Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.12.2018
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 12.12.2018
Постанова
від 11 грудня 2018 р. № 1900
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

11.12.2018         № 1900

 

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 11 грудня 2018 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»), код  ЄДРПОУ 39104114, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 30 листопада 2018 року, та встановила.

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);

інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

Здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії було, зокрема, надано копії  актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ДП «НЕК «Укренерго» (ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», АК «Харківобленерго», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ДП «Регіональні електричні мережі» (ліцензіатами з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами) та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), відповідно до положень яких зазначені акти сторони підписали, керуючись вимогами Правил користування електричною енергією.

Слід відмітити, що відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених  постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28 (далі – ПКЕЕ), які були чинними на період складення актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності та вирішення питання права власності на рухоме та нерухоме майно в судовому порядку:

електропередавальна організація – суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;

основний споживач – споживач електричної енергії або власник електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми технологічними електричними мережами субспоживачам та/або електропередавальній організації;

споживач електричної енергії – юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Відповідно до пунктів 1.2 та 2.1 ПКЕЕ межа балансової належності – точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

При цьому відповідно до наявної в НКРЕКП інформації ТОВ «Луганськобленерго» не провадило господарську діяльність з передачі магістральними та міждержавними електромережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії.

Згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 вересня 2017 року №  К/800/20078/17 у справі № 812/1271/15 за ТОВ «Луганськобленерго» визнано право власності на майно, внесене ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» в статутний фонд товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства від 18 грудня 2014 року згідно з актом приймання-передачі. Після отримання ТОВ «Луганськобленерго» від ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» як внесок до статутного капіталу за актом приймання-передачі майна в статутний капітал від 26 грудня 2014 року ТОВ «Луганськобленерго» укладено з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» договір оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14 та додаткову угоду до договору оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14, за якими ТОВ «Луганськобленерго» передає, а ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Таким чином, ТОВ «Луганськобленерго» не могло мати статусу електропередавальної організації, електропостачальника або основного споживача, а отже, не могло виступати стороною акта розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ліцензіатами з передачі, розподілу та виробництва електричної енергії.

Зазначені акти мало підписувати саме ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», якому було передано в оренду електричні мережі та яке провадило ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Слід відмітити, що ТОВ «Луганськобленерго» надало деякі оновлені копії актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності, які містять підписи споживачів ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (наприклад, ПрАТ «ЛИНІК», ТОВ «НВП «ЗОРЯ» тощо), проте згідно зі схемою електроустановки ці суб’єкти господарювання визначені як споживачі ТОВ «Луганськобленерго». При цьому звертаємо увагу, що оновлені акти підписано начальником філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» Максимцем С.М. та першим заступником начальника філії «Енергозбут» Крупинським О.М. Разом з тим відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті ПАТ «Укрзалізниця» за посиланням: http://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/ fenergo/, директором філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» є Рибалка О.В., першим заступником директора філії – Беренок В.В., що свідчить про надання ТОВ «Луганськобленерго» недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

Крім того, деякі надані копії актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності (зокрема з ДП «НЕК «Укренерго») містять межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності зі споживачами ТОВ «Луганськобленерго» (наприклад, ТОВ «Продмашстрой»), проте не містять підписів цих споживачів електричної енергії, що не відповідає вимогам ПКЕЕ.

Також ТОВ «Луганськобленерго» надало оновлені копії актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», відповідно до положень яких зазначені акти сторони підписали, керуючись вимогами Правил користування електричною енергією.

Разом з тим ПКЕЕ втратили чинність з 11 червня 2018 року на підставі постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії».

Відповідно до пункту 1.2.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила), у разі використання оператором системи розподілу технологічних електричних мереж власника мереж, який не виконує функцій оператора системи розподілу згідно з умовами ліцензії або законодавством, для забезпечення транспортування електричної енергії електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу, відносини між власником цих мереж та оператором системи розподілу, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 1 до Правил). Власник технологічних електричних мереж (основний споживач) не має права відмовити оператору системи розподілу, на території ліцензованої діяльності якого приєднані мережі власника, в укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил – в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (додаток 2 до Правил) у передбачених цими Правилами випадках.

Стосовно наданої здобувачем ліцензії інформації, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (далі – інформація), звертаємо увагу, що надана інформація свідчить про наявність АСКОЕ у ТОВ «Луганськобленерго». Разом з тим, за наявною в НКРЕКП інформацією, у ТОВ «Луганськобленерго» на цей час відсутні документи, що підтверджують наявність АСКОЕ, що може свідчити про надання недостовірних даних.

Стосовно наданого здобувачем ліцензії розрахунку тарифу на розподіл електричної енергії, здійсненого відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП, зазначаємо, що згідно з нормами, передбаченими пунктом 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок № 866), до винесення питання на розгляд НКРЕКП щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку, змін до них, ліцензіати (заявники) мають провести відкриті обговорення (відкриті слухання) на місцях. Також заявник має оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті повідомлення та обґрунтування щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної складової/плану розвитку/змін до них з метою отримання зауважень та пропозицій, а також строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, та адресу, на яку необхідно їх надсилати.

Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях оформлюється протоколом, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті та надсилається до НКРЕКП.

Водночас результати відкритого обговорення (відкритого слухання), а саме протокол, згідно з нормами Порядку № 866 не оприлюднено ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» на офіційному веб-сайті https://www.loe.com.ua в мережі Інтернет.

Отже, ураховуючи зазначене, ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» надано заяву та додані до неї документи в частині встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на перехідний період з порушенням  Порядку № 866. 

Крім того, відповідно до пункту 2.3 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен мати у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності, де засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначена у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

При цьому, як зазначалося вище, ТОВ «Луганськобленерго» укладено з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» договір оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14 та додаткову угоду до договору оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14, за якими ТОВ «Луганськобленерго» передає, а ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

ТОВ «Луганськобленерго» не може користуватися своїм майном до закінчення строку оренди у зв’язку з передачею майна, внесеного в статутний фонд ТОВ «Луганськобленерго», у строкове платне користування (оренду) ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання». Разом з тим ТОВ «Луганськобленерго» не надало документів, що підтверджують закінчення строку оренди цього майна та його передачу назад на баланс Товариства.

Здобувачем ліцензії було надано копію додаткової угоди від 19 квітня 2018 року № 22 до договору оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14, згідно з  якою ТОВ «Луганськобленерго» (Орендодавець) та ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (Орендар) дійшли згоди розірвати договір оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14 в останній день оренди – 11 грудня 2018 року. При цьому пунктом 2 додаткової угоди визначено, що в останній день оренди сторони зобов’язані укласти та підписати Акт прийому-передачі Об’єкта оренди Орендодавцю. Проте здобувачем ліцензії не надано такого акта прийому-передачі.

Отже, якщо ТОВ «Луганськобленерго» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджених з іншими власниками електричних мереж відповідно до вимог Правил;

інформацію про всі точки комерційного обліку електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж, а також підтвердження наявності АСКОЕ у здобувача ліцензії;

копії документів, що підтверджують повернення системи розподілу електричної енергії, що передавалася у строкове платне користування (оренду) ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

З огляду на викладене, відповідно до пунктів 1 та 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та  Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 39104114) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, та виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

 

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux