Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.02.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 25.02.2021
Постанова
від 24 лютого 2021 р. № 314
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ "ЗЕМ

 

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
24.02.2021        № 314


Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ «ЗЕМ»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 24 лютого 2021 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМ» (далі – ТОВ «ЗЕМ», Товариство), код ЄДРПОУ 24764280, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії від 25 січня 2021 року та додані до неї документи та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, зокрема, є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон):

виробник електричної енергії – суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії;

електрична енергія – енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики і є товаром, призначеним для купівлі-продажу;

оператор системи розподілу – юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;

розподіл електричної енергії – транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії.

Згідно з поданими ТОВ «ЗЕМ» документами Товариство не приєднане до електроустановок оператора системи передачі та має єдине приєднання до електроустановки виробника електричної енергії – сонячної електростанції, потужність якої в сотні разів менша за потужність електроустановок споживачів, що не є достатнім для забезпечення електричною енергією споживачів, які приєднані до електричних мереж ТОВ «ЗЕМ». У такому разі для забезпечення безперебійного та надійного постачання електричної енергії виникає необхідність у транспортуванні електричної енергії від мереж суміжного ліцензіата (АТ «ДТЕК Одеські електромережі»), що не передбачено вимогами чинного законодавства. У зв’язку з зазначеним та оскільки основним споживачем відповідно до статті 49 Закону вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу. ТОВ «ЗЕМ» є основним споживачем, а АТ «ДТЕК Одеські електромережі» – оператором системи розподілу, який використовує ці мережі для транспортування електричної енергії своїм споживачам.

Також слід відмітити, що єдиним виробником електричної енергії, до якого приєднані електроустановки ТОВ «ЗЕМ», є ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЗАК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ (далі – ФОП КОЗАК В. М.), якому було видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії згідно з постановою НКРЕКП від 10 червня 2020 року № 1099.

Відповідно до поданих документів ФОП КОЗАК В. М. мав намір здійснювати продаж електричної енергії, виробленої на даховій сонячній (фотовольтаїчній) електричній станції (І черга) встановленою потужністю 10 кВт, яка розміщена за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт Затока, бульвар Золотий беріг, 73, за «зеленим» тарифом.

Разом з цим, ФОП КОЗАК В. М. не звертався до НКРЕКП із заявою та документами щодо встановлення «зеленого» тарифу.

Крім цього, відповідно до інформації, наданої АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», зазначена дахова  сонячна (фотовольтаїчна) електрична станція встановлена на даху бази відпочинку «Черемшина» (Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока, «Черемшина» база відпочинку (курортний район «Лиманський»)), яка належить ФОП КОЗАК В. М.

Водночас, в АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відсутня інформація щодо встановлення на цій базі відпочинку комерційного обліку з метою визначення обсягу виробленої електричної енергії генеруючими установками, а ФОП КОЗАК В. М. як виробник електричної енергії не звертався до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з метою укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 1.3.2 Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, для виробників електричної енергії обов’язковою умовою участі на ринку електричної енергії є укладення договору про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи передачі, що є договором приєднання. Учасники ринку укладають договір про врегулювання небалансів електричної енергії шляхом приєднання до договору.

Також відповідно до пунктів 11.1.1 та 11.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації встановленою потужністю до 20 МВт, приєднаних до системи розподілу електричної енергії, мають право здійснювати продаж цієї електричної енергії на роздрібному ринку споживачам у порядку, встановленому цими Правилами. Виробники, що мають намір продавати споживачам на роздрібному ринку електричну енергію, вироблену на об'єктах розподіленої генерації, зобов'язані отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Разом з цим ФОП КОЗАК В. М. ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу не отримував та не укладав договір про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи передачі, що підтверджується відсутністю інформації про такого виробника в Реєстрі учасників ринку, розміщеному на офіційному вебсайті оператора системи передачі за адресою: https://ua.energy/uchasnikam_rinku/reyestratsiya-uchasnykiv-rynku/reyestr-uchasnykiv-rynku/.

Таким чином, на сьогодні ФОП КОЗАК В. М. не провадить діяльність з виробництва електричної енергії з метою її продажу, а отже, заявлені електроустановки ТОВ «ЗЕМ» не можуть вважатися системою розподілу електричної енергії.

При цьому згідно з підпунктом 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), ліцензіат повинен провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП), де місце провадження господарської діяльності – територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (пункт 1.3 Ліцензійних умов).

Слід відмітити, що відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» господарська діяльність з розподілу електричної енергії відноситься до сфери діяльності суб’єктів природних монополій. Одними з основних причин віднесення діяльності з розподілу електричної енергії до сфери діяльності суб’єктів природних монополій є технологічні особливості зазначеної діяльності, які пов’язані зі значними капітальними вкладеннями. При цьому зниження середніх витрат можливе за великих обсягів продукції.

Також задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва, а послуги, що надаються суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з розподілу електричної енергії, не можуть бути замінені у споживанні іншими послугами.

При цьому згідно зі статтею 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» одним з основних завдань НКРЕКП є забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами.

Згідно із наданим ТОВ «ЗЕМ» розрахунком тарифу на розподіл електричної енергії Товариством пропонується встановити тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 2 класу напруги на рівні 840,54 грн/МВт·год.

При цьому в наданій до розрахунку тарифу на розподіл електричної енергії ТОВ «ЗЕМ» пояснювальній записці відсутні пояснення щодо розрахунків окремих статей витрат на послуги з розподілу електричної енергії. Зокрема в наданому Розрахунку загальних витрат (необхідного доходу) ліцензіата на здійснення діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 21 до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1175 (далі – Порядок № 1175)), розрахунок статті витрат «витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл» неможливо перевірити, оскільки економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електричної енергії на розподіл (додаток 16 до Порядку № 1175) зазначені ТОВ «ЗЕМ» на нульовому рівні.

Звертаємо увагу, що на території Одеської області, де планує здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії ТОВ «ЗЕМ», на сьогодні провадить господарську діяльність з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

При цьому для АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» станом на 31 грудня 2020 року (до переходу на стимулююче регулювання) тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 2 класу напруги становив 692,46 грн/МВт·год.

Отже,  тариф ТОВ «ЗЕМ» на послуги з розподілу електричної енергії для 2 класу напруги на 21,4 % більше за тариф на послуги з розподілу електричної енергії для 2 класу, встановлений для АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до переходу на стимулююче регулювання.

У зв’язку з цим відсутня економічна доцільність у діяльності ТОВ «ЗЕМ» як ліцензіата з розподілу електричної енергії, оскільки у подальшому, при переході на стимулююче регулювання, в нього будуть суттєво більші тарифи на послуги з розподілу, ніж у ліцензіата, який є власником найбільшої (за кількістю умовних одиниць енергетичного обладнання) системи розподілу електричної енергії на території Одеської області – АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», через незначні обсяги розподілу електричної енергії, що створить нерівні умови для непобутових споживачів та збільшення навантаження на постачальників універсальних послуг для побутових споживачів, що є неприпустимим.

З огляду на зазначене, провадження ліцензованої діяльності ТОВ «ЗЕМ» не відповідатиме підпункту 3 Ліцензійних умов, яким встановлено, що ліцензіат повинен здійснювати ліцензовану діяльність за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, та підпункту 15 пункту 2.2 Ліцензійних умов, яким встановлено, що ліцензіат повинен здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої вартості послуг з розподілу електричної енергії.

Якщо ТОВ «ЗЕМ» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

З огляду на викладене, відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМ» (код ЄДРПОУ 24764280) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв'язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux