж 1 МВт·год у будь-якому розрахунковому періоді Адміністратор розрахунків не пізніше другого робочого дня після виявлення порушення такої вимоги повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку і відхиляє повідомлення про реєстрацію ДД у торговій зоні «ОЕС України», термін реєстрації яких не минув, протягом наступних 7 календарних днів з дня виявлення порушення. Одночасно Адміністратор розрахунків повідомляє ОР про те, що протягом наступних 7 календарних днів у торговій зоні «ОЕС України» максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН і ВДР такого учасника ринку складає 0 МВт·год.

У випадку виявлення у учасника ринку другого порушення вимоги абзацу першого цього пункту протягом календарного місяця Адміністратор розрахунків повідомляє про це Регулятора та відповідного учасника ринку і відхиляє повідомлення про реєстрацію ДД у торговій зоні «ОЕС України», термін реєстрації яких не минув, протягом наступних 30 календарних днів з дня виявлення порушення. Одночасно Адміністратор розрахунків повідомляє ОР про те, що протягом наступних 30 календарних днів у торговій зоні «ОЕС України» максимальний обсяг продажу електричної енергії на РДН і ВДР такого учасника ринку складає 0 МВт·год.

У разі якщо від’ємна сальдована величина сформувалась у торговій зоні «ОЕС України» за розрахунковий період, у якому на РДН заявлений обсяг продажу без урахування блочних заявок був меншим за заявлений обсяг купівлі без урахування блочних заявок і ціна сформувалася на рівні, визначеному оператором ринку відповідно до пункту 5 цієї постанови, Адміністратор розрахунків не вживає заходів, передбачених третім та четвертим абзацами цього пункту. У випадку виявлення такого розрахункового періоду в торговій зоні «ОЕС України» Адміністратор розрахунків спільно з оператором ринку проводить аналіз ситуації, яка стала причиною формування від’ємної сальдованої величини, та повідомляє про це Регулятора.

Для кожного учасника ринку, крім виробників та гарантованого покупця, обсяг максимального продажу у торговій зоні «ОЕС України» на РДН і ВДР вираховується як різниця між обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на купівлю, та обсягами, зареєстрованими станом на 10:00 годину за один день до торгового дня (Д-1) ДД на продаж.

Установити, що реєстраційні дані щодо ДД, які подаються оператору системи передачі (далі – ОСП) учасниками ринку, можуть бути змінені або відкликані учасниками ринку до 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1). ОСП після 10:00 години за один день до торгового дня (Д-1) припиняє реєстрацію ДД на день Д.

8. Виставлення рахунків за небаланси електричної енергії та балансуючу електричну енергію здійснюється щодекадно протягом місяця або відповідно до окремого рішення ОСП. ОСП формує рішення щодо позапланового виставлення рахунків за небаланси електричної енергії у разі виникнення у сторони, відповідальної за баланс, небалансу електричної енергії, що перевищує 15 % від визначених ОСП обсягів небалансів.».

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux