Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.10.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 22.10.2020
Постанова
від 21 жовтня 2020 р. № 1941
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ "ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

21.10.2020                    № 1941

 

Про відмову у видачі ліцензії з розподілу електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 21 жовтня 2020 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (далі – ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»), код ЄДРПОУ 39104114, про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії від 30 вересня 2020 року та додані до неї документи та встановила.

Відповідно до підпунктів 1 та 4 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, зокрема, є:

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі якщо заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами;

виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Згідно з пунктом 1.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови), до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище);

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами  господарювання, електричні мережі яких приєднані одночасно до двох чи більше ліцензіатів);

інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб'єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється прийом та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

Здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії було, зокрема, додано копії  актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами), ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» (ліцензіатами з розподілу електричної енергії), ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ», ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ліцензіатами з виробництва електричної енергії) та ПрАТ «ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЇ» (не є ліцензіатом НКРЕКП), відповідно до положень яких зазначені акти сторони підписали, керуючись вимогами Правил користування електричною енергією.

Слід відмітити, що відповідно до Правил користування електричною енергією (далі – ПКЕЕ), затверджених  постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28:

електропередавальна організація – суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними) електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території;

основний споживач – споживач електричної енергії або власник електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми технологічними електричними мережами субспоживачам та/або електропередавальній організації;

споживач електричної енергії – юридична або фізична особа, що використовує електричну енергію для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.

Відповідно до пунктів 1.2 та 2.1 ПКЕЕ межа балансової належності – точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем (субспоживачем) і електропередавальною організацією (основним споживачем) за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок фіксуються в акті розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.

При цьому відповідно до наявної в НКРЕКП інформації  ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не провадило господарську діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії.

Згідно з ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 вересня 2017 року № К/800/20078/17 у справі № 812/1271/15 за ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» визнано право власності на майно, внесене ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» до статутного фонду товариства відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства від 18 грудня 2014 року згідно з актом приймання-передачі. Після отримання ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» від ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» зазначеного майна як внеску до статутного капіталу за актом приймання-передачі від 26 грудня 2014 року ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» укладено з ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» договір оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14 та додаткову угоду до зазначеного договору оренди, згідно з якими ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» передає, а ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Таким чином, ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не було електропередавальною організацією, електропостачальником або основним споживачем, а отже, не було стороною акта розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності з ліцензіатами з передачі, розподілу та виробництва електричної енергії.

Зазначені акти мало підписувати саме ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ», якому було передано в оренду електричні мережі та яке провадило ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

При цьому звертаємо увагу, що постанова НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28, якою були затверджені ПКЕЕ, втратила чинність на підставі постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Відповідно до пункту 1.2.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила), у разі використання оператором системи розподілу технологічних електричних мереж власника мереж, який не виконує функцій оператора системи розподілу згідно з умовами ліцензії або законодавством, для забезпечення транспортування електричної енергії електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу, відносини між власником цих мереж та оператором системи розподілу, у тому числі їх взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 1 до Правил).

Крім того, за результатами перевірки доданих до заяви про отримання ліцензії копій актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін було виявлено таке.

Здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії від 12 листопада 2018 року № ЛЕ-385/18 було додано копію акта, яким визначено межу балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ЛИНІК» (яке відповідно до акта є споживачем ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО»), підписаного представниками ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» та ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ».

При цьому до заяви про отримання ліцензії від 30 вересня 2020 року було додано копію акта, з якого вилучено посилання на те, що ПрАТ «ЛИНІК» є споживачем ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО». Зазначений акт підписаний, зокрема, генеральним директором ПрАТ «ЛИНІК» Данчуком І. В., начальником філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» Максимцем С. М. та першим заступником начальника філії «Енергозбут» Крупинським О. М.

Разом з тим відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПрАТ «ЛИНІК» (код ЄДРПОУ 32292929) з 22 листопада 2017 року є Бойко Іван Васильович, а також відповідно до офіційного вебсайту  ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за адресою: https://www.uz.gov.ua/ about/general_information/entertainments/f_energo/ директором філії «Енергозбут» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» є Рибалка О.В. (станом на листопад 2019 року) / Борзенков В.В. (станом на жовтень 2020 року), першим заступником директора філії – Беренок В.В. (станом на листопад 2019 року) / Міщенко О.М. (станом на жовтень 2020 року), що свідчить про надання ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» недостовірних даних у підтвердних документах, доданих здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

Аналогічна ситуація була виявлена і в деяких інших виправлених актах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, зокрема в актах, якими визначено межу балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності між ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО», КП «ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ», РКХЗ «ЗОРЯ», між ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ», ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО», КП «ЛИСИЧАНСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ», ПАТ «УКРТРАНСНАФТА», ДП «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» та ВАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД» тощо.

Крім того, деякі надані копії актів містять межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності зі споживачами ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО».

При цьому відповідно до наявної в НКРЕКП інформації, зокрема ліцензійного реєстру, ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не провадило діяльність з постачання електричної енергії, що також свідчить про надання ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» недостовірних даних у підтвердних документах, доданих здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

Крім того, за наявною в НКРЕКП інформацією, ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії на території Луганської області мають, зокрема, ПСП «АГРОФІРМА ПРИВІЛЛЯ», ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ЛУТУГИНСЬКИЙ» та ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК КРАСНОДОНСЬКИЙ». Разом з тим ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не надано копій актів розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності із зазначеними виробниками електричної енергії.

Стосовно наданого здобувачем ліцензії розрахунку тарифу на розподіл електричної енергії зазначаємо, що процедуру встановлення та детальний механізм розрахунку тарифів на послуги з розподілу електричної енергії визначено Порядком встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1175 (далі – Порядок № 1175).

Разом з цим ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не виконано вимоги підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Порядку № 1175, згідно з яким для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП (разом із заявою) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 – 150 кВ) (у друкованій та електронній формі).

Таким чином, документи щодо встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік подані ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» з порушенням вимог Порядку № 1175.

Крім того, відповідно до пояснювальної записки ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» з питання встановлення тарифів  на послуги з розподілу електричної енергії з 01 січня 2021 року, місцем провадження діяльності з розподілу електричної енергії ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» є контрольована територія Луганської області, де розташовані об’єкти електроенергетики, призначені для розподілу електричної енергії. При розрахунку тарифів на розподіл електричної енергії на 2021 рік річні обсяги розподілу електроенергії визначені на підставі фактичних даних за 8 місяців 2020 року та очікуваного обсягу споживання до кінця поточного року. Також відповідно до «Звіту про оцінку активів ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» станом на 30 червня 2020 року» (далі – Звіт) оцінка активів Товариства проводилась для підприємства, яке здійснює розподіл електричної енергії. У Звіті зазначено кількість споживачів електричної енергії та обсяги розподілу.

При цьому ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не є ліцензіатом НКРЕКП з розподілу електричної енергії та, відповідно, не може здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії. Таким чином, виникає сумнів у достовірності наданої вище інформації.

Також слід зазначити, що в наданій ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» інформації про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатами та ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО», надаються дані щодо суміжних суб’єктів Оптового ринку електричної енергії, який не функціонує з 01 липня 2019 року, а також неправильно зазначені найменування ліцензіатів з розподілу та  з передачі електричної енергії.

Крім цього, звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2.3 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен мати у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності. Згідно з пунктом 1.3 Ліцензійних умов засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначена у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку).

При цьому, як зазначалося вище, ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» укладено з ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» договір оренди від 26 грудня 2014 року № Л-01-14 та додаткову угоду до зазначеного договору оренди, за якими ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» передає, а ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» приймає у строкове платне користування (оренду) основні засоби.

Отже, ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» не може користуватися своїм майном до закінчення строку оренди у зв'язку з передачею майна, внесеного до статутного фонду ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО», у строкове платне користування (оренду) ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ».

Крім того, відповідно до статті 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» для цілей цієї статті основним споживачем вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу. Основний споживач зобов'язаний укласти з оператором системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, договір про спільне використання електричних мереж за типовою формою, затвердженою Регулятором.

Отже, якщо ТОВ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП:

копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджених з іншими власниками електричних мереж відповідно до вимог Правил;

розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП;

копії документів, що підтверджують повернення здобувачу ліцензії системи розподілу електричної енергії, що передавалася у строкове платне користування (оренду) ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»;

уточнені електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії із зазначенням  розшифрування графічного позначення напруги електричних мереж;

уточнену інформацію, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж.

З огляду на викладене, відповідно до підпунктів 1 та 4 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГАНСЬКОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 39104114) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у зв'язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, та виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux