Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.02.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 04.02.2021
Постанова
від 03 лютого 2021 р. № 184
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу ТОВ "ЕМБАВУД УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

03.02.2021         № 184

 

Про відмову у видачі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 03 лютого 2021 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (далі – ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА», Товариство), код  ЄДРПОУ 36676494, про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу та додані до неї документи, одержані НКРЕКП  25 січня 2021 року, та встановила.

Відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є:

встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами;

наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Згідно з пунктом 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови), суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

Відповідно до положень пунктів 1.4 та 1.5 Ліцензійних умов здобувач ліцензії подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (додаток 2).

При цьому згідно з абзацом другим пункту 1.3 Ліцензійних умов засоби провадження господарської діяльності – будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами та/або іншими учасниками ринку електричної енергії (телефон, факс, E-mail). 

Відповідно до Відомості про засоби провадження господарської  діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – Відомість), наданої ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА», будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів здобувача ліцензії розміщені за адресою: Львівська область, місто Самбір, вулиця В’ячеслава  Чорновола, будинок 36, приміщення 2, що не повною мірою відповідає інформації, зазначеній на власному вебсайті ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА».

Також слід зазначити, що надані ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» заява про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, опис документів, що додаються до заяви, та Відомість містять відбиток факсимільної печатки, а не підписані власноручно керівником здобувача ліцензії (уповноваженою особою здобувача ліцензії). 

Крім того, згідно з підпунктом 8 пункту 2.7 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися спеціальних вимог, зокрема не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Разом з тим відповідно до відкритих даних з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код  ЄДРПОУ 36676494) є Полякова Тамара Баширівна, країна громадянства: Росія, місцезнаходження: Росія, смт. Московське, поселення інституту Поліомієліту, буд. 5 кв. 122, розмір внеску до статутного фонду якої становить 3280000,00 грн (34 %).

При цьому відповідно до положень абзацу п’ятого  статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Статтею 1 Закону України «Про оборону України» визначено, що збройна агресія – застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається, зокрема, вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України.

У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 02 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України», яке введено в дію Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015, зазначається, що воєнна доктрина України (далі – Воєнна доктрина) ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки, принципах оборонної достатності, без’ядерного статусу, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а також визначених Верховною Радою України засадах внутрішньої та зовнішньої політики. Основні положення Воєнної доктрини є похідними від Стратегії національної безпеки України, розвивають її положення за напрямами, серед іншого, забезпечення воєнної безпеки та спрямовані, зокрема, на протидію агресії з боку Російської Федерації.

Крім того, у зверненні до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VIII, Верховною Радою України визнано Російську Федерацію державою-агресором.

Таким чином, ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» не відповідає вимогам пунктів 1.4 – 1.6 та підпункту 8 пункту 2.7 Ліцензійних умов.

Якщо ТОВ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, зокрема надати заяву про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, опис документів, що додаються до заяви, та Відомість, підписані власноручно керівником здобувача ліцензії (уповноваженою особою здобувача ліцензії), уточнити інформацію щодо адреси будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів на вебсайті, а також здійснити дії щодо недопущення здійснення над здобувачем ліцензії контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

З огляду на викладене, відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту 4.2 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМБАВУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36676494) у видачі  ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу у зв’язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам та наявністю інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

 

Голова НКРЕКП               В.Тарасюк

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux