Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 15.04.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 15.04.2021
Постанова
від 14 квітня 2021 р. № 669
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

14.04.2021         № 669

 

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 14 квітня 2021 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ»), код ЄДРПОУ 35715626, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 31 березня 2021 року, та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 (далі – Порядок), підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Пунктом 1.5 глави 1 Ліцензійних умов встановлено, що здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

Згідно з пунктом 1.6 глави 1 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта – інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до цих Ліцензійних умов;

схеми приєднання об’єктів електроенергетики здобувача ліцензії до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії;

засвідчену керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копію документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації, виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності, або копію документа, що підтверджує право власності на заявлений об’єкт електроенергетики.

Згідно з наданою ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» Відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на даховій сонячній електростанції за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Зелена, 41, у складі модулів CHSM60M-HC у кількості 226 шт., інверторів FRONIUS SYMO 20.0-3-M – 2 шт. та FRONIUS ECO 25.0-3-S – 1 шт.

На підтвердження наявності у ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження у місцях провадження господарської діяльності здобувачем ліцензії, зокрема, надано копію договору купівлі-продажу товару від 23 грудня 2019 року № 201919 (далі – Договір), укладеного між ТОВ «БЛУСАН СОЛАР ЕНЕРДЖІ ТЕХ УКРАЇНА» (Продавець) та ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» (Покупець). Згідно з пунктом 3.1 Договору, викладеного в редакції додаткової угоди від 29 січня 2020 року № 1 до Договору, перелік товарів, їх ціна та кількість, які придбаваються в рамках Договору, визначаються в Специфікаціях, які є невід’ємною частиною Договору.

Відповідно до пункту 2.2 Договору передача Товару у власність Покупцеві оформлюється Сторонами шляхом підписання видаткових накладних, які підписуються обома Сторонами у момент передачі-приймання Товару.

При цьому копій специфікацій та видаткових накладних до договору купівлі-продажу товару від 23 грудня 2019 року № 201919 здобувачем ліцензії не надано.

Надані ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» копії специфікації від 22 січня 2020 року № 1 до договору поставки № 231219 та видаткових накладних від 27 грудня 2019 року № 71 та від 24 березня 2020 року № 8 на складені в модуль сонячні елементи CHSM60M-HC у кількості 226 шт., інвертори FRONIUS SYMO 20/0-3-M у кількості 2 шт. та FRONIUS ECO 25.03-S у кількості 1 шт., оформлені згідно з договором від 23 грудня 2019 року № 231219 та договором від 20 січня 2020 року № 4 відповідно.

Разом з цим, копій договорів від 23 грудня 2019 року № 231219 та від 20 січня 2020 року № 4 здобувачем ліцензії не надано.

Ураховуючи зазначене, здобувачем ліцензії не підтверджено наявність на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження у місцях провадження господарської діяльності.

Крім цього, надана здобувачем ліцензії Відомість не містить інформації щодо інвентарних номерів модулів та інверторів, а також встановленої потужності інверторів.

Також надані здобувачем ліцензії:

заява про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії складена не за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов;

копія однолінійної схеми електропостачання споживача ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» належним чином не засвідчена.

Здобувачем ліцензії не надано засвідчених копій сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання або інших документів, що підтверджують установлену потужність інверторів FRONIUS SYMO 20.0-3-M та FRONIUS ECO 25.0-3-S.

Також звертаємо увагу, що відповідно до сертифіката від 21 січня 2021 року серії ДЦ № 122210120179, яким засвідчується відповідність закінченого будівництвом об’єкта (далі – сертифікат) – дахової сонячної електростанції по вул. Зелена, 41 в м. Бахмут Донецької області, потужність електричної станції становить 70 кВт, що не відповідає загальній номінальній потужності електричної станції за модулями (76,84 кВт) чи інверторами (65 кВт).

Ураховуючи вищевикладене, здобувач ліцензії ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.5 та 1.6 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до абзацу другого підпункту 5 пункту 4.2 глави 4 Порядку у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії.

Таким чином, якщо ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;

уточнену відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов, із зазначенням у ній всієї необхідної інформації;

заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов;

належним чином засвідчену копію однолінійної схеми електропостачання споживача ТОВ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ»;

належним чином засвідчені копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання або інших документів, що підтверджують установлену потужність інверторів FRONIUS SYMO 20.0-3-M та FRONIUS ECO 25.0-3-S;

пояснення та додані до них документи про причини невідповідності інформації, зазначеної в сертифікаті та Відомості, щодо встановленої потужності електричної станції.

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 35715626) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux