Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.04.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.04.2021
Постанова
від 23 квітня 2021 р. № 714
Київ
Про відмову у сертифікації НЕК "УКРЕНЕРГО

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.04.2021                    № 714

 

Про відмову у сертифікації НЕК «УКРЕНЕРГО»

 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», пункту 3 частини третьої статті 6, статті 34 Закону України «Про ринок електричної енергії», частини другої статті 1 Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства від 05 лютого 2020 року  № 1/20  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Прийняти рішення про відмову у сертифікації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00100227) на підставі обґрунтування, що додається.

 

Т.в.о. Голови НКРЕКП                                    О.Магда

 

Додаток до постанови НКРЕКП

23.04.2021 № 714

 

ОБҐРУНТУВАННЯ

ДО РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У СЕРТИФІКАЦІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

 

1. Вступна частина

Статтями 9 та 10 Директиви 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС (далі – Директива) та статтею 3 Регламенту 714/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією (далі – Регламент ЄС) визначено вимоги щодо призначення оператором системи передачі суб’єкта господарювання, який отримав рішення про сертифікацію відповідно до вимог Директиви та Регламенту ЄС. Імплементація зазначених вимог Директиви та Регламенту ЄС у національному законодавстві передбачена міжнародними зобов’язаннями України, узятими в рамках Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоду ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»), Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, що був підписаний 24 вересня 2010 року в місті Скоп’є (Македонія) та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», а також Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон).

Відповідно до Закону оператор системи передачі може бути виключно власником системи передачі, що визначається як модель відокремлення власності (модель відокремлення OU).

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (далі – ПрАТ «НЕК «Укренерго») подано до НКРЕКП запит на здійснення сертифікації оператора системи передачі (лист від 14 серпня 2019 року № 01/30692) разом із документами, даними та інформацією, що вимагаються згідно з Порядком здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕКП від 10 серпня 2017 року № 1016 (далі – Порядок сертифікації).

НКРЕКП розглянула подані ПрАТ «НЕК «Укренерго» документи, дані та інформацію щодо відповідності вимогам щодо відокремлення та незалежності  оператора системи передачі електричної енергії, передбаченим Законом, а також інформацію, надану від інших установ та підприємств, та постановою від 07 жовтня 2019 року № 2094 прийняла попереднє рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, яким передбачається, що для прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії необхідно:

1) внести зміни до Статуту ПрАТ «НЕК «Укренерго» в частині виключення положень, які не відповідають вимогам Закону та іншим нормативно-правовим актам у сфері енергетики в частині дотримання вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи передачі, зокрема пунктів 2.2.15, 2.2.18 – 2.2.20, 2.2.24 – 2.2.27 Статуту;

2) внести зміни до частини третьої статті 32 Закону в частині можливості закріплення за оператором системи передачі на праві господарського відання системи передачі.

У зв’язку з цим 07 жовтня 2019 року НКРЕКП повідомила Секретаріат Енергетичного Співтовариства про прийняте попереднє рішення та надала інформацію та відомості, надані ПрАТ «НЕК «Укренерго» згідно з вимогами Порядку сертифікації.

05 лютого 2020 року НКРЕКП отримала висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства (далі – Секретаріат) № 1/20, згідно з яким ПрАТ «НЕК «Укренерго» не може бути сертифіковане за моделлю відокремлення власності (OU), ураховуючи специфіку українського законодавства.

 

2. Законодавство, що застосовується

Згідно з частиною першою статті 34 Закону порядок здійснення сертифікації, який містить вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб’єктом, який подає запит на сертифікацію, строк їх подання, розмір та порядок оплати за здійснення сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію затверджуються Регулятором.

На виконання вимог Закону НКРЕКП постановою від 10 серпня 2017 року № 1016 затвердила Порядок сертифікації.

Порядок відокремлення системи передачі визначений статтею 32 Закону, положеннями якої встановлено, що оператор системи передачі є юридичною особою, яка не є складовою частиною вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання та яка здійснює господарську діяльність, що не залежить від діяльності з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерської діяльності. Оператор системи передачі не має права провадити діяльність з виробництва, розподілу, постачання електричної енергії та трейдерську діяльність. Оператором системи передачі може бути виключно власник системи передачі. З метою забезпечення незалежності оператора системи передачі будь-яка фізична або юридична особа (якщо особа чи особи є державними органами, то два різні державні органи, що здійснюють контроль за оператором системи передачі або системою передачі, з одного боку, та контроль за суб’єктом господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), з другого боку, мають розглядатися як різні особи) не має права одночасно:

1) прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та прямо чи опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі (у тому числі бути власником системи передачі) або користуватися будь-яким правом щодо оператора системи передачі (у тому числі будь-якими правами щодо самої системи передачі);

2) прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі (у тому числі бути власником системи передачі) та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

3) призначати принаймні одну посадову особу оператора системи передачі та прямо або опосередковано здійснювати одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, або користуватися будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;

4) бути посадовою особою оператора системи передачі і принаймні одного суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії,

де під терміном «право» розуміється:

1) право голосу в органах юридичної особи, якщо утворення такого органу передбачено статутом або іншим установчим документом такої юридичної особи;

2) право призначати посадових осіб органів юридичної особи;

3) володіння 50 відсотками і більше корпоративних прав юридичної особи.

З урахуванням статті 34 Закону Регулятор після отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію розглядає його та приймає остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації. Якщо Регулятор приймає остаточне рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, яке враховує висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо попереднього рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, таке остаточне рішення разом з висновком Секретаріату Енергетичного Співтовариства підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на вебсайті Регулятора.

 

3. Висновки та рекомендації Секретаріату Енергетичного Співтовариства

05 лютого 2020 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства було прийнято та оприлюднено Рішення № 1/20 щодо сертифікації ПрАТ «НЕК «Укренерго» (далі – Висновок), яке підготовлене відповідно до вимог частини першої статті 3  Регламенту (ЄС) № 714/2009 та частини шостої статті 10 Директиви 2009/72/ЄС щодо здійснення аналізу відповідності постанови НКРЕКП від 07 жовтня 2019 року № 2094 «Про прийняття попереднього рішення про сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії» (далі – попереднє рішення НКРЕКП) вимогам частини другої статті 10 та статті 9 Директиви 2009/72/ЄС (далі – Директива про електроенергію).

Так, Секретаріатом було здійснено нормативно-правову оцінку обраної моделі відокремлення власності – моделі OU та зазначено, що у статтях 32, 34 – 36 Закону містяться вимоги щодо відокремлення та сертифікації оператора системи передачі, передбачені Директивою про електроенергію.

В оцінці відповідності попереднього рішення НКРЕКП моделі відокремлення, яка закріплена в Директиві про електроенергію, мають значення такі аспекти:

a) суб’єкт господарювання, який підлягає сертифікації, повинен володіти активами системи передачі електроенергії відповідно до вимог пункту «а» частини першої статті 9 Директиви про електроенергію;

b) суб’єкт господарювання, який підлягає сертифікації, повинен виконувати функції та задачі оператора системи передачі як цього вимагає пункт «а» частини першої статті 9 Директиви про електроенергію;

c) контроль та здійснення прав суб’єкта господарювання, що підлягає сертифікації, необхідно відокремити від контролю та здійснення прав суб’єктів господарювання, що займаються виробництвом або постачанням електроенергії та природного газу, як цього вимагають частини перша – третя, шоста, сьома та дванадцята статті 9 Директиви про електроенергію.

Відповідність пункту «а» частини першої статті 9 Директиви про електроенергію є основною умовою сертифікації та передбачає, що кожен суб’єкт господарювання, який є власником системи передачі, виступає оператором системи передачі, тобто суб’єкт господарювання, який подає заявку на сертифікацію, володіє активами, зокрема системою передачі. Право власності на активи системи передачі є одним із ключових елементів моделі відокремлення власності, оскільки забезпечує безкомпромісну незалежність ОСП при прийнятті рішень щодо управління та інвестування в систему та виключає потенційний конфлікт інтересів з будь-якою третьою стороною, що володіє активами, а також зменшує юридичну та економічну складність, зумовлену необхідністю встановлення потенційно неоднозначних та непрозорих договірних відносин між ОСП та власником активів.

Для відокремлення ПрАТ «НЕК «Укренерго» ця вимога є критичною, оскільки потребує внесення відповідних змін до законодавчих актів. Таким чином, у Висновку Секретаріат зосередив свою увагу на питанні права власності. При цьому Секретаріат не має упередження щодо відповідності ПрАТ «НЕК «Укренерго» іншим вимогам, закріпленим пунктами «b» та «c» частини першої статті 9 Директиви про електроенергію.

Розглянувши попереднє рішення НКРЕКП, Секретаріат зазначив, що ПрАТ «НЕК «Укренерго» не володіє ані активами системи передачі, ані правами, еквівалентними праву власності на активи системи передачі, а отже, вимога щодо володіння активами системи передачі електроенергії ПрАТ «НЕК «Укренерго» не виконана. Таким чином, на сьогодні ПрАТ «НЕК «Укренерго» не може бути сертифіковане за моделлю відокремлення власності (моделлю OU), ураховуючи специфіку українського законодавства.

З метою забезпечення відповідності ПрАТ «НЕК «Укренерго» вимогам Директиви про електроенергію Секретаріатом було рекомендовано внести зміни до Закону, які б дозволили ПрАТ «НЕК «Укренерго» сертифікуватись за моделлю незалежного оператора системи передачі (моделлю ISO).

 

4. Висновки

Ураховуючи надані ПрАТ «НЕК «Укренерго», іншими заінтересованими особами та організаціями документи, дані та інформацію, а також висновки НКРЕКП, висвітлені в обґрунтуванні до попереднього рішення про сертифікацію Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго», прийнятого згідно з постановою НКРЕКП від 07 жовтня 2019 року № 2094, а також висновок Секретаріату Енергетичного Співтовариства від 05 лютого 2020 року № 1/20, НКРЕКП відмовляє у сертифікації ПрАТ «НЕК «Укренерго» за моделлю OU.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux