Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 03.03.2023
Постанова
від 28 лютого 2023 р. № 352
Київ
Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЛАДУС»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ


ПОСТАНОВА

28.02.2023 № 352


Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «ЛАДУС»


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 28 лютого 2023 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАДУС», код ЄДРПОУ 40250252 (далі – ТОВ «ЛАДУС»), про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії від 07 лютого 2023 року та додані до неї документи та встановила.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 (далі – Порядок), підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, у тому числі заява або хоча б один із документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, складені не за встановленою формою або не містять даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Порядком або ліцензійними умовами.

Пунктом 1.2 глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови), встановлено, що суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам.

Відповідно до пункту 1.6 глави 1 Ліцензійних умов до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження господарської діяльності;

засвідчена керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копія документа, що засвідчує готовність заявленого об’єкта електроенергетики (новозбудованого) до експлуатації (у тому числі його техніко-економічні показники), виданого відповідно до законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності;

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за формою, визначеною додатком 2 до Ліцензійних умов;

інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).

Згідно з наданою ТОВ «ЛАДУС» Відомістю про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на сонячній електростанції за адресою: (інформація з обмеженим доступом).

На підтвердження наявності у ТОВ «ЛАДУС» на праві власності вказаного вище об’єкта електроенергетики Товариством, зокрема, надано:

1) копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30 січня 2023 року № 321428072 (далі – Витяг) на об’єкт нерухомого майна, до складу якого входять фотоелектричні модулі та інвертори;

2) копію договору підряду від 16 травня 2022 року № 2-05 (далі – Договір підряду), укладеного між ТОВ «ЛАДУС» (далі – Замовник) та ТОВ «ЕКОСФЕРА ЕНЕРДЖІ» (далі – Підрядник), відповідно до положень якого до складу робіт по об’єкту, що доручаються до виконання Підряднику, зокрема належать роботи з придбання та доставки на об’єкт всіх необхідних матеріалів та обладнання, монтажу сонячних панелей та інверторів.

Згідно з положеннями пунктів 4.12 та 4.13 Договору підряду датою закінчення Робіт є дата підписання Сторонами Акту приймання-передачі закінчених робіт (Об’єкту). Право власності на роботи переходять до Замовника з дати підписання Сторонами відповідного акту.

Разом з цим ТОВ «ЛАДУС» не було надано копії акту приймання-передачі закінчених робіт (Об’єкту);

3) копію акта №1 здачі-прийняття виконаних робіт за жовтень 2022 року, підписаного 31 жовтня 2022 року (далі – Акт № 1), складеного на підставі Договору підряду, відповідно до якого, зокрема, ТОВ «ЛАДУС» прийнято роботи з монтажу та підключення інверторів HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 (5 шт.), монтажу опорних конструкцій під ФЕМ RSM120-8-595M (1008 шт.).

При цьому згідно з наданою ТОВ «ЛАДУС» копією витягу з Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, відповідно до якого проведено реєстрацію декларації від (інформація з обмеженим доступом) про готовність до експлуатації сонячної електростанції (СЕС) потужністю 0,6 МВт (далі – Декларація про готовність до експлуатації сонячної електростанції (СЕС)) за адресою: (інформація з обмеженим доступом), на заявленій здобувачем ліцензії сонячній електростанції будівельні роботи завершені 22 серпня 2022 року, тобто раніше дати підписання Акту № 1.

Таким чином, підписання Акта № 1 здійснено після реєстрації Декларації про готовність до експлуатації сонячної електростанції (СЕС).

Також зазначаємо, що здобувачем ліцензії:

не надано додатків № 1 та № 2 до Відомості;

надана інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (далі – Інформація) яка не містить даних щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків кінцевих бенефіціарів та осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою у статурному капіталі в розмірі більше 5%.

Ураховуючи вище викладене, здобувач ліцензії не відповідає вимогам пунктів 1.2 та 1.6 глави 1 Ліцензійних умов, встановлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 4.2 глави 4 Порядку у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам здобувач ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення, може подати до НКРЕКП нову заяву про отримання ліцензії.

У разі наміру ТОВ «ЛАДУС» звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати:

уточнені Відомість та Інформацію;

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності заявлених засобів провадження господарської діяльності, зокрема копії акту приймання-передачі закінчених робіт (Об’єкту), підписання якого передбачено пунктом 4.12 Договору підряду;

пояснення з підтвердними документами (у разі наявності) щодо виявленої невідповідності між датою підписання Акту № 1 та датою реєстрації Декларації про готовність до експлуатації сонячної електростанції (СЕС).

З огляду на викладене та відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», підпункту 4 пункту 4.2 глави 4 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, та постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:


Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАДУС» (код ЄДРПОУ 40250252) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв’язку з невідповідністю здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.


Голова НКРЕКП          К.Ущаповський

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux