Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.12.2020
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 28.12.2020
Постанова
від 23 грудня 2020 р. № 2638
Київ
Про накладення штрафу на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.БІС.ЕНЕРДЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

23.12.2020          № 2638

 

Про накладення штрафу на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.БІС.ЕНЕРДЖІ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 грудня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової невиїзної перевірки від 26 листопада 2020 року № 519, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 30 жовтня 2020 року № 1988 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.БІС.ЕНЕРДЖІ» на підставі посвідчення на перевірку від 20 листопада 2020 року № 619, установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.БІС.ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41694143) не дотрималось вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція № 1-НКРЕ), а саме:

пункту 2.2 розділу II у частині подання ліцензіатом форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)  «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 1-НКРЕ) щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,

пункту 2.11 розділу II щодо направлення ліцензіатом форми звітності № 1-НКРЕ до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc1ee@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція № 6-НКРЕ), а саме:

 пункту 2.3 розділу II у частині подання ліцензіатом форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 6-НКРЕ) щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,

пункту 2.9 розділу II щодо направлення ліцензіатом форми звітності № 6-НКРЕ до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – Інструкція № 4-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.2 глави 2 у частині подання ліцензіатом форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма звітності № 4-НКРЕКП) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 4-НКРЕКП ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: zvit4v@nerc.gov.ua та nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (далі – Інструкція № 4а-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.2 глави 2 у частині подання ліцензіатом форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності № 4а-НКРЕКП) до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 4а-НКРЕКП ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit4m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція № 1 В-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» (далі – форма звітності № 1 В-НКРЕКП) до НКРЕКП щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 1 В-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція № 2-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» (далі – форма звітності № 2-НКРЕКП) до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 2-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція № 3-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» (далі – форма звітності № 3-НКРЕКП) до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 3-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція № 4 В-НКРЕКП), а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі – форма звітності № 4 В-НКРЕКП) до НКРЕКП щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом (за звітний період, яким є календарний місяць),

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 4 В-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язку суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, зокрема з виробництва електричної енергії, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, надавати до НКРЕКП до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності та до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності;

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині обов’язку ліцензіата подавати до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна)  «Звіт про сплату внеску на регулювання» (далі – форма звітності № 20-НКРЕКП) не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.БІС.ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 41694143) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

Інструкції № 1-НКРЕ, а саме:

пункту 2.2 розділу II у частині подання ліцензіатом форми звітності № 1-НКРЕ (місячна)  «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» (далі – форма звітності № 1-НКРЕ) щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,

пункту 2.11 розділу II щодо направлення ліцензіатом форми звітності № 1-НКРЕ до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc1ee@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції № 6-НКРЕ, а саме:

пункту 2.3 розділу II у частині подання ліцензіатом форми звітності № 6-НКРЕ щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП,

пункту 2.9 розділу II щодо направлення ліцензіатом форми звітності № 6-НКРЕ до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції № 4-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.2 глави 2 у частині подання ліцензіатом форми звітності № 4-НКРЕКП до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 4-НКРЕКП ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адреси: zvit4v@nerc.gov.ua та nerc6eev@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції № 4а-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.2 глави 2 у частині подання ліцензіатом форми звітності № 4а-НКРЕКП до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 4а-НКРЕКП ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit4m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг;

Інструкції № 1 В-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 1 В-НКРЕКП до НКРЕКП щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 1 В-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

Інструкції № 2-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 2-НКРЕКП до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 2-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

Інструкції № 3-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 3-НКРЕКП до НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом,

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 3-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

Інструкції № 4 В-НКРЕКП, а саме:

пункту 2.1 глави 2 у частині обов’язку виробника подавати форму звітності № 4 В-НКРЕКП до НКРЕКП щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом (за звітний період, яким є календарний місяць),

пункту 2.3 глави 2 щодо направлення форми звітності № 4 В-НКРЕКП до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_V@nerc.gov.ua;

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язку суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, зокрема з виробництва електричної енергії, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, надавати до НКРЕКП до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності та до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності;

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині обов’язку ліцензіата подавати  до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна)  «Звіт про сплату внеску на регулювання» (далі – форма звітності № 20-НКРЕКП) не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.БІС.ЕНЕРДЖІ» у строк до 25 січня 2021 року надати:

1) до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді та до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області на паперових носіях:

форму звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за грудень 2019 року;

форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за 2019 рік;

форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за 2019 рік та за І, ІІ квартали 2020 року;

копії річної фінансової звітності за 2019 рік та копії квартальної фінансової звітності за І, ІІ квартали 2020 року;

2) до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді:

форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за IV квартал 2019 року та за І квартал 2020 року;

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» за IV квартал 2019 року та за І, ІІ квартали 2020 року;

форму звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за грудень 2019 року та за січень – травень 2020 року;

3) до НКРЕКП на паперових носіях форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року та січень – серпень 2020 року;

4) до Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області на паперових носіях форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за І, ІІ квартали 2020 року.

 

Голова НКРЕКП                 В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux