Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 11.05.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 11.05.2021
Постанова
від 30 квітня 2021 р. № 756
Київ
Про накладення штрафу на ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.04.2021                    № 756

 

Про накладення штрафу на ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 квітня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 01 квітня 2021 року № 187, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2448 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у I кварталі 2021 року та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 30 вересня 2020 року № 1815», від 17 березня 2021 року № 476 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на проведення планової перевірки від 26 лютого 2021 року № 151, установлено, що ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року), яким установлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 1 пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 червня 2019 року № 1044 «Про погодження Програми відповідності ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», яким зобов’язано ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» до 11 червня 2020 року внести зміни до Статуту ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» в частині виключення з предмета діяльності ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» таких видів діяльності, як виробництво електричної енергії, передача електричної енергії, постачання та збут електричної енергії;

підпункту 5 пункту 4.1 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП), яким встановлено, що кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції;

пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП), у частині дотримання ліцензіатом порядку забезпечення ведення реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії згідно з додатком до цієї Інструкції, зокрема, правильність заповнення граф стосовно обґрунтованості скарги (претензії), а саме, якщо визнається факт недотримання параметрів якості електричної енергії, у графі 14  відображається «х»;

пункту 4.1 глави 4 Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу), щодо обов’язку ліцензіата  виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV щодо обов’язку ОСР оприлюднювати та оновлювати на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою 35 – 110 (154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150 (110) – 35 (20) – 10 (6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу;

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування);

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата  надавати НКРЕКП доступ до умов договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг) на придбання/надання/спільне використання товарів і послуг, які укладаються між ліцензіатом та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого він входить, чи з суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункт 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема, постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1844 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2687 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»;

підпункт 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункт 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів;

підпункт 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно зі схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою, а саме постановами НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 285 «Про схвалення Інвестиційної програми ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік» та від 25 лютого 2020 року № 496 «Про схвалення Інвестиційної програми ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік»;

підпункт 1 пункту 2.4 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема щодо заборони провадження діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії).

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 255 000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч) гривень на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) за порушення:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 грудня 2019 року № 2896 «Про встановлення для оператора системи передачі та операторів систем розподілу граничної нижньої межі обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (у редакції, що діяла до 21 листопада 2020 року), яким встановлено для оператора системи розподілу в кожному розрахунковому періоді граничну нижню межу обов’язкової купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» з метою компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами в розмірі 80 відсотків від обсягу фактичних технологічних втрат електричної енергії на її передачу або розподіл електричними мережами в цьому розрахунковому періоді;

підпункту 5 пункту 4.1 глави 4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП, яким встановлено, що кожний підрозділ ліцензіата повинен забезпечити ведення реєстру перерв в електропостачанні згідно з додатком 5 до цієї Інструкції;

пункту 3.2 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП (річна) «Звіт щодо усунення причин незадовільної якості електричної енергії за скаргами споживачів», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП), у частині дотримання ліцензіатом порядку забезпечення ведення реєстру скарг (претензій) щодо незадовільної якості електричної енергії згідно з додатком до цієї Інструкції, зокрема, правильність заповнення граф стосовно обґрунтованості скарги (претензії), а саме, якщо визнається факт недотримання параметрів якості електричної енергії, у графі 14 відображається «х»;

пункту 4.1 глави 4 Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу щодо обов’язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

Кодексу систем розподілу, а саме:

пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV щодо обов’язку ОСР оприлюднювати та оновлювати на офіційному вебсайті всю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу, величини ставок плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності, ставок плати за лінійну частину приєднання, інформацію про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі ОСР напругою 35 –  110 (154) кВ (для кожної територіальної одиниці ОСР), адресу, за якою відповідно до принципу «єдиного вікна» буде здійснюватися взаємодія сторін, а також інформацію про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150 (110) – 35 (20) – 10 (6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження підстанцій та резерву потужності) з прив'язкою до географічних даних у геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу,

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV в частині необхідності надання повідомлення замовнику про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання та в частині надання повідомлення замовнику про збільшення строку проєктування без документального підтвердження причини виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 15 квітня 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата  надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 11 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата  надавати НКРЕКП доступ до умов договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг) на придбання/надання/спільне використання товарів і послуг, які укладаються між ліцензіатом та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого він входить, чи з суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до структури тарифу на розподіл електричної енергії, встановленої, зокрема постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 1844 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2687 «Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»;

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП;

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;

підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів;

підпункту 43 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт та обсягів фінансування згідно зі схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою, а саме постановами НКРЕКП від 05 березня 2019 року № 285 «Про схвалення Інвестиційної програми ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2019 рік» та від 25 лютого 2020 року № 496 «Про схвалення Інвестиційної програми ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» урахувати в Інвестиційній програмі на 2021 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатом діяльності у 2019 – 2020 роках» без додаткових джерел фінансування на загальну суму 17 027,04 тис. грн (без ПДВ), яка включає:

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 1 212,68 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 6 587,04 тис. грн (без ПДВ);

суму зекономлених при виконанні інвестиційної програми у 2019 році коштів у розмірі 13,33 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності ліцензіата, у розмірі 773,20 тис. грн (без ПДВ),

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики в розмірі 8 410,95 тис. грн (без ПДВ),

суму зекономлених при виконанні інвестиційної програми у 2020 році коштів у розмірі 29,84 тис. грн (без ПДВ).

3. У разі неврахування ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» в Інвестиційній програмі на 2021 рік суми додатково отриманого доходу за результатами діяльності у 2019 – 2020 роках, зазначеного в пункті 2 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 17 027,04 тис. грн (без ПДВ).

4. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 4 075,68 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2019 рік понад 10 % у розмірі 41,80 тис. грн (без ПДВ);

суму необ’єктивного перевищення вартості заходів Інвестиційної програми на 2020 рік понад 10 % у розмірі 442,08 тис. грн (без ПДВ);

суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2019 рік у розмірі 12 411,17 тис. грн (без ПДВ);

суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії за 2020 рік у розмірі 16 002,97 тис. грн (без ПДВ);

2) при встановленні (перегляді) тарифу на розподіл електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» врахувати величину дефіциту коштів, яка виникла при виконанні заходів з приєднань електроустановок замовників до електричних мереж, у розмірі 56 678,08 тис. грн (без ПДВ).

5. Взяти до відома суму профінансованих та не освоєних коштів станом на 31 грудня 2019 року ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» схваленої Інвестиційної програми на 2019 рік у розмірі 5 127,44 тис. грн (без ПДВ).

6. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»:

1) у строк до 15 травня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП

у Тернопільській області скореговану форму звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) «Звітні дані про обсяги розподілу електричної енергії та технологічні витрати електричної енергії за 1 та 2 класами напруги» за січень – грудень 2020 року;

2) у строк до 01 червня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області детальний перелік встановлених відповідно до Інвестиційних програм на 2019 та 2020 роки SMART-лічильників у побутових споживачів, на ТП 10/04 кВ та ПС 110/35 кВ із зазначенням їх номерів, ЕІС-кодів та ідентифікаторів у системі АСКОЕ;

3) у строк до 01 червня 2021 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області документальне підтвердження введення/прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція ПС-110/10 кВ Загребелля з установкою додаткового силового трансформатора потужністю 40 МВА» відповідно до чинного законодавства України у сфері містобудівної діяльності або надати належним чином завірені копії підтвердних документів (висновків) відповідного органу державної виконавчої влади щодо відсутності обов’язку отримання під час введення в експлуатацію сертифіката (декларації) про готовність об’єкта до введення в експлуатацію;

4) у строк до 01 серпня 2021 року вжити заходів щодо відчуження своєї частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», про що у строк до 15 серпня 2021 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Тернопільській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

5) у строк до 01 вересня 2021 року забезпечити здійснення розрахунків з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за куповану у 2019 році електричну енергію, про що у строк до 15 вересня 2021 року письмово повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Тернопільській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

7. У разі несвоєчасного надання ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» документів (висновків), передбачених у підпункті 3 пункту 6 цієї постанови, Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму профінансованих коштів схваленої Інвестиційної програми на 2020 рік у розмірі 12 177,24 тис. грн (без ПДВ).

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux