Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.05.2019
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.05.2019
Постанова
від 28 травня 2019 р. № 832
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ПРАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.05.2019                    832

 

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ПРАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 28 травня 2019 року розглянула заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» (далі – ПРАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР»), код ЄДРПОУ 24426809, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 16 травня 2019 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Пунктом 1.5 Ліцензійних умов визначено, що здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 1.6 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії сторінок технічних паспортів електрогенеруючого обладнання, що підтверджують установлену потужність заявленого електрогенеруючого обладнання (у разі відсутності технічного паспорта – інші документи, що підтверджують його технічні характеристики);

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов).

Згідно з наданою ПРАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» копією Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на когенераційній станції внутрішньогосподарського комплексу по виробництву біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, 1 черга, 2 черга (Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 5) у складі:

4 когенераційних модулів J 320 GS-C25 – 4 шт. × 1053 кВт = 4212 кВт;

1 когенераційної установки J 420 GS-B.L – 1 шт. × 1480 кВт = 1480 кВт.

На підтвердження наявності у ПРАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії здобувачем ліцензії, зокрема, надано копії:

1) договору оренди обладнання від 29 березня 2013 року № 0983-Г, укладеного між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (Орендодавець) та ПРАТ «Оріль-Лідер» (Орендар), згідно з умовами якого Орендодавець передав, а Орендар прийняв 4 когенераційні модулі JMC-320 GS-B.L;

2) договору купівлі-продажу від 20 листопада 2014 року № 3135-Г (далі – Договір), укладеного між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (Продавець) та ПРАТ «Оріль-Лідер» (Покупець).

Пунктом 1.1 Договору визначено, що Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар в асортименті, кількості та по ціні, що вказані в специфікації, а Покупець зобов’язується прийняти Товар і сплатити його вартість у порядку і на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до пункту 2.2 Договору приймання-передача Товару здійснюється уповноваженими представниками сторін на складі Покупця шляхом підписання акта приймання-передачі Товару, який є невід’ємною частиною цього Договору.

При цьому копій специфікації та акта приймання-передачі обладнання до договору купівлі-продажу від 20 листопада 2014 року № 3135-Г ПРАТ «Оріль-Лідер» не надано.

Таким чином, здобувачем ліцензії не підтверджено наявність на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, зокрема, когенераційної установки-контейнера JMC-420 GS-B.L, а також встановлено невідповідність щодо найменування та типу електрогенеруючого обладнання, прийнятого згідно з договором оренди обладнання від 29 березня 2013 року № 0983-Г, та обладнання, зазначеного у Відомості;

3) витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09 жовтня 2014 року № 27881267, відповідно до якого ПРАТ «Оріль-Лідер» є власником внутрігосподарського комплексу з виробництва біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження, з переробкою органічної частини відходів, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, буд. 5, зокрема, що складається з когенераційної станції КГЕС.

Отже, має місце розбіжність у назві об’єкта електроенергетики, зазначеній у Відомості, з інформацією, зазначеною у витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09 жовтня 2014 року № 27881267.

Заява та додані до неї копії документів, подані здобувачем ліцензії на отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, підписані та засвідчені, відповідно, директором Волковим Русланом Дмитровичем.

При цьому відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПРАТ «Оріль-Лідер» є Писарєв Максим Елеонорійович, підписантом – Волков Руслан Дмитрович.

Також здобувачем ліцензії не дотримано форми заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, наведеної в додатку 1 до Ліцензійних умов.

Таким чином, ПРАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» не відповідає вимогам пунктів 1.2, 1.5 та 1.6 Ліцензійних умов.

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Отже, якщо ПРАТ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов; оригінал Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 2 до Ліцензійних умов; копії документів, що підтверджують наявність на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, зокрема когенераційної установки-контейнера JMC-420 GS-B.L, та усунути виявлені НКРЕКП розбіжності в документах.

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 24426809) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux