Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.12.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.12.2020
Постанова
від 02 грудня 2020 р. № 2277
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ "ЗЕМ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

02.12.2020         № 2277

 

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ «ЗЕМ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 02 грудня 2020 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМ» (далі – ТОВ «ЗЕМ», Товариство), код ЄДРПОУ 24764280, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії від 05 листопада 2020 року та додані до неї документи та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, зокрема є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – Відомість), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється надходження та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)) та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище) (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється надходження та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

На підтвердження права власності на заявлені засоби провадження господарської діяльності, зазначені здобувачем ліцензії у Відомості, ТОВ «ЗЕМ» було надано електронні копії документів на електронному носії.

При цьому інформація, надана на електронному носії, щодо підтвердження законних підстав перебування заявлених засобів у власності ТОВ «ЗЕМ» не в повній мірі відповідає інформації, зазначеній ТОВ «ЗЕМ» у 4 графі Відомості «Документ, що підтверджує право власності, господарського відання (щодо державного або комунального майна) або управління об’єктами системи розподілу електричної енергії)».

Крім того, проаналізувавши надані документи, НКРЕКП встановлено, що:

1) здобувачем ліцензії на підтвердження права власності надано копії інвентарних карток та актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, якими не підтверджуються правові підстави знаходження у власності ТОВ «ЗЕМ» електромереж, зокрема:

КЛ - 10 кВ ТП - 1248 – ТП - 1203 (640 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1529 – ТП - 1248 (1300 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1529 – ОП. № 100а (105а) (2044 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1208 – ТП - 1057 (11510 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1265 – ТП - 1009 (1930 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 101 – ТП - 1271 (306 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1271 – ТП - 1243 (680 м),

КЛ - 0,4 кВ ТП - 1259 − Ф. 0,4 кВ (175 м);

2) здобувачем ліцензії не надано в повному обсязі документів на підтвердження право власності (а саме копій договорів, відповідно до яких були прийняті будівельні роботи, у т. ч. щодо прокладання кабелів до 35 кВ),  зокрема, на:

КЛ2 - 10 кВ ТП - 1204 – ТП - 1206 (700 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1266 – ТП - 1204 (250 м),

КЛ - 10 кВ ТП - 1203 – ТП - 1266 (400 м);

3) електричні мережі прийняті ТОВ «ЗЕМ» за актом приймання-передачі від 24 квітня 2003 року до договору від 24 квітня 2003 року № 01/03 не відповідають предмету договору (щодо КЛ1 - 10 кВ ТП - 1258 – ТП – 1212 (320 м), КЛ2 - 10 кВ ТП - 1258 – ТП - 1212 (325 м);

4) Товариством не підтверджено право власності на ТП - 1735 як на об’єкт нерухомості.

Таким чином, ТОВ «ЗЕМ» не підтверджено в повному обсязі право власності на заявлені у Відомості засоби провадження.

Також слід зазначити, що наданий ТОВ «ЗЕМ» розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії не відповідає вимогам Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1175 (далі – Порядок), а саме:

абзацу першому пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання заяви та документів в електронній формі;

підпункту 6 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання розрахунку прибутку від здійснення ліцензованої діяльності на прогнозний рік (за умови наявності такої пропозиції);

підпункту 9 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання розрахунку цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 25 до цього Порядку);

підпункту 10 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання розрахунку коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з розподілу електричної енергії за базовий рік (у друкованій та електронній формах);

підпункту 11 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині відповідності форми розрахунку кількості умовних одиниць енергетичного обладнання на 1 та 2 класах напруги енергії, наведеної в додатку 28 до цього Порядку;

підпункту 13 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання розрахунку витрат на оплату праці на прогнозний рік;

підпункту 15 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання копії фінансової звітності за останній звітний період;

підпункту 16 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання копії порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження (при першому встановленні тарифів після отримання ліцензії та/або на вимогу НКРЕКП);

підпункту 17 пункту 7.1 глави 7 Порядку в частині надання звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік;

пункту 7.12. глави 7 Порядку, згідно з яким для встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії серед прогнозного року заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 75 днів до запропонованої ліцензіатом дати набуття ними чинності (враховуючи те, що заява та документи на встановлення тарифу на 2020 рік подані 05 листопада 2020 року, Товариством необхідно здійснювати розрахунок тарифів на 2021 рік).

Якщо ТОВ «ЗЕМ» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

уточнені відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії;

електронні копії документів на електронному носії, що в повному обсязі підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) здобувача ліцензії заявлених засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище) (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

З огляду на викладене та відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМ» (код ЄДРПОУ 24764280) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв'язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux