Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.11.2018
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 26.11.2018
Постанова
від 23 листопада 2018 р. № 1482
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.11.2018         № 1482

 

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 23 листопада 2018 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»), код  ЄДРПОУ 39104114, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 12 листопада 2018 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)) та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище) (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

Здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії було, зокрема, надано копії  актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – ДП «НЕК «Укренерго») (ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця»), Товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» (далі – ТОВ «ЛЕО»), Акціонерним товариством «Харківобленерго», Публічним акціонерним товариством «ДТЕК Донецькобленерго», Державним підприємством «Регіональні електричні мережі» (ліцензіатами з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), відповідно до положень яких зазначені акти сторони підписали, керуючись вимогами Правил користування електричною енергією.

Слід відмітити, що відповідно до Правил користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ), затверджених  постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, які були чинними на період складення актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності та вирішення питань права власності на рухоме та нерухоме майно в судовому порядку:

електропередавальна організація – суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;

основний споживач – споживач електричної енергії або власник електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми технологічними електричними мережами субспоживачам та/або електропередавальній організації;

споживач електричної енергії – юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Відповідно до пунктів 1.2 та 2.1 ПКЕЕ межа балансової належності – точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

При цьому відповідно до наявної в НКРЕКП інформації, ТОВ «Луганськобленерго» не провадило господарську діяльність з передачі магістральними та міждержавними електромережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії.

Згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 вересня 2017 року № К/800/20078/17 у справі № 812/1271/15 за ТОВ «Луганськобленерго» визнано право власності на майно, внесене ТОВ «ЛЕО» в статутний фонд товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства від 18 грудня 2014 року згідно з актом приймання-передачі. Після отримання ТОВ «Луганськобленерго» від ТОВ «ЛЕО» як внесок до статутного капіталу за актом приймання-передачі майна в статутний капітал від 26 грудня 2014 року ТОВ «Луганськобленерго» укладено з ТОВ «ЛЕО» договір оренди № Л-01-14 від 26 грудня 2014 року та додаткову угоду до договору оренди № Л-01-14 від 26 грудня 2014 року, за якими ТОВ «Луганськобленерго» передає, а ТОВ «ЛЕО» приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Таким чином, ТОВ «Луганськобленерго» не є електропередавальною організацією, електропостачальником або основним споживачем, а отже, не було стороною складення актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ліцензіатами з передачі, розподілу та виробництва електричної енергії.

Зазначені акти мало підписувати саме ТОВ «ЛЕО», якому було передано в оренду електричні мережі та яке провадило ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Крім того, деякі надані копії актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності (зокрема з ДП «НЕК «Укренего», ПАТ «Укрзалізниця», Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Східенерго») містять межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності зі споживачами ТОВ «Луганськобленерго» (за певними актами без зазначення меж балансової належності ПАТ «Луганськобленерго») або споживачами інших постачальників за регульованим тарифом (наприклад ТОВ «ПЗС», ЗАТ «ЛИНІК», Рубіжанський  казенний хімзавод «Заря», ТОВ «Продмашстрой» тощо), проте не містять підписів цих споживачів електричної енергії, що не відповідає вимогам ПКЕЕ.

Також підписантом актів між ТОВ «Луганськобленерго» та ТОВ «ЛЕО» є ПАТ «Луганське енергетичне об’єднання», яке не є ліцензіатом з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктом господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів.

Крім того, за наявною в НКРЕКП інформацією на території Луганської області Свердловського району Медвежанської с/ради та Краснодонського району Верхньошевирівської с/ради провадить господарську діяльність з виробництва електричної енергії  ТОВ «Вітряний парк Краснодонський».

Разом з тим ТОВ «Луганськобленерго» не надано копій актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ТОВ «Вітряний парк Краснодонський».

Також звертаємо увагу, що ПКЕЕ втратили чинність з 11 червня 2018 року на підставі постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Відповідно до пункту 1.2.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – Правила), затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, у разі використання оператором системи розподілу технологічних електричних мереж власника мереж, який не виконує функцій оператора системи розподілу згідно з умовами ліцензії або законодавством, для забезпечення транспортування електричної енергії електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу відносини між власником цих мереж та оператором системи розподілу, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 1 до Правил). Власник технологічних електричних мереж (основний споживач) не має права відмовити оператору системи розподілу, на території ліцензованої діяльності якого приєднані мережі власника, в укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил – в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (додаток 2 до Правил), у передбачених цими Правилами випадках.

При цьому Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін є додатком 2 до Договору про спільне використання технологічних електричних мереж та додатком 5 до Договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії.

Таким чином, здобувач ліцензії має надати до заяви про отримання ліцензії акти розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, які є невід’ємною частиною договору про спільне використання технологічних електричних мереж з оператором системи розподілу.

Стосовно наданої здобувачем ліцензії відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії звертаємо увагу, що форма наданої відомості не відповідає формі відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – відомості), визначеній додатком 2 до Ліцензійних умов.

Крім того, відповідно до примітки до відомостей, якщо на території населеного пункту є система розподілу електричної енергії іншого ліцензіата з розподілу електричної енергії, у графі 2 навпроти назви населеного пункту зазначаються винятки (наприклад, крім території провадження діяльності з розподілу електричної енергії (вказати найменування ліцензіата з розподілу електричної енергії)).

Разом з тим винятки зазначено у графі 3 відомостей, що не відповідає вимогам до оформлення відомості.

Також графа 4 відомостей має містити інформацію про документ, що підтверджує право власності, господарського відання (щодо державного або комунального майна) або управління об’єктами системи розподілу електричної енергії.

Відповідно до наданої здобувачем ліцензії відомості у графі 4 міститься слово «АКТ» без зазначення його реквізитів.

При цьому згідно з наданою електронною копією акта приймання-передачі майна в статутний капітал ТОВ «Луганськобленерго» від 26 грудня 2014 року у статутний капітал ТОВ «Луганськобленерго» передається як рухоме, так і нерухоме майно.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Таким чином, документом, що підтверджує право власності на нерухоме майно, є Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію права.

Разом з тим здобувачем ліцензії у графі 4 навпроти об’єктів електроенергетики, які належать до нерухомого майна, зокрема підстанцій, не вказано посилання на відповідний витяг з Державного реєстру прав.

Також надані здобувачем ліцензії електронні географічні карти на електронному носії не містять нанесених на них систем розподілу електричної енергії здобувача ліцензії напругою 6 та 10 кВ, хоча в наданій здобувачем ліцензії відомості вказується наявність у здобувача ліцензії систем розподілу електричної енергії напругою 6 кВ та вище.

Крім того, на карті позначені лінії і підстанції споживачів та лінії і підстанції на сумісному обслуговуванні, хоча, як зазначалося вище, здобувач ліцензії не міг бути стороною договорів на постачання електричної енергії та сумісного обслуговування систем розподілу електричної енергії.

Також відповідно до примітки до карти номери точок розмежування наведені згідно з реєстром актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності. Проте здобувачем ліцензії не надано зазначеного реєстру актів розмежування, а надано реєстр точок розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж не підписаний керівником.

Крім того, деякі системи розподілу, вказані у відомості, не розміщено на електронній карті, а також точки розмежування балансової належності розміщено на карті без нанесених систем розподілу електричної енергії здобувача ліцензії, які підходять (або відходять) від такої точки розмежування, що не відповідає вимогам 1.5 Ліцензійних умов, згідно з якими здобувач ліцензії має надати електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії.

Також у наданій здобувачем ліцензії електронній карті не вказано точки розмежування балансової належності з ліцензіатом з виробництва електричної енергії ТОВ «Вітряний парк Краснодонський».

Стосовно наданих електронних копій документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності, звертаємо увагу, що здобувачем ліцензії надано електронну копію акта приймання-передачі майна в статутний капітал ТОВ «Луганськобленерго» від 26 грудня 2014 року із додатками 1 – 4.

Разом з тим, як зазначалося вище, підтвердженням права власності на нерухоме майно є витяг з Державного реєстру прав про проведення державної реєстрації прав.

При цьому реквізити пошуку на державних електронних інформаційних ресурсах, надані здобувачем ліцензії, не дають змоги отримати інформацію про підтвердження отримання права власності на зазначене нерухоме майно.

Таким чином, здобувачем ліцензії не надано в повному обсязі документи, що підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності.

Стосовно наданої здобувачем ліцензії інформації, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (далі – інформація), звертаємо увагу, що надана інформація свідчить про наявність АСКОЕ у ТОВ «Луганськобленерго».

Разом з тим за наявною в НКРЕКП інформацією у ТОВ «Луганськобленерго» відсутні документи, що підтверджують наявність АСКОЕ, що може свідчити про надання недостовірних даних.

Також у наданій здобувачем ліцензії інформації не вказано точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між здобувачем ліцензії та  ліцензіатом з виробництва електричної енергії ТОВ «Вітряний парк Краснодонський».

Крім того, відповідно до пункту 2.3 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен мати у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності, де засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначена у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

При цьому, як зазналося вище, ТОВ «Луганськобленерго» укладено з ТОВ «ЛЕО» договір оренди № Л-01-14 від 26 грудня 2014 року та додаткову угоду до договору оренди № Л-01-14 від 26 грудня 2014 року, за якими ТОВ «Луганськобленерго» передає, а ТОВ «ЛЕО» приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

У зв’язку з передачею майна, внесеного в статутний фонд ТОВ «Луганськобленерго», у строкове платне користування (оренду) ТОВ «ЛЕО» ТОВ «Луганськобленерго» не може користуватися цим майном до закінчення строку оренди. Разом з тим, ТОВ «Луганськобленерго» не надало документів, що підтверджують закінчення строку оренди цього майна, та його передачу назад на баланс Товариства.

Отже, якщо ТОВ «Луганськобленерго» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

заяву про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов, із зазначенням найменування органу, до якого подається заява;

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджених з іншими власниками електричних мереж відповідно до вимог Правил;

уточнені відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії за формою, визначеною додатком 2 до Ліцензійних умов, із зазначенням повного переліку документів, що підтверджують право власності на систему розподілу електричної енергії;

електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії (напругою 6 кВ та вище) із зазначенням усіх точок розмежування балансової належності між здобувачем ліцензії та ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів;

електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності, у тому числі нерухомого майна, або вказати реквізити пошуку підтвердження отримання права власності на кожне нерухоме майно у державних електронних інформаційних ресурсах;

інформацію про всі точки комерційного обліку електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж, а також підтвердження наявності АСКОЕ у здобувача ліцензії;

копії документів, що підтверджують повернення системи розподілу електричної енергії, що передавалася у строкове платне користування (оренду) ТОВ «ЛЕО».

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та  Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 39104114) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв'язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux