Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.08.2021
День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 20.08.2021
Постанова
від 18 серпня 2021 р. № 1364
Київ
Про накладення штрафу на ТОВ "СВС АГРОХІМСТАНДАРТ" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

18.08.2021                    № 1364

 

Про накладення штрафу на ТОВ «СВС АГРОХІМСТАНДАРТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного регулювання

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 серпня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 липня 2021 року № 384, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134, на підставі постанов НКРЕКП від 09 червня 2021 року № 936 «Про проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2021 року» та від 23 липня 2021 року № 1169 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «СВС АГРОХІМСТАНДАРТ», посвідчення на проведення планової перевірки від 15 липня 2021 року № 419, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВС АГРОХІМСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 19057497) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

Типового договору про  надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Типовий договір) (у редакції, що діяла до 08 лютого 2020 року), а саме:

пункту 6.1 глави 6, яким встановлено, що розрахунковим періодом за цим договором є 1 календарний місяць;

пункту 6.2 глави 6, яким встановлено, що користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж – з 06 до 10 числа розрахункового місяця,

3 платіж – з 11 до 15 числа розрахункового місяця,

4 платіж – з 16 до 20 числа розрахункового місяця,

5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового місяця;

пункту 6.5 глави 6, яким встановлено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим;

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), яким встановлено, що електропостачальник зобов’язаний у рахунках за електричну енергію та/або на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема, про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання або обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; період, за який проводиться розрахунок; дату, до якої необхідно сплатити суму до оплати; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункту 4.1 глави 4 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642 (далі – Порядок опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії), яким встановлено, що учасники ринку, які здійснювали продаж електричної енергії на балансуючому ринку, не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору системи передачі з помісячною розбивкою інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії;

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункт 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункт 35 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

підпункт 41 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата розміщувати на власному вебсайті приклади-роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВС АГРОХІМСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 19057497) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

Типового договору, а саме:

пункту 6.1 глави 6, яким встановлено, що розрахунковим періодом за цим договором є 1 календарний місяць;

пункту 6.2 глави 6, яким встановлено, що користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії ОСП таким чином:

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі не менше 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, визначеної згідно з розділом 5 цього Договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з розділом 5, у кожен з наступних періодів:

2 платіж – з 06 до 10 числа розрахункового місяця,

3 платіж – з 11 до 15 числа розрахункового місяця,

4 платіж – з 16 до 20 числа розрахункового місяця,

5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового місяця;

пункту 6.5 глави 6, яким встановлено, що Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги протягом 3 банківських днів з дати отримання та на підставі акта приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим;

пункту 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, яким встановлено, що електропостачальник зобов’язаний у рахунках за електричну енергію та/або на власному веб-сайті в особистому кабінеті споживача зазначити інформацію, зокрема, про значення попередніх та поточних показів засобу вимірювання або обсяги споживання, у тому числі за періодами часу доби у разі розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу доби; період, за який проводиться розрахунок; дату, до якої необхідно сплатити суму до оплати; строк, протягом якого споживач має попередньо проінформувати свого електропостачальника про бажання перейти до іншого електропостачальника; строк, протягом якого споживач має право змінити електропостачальника без штрафних санкцій;

пункту 4.1 глави 4 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, яким встановлено, що учасники ринку, які здійснювали продаж електричної енергії на балансуючому ринку, не пізніше п’ятнадцятого дня після завершення звітного періоду (квартал та рік) надають оператору системи передачі з помісячною розбивкою інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії;

підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

підпункту 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

підпункту 35 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

підпункту 41 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку ліцензіата розміщувати на власному вебсайті приклади-роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВС АГРОХІМСТАНДАРТ» у строк до 01 жовтня 2021 року:

1) надати до НКРЕКП:

в електронному вигляді:

форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – форма звітності № 5-НКРЕКП (місячна)), за грудень 2018 року та за січень – грудень 2019 року;

форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – форма звітності № 7-НКРЕКП (місячна)), за грудень 2018 року та за січень – липень 2019 року;

реєстри надання компенсацій споживачам за формою згідно з додатком 4 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання), за І – IV квартали 2019 року та за І, ІІ квартали 2020 року;

у паперовому вигляді:

форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затверджені постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 (далі – форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна)), за березень – липень та вересень – листопад 2020 року;

на паперових носіях та в електронному вигляді:

форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затверджені постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – форма звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)), за І та ІІ квартали 2019 року;

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 6 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання за 2019 рік;

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання за 2020 рік;

копії річної фінансової звітності за 2019 та 2020 роки;

надати до Відділу НКРЕКП у Одеській області:

у паперовому вигляді:

форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) за грудень 2018 року та за січень – грудень 2019 року;

форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) за грудень 2018 року та за січень – липень 2019 року;

форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) за грудень 2019 року, за лютий та жовтень – грудень 2020 року;

на паперових носіях та в електронному вигляді:

форми звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) за І та ІІ квартали 2019 року;

копії річної фінансової звітності за 2019 та 2020 роки;

2) надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області підтвердні документи щодо розміщення на власному вебсайті прикладу-роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка відповідно до вимог підпункту 41 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу;

3) забезпечити розміщення в рахунках за електричну енергію та на власному вебсайті в особистому кабінеті споживача інформації, передбаченої пунктом 9.6.1 глави 9.6 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії;

4) забезпечити розміщення на власному вебсайті інформації щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за 2019 рік та 2020 рік за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, відповідно до вимог пункту 6.6 глави 6 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) та формою, наведеною в додатку 8 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, відповідно до вимог пункту 7.7 глави 7 (у редакції, що діє з 14 серпня 2020 року);

5) забезпечити дотримання вимог щодо надання оператору системи передачі з помісячною розбивкою інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва проданої електричної енергії, відповідно до вимог пункту 4.1 глави 4 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії.

Про виконання вимог цього пункту у строк до 15 жовтня 2021 року письмово повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux